Skip to content
Browse files

Review of the Dutch translation: a lot of corrected typo's, bad trans…

…lations, ugly sentences etc
 • Loading branch information...
1 parent f9be9b8 commit 469e3afdc675a9354ea265d71bdc7481fb47af89 koenr committed Feb 29, 2004
Showing with 360 additions and 403 deletions.
 1. +2 −2 lang/nl/chat.php
 2. +1 −1 lang/nl/docs/teacher.html
 3. +11 −11 lang/nl/exercise.php
 4. +34 −34 lang/nl/forum.php
 5. +1 −1 lang/nl/help/assignment/assignmenttype.html
 6. +4 −4 lang/nl/help/chat/chatting.html
 7. +2 −3 lang/nl/help/chat/mods.html
 8. +3 −4 lang/nl/help/choice/mods.html
 9. +2 −2 lang/nl/help/choice/options.html
 10. +3 −3 lang/nl/help/cookies.html
 11. +2 −2 lang/nl/help/coursecategory.html
 12. +5 −6 lang/nl/help/courseformats.html
 13. +3 −3 lang/nl/help/coursegrades.html
 14. +3 −3 lang/nl/help/coursenewsitems.html
 15. +2 −2 lang/nl/help/coursenumsections.html
 16. +1 −2 lang/nl/help/courserecent.html
 17. +4 −4 lang/nl/help/coursereports.html
 18. +2 −2 lang/nl/help/courseuploadsize.html
 19. +1 −1 lang/nl/help/dialogue/addsubject.html
 20. +5 −5 lang/nl/help/dialogue/closedialogue.html
 21. +3 −3 lang/nl/help/dialogue/info.html
 22. +2 −2 lang/nl/help/dialogue/multiple.html
 23. +4 −4 lang/nl/help/dialogue/sendmail.html
 24. +1 −1 lang/nl/help/emoticons.html
 25. +6 −7 lang/nl/help/exercise/administration.html
 26. +5 −6 lang/nl/help/exercise/elements.html
 27. +2 −2 lang/nl/help/exercise/finalgrades.html
 28. +4 −4 lang/nl/help/exercise/grade.html
 29. +6 −6 lang/nl/help/exercise/grading.html
 30. +6 −7 lang/nl/help/exercise/gradinggrade.html
 31. +6 −6 lang/nl/help/exercise/gradingstrategy.html
 32. +2 −6 lang/nl/help/exercise/managing.html
 33. +4 −5 lang/nl/help/exercise/mods.html
 34. +17 −29 lang/nl/help/exercise/moreinfo.html
 35. +4 −7 lang/nl/help/exercise/nelements.html
 36. +1 −1 lang/nl/help/exercise/specimen.html
 37. +4 −4 lang/nl/help/exercise/submissionofdescriptions.html
 38. +3 −3 lang/nl/help/exercise/usemax.html
 39. +4 −4 lang/nl/help/forum/allowdiscussions.html
 40. +5 −6 lang/nl/help/forum/attachment.html
 41. +2 −2 lang/nl/help/forum/forumtype.html
 42. +1 −3 lang/nl/help/forum/maxattachmentsize.html
 43. +4 −5 lang/nl/help/forum/mods.html
 44. +5 −5 lang/nl/help/forum/ratings.html
 45. +4 −4 lang/nl/help/forum/subscription.html
 46. +4 −4 lang/nl/help/glossary/aliases.html
 47. +1 −2 lang/nl/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 48. +2 −2 lang/nl/help/glossary/defaultapproval.html
 49. +1 −2 lang/nl/help/glossary/description.html
 50. +2 −3 lang/nl/help/glossary/destination.html
 51. +2 −2 lang/nl/help/glossary/entbypage.html
 52. +1 −1 lang/nl/help/glossary/filetoimport.html
 53. +1 −2 lang/nl/help/glossary/importcategories.html
 54. +1 −1 lang/nl/help/glossary/index.html
 55. +3 −3 lang/nl/help/glossary/mainglossary.html
 56. +2 −2 lang/nl/help/glossary/mods.html
 57. +1 −1 lang/nl/help/glossary/studentcanpost.html
 58. +2 −2 lang/nl/help/glossary/usedynalink.html
 59. +1 −1 lang/nl/help/html.html
 60. +5 −5 lang/nl/help/journal/mods.html
 61. +1 −1 lang/nl/help/label/mods.html
 62. +4 −4 lang/nl/help/langedit.html
 63. +1 −1 lang/nl/help/lesson/grade.html
 64. +2 −2 lang/nl/help/lesson/jumpto.html
 65. +1 −1 lang/nl/help/lesson/maxattempts.html
 66. +1 −1 lang/nl/help/lesson/maxpages.html
 67. +1 −1 lang/nl/help/lesson/mods.html
 68. +8 −8 lang/nl/help/lesson/overview.html
 69. +6 −6 lang/nl/help/lesson/questiontypes.html
 70. +1 −1 lang/nl/help/lesson/retake.html
 71. +2 −2 lang/nl/help/picture.html
 72. +2 −2 lang/nl/help/questions.html
 73. +1 −1 lang/nl/help/quiz/correctanswers.html
 74. +1 −2 lang/nl/help/quiz/description.html
 75. +1 −1 lang/nl/help/quiz/discrimination.html
 76. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formataiken.html
 77. +4 −5 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
 78. +7 −7 lang/nl/help/quiz/formatgift.html
 79. +3 −3 lang/nl/help/quiz/import.html
 80. +2 −2 lang/nl/help/quiz/index.html
 81. +4 −5 lang/nl/help/quiz/mods.html
 82. +3 −3 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
 83. +2 −2 lang/nl/help/quiz/multichoice.html
 84. +2 −2 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
 85. +2 −3 lang/nl/help/quiz/random.html
 86. +1 −2 lang/nl/help/quiz/repeatattempts.html
 87. +3 −4 lang/nl/help/quiz/shuffleanswers.html
 88. +1 −2 lang/nl/help/quiz/shufflequestions.html
 89. +1 −1 lang/nl/help/quiz/timeopen.html
 90. +1 −1 lang/nl/help/quiz/truefalse.html
 91. +1 −1 lang/nl/help/reading.html
 92. +1 −1 lang/nl/help/resource/mods.html
 93. +1 −2 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
 94. +1 −1 lang/nl/help/resource/summary.html
 95. +1 −1 lang/nl/help/summaries.html
 96. +2 −2 lang/nl/help/survey/mods.html
 97. +1 −1 lang/nl/help/text.html
 98. +5 −5 lang/nl/help/textformat.html
 99. +1 −1 lang/nl/help/uploadusers.html
 100. +2 −2 lang/nl/help/wiki.html
 101. +1 −1 lang/nl/help/workshop/addingacomment.html
 102. +2 −2 lang/nl/help/workshop/analysisofassessments.html
 103. +1 −1 lang/nl/help/workshop/assessmentofexamples.html
 104. +1 −1 lang/nl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 105. +1 −1 lang/nl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 106. +3 −3 lang/nl/help/workshop/elements.html
 107. +4 −4 lang/nl/help/writing.html
 108. +4 −4 lang/nl/lesson.php
 109. +2 −2 lang/nl/quiz.php
 110. +26 −26 lang/nl/survey.php
 111. +4 −4 lang/nl/workshop.php
View
4 lang/nl/chat.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
-$string['beep'] = 'dingdong';
+$string['beep'] = 'Beep';
$string['chatintro'] = 'Inleidende tekst';
$string['chatname'] = 'Naam van deze chatroom';
$string['chatreport'] = 'Chat sessies';
View
2 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -148,7 +148,7 @@
<BR>
<BR>
<dt><strong>Test</strong></dt>
- <dd>Deze module maakt het je mogelijk om testen te ontwerpen en te publiceren. Een test kan multiple choice, waar / onwaar-vragen,
+ <dd>Deze module maakt het je mogelijk om testen te ontwerpen en te publiceren. Een test kan meerkeuzevragen, waar / onwaar-vragen,
kortantwoord vragen en koppelvragen bevatten. De vragen worden per categorie bewaard in een databank. Ze kunnen hergebruikt worden
binnen het vak en zelfs over verschillende vakken. Tijdens de test kun je meerdere pogingen toestaan. Elke poginf wordt
automatisch genoteerd en de leraar kan kiezen of er feedback gegeven wordt of om de juiste antwoorden te tonen.
View
22 lang/nl/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Weging element';
$string['entriessaved'] = 'Inzending bewaard';
-$string['errorbanded'] = 'Foutenmarge';
+$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
$string['excellent'] = 'Schitterend';
$string['exerciseassessments'] = 'Beoordelingen van de oefening';
$string['exercisefeedback'] = 'Feedback van de oefening';
@@ -57,7 +57,7 @@
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
-$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van ingezonden werk';
+$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van de ingezonden taken';
$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
$string['mail2'] = 'De commentaren en het cijfer kun je bekijken bij opdracht \'$a\' van de oefening';
$string['mail3'] = 'Je kunt het zien in je opdracht van de oefening';
@@ -84,24 +84,24 @@
ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
de elementen zelf kunnen aangepast worden op het &quot;Beheer opdracht&quot; scherm.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{Cijfer van leerling / Beoordelingscijfer van leraar}';
-$string['notgraded'] = 'Nog geen cijfer gegeven';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Zelfevaluatie / Cijfer van leraar voor de zelfevaluatie}';
+$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
$string['notitlegiven'] = 'Nog geen titel gegeven';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Beoordeel nu zelf het werk van $a.<br/>Merk op dat het beoordelingsformulier begint met de cijfers van het<br/>leerlingenformulier. Breng de nodige verbeteringen aan en <br/>klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Beoordeel nu zelf het werk van $a.<br/>Merk op dat het evaluatieformulier begint met de cijfers van de<br/>zelfevaluatie. Breng de nodige verbeteringen aan en <br/>klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal commentaren, beoordelingselementen, cijfers, criteria of categorieën in een rubriek';
$string['numberofentries'] = 'Aantal te tonen taken';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve reacties';
$string['onesubmission'] = 'Eén inzending';
$string['optionaladjustment'] = 'Optionele wijziging';
$string['overallgrade'] = 'Totaalcijfer';
$string['phase'] = 'Fase';
-$string['phase1'] = 'Instellingen oefening';
+$string['phase1'] = 'Opstarten van de oefening';
$string['phase1short'] = 'Instellingen';
-$string['phase2'] = 'Laat $a beoordelingen en inzendingen toe';
+$string['phase2'] = '$a laten beoordelen en taken inzenden';
$string['phase2short'] = 'Open';
$string['phase3'] = 'Toon cijfers en scoretabel';
$string['phase3short'] = 'Gesloten';
-$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de beoordeling van dit werkstuk door $a';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de zelfevaluatie van deze taak door $a';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
oefening. ';
@@ -148,7 +148,7 @@
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw beoordelingen van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter deze evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw evaluatie van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter die evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Schaal';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
@@ -157,7 +157,7 @@
$string['verypoor'] = 'erg zwak';
$string['view'] = 'Bekijk';
$string['viewassessment'] = 'Bekijk de evaluatie';
-$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';
+$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn al evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';
$string['weightederrorcount'] = 'Gewogen fouten telling: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weging van het cijfer voor de zelfevaluatie van de leerling';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Weging van de evaluatie van $a';
View
68 lang/nl/forum.php
@@ -1,39 +1,39 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
$string['addanewtopic'] = 'Voeg een nieuw onderwerp toe';
$string['allowchoice'] = 'Sta iedereen toe om te kiezen';
-$string['allowdiscussions'] = 'Kan een $a een bijdrage op dit forum achterlaten?';
-$string['allowratings'] = 'Mogen bijdragen worden geclassificeerd?';
+$string['allowdiscussions'] = 'Kan een $a een bericht op dit forum achterlaten?';
+$string['allowratings'] = 'Mogen berichten worden geclassificeerd?';
$string['allowsdiscussions'] = 'In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.';
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
-$string['configlongpost'] = 'Elke bijdrage die langer is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als lang beschouwd.';
+$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
-$string['configshortpost'] = 'Elke bijdrage die korter is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als kort beschouwd.';
-$string['couldnotadd'] = 'Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dat kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.';
-$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bijdrage niet bijwerken door een onbekende fout.';
+$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
+$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.';
+$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bericht niet bijwerken door een onbekende fout.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteddiscussion'] = 'De discussie is verwijderd';
$string['deletedpost'] = 'De bijdrage is verwijderd';
-$string['deletesure'] = 'Weet je zeker dat je deze bijdrage wilt verwijderen?';
+$string['deletesure'] = 'Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?';
$string['discussion'] = 'Discussie';
$string['discussionmoved'] = 'Deze discussie is verplaatst naar \'$a\'.';
$string['discussions'] = 'Discussies';
$string['discussionsstartedby'] = 'Discussies die door $a zijn gestart';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Discussies die recentelijk door $a zijn gestart';
$string['discussthistopic'] = 'Draag bij aan de discussie';
-$string['eachuserforum'] = 'Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie';
+$string['eachuserforum'] = 'Iedereen voegt één discussie toe';
$string['edit'] = 'Wijzig';
$string['editing'] = 'Wijzigen';
-$string['emptymessage'] = 'Er was iets mis met je bijdrage. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.';
+$string['emptymessage'] = 'Er was iets mis met je bericht. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Iedereen is lid van dit forum';
$string['forcesubscribe'] = 'Verplicht iedereen om lid te zijn';
@@ -52,8 +52,8 @@
$string['lastpost'] = 'Laatste bericht';
$string['learningforums'] = 'Leer forums';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte voor bijlagen';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage ($a) verstreken!';
-$string['message'] = 'Bijdrage';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van dit bericht ($a) verstreken!';
+$string['message'] = 'Bericht';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst';
$string['modenested'] = 'Laat de antwoorden \'genest\' zien';
@@ -65,13 +65,13 @@
$string['namenews'] = 'Nieuws forum';
$string['namesocial'] = 'Sociaal forum';
$string['nameteacher'] = 'Forum voor docenten';
-$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumbijdragen';
+$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumberichten';
$string['nodiscussions'] = 'Er zijn nog geen discussies in dit forum';
-$string['noguestpost'] = 'Sorry, gasten mogen geen bijdragen leveren';
-$string['nomorepostscontaining'] = 'Er zijn geen bijdragen met \'$a\' meer gevonden';
-$string['nonews'] = 'Er zijn nog geen nieuws bijdragen';
-$string['noposts'] = 'Geen bijdragen';
-$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen bijdragen met \'$a\' gevonden';
+$string['noguestpost'] = 'Sorry, gasten mogen geen berichten posten';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' meer gevonden';
+$string['nonews'] = 'Er zijn nog geen nieuwsberichten';
+$string['noposts'] = 'Geen berichten';
+$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' gevonden';
$string['nosubscribers'] = 'Er is nog niemand lid van dit forum';
$string['notingroup'] = 'Sorry, je moet bij een groep horen om dit forum te kunnen zien.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.
