Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed May 16, 2005
1 parent 3ab87ec commit 4ca8c24afd6b7485af4e795926b37dcae0efaf16
Showing with 44 additions and 14 deletions.
  1. +1 −0 lang/ca/admin.php
  2. +10 −1 lang/ca/assignment.php
  3. +4 −6 lang/ca/calendar.php
  4. +4 −3 lang/ca/error.php
  5. +2 −1 lang/ca/journal.php
  6. +20 −2 lang/ca/lesson.php
  7. +3 −1 lang/ca/scorm.php
View
@@ -45,6 +45,7 @@
$string['configintrosite'] = 'Aquesta pàgina us permet configurar la pàgina inicial i el nom d\'aquest lloc. Podeu tornar-hi després en qualsevol moment per canviar aquests paràmetres, per mitjà de l\'enllaç \"Paràmetres del lloc\" de la pàgina inicial.';
$string['configintrotimezones'] = 'Aquesta pàgina cercarà informació nova sobre zones horàries (inclosos horaris d\'estiu) i actualitzarà la vostra base de dades. S\'inspeccionaran, per ordre, aquestes ubicacions: $a Aquest procediment generalment és molt segur i no pot perjudicar les instal·lacions normals. Desitgeu actualitzar ara les zones horàries?';
$string['configlang'] = 'Trieu un idioma per defecte per a tot el lloc. Casa usuari podrà triar després el seu idioma. ';
+$string['configlangcache'] = 'Desar el menú d\'idiomes a la memòria cau. Estalvia molta memòria i potència de processament.Si habiliteu aquest paràmetre, el menú trigarà uns minuts a actualitzar-se quan afegiu o suprimiu idiomes.';
$string['configlangdir'] = 'La majoria d\'idiomes s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc aquest camp per tal que els usuaris puguin triar qualsevol idioma instal·lat. Si voleu abreujar el menú d\'idiomes, introduïu aquí una llista de codis separats per comes. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. No impedeix que l\'usuari pugui definir el seu idioma preferit en el seu perfil.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -14,11 +14,14 @@
$string['assignmentname'] = 'Nom de la tasca';
$string['assignmenttype'] = 'Tipus de tasca';
$string['availabledate'] = 'Disponible des de';
+$string['comment'] = 'Comentari';
+$string['commentinline'] = 'Comentari inserit';
$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte de la tasca per a totes les tasques del lloc (subjecta als límits del curs i a altres paràmetres locals)';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['duedate'] = 'Data de venciment';
$string['duedateno'] = 'Sense data de venciment';
$string['early'] = '$a aviat';
+$string['editmysubmission'] = 'Edita la meva tramesa';
$string['emailteachermail'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca \"$a->assignment\".
Està disponible aquí:
@@ -30,7 +33,11 @@
$string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Retroacció del $a';
$string['feedbackupdated'] = 'S\'ha actualitzat la retroacció en les tasques de $a persones';
+$string['helpoffline'] = '<p>Útil quan la tasca es realitza fora de Moodle. Pot ser una cosa que es faci en un altra pàgina web o presencialment.</p><p>Els estudiants podran veure aquí la descripció de la tasca, però no podran penjar-hi fitxers ni res. La qualificació funciona de la manera normal i els estudiants reben l\'avís de les seves notes.</p>';
+$string['helponline'] = '<p>Aquest tipus de tasca demana als usuaris que editen un text, utilitzant les eines d\'edició normals. Els professors poden qualificar els treballs en línia i també inserir-los comentaris o fer-hi canvis.</p><p>(Si teniu experiència amb versions anteriors de Moodle, aquest tipus de tasca funciona igual que l\'antic mòdul Diari.)</p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Aquest tipus de tasca permet que cada participant pengi un fitxer (només un), de qualsevol mena.</p><p>Pot ser un document de processador de textos, o una imatge, o un lloc web comprimit en zip, o qualsevol cosa que els demaneu que enviïn.<(p>';
$string['late'] = '$a tard';
$string['maximumgrade'] = 'Nota màxima';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
@@ -42,8 +49,10 @@
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
+$string['submission'] = 'Tramesa';
$string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submissionsaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['