@@ -80,29 +80,29 @@
$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.
';
-$string['numposts'] = '$a bijdragen';
+$string['numposts'] = '$a berichten';
$string['olderdiscussions'] = 'Oudere discussies';
-$string['openmode0'] = 'Geen nieuwe discussies, geen bijdragen';
-$string['openmode1'] = 'Geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan';
-$string['openmode2'] = 'Nieuwe discussies en bijdragen zijn toegestaan';
+$string['openmode0'] = 'Geen nieuwe discussies, geen antwoorden';
+$string['openmode1'] = 'Geen nieuwe discussies mogelijk, maar antwoorden is toegestaan';
+$string['openmode2'] = 'Nieuwe discussies en antwoorden zijn toegestaan';
$string['parent'] = 'Toon discussiestart';
-$string['parentofthispost'] = 'Discussiestart van deze bijdrage';
-$string['postadded'] = 'Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt $a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.';
-$string['postincontext'] = 'Bekijk deze bijdrage in zijn context';
-$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de $a website.
+$string['parentofthispost'] = 'Discussiestart van dit bericht';
+$string['postadded'] = 'Je bericht is gepost.<p> Je hebt $a de tijd om dit bericht te wijzigen als je nog iets wilt veranderen.';
+$string['postincontext'] = 'Bekijk dit bericht in zijn context';
+$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bericht dat op de $a website is toegevoegd.
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:';
$string['postrating1'] = 'Laat voornamelijk \'gescheiden kennen\' zien';
$string['postrating2'] = 'Even \'gescheiden\' als \'verbonden/relationeel\'';
$string['postrating3'] = 'Laat voornamelijk \'verbonden/relationele kennen\' zien';
-$string['posts'] = 'Bijdragen';
-$string['postupdated'] = 'Je bijdrage is bijgewerkt';
-$string['processingpost'] = 'Bijdrage $a aan het verwerken';
+$string['posts'] = 'Berichten';
+$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
+$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
$string['rate'] = 'Classificeer ';
$string['rating'] = 'Classificatie';
-$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan bijdragen classificeren';
+$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten classificeren';
$string['ratingno'] = 'Geen classificaties';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan bijdragen classificeren';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan berichten classificeren';
$string['ratingpublic'] = '$a kunnen ieders classificaties zien';
$string['ratingpublicnot'] = '$a kunnen alleen hun eigen classificaties zien';
$string['ratings'] = 'Classificaties ';
@@ -118,7 +118,7 @@
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
-$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere bijdragen...';
+$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
$string['searchresults'] = 'Zoekresultaten';
$string['sendinratings'] = 'Verzend mijn laatste classificaties';
$string['showsubscribers'] = 'Toon leden';
View
2 lang/nl/help/assignment/assignmenttype.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<P><B>Offline activiteit</B> - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden.
De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel
-cijfers toekennen aan de leerlingen die de leerlingen kunnen zien.
+cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.
<P><B>Upload een bestand</B> - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een
Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. leraren kunnen de
View
8 lang/nl/help/chat/chatting.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Chat gebruiken</b></p>
-<p>De chat module kent een mogelijkheden die het chatten een beetje prettiger kunnen doen verlopen.</p>
+<p>De chat module kent mogelijkheden die het chatten een beetje prettiger kunnen doen verlopen.</p>
<dl>
<dt><b>Smilies</b></dt>
@@ -14,9 +14,9 @@
<dd>Je kunt een regel beginnen met "/me" of ":" om te 'emoten'. Als je naam bijvoorbeeld Kim is en je typt ":lacht!" of "/me lacht!"
dan zal iedereen "Kim lacht!" zien</dd>
-<dt><b>Piepen</b></dt>
-<dd>Je kunt een geluid naar andere mensen sturen door op de piep link naast hun naam te klikken. Een handige manier om in
- één keer alle mensen in de chat te piepen is door "beep all" te typen.</dd>
+<dt><b>Beep</b></dt>
+<dd>Je kunt een geluid naar andere mensen sturen door op de &quot;Beep&quot; -link naast hun naam te klikken. Een handige manier om in
+ één keer alle mensen in de chat te roepen is door "Beep all" te typen.</dd>
<dt><b>HTML</b></dt>
<dd>Als je een beetje kennis hebt van HTML code, dan kun je dit in je tekst gebruiken om dingen als afbeeldingen
View
5 lang/nl/help/chat/mods.html
@@ -1,7 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Chats</B></P>
<UL>
<P>De chat module geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
-via het internet. Dit is een goede manier om een nieuw begrip te krijgen van elkaar en van het onderwerp wat
-ter discussie staat; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chat module
-heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van chat discussies.</P>
+via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp wat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chat module
+heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van oude chatdiscussies.</P>
</UL>
View
7 lang/nl/help/choice/mods.html
@@ -1,7 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Keuzes</B></P>
<UL>
-<P>De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de docent stelt een vraag
-and geeft een aantal mogelijke antwoorden aan. Het is goed te gebruiken als een snelle
-peiling om het denken over een bepaald onderwerp te stimuleren; om de klas te laten stemmen over de
-te nemen richting; of om toestemming voor onderzoek te vragen.
+<P>De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de leraar stelt een vraag
+en geeft een aantal mogelijke antwoorden. Het is goed te gebruiken om de klas ergens over te laten stemmen, als een snelle
+peiling om het denken over een bepaald onderwerp te stimuleren of om researchmateriaal te verzamelen.
</UL>
View
4 lang/nl/help/choice/options.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Keuzemogelijkheden</B></P>
-<P>Hier kun je ingeven welke keuzemogelijkheden de deelnemers aangeboden krijgen/
+<P>Hier kun je ingeven welke keuzemogelijkheden de leerlingen aangeboden krijgen.</P>
-<P>Je hoeft ze niet allemaal in te vullen: je mag er een aantal blanco laten.
+<P>Je hoeft ze niet allemaal in te vullen: je mag er een aantal blanco laten. Alleen de ingevulde velden zullen getoond worden.</p>
View
6 lang/nl/help/cookies.html
@@ -1,13 +1,13 @@
<p align="center"><b>Cookies</b></p>
-<p>Er worden twee cookies gebruikt door deze site.</p>
+<p>Deze site gebruikt twee cookies.</p>
<p>De essentiële cookie is de 'session cookie', meestal heet deze <b>MoodleSession</b>. Je moet deze cookie in je
browser toestaan om continuïteit en het behouden van je login van pagina naar pagina te garanderen. Als je uitlogt of de
browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).</p>
<p>De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Meestal heet deze iets als <b>MOODLEID</b>. Deze onthoudt slechts
-je gebruikersnaam binnen de browser. Dit betekent dat als je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam al ingevuld op
-de login pagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan steeds elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten
+je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt er voor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op
+de login pagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten
intypen.</p>
View
4 lang/nl/help/coursecategory.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Vak Categorie</B></P>
<P>Je Moodle beheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
-<P> voorbeeld, "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
-<P>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst
+<P>Voorbeelden: "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
+<P>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst en
zal het je leerlingen gemakkelijker maken je vak te vinden.
View
11 lang/nl/help/courseformats.html
@@ -1,19 +1,18 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Moodle vakformaten</B></P>
<P><B>Wekelijks formaat</B></P>
-<UL
+<UL>
Het vak wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke startdatum en einddatum
-Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten, zoals logboeken, lopen over verschillende
-weken heen, bijvoorbeel twee weken na de startdatum.
+Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten kunnen over verschillende weken lopen, zoals logboeken. Een logboek kan bijvoorbeeld gedurende twee weken vanaf de startdatum lopen.
</UL>
<P><B>Onderwerp formaat</B></P>
<UL>
-Dit formaat lijkt erg op het wekelijkds formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is
+Dit formaat lijkt erg op het wekelijks formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is
niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.
</UL>
<P><B>Sociaal formaat</B></P>
<UL>Dit formaat is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
-nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over vakken gaan. Het zou zo
-kunnen dienen zoals bijvoorbeeld aankondigingenbord voor een departement
+nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over vakken gaan. Zo zou het bijvoorbeeld
+kunnen dienen als aankondigingenbord voor een departement.
</UL>
View
6 lang/nl/help/coursegrades.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<p align="center"><b>Cijfers</b></p>
-<P>Voor veel van de activiteiten is het mogelijk om cijfers te geven.</p>
+<P>Voor de meeste activiteiten is het mogelijk cijfers te geven.</p>
-<p>Standaard, kunnen de resultaten van alle activiteiten binnen een
- vak bekeken worden op de cijfer pagina, beschikbaar vanuit de hoofdpagina
+<p>De standaardinstelling is dat de resultaten van alle activiteiten binnen een
+ vak bekeken kunnen worden op de cijferpagina. Die is beschikbaar vanuit de hoofdpagina
van het vak.</p>
<p>Als een docent niet geïnteresseerd is in het gebruiken van cijfers binnen
View
6 lang/nl/help/coursenewsitems.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Weer te geven nieuwsitems</B></P>
<P>In het "wekelijks" en het "onderwerp" formaat verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek
-om nota's te posten die alle studenten moeten zien. (Standaard zijn alle studenten ingeschreven in dit forum en zullen
+om nota's te posten die alle leerlingen moeten zien. (Standaard zijn alle leerlingen ingeschreven (lid) in dit forum en zullen
ze je notitie krijgen via e-mail).
-<P>Deze instelling bepaalt hoeveel recente activiteiten zullen verschijnen op de startpagina van je vak.
-<P>Als je dat instelt op 0, dan verschijnt de "recente activiteitenbox" niet.
+<P>Deze instelling bepaalt hoeveel recente nieuwsitems zullen verschijnen op de startpagina van je vak.
+<P>Als je dit instelt op 0, dan verschijnt het "Laatste nieuws" niet.
View
4 lang/nl/help/coursenumsections.html
@@ -3,5 +3,5 @@
<P>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks"en "onderwerp" formaat.
<P>In het wekelijks formaat gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
startdatum van het vak.
-<P>In het "onderwerp" formaat geeft de instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
-<P>Beide instellingen worden vertaald in het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.
+<P>In het "onderwerp" formaat geeft deze instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
+<P>Beide instellingen bepalen het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.
View
3 lang/nl/help/courserecent.html
@@ -5,5 +5,4 @@
nieuwe forumbijdragen, nieuwe gebruikers, ingestuurde logboeken, enz.
<P>Deze functie laten aanstaan wordt sterk aanbevolen. Het geeft een gevoel weer van de activiteit die in een
vak aanwezig is. Het weten wat anderen doen helpt om de samenwerkingssfeer in de klas te promoten.
-<P>Voor heel grote en druk bezochte vakken zou je kunnen overwegen om deze functie uit te schakelen, omdat het dan het
-tonen van de startpagina van het vak zou kunnen vertragen.
+<P>Voor heel grote en druk bezochte vakken zou je kunnen overwegen om deze functie uit te schakelen, om het openen van de startpagina van het vak te versnellen.
View
8 lang/nl/help/coursereports.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align="center"><b>Activiteitsrapporten</b></p>
-<P>Activiteitsrapporten zijn voor elke deelnemer van een vak te raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
-het huidige vak, net als lijsten van al hun bijdragen. In deze rapporten zitten gedetailleerde toegangslogs.</p>
+<P>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitsrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
+het huidige vak, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.</p>
<p>Leraars hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
van elke deelnemer.</p>
@@ -10,5 +10,5 @@
sommige vakken kunnen deze rapporten nuttig zijn om de leerlingen te laten terugblikken op hun eigen inzet en
aanwezigheid binnen de elektronische leeromgeving, voor andere vakken kan dit overbodig zijn.</p>
-<p>Een andere reden om het af te zetten is omdat het genereren van het rapport wat serverbelasting kan
-genereren. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het efficienter zijn om de optie af te laten staan.<p>
+<p>Een andere reden waarom je activiteitenrapporten zou af zetten, is dat het genereren van het rapport een grote serverbelasting kan
+veroorzaken. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het beter zijn om de optie af te laten staan.<p>
View
4 lang/nl/help/courseuploadsize.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Vak upload grootte</B></P>
-<P>Deze instelling bepaald de maximum bestandsgrootte dat kan geüpload
-worden door een leerling, begrensd door de site-instelling,
+<P>Deze instelling bepaald de maximum grootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
+kunnen worden door een leerling, begrensd door de site-instelling,
ingesteld door de beheerder.
<P>Het is mogelijk om deze grootte verder in te krimpen
via de instellingen in elke activiteitsmodule.
View
2 lang/nl/help/dialogue/addsubject.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Onderwerp toevoegen</b></p>
<p>Je kunt deze link gebruiken om een onderwerp aan de dialoog toe te voegen. Het is een goed idee om altijd
-een onderwerp te kiezen voor de dialoog. Het houdt de dialoog op de rails en leidt de antwoorden in de juiste
+een onderwerp te formuleren voor de dialoog. Dat houdt de dialoog op de rails en leidt de antwoorden in de juiste
richting. Als je over een ander onderwerp wil praten, kun je beter deze dialoog sluiten en een nieuwe beginnen
over dat onderwerp.</p>
View
10 lang/nl/help/dialogue/closedialogue.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<p align="center"><b>Dialoog sluiten</b></p>
-<p>Je kunt een dialoog sluiten op elk moment. Het sluiten van een dialoog stopt de dialoog en verwijdert hem
-van je huidig lijstje dialogen. Daarmee wordt bedoelt dat gesloten dialogen niet meer op deze pagina voorkomen.</p>
+<p>Je kunt een dialoog op elk moment sluiten. Het sluiten van een dialoog stopt de dialoog en verwijdert hem
+van je lijstje lopende dialogen. Daarmee wordt bedoelt dat gesloten dialogen niet meer op deze pagina voorkomen.</p>
-<p>Je kunt gesloten dialogen nog wel zien, maar je kunt er niets meer aan toevoegen. Nochthans zullen gesloten
-dialogen uiteindelijk verwijderd worden en daarna kun je ze natuurlijk niet meer terugvinden.</p>
+<p>Je kunt gesloten dialogen nog wel zien, maar je kunt er niets meer aan toevoegen. Uiteindelijk zullen gesloten
+dialogen uiteindelijk worden en daarna kun je ze natuurlijk niet meer terugvinden.</p>
<p>Als je deze dialoog sluit, dan zul je een nieuwe dialoog moeten starten als je wil verder &quot;praten&quot; met die
-persoon. Die persoon zal dan opnieuw verschijnen in de lijst van personen met wie je een dialoog kunt beginnen.</p>
+persoon. Die persoon zal dan opnieuw verschijnen in de lijst van personen met wie je een dialoog kunt voeren.</p>
View
6 lang/nl/help/dialogue/info.html
@@ -4,15 +4,15 @@
met een leerling, een leerling kan een dialoog openen met een leraar en (optioneel) een leerling kan een dialoog
openen met een andere leerling. Een leraar of leerling kan verschillende dialogen tegelijk volgen.</p>
-<p>Een dialoog kan een onbeperkt aantal boodschappen hebben. Normaal gezien bestaat de conversatie uit een set
+<p>Een dialoog kan uit een onbeperkt aantal boodschappen bestaan. Normaal gezien bestaat de conversatie uit een set
afwisselende antwoorden. Dit wordt echter niet afgedwongen en elke gesprekspartner kan gelijk wanneer een reactie
aan de dialoog toevoegen.
</p>
-<p>Een dialoog kan door beide gesprekspartners op gelijk welk moment gesloten worden. Gesloten dialogen kunnen niet
+<p>Een dialoog kan door beide gesprekspartners op elk moment gesloten worden. Gesloten dialogen kunnen niet
opnieuw geopend worden. Een gesloten dialoog kan nog wel door beide gesprekspartners bekeken worden, als de dialoog nog
bestaat...</p>
-<p>...De module verwijdert gesloten dialogen en alle inhoud na een bepaalde tijd. Die tijd werd ingesteld bij het
+<p>...De module verwijdert gesloten dialogen en alle inhoud na een bepaalde tijd. Die tijd wordt ingesteld bij het
aanmaken van de dialoog.</p>
View
4 lang/nl/help/dialogue/multiple.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align="center"><b>Meerdere dialogen</b></p>
-<p>Deze optie laat een gebruiker toe meer dan één dialoog met iemand anders te beginnen. De standaardinstelling
+<p>Deze optie laat een gebruiker toe meer dan één dialoog met dezelfde persoon te beginnen. De standaardinstelling
is Nee, wat er voor zorgt dat er maar één (lopende) dialoog tussen twee gebruikers mogelijk is.</p>
-<p>Door meerdere dialogen tegelijk toe te laten zou er misbruik van deze functie kunnen gemaakt worden.
+<p>Door meerdere dialogen tegelijk toe te laten zou er misbruik van deze module gemaakt kunnen worden.
Sommige gebruikers zouden kunnen geplaagd worden door anderen die veel ongewenste dialogen met hen openen.</p>
View
8 lang/nl/help/dialogue/sendmail.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<p align="center"><b>E-mailboodschappen versturen</b></p>
<p>Als de checkbox aangevinkt is, dan wordt er een e-mail gestuurd naar de andere persoon, waarin
-staat dat je een boodschap toegevoegd hebt of een nieuwe dialoog met hem gestart hebt. De e-mail bevat
-<b>niet</b> de boodschap zelf, maar een korte melding en eventueel een link naar de plaats waar de dialoog bekeken kan worden.</p>
+staat dat je een boodschap toegevoegd hebt of een nieuwe dialoog met hem gestart hebt. De e-mail bevat de boodschap zelf
+<b>niet</b>, maar bevat een korte melding en eventueel een link naar de plaats waar de dialoog bekeken kan worden.</p>
<p>Het sturen van zo'n e-mailboodschap is alleen echt nodig als je denkt dat de andere persoon je boodschap niet
-zal zien omdat hij het vak niet veel bezoekt. Via de deelnemerslijst kom je te weten wanneer ze de laatste keer
-het vak bezocht hebben.</p>
+zal zien omdat hij het vak niet veel bezoekt. Via de deelnemerslijst kom je te weten wanneer de andere persoon de laatste keer
+het vak bezocht heeft.</p>
View
2 lang/nl/help/emoticons.html
@@ -111,7 +111,7 @@
</table>
</table>
-<P>Wanneer je on-line schrijft, is het soms moeilijk om gevoelens te uiten met tekst. Deze icoontjes kunnen je helpen.
+<P>Wanneer je on-line schrijft, is het soms moeilijk je gevoelens te uiten met tekst. Deze icoontjes kunnen je daarbij helpen.
<P>Om deze icoontjes in de tekst te brengen, volstaat het om er op te klikken of om de bijgevoegede code in je
tekst mee op te nemen.</P>
View
13 lang/nl/help/exercise/administration.html
@@ -16,13 +16,12 @@
beste cijfer van alle inzendingen te laten meetellen voor het totaalcijfer.
</ol>
-<p>Deze twee componenten worden gewogen zoals geschikt je acht voor de opdracht. De leraar kan, bijvoorbeeld,
-het initiële beoordelingscijfer (het zelfbeoordelingscijfer) een erg klein gewicht geven, zelfs nul. In dit geval
-wordt het cijfer van de leerling vooral of zelfs geheel bepaald door de cijfers die de inzendingen gekregen hebben.
-De twee wegingscijfers kunnen op gelijk welk moment tijdens de oefening gewijzigd worden. Je ziet het effect onmiddellijk
-in de cijferpagina in in de lijst met totaalcijfers.</p>
+<p>Voor deze twee componenten kun je een weging ingeven zoals je voor deze opdracht juist vindt. De leraar kan, bijvoorbeeld,
+het eerste beoordelingscijfer (het zelfbeoordelingscijfer) een erg klein gewicht geven, zelfs nul. In dit geval
+wordt het cijfer van de leerling vooral of zelfs geheel bepaald door het cijfer dat de leraar voor de te taak gegeven heeft.
+De twee wegingscijfers kunnen tijdens de oefening op elk moment gewijzigd worden. Je ziet het effect onmiddellijk
+in de cijferpagina en in de lijst met totaalcijfers.</p>
-<p>De beheerpagina toont ook de inzendingen van de leraar (de beschrijvingen van de oefening), de (initiële)
-beoordeling van het eigen werk van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen. In deze tabellen kun je voor
+<p>De beheerpagina toont ook de inzendingen van de leraar (de beschrijvingen van de oefening), de zelfevaluatie van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen. In deze tabellen kun je voor
al deze items, waar nodig, een nieuwe titel geven, verwijderen, bekijken of opnieuw beoordelen. Dit deel van de pagina
kan gebruikt worden om vooruitgang van de leerlingen te volgen tijdens de loop van de oefening.</p>
View
11 lang/nl/help/exercise/elements.html
@@ -8,11 +8,10 @@
<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.
-<P><B>Niet beoordeeld.</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
-de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Zoals bij
-alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
+<P><B>Geen cijfers</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
+de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Er is geen ruimte om een cijfer te geven. Zoals bij alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
-<P><B>Cumulatief.</B> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
+<P><B>Accumulatief.</B> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
<OL>
<LI>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan
@@ -30,7 +29,7 @@
maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen
een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
</OL>
-<P><B>Als fout aangeduid.</B> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
+<P><B>Als fout aangeduid</B> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
aanwezig zijn in de opdracht. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als
alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn
@@ -45,7 +44,7 @@
zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt
-gegeven bij de parameters van de workshop. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen
+gegeven bij de parameters van de oefening. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen
worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium
geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf
peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer
View
4 lang/nl/help/exercise/finalgrades.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Totaalcijfers</B></P>
<p>De tabel op dit scherm toont de totaalcijfers en hun opbouw. Het eerste cijfer is het
-cijfer voor de eerste (initiële) beoordeling. Dit wordt voor elke inzending aan de
+cijfer voor de eerste (initiële) beoordeling. Dit wordt bij elke inzending aan de
cijfers toegevoegd. De rij wegingen geeft de gebruikte factoren bij de berekening van
-het totaalcijfer van deze twee cijfers. Het eindcijfer dat gegeen wordt voor deze opdracht
+het totaalcijfer van deze twee cijfers. Het eindcijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt
zal ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers zijn of het totaalcijfer van de beste inzending.
<p>De overzichtstabel toont de beste inzending van elke leerling. De tabel staat in
View
8 lang/nl/help/exercise/grade.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><b>MaximumCijfer van een oefening</b></p>
+<p align="center"><b>Maximumcijfer van een oefening</b></p>
<p>Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gehaald kan worden in deze oefening.
-Het cijfer moet tussen de 0 en de 100% liggen. Deze waarde kan veranderd worden op gelijk
-welk moment tijdens de oefening. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de cijferpagina
-en op de cijfers die beoordelingen en inzendingen al gekregen hebben.</p>
+Het cijfer moet tussen de 0 en de 100% liggen. Deze waarde kan op
+elk moment veranderd wordenntijdens de oefening. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de cijferpagina
+en op de cijfers die zelfevaluaties en inzendingen al gekregen hebben.</p>
View
12 lang/nl/help/exercise/grading.html
@@ -1,20 +1,20 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Cijfers geven aan beoordelingen</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Cijfers geven aan zelfevaluaties</B></P>
-<p>In deze oefening wordt dezelfde evaluatiefiche voor leerlingen en leraars gebruikt.
+<p>In deze oefening wordt dezelfde evaluatiefiche door leerlingen en leraren gebruikt.
Het formulier wordt in verschillende stadia door de twee groepen gebruikt om de gemaakte taken
-te beoordelen. Daarom wordt de informatie die hier gegeven word, in twee delen gesplitst.</p>
+te beoordelen. Daarom wordt de informatie die hier gegeven wordt, in twee delen gesplitst.</p>
<p><b>Voor leerlingen</b></p>
-<p>Het beoordelingsformulier wordt voor gebruikt om je te tonen hoe je werk door de leraar beoordeeld zal worden.
+<p>Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om je te tonen hoe je werk door de leraar beoordeeld zal worden.
Je moet dit formulier helemaal invullen <b>voor</b> je de taak kunt insturen. Je kunt het als checklist gebruiken.
Het formulier wordt <b>niet</b> naar de leraar gestuurd wanneer je het bewaart. Je kunt naar dit formulier terugkeren
en het herwerken (en je taak) zo dikwijls als je wil, zolang je de taak <b>niet</b> ingestuurd hebt. Merk op dat,
hoewel je het mag, je het formulier niet hoeft onmiddellijk in te sturen wanneer je het ingevuld hebt. Wanneer je
je werk echter wel instuurt, dan wordt de inhoud van je beoordeling onmiddellijk bevroren en voor je leraar geopend.</p>
<p>Als de leraar je vraagt om wijzigingen te maken aan je werk en om het opnieuw in te zenden, zal je <b>niet</b>
-gevraagd worden om je &quot;nieuwe&quot; taak te beoordelin. Je maakt deze beoordeling alleen de eerste keer.</p>
+gevraagd worden om je &quot;nieuwe&quot; taak te beoordelen. Je maakt deze beoordeling alleen de eerste keer.</p>
<p>Deze (eerste) beoordeling van je werk wordt door de leraar nagelezen en die kan er commentaar aan toevoegen
en er een cijfer voor geven. Je zult de commentaar die je beoordeling gekregen heeft kunnen zien en het cijfer
@@ -28,5 +28,5 @@
beoordeling gemaakt hebt, moet je beslissen of je de leerling toelaat z'n taak te wijzigen en opnieuw in te zenden,
hopelijk met wat verbeteringen, of niet.</p>
-<p>Wanneer je een beoordeling bewaard, krijg je een korte periode, tijdens dewelke je nog verbeteringen kunt aanbrengen
+<p>Wanneer je een beoordeling bewaart, krijg je een korte periode, tijdens dewelke je nog verbeteringen kunt aanbrengen
voor de beoordeling wordt &quot;vrijgegeven&quot; voor de leerling.</p>
View
13 lang/nl/help/exercise/gradinggrade.html
@@ -1,14 +1,13 @@
-<P ALIGN=CENTER><B> Cijfers geven aan beoordelingen</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B> Cijfers geven voor zelfevaluaties</B></P>
-<p>De bovenste helft van deze pagina toont de beoordeling die de leerling over zijn eigen
-werk gemaakt heeft. Deze beoordeling moet een cijfer krijgen (met 20 als maximum).
-Dit representeert een beoordeling van het werk dat je terug vindt onder de tweede link (De bovenste
-link is de beschrijving van de oefening) Het cijfer op de beoordeling kun je best uitleggen
+<p>De bovenste helft van deze pagina toont de zelfevaluatie van de leerling. Deze evaluatie moet een cijfer krijgen (met 20 als maximum).
+Het werk van de leerling vind je terug onder de tweede link (De bovenste
+link is de beschrijving van de oefening). Het cijfer voor de zelfevaluatie kun je best toelichten
in een commentaar die je invoert in het Commentaar van de leraar -vakje. Het cijfer zou
-de accuraatheid van de beoordeling moeten weergeven; een beoordeling die een laag cijfer
+de accuraatheid van de zelfevaluatie moeten weergeven; een beoordeling die een laag cijfer
geeft aan een slecht werk zou een hoger cijfer moeten krijgen dan een beoordeling die een
laag cijfer geeft aan een goede taak, bijvoorbeeld.</p>
-<p>In de onderste helft van deze pagina is er een leeg beoordelingsformulier voor jouw
+<p>In de onderste helft van deze pagina is er een leeg evaluatieformulier voor jouw
beoordeling van het werk van de leerling.</p>
View
12 lang/nl/help/exercise/gradingstrategy.html
@@ -3,12 +3,12 @@
<P>Een oefening kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Je kunt kiezen uit:
<OL>
-<LI><B>Niet beoordeeld:</B> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve
+<LI><B>Geen cijfers:</B> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve
beoordeling van zijn leerlingen. De leerlingen maken opmerkingen bij de deeltaakjes, maar geven geen cijfers. De
leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor de opmerkingen van de leerlingen. Deze beoordeling van opmerkingen vormt
de basis van het eindcijfer van de leerling. Als de leraar de opmerkingen van de leerlingen niet beoordeelt, dan
zijn er geen totaalcijfers voor de opdracht.
-<LI><B>Cumulatieve beoordeling:</B> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit
+<LI><B>Accumulatieve beoordeling:</B> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit
een aantal beoordelingselementen. Elk element moet een bepaald aspect van de opdracht behandelen. Een opdracht omvat
gewoonlijk tussen de 5 en 15 elementen voor opmerkingen en beoordelingen. Het aantal hangt af van de grootte en
moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een opdracht die door medeleerlingen beoordeeld wordt met slechts 1 element is
@@ -30,20 +30,20 @@
kunnen ook een negatief cijfer krijgen. Dit is een experimentele mogelijkheid.
</OL>
-<LI><B>Als fout aangeduid:</B> In dit type opdracht worden beoordeeld met een reeks Ja/Nee schalen, De beoordeling
+<LI><B>Als fout aangeduid:</B> In dit type wordt de opdracht beoordeeld met een reeks Ja/Nee vragen. De beoordeling
wordt bepaald door een beoordelingstabel die de relatie legt tussen het aantal fouten en de voorgestelde beoordeling.
Bijvoorbeeld: in een opdracht moeten zes belangrijke items voorkomen. De tabel geeft aan welke beoordeling moet gegeven
worden als ze allemaal gevonden zijn, als er één ontbreekt, als er twee ontbreken enz. De afzonderlijke items kunnen,
indien gewenst, een weging krijgen als sommige items belangrijker zijn dan andere. Het aantal fouten is dan een
-gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle itens een gewicht van één. De beoordelingstabel
+gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle items een gewicht van één. De beoordelingstabel
hoeft niet lineair te zijn. De voorgestelde beoordelingscijfers zouden kunnen 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%
zijn voor een opdracht met 10 elementen. De beoordeler kan het voorgestelde cijfer tot 20% in beide richtingen bijsturen
om tot het eincijfer voor de inzending te komen.
<LI><B>Criterium:</B> Dit is de eenvoudigste manier om een opdracht te beoordelen (al is het niet noodzakelijk de
eenvoudigste om op te stellen). De inzendingen worden beoordeeld met een reeks uitspraken. De beoordeler
kiest welke uitspraak het best pas bij dit deel van de taak. Het cijfer wordt bepaald door een criteriatabel, Hiermee
-wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Bijvoorbeeld: een workshop wordt opgestart met bijvoorbeeld vijf
-uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Als fout aangeduid" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
+wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Een oefening kan bijvoorbeeld opgestart worden met vijf
+uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Foutenmarge" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
aanpassen met 20% om tot zijn totaalcijfer te komen.
</OL>
View
8 lang/nl/help/exercise/managing.html
@@ -16,7 +16,7 @@
hetzelfde evaluatieformulier voor al deze varianten gebruikt wordt. Het inzenden van een setje opdrachten is
een optie en kan voor sommige opdrachten geen geschikte methode zijn.</P>
-<LI><p><b>Leerlingen laten inzenden en beoordelen</b> De opdracht staat nu open voor leerlingen. Als de leraar
+<LI><p><b>Leerlingen laten beoordelen en taken inzenden</b> De opdracht staat nu open voor leerlingen. Als de leraar
meerdere setjes taken heeft geplaatst, dan zien de leerlingen elk andere taken, anders krijgen alle leerlingen
dezelfde taak.</p>
@@ -33,11 +33,7 @@
van alle inzending van de leerling of uit het hoogst behaalde cijfer. Deze optie kan op elk moment tijdens de
oefening in of uitgeschakeld worden. Het effect is onmiddellijk zichtbaar in het cijferoverzicht.</p>
-<LI><p><b>Stoppen van het inzenden en beoordelen door leerlingen</b> Na de deadline zet de leraar de oefeing in
-deze fase om het inzenden van taken en beoordelingen te stoppen. De leraar moet alle openstaande taken en
-inzendingen beoordelen voor de oefening in de laatste fase gezet wordt.</p>
-
-<li><p><b>Toon de overzichtcijfers en de scoretabel</b> In deze laatste fase van de oefening, kunnen de leerlingen
+<li><p><b>Toon cijfers en scoretabel</b> In deze laatste fase van de oefening, kunnen de leerlingen
hun &quot;eind&quot;cijfers. In elke fase van de oefening (behalve de eerste) staan de cijfers zichtbaar voor de
leerlingen, hoewel het maar deelcijfers zijn die on the fly berekend worden uit de beschikbare beoordelingen
op dat moment.</p>
View
9 lang/nl/help/exercise/mods.html
@@ -5,8 +5,7 @@
de leraar z'n leerlingen om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay
of een verslag zijn, het voorbereiden van een presentatie, een rekenblad maken, enz.
Wanneer de leerling de taak gemaakt heeft, moet hij die eerst zelf beoordelen voor die
-naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar zowel de taak als de beoordeling
-van de leerling beoordelen. De leraar kan feedback aan de leerling geven de leerling vragen de
-taak te verbeteren en opnieuw inzenden of niet, naargelang de situatie.</p>
-</UL>
-
+naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar zowel de taak als de zelfevaluatie
+van de leerling beoordelen. De leraar kan feedback aan de leerling geven en aan de leerling vragen de
+taak te verbeteren en opnieuw in te zenden of niet, naargelang de situatie.</p>
+</UL>
View
46 lang/nl/help/exercise/moreinfo.html
@@ -12,51 +12,39 @@
<ol> <li>Een Word-document of HTML-bestand te maken waarin de oefening wordt ingeleid en waarin staat wat de leerlingen
moeten maken. Dit bestand wordt door de leraar geüpload in de oefening.
-<li>Toevoegen van de tekst-elementen en kiezen van de opties in het beoordelingsformulier. Dit formulier wordt
+<li>Een evaluatieformulier maken en het kiezen van de instellingen voor dit formulier. Dit formulier wordt
zowel door de leerlingen als door de leraar gebruikt om het werk dat in de oefening gemaakt is, te beoordelen. Er
kunnen verschillende beoordelingsstijlen gebruikt worden (zie het helpbestand over &quot;Beoordelingsstrategie&quot;)
</ol></p>
<p>In grote klassen zou een leraar het nuttig kunnen vinden om meer dan één versie van de oefening te maken. Door
-varianten toe te voegen wordt een zekere varieteit aan oefeningen mogelijk en kunnen leerlingen verschillende taken
-maken binnen de oefening. Zij worden willekeurig, maar evenwichtig aan de leerlingen toegekend. Elke leerling krijgt maar
-één oefening, maar het aantal keer eenzelfde opdracht wordt toegekend in een klas is ongeveer gelijk. Merk op dat de varianten
+varianten toe te voegen krijg je een reeks oefeningen die willekeurig, maar evenwichtig gespreid aan de leerlingen gegeven worden. Elke leerling krijgt
+één oefening, maar het aantal keer dat eenzelfde opdracht in een klas wordt toegekend, is ongeveer gelijk. Merk op dat de varianten
niet te erg mogen verschillen, vermits hetzelfde beoordelingsformulier wordt gebruikt voor alle varianten.</p>
-<p>Met de beschrijving(en) van de oefening in het beoordelingsformulier klaar, kan de opdracht voor naar de leerlingen
+<p>Als de beschrijving(en) van de oefening en het evaluatieformulier klaar zijn, dan kan de opdracht naar de leerlingen
toe geopend worden. Zij krijgen een beschrijving van de oefening of taak te zien. Wanneer ze klaar zijn met hun taak,
-moeten zij (met het voorbereide beoordelingsformulier) hun eigen taak beoordelen, voor zij hun werk kunnen insturen
-naar de leraar. Het beoordelingsformulier kan door de leerlingen als &quot;checklist&quot; gebruikt worden. Zij kunnen,
+moeten zij (met het voorbereide evaluatieformulier) hun eigen taak beoordelen, voor zij hun werk kunnen insturen
+naar de leraar. Het evaluatieformulier kan door de leerlingen als &quot;checklist&quot; gebruikt worden. Zij kunnen,
als ze willen, zowel hun opdracht als hun werk herlezen voor ze hun werk insturen en waarschijnlijk worden zij zo
aangespoord om dat te doen!</p>
-<p>Wanneer een leerling zijn werk heeft ingestuurd, komt zowel zijn werk als zijn beoordeling ter beschikking voor de
-leraar. De beoordelingen kunnen een cijfer krijgen en er is een vak voor commentaar. De leraar kan het werkstuk
-ook beoordelen (uitgaande van het beoordelingsformulier van de leerling) en beslissen of de leerling een verbeterde
-versie van het werk moet insturen of niet.</p>
+<p>Wanneer een leerling zijn werk heeft ingestuurd, komt zowel zijn werk als zijn zelfevaluatie ter beschikking voor de leraar. De zelfevaluatie kan een cijfer krijgen en er is een vak voorzien voor commentaar. De leraar kan het werkstuk zelf ook beoordelen (uitgaande van de zelfevaluatie van de leerling) en beslissen of de leerling een verbeterde versie van het werk moet insturen of niet.</p>
-<p>Als de leraar vindt dat het werkstuk van de leerling beter kan, dan kan de leerling de kans gegeven worden
-om de taak opnieuw in te sturen. Als de leerling deze kans gebruikt, dan kan de leraar deze taak opnieuw
-beoordelen met het beoordelingsformulier, waar de cijfers en commentaren van de vorige inzending al inzitten.
+<p>Als de leraar vindt dat het werkstuk van de leerling beter kan, dan kan hij de leerling de kans geven om de taak opnieuw in te sturen. Als de leerling deze kans gebruikt, dan kan de leraar deze taak opnieuw
+beoordelen met het evaluatieformulier, waar de cijfers en commentaren van de vorige inzending al inzitten.
De herbeoordeling is dus eerder een updaten van het formulier in het licht van de herwerking van de taak, eerder
dan een volledig nieuwe beoordeling te maken.</p>
-<p>Als de deadline voor de oefening bereikt is, zet de leraar de oefening in de volgende fase. Hierdoor kunnen leerlingen
-geen inzendingen meer doen. De taken en beoordelingen die nog niet gequoteerd en beoordeeld zijn, zouden dat
-nu moeten worden.
+<p>Als de deadline voor de oefening bereikt is, zet de leraar de oefening in de volgende fase. Hierdoor kunnen leerlingen geen inzendingen meer doen. De taken en zelfevaluaties die nog niet gequoteerd en beoordeeld zijn, moeten nu geëvalueerd worden.
<p>Wanneer alle inzendingen beoordeeld zijn, wordt de oefening in de laatste fase gebracht. De leerlingen
-kunnen nu hun totaalcijfer zien en de cijfers die ze op hun inzendingen gekregen hebben. Het cijfer van een leerling
-is een gewogen combinatie van het cijfer van de leraar voor hun zelfbeoordeling en het cijfer van de leraar voor
-het werk. (Het cijfer dat de leerling geeft wordt <b>niet</b> gebruikt.) Voor de inzendingen zelf is het het cijfer
-van de beoordeling van de leraar. De weging die gebruikt wordt voor de twee cijfers (het cijfer op de taak en het
-cijfer op de zelfbeoordeling) kan ingesteld en gewijzigd worden op gelijk welk moment van de opdracht.</p>
+kunnen nu hun totaalcijfer zien en ze kunnen de cijfers zien die ze op hun taak gekregen hebben. Het cijfer van een leerling is een gewogen combinatie van het cijfer van de leraar voor hun zelfevaluatie en het cijfer van de leraar voor de taak. (Het cijfer dat de leerling geeft wordt <b>niet</b> gebruikt.) Voor de taak zelf wordt het cijfer van de leraar gegeven. De weging die gebruikt wordt voor de twee cijfers (het cijfer op de taak en het
+cijfer op de zelfevaluatie) kan ingesteld en gewijzigd worden op elk moment van de oefening.</p>
-<p>Wanneer de leraar leerlingen toelaat hun werk opnieuw in te zenden, dan moet de leraar de instelling bekijken
-die controleert hoe het cijfer van een leerling berekend wordt wanneer die meerdere inzendingen doet. Deze optie
-laat de leraar toe te kiezen tussen het gemiddelde cijfer of het beste cijfer van de inzendingen van de leerling.
-Deze optie kan altijd veranderd worden en dit heeft een onmiddellijk effect op het cijferoverzicht.</p>
+<p>Wanneer de leraar zijn leerlingen toelaat hun werk opnieuw in te zenden, dan moet de leraar de instelling bekijken
+die controleert hoe het cijfer van een leerling berekend wordt wanneer die meerdere inzendingen doet. Deze instelling laat de leraar toe te kiezen tussen het gemiddelde cijfer of het beste cijfer van de inzendingen van de leerling.
+Deze instelling kan altijd veranderd worden en die wijziging heeft een onmiddellijk effect op het cijferoverzicht.</p>
-<p>In de laatste fase van de oefening kunnen de leerlingen ook een &quot;scoretabel&quot; van de inzendingen zijn.
-Dit is een geordende lijst van de inzendingen, de inzending met het hoogste cijfer bovenaan. Wanneer er meerdere inzendingen
-per leerling zijn, wordt alleen de beste inzending getoond in deze lijst.</p>
+<p>In de laatste fase van de oefening kunnen de leerlingen ook een &quot;scoretabel&quot; van de inzendingen zien.
+Dit is een geordende lijst van de inzendingen, de inzending met het hoogste cijfer bovenaan. Wanneer er meerdere inzendingen per leerling zijn, wordt alleen de beste inzending getoond in deze lijst.</p>
View
11 lang/nl/help/exercise/nelements.html
@@ -1,14 +1,11 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal commentaren, elementen, fouten, criteria, rubrieken</B></P>
-<P>Het aantal dat je hier ingeeft bepaalt hoeveel items in de beoordeling gebrukt zullen worden. Afhankelijk van
-de beoordelingsstrategie geeft dit getal het aantal commentaren, beoordelingselementen, fouten, criteria of categorieën
-van criteria in een rubriek. Gewoonlijk zal een opdracht tussen de 5 en de 15 beoordelinsonderdelen hebben. Het aantal
-hangt af van de grootte en de moeilijkheidsgraad van de opdracht.
+<P>Het aantal dat je hier ingeeft bepaalt hoeveel items in het beoordelingsformulier gebruikt zullen worden. Afhankelijk van de beoordelingsstrategie geeft dit getal het aantal commentaren, beoordelingselementen, fouten, criteria of categorieën van criteria in een rubriek. Gewoonlijk zal een opdracht tussen de 5 en de 15 beoordelinsonderdelen hebben. Het aantal hangt af van de grootte en de moeilijkheidsgraad van de opdracht.
<p>Tijdens de opstartfase van de oefening kan dit getal veilig gewijzigd worden. Het getal verhogen zal voor extra
-lege beoordelingselementen zorgen op het beoordelingsformulier. Het aantal verkleinen zal onderaan elementen
+lege beoordelingselementen zorgen op het evaluatieformulier. Het aantal verkleinen zal onderaan elementen
van het formulier verwijderen.</p>
-<P>Alle beoordelingen hebben veld voor algemene commentaar. Voor een &quot;Geen evaluatie&quot; opdracht bepaalt het
-getaal het aantal bijkomende commentaarvelden. Het kan op nul gezet worden, zodat het beoordelingsformulier slechts één
+<P>Alle beoordelingen hebben een veld voor algemene commentaar. Voor een &quot;Geen cijfers&quot; opdracht bepaalt het
+getal het aantal bijkomende commentaarvelden. Het kan op nul gezet worden, zodat het beoordelingsformulier slechts één
veld voor algemene commentaar heeft.</P>
View
2 lang/nl/help/exercise/specimen.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Exemplaar van het evaluatieformulier</b></p>
+<p align="center"><b>Voorbeeld van het evaluatieformulier</b></p>
<p>Deze pagina toont de detail van het huidige formulier dat gebruikt wordt om jouw bijdrage te beoordelen.
De leraar zal dit gebruiken om je werk te evalueren. Wanneer je medeleerling ook je werk kunnen evalueren
View
8 lang/nl/help/exercise/submissionofdescriptions.html
@@ -4,7 +4,7 @@
kan een Word-document zijn of een HTML-bestand (of gelijk welk bestand dat goed weergegeven
wordt in een browser). Dit bestand zal aan de leerlingen getoond worden en zou een reeks
instructies moeten bevatten waarmee ze de oefening kunnen maken.</p>
-<P>De leraar mag meerdere beschrijvingen van de oefening inzenden. Deze zullen willekeurig
-gebruikt worden en verschillende leerlingen zullen verschillende versies van de oefeningen
-te zien krijgen. Deze varianten zouden gelijkaardig moeten zijn, vermits dezelfde
-evaluatiefiche gebruikt zal worden om het werk van deze instructies te beoordelen.</p>
+<P>De leraar mag meerdere beschrijvingen van de oefening inzenden. Als hij dat doet, dan zullen deze willekeurig
+gebruikt worden en verschillende leerlingen zullen dus verschillende versies van de oefeningen
+te zien krijgen. Deze varianten op de opdracht zouden gelijkaardig moeten zijn, vermits hetzelfde
+evaluatieformulier gebruikt zal worden om alle taken te beoordelen.</p>
View
6 lang/nl/help/exercise/usemax.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align="center"><b>Behandeling van meerdere inzendingen</b></p>
-<p>Deze optie bepaalt hoe de oefening het totaalcijfer van de leerlingen moet berekenen.
+<p>Deze instelling bepaalt hoe de oefening het totaalcijfer van de leerlingen moet berekenen.
Wanneer er meerdere inzendingen zijn, kan de leraar kiezen tussen het gebruiken van
-het beste cijfer of het gemiddelde cijfer van de inzendingen van de leerling. Deze optie
+het beste cijfer of het gemiddelde cijfer van de inzendingen van de leerling. Deze instelling
kan altijd gewijzigd worden tijdens de oefening. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect
-op de cijferspagina (als er natuurlijk meerdere inzendingen aanwezig zijn).</p>
+op de cijferpagina (matuurlijk pas als er meerdere inzendingen zijn).</p>
View
8 lang/nl/help/forum/allowdiscussions.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bijdragen toestaan</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Berichten toestaan</B></P>
-<P>Met deze optie kun je het posten van nieuwe bijdragen door leerlingen beperken.
+<P>Met deze optie kun je het posten van nieuwe berichten door leerlingen beperken.
<P>Voor de meeste forums zul je leerlingen onbeperkt laten willen laten werken. Je kiest dan voor de
eerste optie. Ze kunnen dan nieuwe discussieonderwerpen starten en ook antwoorden posten in die discussies.
<P>Misschien wil je die mogelijkheid soms uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwsforum. Op die manier
kunnen alleen de leraren nieuwe items toevoegen die verschijnen in het hoofdscherm van het vak. Om dit te bekomen kies
-je de derde optie: "geen discussies geen bijdragen".
+je de derde optie: "Geen nieuwe discussies, geen antwoorden".
<P>Misschien wil je dat alleen de leraren nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
op die discussies (bijvoorbeeld het nieuwsforum op de startpagina van de site). Om dit te bekomen kies je de tweede
-optie: "geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan"
+optie: "Geen nieuwe discussies, maar antwoorden is toegestaan".
View
11 lang/nl/help/forum/attachment.html
@@ -1,16 +1,15 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Bijlage</B></P>
-<P>Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bijdrage hangen. Dit bestand wordt dan geüpload
-naar de server en bewaard bij je bijdrage.
+<P>Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bericht hangen. Dit bestand wordt dan geüpload
+naar de server en bewaard bij je bericht.
<P>Dit is bijvoorbeeld nuttig als je een afbeelding of een Word-document wil delen.
-<P>HEt bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam),
+<P>Het bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam),
zoals .doc voor een Word document, .jpg of .png voor een afbeelding enz. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker
om je bestand te downloaden en te bekijken in hun browser.
-<P>Als je een bijdrage wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor die bijdrage
+<P>Als je een bericht wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor dat bericht
vervangen worden.
-<P>Als je een bijdrage met een bijlage wijzigt en dit veld blanco laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden
-blijven
+<P>Als je een bericht met een bijlage wijzigt en het veld voor de bijlage leeg laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden blijven
View
4 lang/nl/help/forum/forumtype.html
@@ -8,8 +8,8 @@
<P><B>Standaard forum voor algemeen gebruik</B> - is een open forum, waarin iedereen op elk moment een nieuw onderwerp kan
aansnijden. Dit is het beste forum voor algemeen gebruik.
-<P><B>Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie</B> - Elke deelnemer kan juist één nieuw discussieonderwerp
-starten (maar iedereen kan daarop antwoorden). TDit is bijvoorbeeld nuttig wanneer je elke leerling een discussie
+<P><B>Iedereen voegt één discussie toe</B> - Elke deelnemer kan juist één nieuw discussieonderwerp
+starten (maar iedereen kan daarop antwoorden). Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer je elke leerling een discussie
wil laten starten over, bijvoorbeeld, hun bedenkingen bij het onderwerp van deze week, waarop iedereen dan kan
reageren.
View
4 lang/nl/help/forum/maxattachmentsize.html
@@ -1,8 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Maximum grootte van de bijlage</B></P>
-<P>De maximumgrootte van een bijlage kan beperkt worden.
-Deze instelling kan gemaakt worden door de persoon die
-het forum gemaakt heeft.
+<P>De maximumgrootte van een bijlage kan beperkt worden door de persoon die het forum maakt.
<P>Soms is het mogelijk een bestand groter dan die waarde
te uploaden, maar dat bestand zal niet bewaard worden op de
server en je kunt een foutmelding krijgen.
View
9 lang/nl/help/forum/mods.html
@@ -1,7 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
<UL>
-<P>Dit kan de meest belangrijke activiteit zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
-Forum kunnen op verschillende manieren gestructureerd zijn en leerlingen kunnen eventueel bijdragen
-van elkaar classificeren. De bijdragen kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
-mogelijk om bijlagen bij de bijdragen te stoppen. Deelnemers krijgen kopieën van nieuwe bijdragen per email,
-mits zij lid zijn van het forum. Docenten kunnen iedereen verplichten lid te zijn, mochten zij dat willen.</UL>
+<P>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
+Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
+van elkaar classificeren. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
+mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</UL>
View
10 lang/nl/help/forum/ratings.html
@@ -1,20 +1,20 @@
-Individuele bijdragen kunnen beoordeeld worden door gebruik te maken van een schaal, gebaseerd op de <strong>separate and connected knowing</strong> theorie.
+Elk bericht kan beoordeeld worden door gebruik te maken van een beoordelingsschaal, gebaseerd op de <strong>separate and connected knowing</strong> theorie.
Deze theorie kan je helpen om de menselijke interacties op een nieuwe manier te bekijken. Hij beschrijft twee methodes waarmee geleerd kan worden uit onze omgeving en hoe we onze omgeving kunnen beoordelen.
-Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om twee mensen te bedenken als voorbeeld: één die vooral een separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).
+Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende mate en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om je als voorbeeld twee mensen voor de geest te halen: één die vooral een separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).
<ul>
- <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekking in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jim is een <strong>separate knower</strong>.<br><br>
+ <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekken in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jan is een <strong>separate knower</strong>.<br><br>
</li>
- <li>Marie is gevoelig naar anderen toe. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt van uit hun standpunt. Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties. Mary is een sterke <strong>connected knower</strong>.</li>
+ <li>Marie is gevoelig naar anderen toe. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt vanuit hun standpunt. Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties. Marie is een sterke <strong>connected knower</strong>.</li>
</ul>
Heb je opgemerkt dat in deze voorbeelden de separate knower een man is en de connected knower een vrouw ? Sommige studies hebben statistisch aangetoond dat het inderdaad zo is, al kan elk individu zich gelijk waar in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden.
Voor een efficiënt samenwerkende groep leerlingen is het best dat iedereen beide methodes van leren kan gebruiken.
-In sommige situaties, zoals op een online forum, kan een enkele bijdrage van een persoon één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van het classificeren van elke bijdrage op deze schaal is om:
+In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van het classificeren van elke bijdrage op deze schaal is om:
<blockquote>
a) je te helpen nadenken over deze dingen als je de bijdrage van iemand leest.<br>
View
8 lang/nl/help/forum/subscription.html
@@ -1,13 +1,13 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Lid worden van een forum</B></P>
-<P> Een persoon die lid is van een forum zal een kopie per e-mail krijgen van elke bijdrage in dat forum.
-De mails worden na ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minutem verzonden (nadat de bijdage voor het eerst
-geschreven was).
+<P> Een persoon die lid is van een forum zal een kopie per e-mail krijgen van elk bericht in dat forum.
+De mails worden na ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minutem verzonden (nadat het bericht voor het eerst
+bewaard werd).
<P>Meestal kun je kiezen of je lid wil zijn van een forum of niet.
<P>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
-van de cursus zullen copies per email krijgen.
+van de cursus zullen copies per e-mail krijgen.
<P>Dit is vooral nuttig in he Nieuws forum en in forums naar het begin van een cursus toe (voor iedereen ontdekt heeft
dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).
View
8 lang/nl/help/glossary/aliases.html
@@ -1,8 +1,8 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aliassen</B></P>
-<p>Met de woordenlijstmodule is het mogelijk om een lijst van
-aliassen te maken van elk item.
+<p>Met de woordenlijstmodule is het mogelijk om van elk item een lijst met
+aliassen te maken.
<p>Aliassen worden gebruikt om alternatieve termen voor de concepten in te geven. Wanneer
-een concept of een alias er van gevonden wordt, wordt dat automatisch naar het concept
-gelinkt.</p>
+een concept, of een alias er van, gevonden wordt, wordt er automatisch een link naar het concept
+gemaakt.</p>
View
3 lang/nl/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -1,5 +1,4 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Woord meerdere keren invoegen toelaten.</B></P>
<P>Hiermee kun je het systeem toelaten om meerdere definities per item te accepteren.</p>
-
-<p>Als dit wenst, dan kun je een item meerdere keren laten voorkomen in de lijst, telkens met een andere definitie.</p>
+<p>Als je wil, kun je een item meerdere keren laten voorkomen in de lijst, telkens met een andere definitie.</p>
View
4 lang/nl/help/glossary/defaultapproval.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Standaardinstelling goedkeuring</B></P>
-<p>Je kunt er voor kiezen of de bijdragen van de leerlingen automatisch gepucliceerd worden of dat ze eerst door de
+<p>Je kunt er voor kiezen of de bijdragen van de leerlingen automatisch gepubliceerd worden of dat ze eerst door de
leraar moeten goedgekeurd worden.</p>
-<p>Je kunt de standaardstatus instellen voor nieuwe items die leerlingen toevoegen.</p>
+<p>Voor nieuwe items die leerlingen toevoegen kun je de standaardstatus instellen.</p>
View
3 lang/nl/help/glossary/description.html
@@ -1,4 +1,3 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Beschrijving</B></P>
-<P>Dit veld laat je toe het doel van de woordenlijst te beschrijven en geeft je de mogelijkheid om
-achtergrondinformatie, instructies, links enz.</p>
+<P>In dit veld kun je het doel van de woordenlijst beschrijven en kun je achtergrondinformatie, instructies, links enz.zetten</p>
View
5 lang/nl/help/glossary/destination.html
@@ -1,7 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Bestemming van de geïmporteerde woordenlijst</B></P>
<P>Hier kun je instellen naar waar je de invoer wil importeren<ul>
-<li><strong>Huideige woordenlijst:</strong> zal de geïmporteerde invoer toevoegen aan de huidige woordenlijst.</li>
-<li><strong>Nieuwe woordenlijst:</strong> zal een nieuwe woordenlijst maken, gebaseerd op de informatie uit het gekozen
-XML-bestand en zal er de nieuwe invoer invoegen.</li>
+<li><strong>Huidige woordenlijst:</strong> zal de geïmporteerde invoer toevoegen aan de huidige woordenlijst.</li>
+<li><strong>Nieuwe woordenlijst:</strong> zal een nieuwe woordenlijst maken, gebaseerd op de informatie uit het gekozen XML-bestand en zal de woordenlijst aanvullen.</li>
</ul>
View
4 lang/nl/help/glossary/entbypage.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal items getoond per pagina</B></P>
-<P>Je kunt het aantal items dat per pagina getoond wordt, instellen. Dit getal hangt af van de configuratie van de woordenlijst.</p>
+<P>Je kunt het aantal items dat per pagina getoond wordt instellen. Dit getal hangt af van de configuratie van de woordenlijst.</p>
<p>Hoe meer automatisch gelinkte invoer je hebt, hoe lager dit getal moet zijn om een lange laadtijd van de pagina
te vermijden.</p>
-<p>Merk op: Wanneer je een time out fout krijgt tijdens het bladeren door een woordenlijst, dan moet je waarschijnlijk
+<p>Merk op: Wanneer je een time-out fout krijgt tijdens het bladeren door een woordenlijst, dan moet je waarschijnlijk
een kleiner aantal items per pagina tonen.</p>
View
2 lang/nl/help/glossary/filetoimport.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Te importeren bestand</B></P>
-<P>Kies het XML-bestand dat de te importeren invoer bevat.</p>
+<P>Kies het XML-bestand dat je wil invoeren.</p>
View
3 lang/nl/help/glossary/importcategories.html
@@ -1,4 +1,3 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Categorie�n importeren</B></P>
-<P>Standaar wordt alle invoer ge�mporteerd. Je kunt instellen of je de categorie�n ook wil importeren (dit zal de relatie
-tussen de ge�mporteerde categorie�n en de ge�mporteerde invoer ook mee importeren).</p>
+<P>Standaard wordt alle invoer ge�mporteerd. Je kunt instellen of je de categorie�n ook wil importeren (dit zal de relatie tussen de ge�mporteerde categorie�n en de ge�mporteerde invoer ook mee importeren).</p>
View
2 lang/nl/help/glossary/index.html
@@ -11,9 +11,9 @@
<li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Categorie�n importeren</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Commentaar op invoer toelaten.</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Globale woordenlijst defini�ren</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Hoofd woordenlijst</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Kies opmaak</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Leerlingen kunnen invoer toevoegen.</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Primaire woordenlijst</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Standaardinstelling goedkeuring</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Te importeren bestand</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Woord meerdere keren invoegen toelaten.</a>
View
6 lang/nl/help/glossary/mainglossary.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Primaire woordenlijst</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Hoofd woordenlijst</B></P>
<p>Het woordenlijstsysteem maakt het mogelijk om definities van de secundaire woordenlijsten naar
-de primaire woordenlijst van dit vak uit te voeren.
-<p>Om dit te doen moet u de primaire woordenlijst specifi�ren. Merk op dat je slechts ��n primaire
+de hoofd woordenlijst van dit vak uit te voeren.
+<p>Om dit te doen moet u de hoofd woordenlijst specifi�ren. Merk op dat je slechts ��n hoofd
woordenlijst per vak kan hebben en dat alleen leraren hem kunnen updaten.</p>
View
4 lang/nl/help/glossary/mods.html
@@ -2,6 +2,6 @@
<ul>
<P>Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek.
<p>De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden.
-<p>De woordenlijst laat leraars ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de primaire) binnen hetzelfde vak.
-<p>Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te cree�ren naar deze items vanuit heel het vak.</p>
+<p>De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofd woordenlijst binnen hetzelfde vak.
+<p>Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te cre�ren naar deze items vanuit heel het vak.</p>
</ul>
View
2 lang/nl/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen kunnen items toevoegen.</B></P>
<P>Hiermee kun je kiezen of leerlingen ook hun eigen definities en items kunnen toevoegen, bewerken of verwijderen
-Items die uitgevoerd zijn naar de primaire woordenlijst kunnen alleen door leraars geupdated of verwijderd worden.
+Items die uitgevoerd zijn naar de hoofd woordenlijst kunnen alleen door leraars ge�pdated of verwijderd worden.
Deze instelling geldt dus alleen voor secundaire woordenlijsten.</p>
View
4 lang/nl/help/glossary/usedynalink.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Link de items uit de woordenlijst automatisch</B></P>
-<P>Als je deze optie inschakeld, dan zullen alle items in deze woordenlijst automatisch links worden overal
-wanneer dat woord of die zinnen voorkomen ergens anders binnen dit vak. Dus ook in forumbijdragen,
+<P>Als je deze optie inschakeld, dan zullen alle items in deze woordenlijst automatisch links worden en dat overal
+waar dat woord of die zinnen voorkomen binnen dit vak. Dus ook in forumbijdragen,
interne bronnen, weeksamenvattingen, logboeken enz.</p>
<p>Als je een bepaald stuk tekst niet gelinkt wil zien (in een forumbijdrage, bijvoorbeeld) dan kun je
View
2 lang/nl/help/html.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van HTML</B></P>
<P>Je kunt in Moodle alle HTML tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.
-<P>Je code zal om de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
+<P>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
<UL>
<LI>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken
<LI>wees voorzichtig met het verkeerd gebruik van &lt;/TABLE> tags die de weergave van de pagina kunnen verknoeien.
View
10 lang/nl/help/journal/mods.html
@@ -1,10 +1,10 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Logboeken</B></P>
<UL>
-<P>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De docent
-vraagt de leerling om te over een bepaald onderwerp te reflecteren en de leerling
-kan steeds hun antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is priv� en kan
-alleen worden bekeken door de docent. De docent kan feedback geven en een beoordeling
-voor elk logboek. Het is meestal een goed idee om ongeveer ��n logboek activiteit per
+<P>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
+vraagt de leerling om over een bepaald onderwerp te reflecteren. De leerling
+kan steeds zijn antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is priv� en kan
+alleen door de leraar worden bekeken. De leraar kan feedback en een beoordeling
+voor elk logboek geven. Het is meestal een goed idee om ongeveer ��n logboek per
week te hebben.</P>
</UL>
View
2 lang/nl/help/label/mods.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Labels</B></P>
<UL>
<P>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy" activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
-grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te plaatsen..</p>
+grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</p>
</UL>
View
8 lang/nl/help/langedit.html
@@ -1,10 +1,10 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Taal bewerken</B></P>
-<P>Om de talen te bewerken via deze pagina, moet het webserverproces schrijfrecht hebben op de bestanden.
+<P>Om via deze pagina de talen te kunnen bewerken, moet het webserverproces schrijfrechten hebben op de bestanden.
-<P>In sommige variablen zul je <B>$a</B> en <B>$a->nog iets</B> vinden.
+<P>In sommige variabelen zul je <B>$a</B> en <B>$a->nog iets</B> vinden.
-<P>Deze tekens stellen variablen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
+<P>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
de Moodle-omgeving.
-<P>Wanneer er maar ��n variable is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variablen worden gebruikt, dan krijgen
+<P>Wanneer er maar ��n variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variablen worden gebruikt, dan krijgen
ze elk een naam.
View
2 lang/nl/help/lesson/grade.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Cijfer voor de les</b></p>
-<p>Deze waarde bepaald het maximumcijfer dat gegeven kan worden in deze les. Het bereik is van 0 tot 100%. Deze waarde kan op gelijk welk moment gewijzigd worden. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de overzichtstabel en op de cijfers die via verschillende lijsten aan de leerlingen getoond worden.</p>
+<p>Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gegeven kan worden voor deze les. Het bereik is van 0 tot 100%. Deze waarde kan op elk moment gewijzigd worden. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de overzichtstabel en op de cijfers die via verschillende lijsten aan de leerlingen getoond worden.</p>
View
4 lang/nl/help/lesson/jumpto.html
@@ -1,4 +1,4 @@
<p align="center"><b>"ga naar"-Link</b></p>
-<p>Elk antwoord heeft een "ga naar"-link. Wanneer dit antwoord gekozen is, dan wordt het antwoord getoond aan de leerling. Daarna ziet de leerling de pagina die gegeven wordt via de "ga naar"-link. Deze link kan zowel relatief als absoluut zijn. Relatieve links zijn <b>Deze pagina</b> en <b>Volgende pagina</b>. <b>Deze pagina</b> betekent dat de leerling de huidige pagina terug ze zien krijgt. <b>Volgende pagina</b> toont de pagina die volgt op de vorige pagina in de logische volgorde van de pagina's. Een absolute paginalink wordt gekozen door de <b>titel</b> van de pagina te kiezen.</p>
-<p>Merk op dat een (relatieve) <b>Volgende pagina</b> "ga naar"-link een andere pagina kan tonen nadat pagina's verplaatst zijn, terwijl de "ga naar"-links die <b>titels</b> gebruiken altijd dezelfde pagina blijven tonen nadat pagina's verplaatst zijn.</p>
+<p>Elk antwoord heeft een ga naar-link. Wanneer een antwoord gekozen is, dan krijgt de leerling de repons te zien en daarna ziet de leerling de pagina die opgevraagd wordt door de ga naar-link. Deze link kan zowel relatief als absoluut zijn. Relatieve links zijn <b>Deze pagina</b> en <b>Volgende pagina</b>. <b>Deze pagina</b> betekent dat de leerling de huidige pagina terug ze zien krijgt. <b>Volgende pagina</b> toont de pagina die volgt op de vorige pagina in de logische volgorde van de pagina's. Een absolute paginalink wordt gekozen door de <b>titel</b> van de pagina te kiezen.</p>
+<p>Merk op dat een (relatieve) <b>Volgende pagina</b> ga naar-link een andere pagina kan tonen nadat pagina's verplaatst zijn, terwijl de ga naar-links die <b>titels</b> gebruiken altijd dezelfde pagina blijven tonen nadat pagina's verplaatst zijn.</p>
View
2 lang/nl/help/lesson/maxattempts.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Maximum aantal pogingen (door een leerling)</b></p>
-<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal pogingen dat een leerling mag doen om <b>gelijk welke</b> vraag in de les te beantwoorden. Voor vragen waarin geen mogelijke antwoorden voorgesteld worden, zoals kort antwoordvragen of numerieke vragen, heeft deze instelling een <i>ontsnappingsroute</i> naar de volgende pagina in de les.</p>
+<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal pogingen die een leerling mag doen om <b>gelijk welke</b> vraag in de les te beantwoorden. Voor vragen waarin geen mogelijke antwoorden voorgesteld worden, zoals kort antwoordvragen of numerieke vragen, heeft deze instelling een <i>ontsnappingsroute</i> naar de volgende pagina in de les.</p>
<p>De standaardinstelling is 5. Kleinere waarden kunnen de leerlingen ontmoedigen om te blijven nadenken over de vraag. Grotere waarden kunnen tot meer frustratie leiden.</p>
View
2 lang/nl/help/lesson/maxpages.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<p align="center"><b>Aantal te tonen pagina's (Flash Cards)</b></p>
-<p>Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash Cards. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/Flash Cards in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Na dat aantal pagina's/Flash Cards getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.</p>
+<p>Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash Cards. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/Flash Cards in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Als dat aantal pagina's/Flash Cards getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.</p>
<p>Als deze parameter op een getal groter dan het aantal pagina's in de les is ingesteld, dan wordt het einde van de les bereikt als alle pagina's getoond zijn.</p>
View
2 lang/nl/help/lesson/mods.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<B>Les</B>
<UL>
-<P>Een les biedt inhoud aan op een interessante en flexibele manier. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige pagina gebracht. Navigatie door de les kan rechtdoor of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
+<P>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan rechtdoor of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
</UL>
View
16 lang/nl/help/lesson/overview.html
@@ -1,22 +1,22 @@
<p align="center"><b>Overzicht</b></p>
<ol>
-<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>paginas</b>.
+<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>pagina's</b>.
<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>.
<li>Elke pagina heeft gewoonlijk een set <b>antwoorden</b>.
-<li>Elk antwoord heeft een kort stukje tekst dat getoond wordt als dat antwoord getoond wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.
+<li>Bij elk antwoord hoort een kort stukje tekst dat getoond wordt nadat het antwoord gekozen wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.
<li>Met elk antwoord is er ook een <b>ga naar</b> geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.
<li>Als standaardinstelling spring je door het eerste antwoord te kiezen naar de <b>volgende</b> pagina in de les.
- De volgende antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.
+ De andere antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.
<li>De volgende pagina wordt bepaald door de <b>logische volgorde</b> van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.
-<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Dit wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk samengaan). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
-<li>Aan de leerlingen worden de antwoorden altijd in willekeurige volgorde getoond. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond).
+<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Die wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk op elkaar gelijken). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
+<li>De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond).
<li>Het aantal antwoorden van vari�ren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met ��n juist antwoord en drie afleiders.
<li>Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een <b>ga verder</b> link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.
-<li>Om cijfers te kunnen geven op de lessen, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
-<li>Vragen kunnen meer dan ��n juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend kan zijn).
+<li>Om op de lessen cijfers te kunnen geven, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
+<li>Vragen kunnen meer dan ��n juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antwoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend zijn).
<li>Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.
<li>Het <b>einde van de les</b> is bereikt door expliciet naar het einde te verspringen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.
-<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar ze het laatst juist geantwoord hebben.
+<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar hij het laatst juist geantwoord heeft.
<li>Voor lessen die herkansingen toelaten kunnen leerlingen de les opnieuw maken tot zij het maximum cijfer bereikt hebben.
</ol>
View
12 lang/nl/help/lesson/questiontypes.html
@@ -2,15 +2,15 @@
<p>De vragentypes die op dit ogenblik door de Les module ondersteund worden zijn:
<ol>
-<li><p><b>Meerkeuzevragen</b> Dit is het standaard vragentype. Meerkeuzevragen zijn een populair vragentype waarbij de leerling gevraagd wordt omeen antwoord te kiezen uit een lijst van alternatieven. Het juiste antwoord neemt de leerling verder in de les, het foute antwoord doet dat niet. De foute antwoorden worden soms de $quot;afleiders$quot; genoemd. De kwaliteit van meerkeuzevragen wordt soms meer bepaald door de kwaliteit van de afleiders dan van de vraag of van het juiste antwoord..</p>
+<li><p><b>Meerkeuzevragen</b> Dit is het standaard vragentype. Meerkeuzevragen zijn een populair vragentype waarbij de leerling gevraagd wordt om een antwoord te kiezen uit een lijst van alternatieven. Het juiste antwoord neemt de leerling verder in de les, het foute antwoord doet dat niet. De foute antwoorden worden soms de &quot;afleiders&quot; genoemd. De kwaliteit van meerkeuzevragen wordt soms meer bepaald door de kwaliteit van de afleiders dan door de kwaliteit van de vraag of die van het juiste antwoord..</p>
-<p> Elk antwoord kan optioneel een respons hebben. Als er geen respons voor dat antwoord gegeven is, dan wordt als standaardrespons &quot;Dat is juist&quot; of &quot;Dat is fout&quot; aan de leerling getoond.</p>
+<p> Elk antwoord kan optioneel een respons hebben. Als er geen respons voor dat antwoord gegeven is, dan wordt als standaardrespons &quot;Dat is het juiste antwoord&quot; of &quot;Dat is het foute antwoord&quot; aan de leerling getoond.</p>
<p>Het is mogelijk om meer dan ��n juist antwoord te hebbn in een meerkeuzevraag. De verschillende juiste antwoorden kunnen de leerling verschillende respons geven en laten vooruit springen naar verschillende pagina's in de les, maar geven de leerling geen verschillend cijfer (hiermee wordt bedoeld dat sommige antwoorden <b>niet</b> meer juist kunnen zijn dan andere, toch niet wat het cijfer betreft). Het is mogelijk om alle antwoorden juist te laten zijn en de leerling naar verschillende delen van de les te sturen, afhankelijk van welke keuze gemaakt wordt.</p>
<p>Een variant op de meerkeuzevragen zijn de <b>&quot;Meerkeuze met meerdere antwoorden&quot;</b> vragen. Deze vragen van de leerling om alle juiste antwoorden van de set te kiezen. In de vraag kun je al dan niet aangeven hoeveel antwoorden de leerling moet geven. Voorbeeld: &quot;Wie van volgende personen waren Amerikaanse presidenten&quot; geeft het aantal niet aan, terwijl &quot;Kies van volgende personen de twee Amerikaanse presidenten&quot; wel het aantal aangeeft.Het aantal juiste antwoorden kan vari�ren van <b>��n</b> tot het volledige aantal keuzes. (Een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden <b>is</b> anders dan een gewone meerkeuzevraag, omdat die de leerling de mogelijkheid open laat om meer dan ��n antwoord te geven, terwijl een gewone meerkeuzevraag slechts ��n antwoord toelaat.)</p>
-<p>De juiste antwoorden krijgen een sprong vooruit in de les, de foute antwooren krijgen dezelfde pagina of een achterwaartse spron. Wanneer er meer dan ��n juist antwoord is, dan kunnen de sprongen best naar dezelfde pagina wijzen, zowel voor de juiste als voor de foute antwoorden. Als dat <b>niet</b> zo is, dan krijgt de leraar een waarschuwing op zijn beheerpagina van de les. De respons voor juiste antwoorden moet, indien nodig, aan het eerste juiste antwoord gegeven worden, en voor foute antwoorden, als nodig, aan het eerste foute antwoord. Respons bij de andere antwoorden wordt zonder waarschuwing genegeerd.</p></li>
+<p>De juiste antwoorden krijgen een sprong vooruit in de les, de foute antwoorden krijgen dezelfde pagina of een achterwaartse sprong. Wanneer er meer dan ��n juist antwoord is, dan kunnen de sprongen best naar dezelfde pagina wijzen, zowel voor de juiste als voor de foute antwoorden. Als dat <b>niet</b> zo is, dan krijgt de leraar een waarschuwing op zijn beheerpagina van de les. De respons voor juiste antwoorden moet, indien nodig, aan het eerste juiste antwoord gegeven worden, en voor foute antwoorden, als nodig, aan het eerste foute antwoord. Respons bij de andere antwoorden wordt zonder waarschuwing genegeerd.</p></li>
<li><p><b>Kort Antwoord</b> De leerling wordt gevraagd een kort stukje tekst te geven. Dit stukje tekst wordt vergeleken met ��n of meer mogelijke antwoorden. Antwoorden kunnen ofwel juist ofwel fout zijn. Elk antwoord kan optioneel een respons krijgen. Als er geen respons ingegeven wordt, dan wordt de standaardrespons aan de leerling getoond: Voor een juist antwoord is dat &quot;Dat is het juiste antwoord&quot; en voor een fout antwoord &quot;Dat is het foute antwoord&quot;. Als de tekst die de leerling geeft niet overeenkomt met ��n van de antwoorden, dan is de vraag slecht beantwoord en dan krijgt de leerling standaard de fout respons te zien.</p>
@@ -20,12 +20,12 @@
<li><p><b>Koppelvragen</b> Dit zijn vrij krachtige en flexibele vragen. Zij bestaan uit een lijst namen of stellingen die juist gekoppeld moeten worden aan een andere lijst namen of stellingen. Bijvoorbeeld: &quot;Koppel de hoofdstad aan het land&quot; met de twee lijsten Japan, Canada, Itali� en Tokyo, Ottawa, Rome. Het is mogelijk om in ��n van de lijsten eenzelfde stelling te herhalen, maar toch best op te letten met identieke stellingen. Bij voorbeeld &quot;Identificeer het type van volgende dieren&quot; met de lijsten spreeuw, koe, mier, hond en vogel, dier , insect, dier.</p>
-<p>Wanneer je dit type vraag maakt, plaats je de eerste lijst in de antwoord vakken en de items voor de tweede lijst in de respons vakken. Eens aangemaakt wordt er een zinniger labelschema getoond. Als d leerling de items juist koppelt, dan wordt de sprong bij het eerste antwoord gebruikt. Bij een fout antwoord springt de pagina naar diegene die bij het tweede antwoord aangeduid is. De vraag ondersteund <b>geen</b> aangepaste respons. De leerling wordt verteld hoeveel koppelingen juiste zijn of hij krijgt te zien dat alle antwoorden koppelingen juist zijn.</p>
+<p>Wanneer je dit type vraag maakt, plaats je de eerste lijst in de antwoord vakken en de items voor de tweede lijst in de respons vakken. Eens aangemaakt wordt er een zinniger labelschema getoond. Als de leerling de items juist koppelt, dan wordt de sprong bij het eerste antwoord gebruikt. Bij een fout antwoord springt de pagina naar diegene die bij het tweede antwoord aangeduid is. De vraag ondersteund <b>geen</b> aangepaste respons. De leerling wordt verteld hoeveel koppelingen juiste zijn of hij krijgt te zien dat alle antwoorden koppelingen juist zijn.</p>
<p>In tegenstelling tot bij de meerkeuzevragen waar de antwoorden in willekeurige volgorde getoond worden, wordt de eerste lijst items <b>niet</b> door elkaar gehaald, maar in de zelfde volgorde getoond als hij ingevoerd is. Dat maakt het mogelijk om &quot;rangschik vragen&quot; te maken. Als je als vraag bijvoorbeeld neemt&quot;Zet volgende personen in de volgorde van hun geboortedatum, de oudste eerst&quot; met als lijsten 1, 2, 3, 4 en Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. De tweede lijst wordt door elkaar gehaald voor hij aan de leerling getoond wordt, natuurlijk.</p></li>
<li><p><b>Numeriek</b> Dit vraagtype eist een getal als antwoord. In zijn eenvoudigste vorm moet je slechts ��n antwoord opgeven. Bijvoorbeeld &quot;Hoeveel is 2 plus 2&quot; met het antwoord 4 dat de sprong vooruit toegewezen krijgt. HEt is echter mogelijk om een bereik op te geven omdat de interne afronding van numerieke waarden een enkel numeriek als juist of als fout kan doen ge�nterpreteerd worden. Daarom is het nodig voor vragen als &quot;Hoeveel is 10 gedeeld door 3&quot; een antwoord te geven als <b>minimum:maximum</b>, twee waarden gescheiden door een dubbele punt (:). Dus als 3.33:3.34 als accepteerbaar bereik voor het antwoord gegeven wordt, dan zijn de antwoorden 3.33, 3.333, 3.3333... allemaal juiste antwoorden. /7quot;Foute&quot; antwoorden zounden dan 3.3 (kleiner dan het minimum) en 3.4 (groter dan het maximum) zijn.</p>
-<p>Meer dan ��n juist antwoord is mogelijk en de antwoorden kunnen ofwel enkele ofwel gepaard waarden zijn. Merk op deat de volgerde waarin de antwoorden gecontroleerd worden is Antwoord 1, Antwoord 2,... er moet dus wat zorgzaam omgesprongen worden met de respons die moet verschijnen. Bijvoorbeeld de vraag: &quot;Wanneer is Larkin geboren &quot; kan als enkele waarde 1922 krijgen, het juiste antwoord, en een antwoordenpaar 1920:1929. Het eerste antwoord zou dan als respons &quot;Dat is exact&quot;, terwijl het ander antwoord als respons &quot;Dat is dichtbij, je hebt toch al de juiste decade gegeven&quot;.</p>
+<p>Meer dan ��n juist antwoord is mogelijk en de antwoorden kunnen ofwel enkele ofwel gepaarde waarden zijn. Merk op dat de volgorde waarin de antwoorden gecontroleerd worden Antwoord 1, Antwoord 2,... is; er moet dus wat zorgzaam omgesprongen worden met de respons die moet verschijnen. Bijvoorbeeld de vraag: &quot;Wanneer is Larkin geboren &quot; kan als enkele waarde 1922 krijgen, het juiste antwoord, en een antwoordenpaar 1920:1929. Het eerste antwoord zou dan als respons &quot;Dat is exact&quot;, terwijl het ander antwoord als respons &quot;Dat is dichtbij, je hebt toch al de juiste decade gegeven&quot;.</p>
-<p>Je kunt ook foute antwoorden ingeven, maar afhankelijk van hun bereik kun je ze best na de juiste antwoorden plaatsen. Bijvoorbeeld om het foute antwoord 3:4 in te geven bij de &quot;10 gedeeld door 3&quot; vraag, moet je dat doen na het juiste antwoord. De antwoorden moeten als volgt gerangschik zijn: 3,33:3,34 (het &quot;juiste&quot; antwoord) en dan 3:4 (het &quot;foute&quot;, maar niet helemaal foute antwoord!).</p></li></ul>
+<p>Je kunt ook foute antwoorden ingeven, maar afhankelijk van hun bereik kun je ze best na de juiste antwoorden plaatsen. Bijvoorbeeld om het foute antwoord 3:4 in te geven bij de &quot;10 gedeeld door 3&quot; vraag, moet je dat doen na het juiste antwoord. De antwoorden moeten als volgt gerangschikt zijn: 3,33:3,34 (het &quot;juiste&quot; antwoord) en dan 3:4 (het &quot;foute&quot;, maar niet helemaal foute antwoord!).</p></li></ul>
View
2 lang/nl/help/lesson/retake.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Toelaten om de les opnieuw te doen</b></p>
+<p align="center"><b>Leerling mag de les opnieuw doen</b></p>
<p>Deze instelling bepaalt of de leerlingen de les meer dan eens kunnen doormaken of slechts ��n keer. De leraar kan beslissen of deze les materiaal bevat dat de leerlingen erg grondig moeten kennen. In dat geval moet het herhaald bekijken van de les toegelaten worden. Als het materaal eerder gebruikt wordt om te testen, dan kun je er beter voor kiezen de les maar ��n keer door te maken.</p>
View
4 lang/nl/help/picture.html
@@ -1,11 +1,11 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Nieuwe foto</B></P>
<P>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.
-<P>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt elke afbeelding die je wil nemen.
+<P>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.
<P>De foto moet in het JPG of PNG formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)
<P>Een digitale foto kun je bekomen op volgende manieren:
<OL>
-<LI>door een digitale camera te gebruiken, de foto's zijn dan meestal al in het juiste formaat op je computer.
+<LI>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.
<LI>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG of PNG bestandsindeling.
<LI>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.
<LI>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
View
4 lang/nl/help/questions.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Vragen stellen</B></P>
-<P>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hem er een vraag over stellen.
-Als men je een goede vraag stelt, kan je dat echt helpen om informatie te verwerken, je bestaande idee�n
+<P>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen.
+Als iemand je een goede vraag stelt, kan je dat echt helpen om informatie te verwerken, je bestaande idee�n
te evalueren en nieuwe idee�n te cre�ren.</P>
<P>Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de
View
2 lang/nl/help/quiz/correctanswers.html
@@ -1,4 +1,4 @@
<P ALIGN=CENTER><B>In feedback de juiste antwoorden laten zien</B></P>
-<P>Indien je dit aanschakelt, dan wordt er met de feedback ook het juiste antwoord getoond voor elke vraag.
+<P>Indien je dit aanschakelt, dan wordt er bij elke vraag samen met de feedback ook het juiste antwoord getoond.
</P>
View
3 lang/nl/help/quiz/description.html
@@ -4,5 +4,4 @@
<p>Het enige wat het doet is een stuk tekst tonen zonder daarbij antwoorden te vragen.</p>
-<P>Het gebruikt worden om een beschrijven tekst te plaatsen en deze te laten volgen door bijvoorbeeld
-een groep vragen.</p>
+<P>Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een leestekst te plaatsen en deze te laten volgen door een groep vragen.</p>
View
2 lang/nl/help/quiz/discrimination.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Discriminatie Index</B></P>
-<P>Dit geeft een ruwe aanwijzing van de performantie van elk onderdeel. Het wordt berekend door het aantal leerlingen te tellen die scoren in het hoogste derde deel van deze test voor elke vraag en dit getal te delen door het aantal leerlingen die in het onderste derde deel scoorden.</p>
+<P>Dit geeft een ruwe aanwijzing van de performantie van elk onderdeel. Deze index wordt berekend door het aantal leerlingen te tellen die scoren in het hoogste derde deel van deze test voor elke vraag en dit getal te delen door het aantal leerlingen die in het onderste derde deel scoorden.</p>
<p>Als bijvoorbeeld 30 leerlingen de test gemaakt hebben, dan zouden er telkens 10 leerlingen in het bovenste derde en 10 leerlingen in het onderste derde zijn. Als, op onderdeel #1, 9 van de beste leerlingen het juist hebben, maar slechts 3 van het zwakste derde het juist zouden hebben, dan zal de discriminatie-index 9/2=3,0 zijn. De getallen tussen haakjes zijn: (bovenste derde juiste antwoorden/onderste derde juiste antwoorden).</p>
View
2 lang/nl/help/quiz/formataiken.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align=center><b>Importeren van "Aiken" bestandsopmaak</b></p>
-<p>Het Aiken formaat is een heel eenvoudige manier om multiple choice vragen te maken vanuit een duidelijk en door
+<p>Het Aiken formaat is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te maken vanuit een duidelijk en door
mensen leesbare opmaak.Hier zie je een voorbeeld van de opmaak:</p>
<pre>
Wat is het juiste antwoord op deze vraag?
View
9 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
@@ -33,7 +33,7 @@
<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. Om de CTM-databank te kunnen
importeren op Linux, moet je dit kleine netwerkprogramma eerst installeren op het Windowssysteem waarop de
CTM-databanken staan. Volg de installatie-instructies, geschreven in de ODBC Socket Server Installatie <b>niet</b>.
-Ze zijn veel moeilijker dan nodig! Volg in de plaats deze instructies om het programma te installeren op je
+Ze zijn veel moeilijker dan nodig! Volg beter deze instructies om het programma te installeren op je
Windowssysteem:</P>
<ol><li>Unzip op het Windowssysteem de bestanden die je gedownload hebt van
@@ -47,17 +47,17 @@
<li>Open de Service Manager door te gaan naar, ofwel
Start-&gt;Instellingen-&gt;Configuratiescherm-&gt;Systeembeheer-&gt;Services of door met je muis rechts te klikken
-op<b>Mijn Computer</b>, kies <b>Beheren</b>, kies dan <B>Services en toepassingen-&gt;Services</b> van het rechter
+op <b>Mijn Computer</b>, kies <b>Beheren</b>, kies dan <B>Services en toepassingen-&gt;Services</b> van het rechter
paneel. Je kunt het Servicebeheer ook vinden door <b>services.msc</b> te typen in Start-&gt;Uitvoeren...
</li>
-<li>In het Servicebeheer klik je met rechtermuisknop op de ODBC Socket Server en kies<b>Start</b>. De status
+<li>In het Servicebeheer klik je met rechtermuisknop op de ODBC Socket Server en kies <b>Start</b>. De status
zou moeten wijzigen in "gestart" wanneer je dit doet. Merk op dat je de service mag uitschakelen nadat
het importproces afgelopen is.</li>
<li>Verzeker jezelf er van dat system.mda en ctm.mdb access data bestanden op de machine staan en dat de
MS Access ODBC driver loopt. Die wordt ge�nstalleerd tijdens een standaard Windowsinstallatie. Je kunt vaststellen
-dat die ge�nstalleerd is door in "Gegevensbronnen (ODBC)" in Systeembeheer onder het"Stuurprogramma's" tabblad.
+dat die ge�nstalleerd is door in "Gegevensbronnen (ODBC)" in Systeembeheer onder het "Stuurprogramma's" tabblad.
Je gaat moeten bepalen waar CTM is ge�nstalleerd en het system.mda-bestand en het ctm.mdb-databank dat je wil
importeren zich bevinden. Noteer het volledige lokale pad naar deze bestanden, net zoals de computernaam of
het IP-adres van de Windowsserver. Deze informatie zul je nodig hebben tijdens het importproces.</li>
@@ -77,7 +77,6 @@
</ol>
<P>Als je foutmeldingen krijgt tijdens dit proces, dan vindt je deze technische informatie misschien nuttig.
-f you received error messages during this process, you may find this technical information useful.
De ODBC Socket server gebruikt poort 9628 om een socket te openen en een XML query te sturen om een XML resultaattabel
te krijgen. De importeermodule overloopt dat XML bestand en gebruikt het net zoals ik een locale query gebruik
om te importeren.
View
14 lang/nl/help/quiz/formatgift.html
@@ -2,14 +2,14 @@
<p>GIFT is het meest begrijpelijke importformaat voor het importeren van testen vanuit tekstbestanden
- in Moodle. Het ondersteunt multiple choice, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen en eveneens het invoeren van
+ in Moodle. Het ondersteunt meerkeuzevragen, waar/onwaar vragen, kort antwoord vragen, koppelvragen en numerieke vragen en eveneens het invoeren van
een _______ voor het gatentekstformaat. Verschillende types vragen kunnen gemengd worden in een enkel tekstbestand
en de opmaak ondersteunt ook commentaar, namen voor de vragen, feedback en gewogen cijfers.</p>
<h3>Soorten vragen</h3>
- <p><u>Multiple Choice:</u><br />
- Voor multiple choice questions worden foute antwoorden voorafgegaan door een tilde (~) en het juiste antwoord
+ <p><u>Meerkeuzevragen:</u><br />
+ Voor meerkeuzevragen worden foute antwoorden voorafgegaan door een tilde (~) en het juiste antwoord
wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).</p>
<pre> Wie is begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}</pre>
<p>Het <b>Gatentekst</b> formaat voegt automatisch een invullijn toe (zoals deze _____) in het midden van
@@ -102,10 +102,10 @@
Grant is begraven in Grant's tomb.{FALSE#Niemand is begraven in Grant's tombe.}</pre>
-<p>Voor Multiple Choice vragen wordt feedback alleen getoond voor het antwoord dat de leerling gekozen heeft. Voor kort antwoordvragen wordt feedback alleen getoond als de leerling het juiste antwoord gegeven heeft. Voor waar/onwaarvragen wordt de feedback zo bewaard dat hij getoond wordt als de vraag fout beantwoord wordt. Zo zou in het bovenstaande voorbeeld de leerling alleen feedback te zien krijgen als hij Waar als antwoord gekozen zou hebben.</p>
+<p>Voor meerkeuzevragen wordt feedback alleen getoond voor het antwoord dat de leerling gekozen heeft. Voor kort antwoordvragen wordt feedback alleen getoond als de leerling het juiste antwoord gegeven heeft. Voor waar/onwaarvragen wordt de feedback zo bewaard dat hij getoond wordt als de vraag fout beantwoord wordt. Zo zou in het bovenstaande voorbeeld de leerling alleen feedback te zien krijgen als hij Waar als antwoord gekozen zou hebben.</p>
<p><u>Procentele weging:</u><br />
-Procentuele weging is beschikbaar voor multiple choice en voor kort antwoord vragen. De weging voor een antwoord kan ingegeven worden door onmiddellijk na de tilde (voor multiple choice) of het gelijkheidsteken (voor kort antwoord) het gewenste percentage te plaatsen, ingesloten door procenttekens (bijvoorbeeld %50% ). Deze optie kan gecombineerd worden met feedback.</p>
+Procentuele weging is beschikbaar voor meerkeuzevragen en voor kort antwoord vragen. De weging voor een antwoord kan ingegeven worden door onmiddellijk na de tilde (voor meerkeuzevragen) of het gelijkheidsteken (voor kort antwoord) het gewenste percentage te plaatsen, ingesloten door procenttekens (bijvoorbeeld %50% ). Deze optie kan gecombineerd worden met feedback.</p>
<pre> Moeilijke vraag.{~fout antwoord ~%50%antwoord op de helft van de punten =volledig juist antwoord}
::De stad van Jezus::Jesus was van {
@@ -118,12 +118,12 @@
=Nazareth#Ja, dat is juist!
=%75%Nazereth#Juist, maar fout geschreven.
=%25%Bethlehem#Hij was daar geboren, maar niet opgegroeid}</pre>
-<p>Merk op dat de laatste twee voorbeelden nagenoeg dezelfde vragen zijn, eerst als multiple choice, dam als kort antwoord.</p>
+<p>Merk op dat de laatste twee voorbeelden nagenoeg dezelfde vragen zijn, eerst als meerkeuzevragen, dam als kort antwoord.</p>
<p><font size="-1">Merk op dat het mogelijk is om procentuele wegingen te specifi�ren die NIET mogelijk zijn via de grafisch gebruikersinterface. Zulke antwoordweging zal toch juist berekend worden (overeenkomend met de waarde die ingegeven is bij het importeren), en zal normaal verschijnen wanneer de leerling zijn test doet. Maar zulke antwoord-weging zal niet juist getoond worden aan de leraar, waneer de test achteraf via de interface om vragen te bewerken van Moodle bewerkt wordt. Het uitschuifmenu toont enkel enkele vastgelegde waarden. Wanneer de antwoord-weging niet juist overeenkomt met ��n van die vooraf gedefinieerde waarden, dan zullen ze niet juist getoond worden.Als je zo een vraag via de grafische interface bewerk, dan zal de antwoord-weging wijzigen in dat wat getoond wordt.</font></p>
<p><u>Meerdere antwoorden mogelijk:</u><br />
-De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt gebruikt voor multiple choice vragen wanneer twee of meer antwoorden gekozen moeten worden om alle punten te krijgen. De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt ingescakeld door een even grote deelwaarde toe te kennen aan meerdere antwoorden, terwijl geen enkel antwoord het maximumcijfer oplevert.</p>
+De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt gebruikt voor meerkeuzevragen wanneer twee of meer antwoorden gekozen moeten worden om alle punten te krijgen. De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt ingescakeld door een even grote deelwaarde toe te kennen aan meerdere antwoorden, terwijl geen enkel antwoord het maximumcijfer oplevert.</p>
<pre> Welke twee mensen liggen in de tombe van Grant? {
~Niemand
~%50%Grant
View
6 lang/nl/help/quiz/import.html
@@ -10,7 +10,7 @@
<ul>
<p>GIFT is het meest uitgebreide importformaat beschikbaar voor het importeren van Moodle test vragen vanuit een
tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
-multiple choice, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
+meerkeuzevragen, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in ��n tekstbestand en de opmaak ondersteund ook
commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:</p>
<pre>
@@ -49,7 +49,7 @@
Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).
Tussen de vragen moet je ��n vrije regel laten.
Enkele voorbeelden:<br><br>
-<u>Multiple choice</u>
+<u>Meerkeuzevragen</u>
<BLOCKQUOTE>
Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
{=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
@@ -104,7 +104,7 @@
<P><B>Course Test Manager</B></P>
<UL>
<P>Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager test bank.
-Het steunt op verschillende manieren van toegang zoeken tot de testbank, die in een Microsoft Access databank zit.
+Het steunt op verschillende manieren om de testbank, die in een Microsoft Access databank zit, te koppelen.
De manier hangt er van af of je Moodleinstallatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.</P>
<p>Op Windows laat het je gewoon je access databank uploaden zoals je gelijk welk ander gegevensbestand zou importeren.</p>
<p>Op Linux moet je eerst een windowsmachine installeren op hetzelfde netwerk als de Course Test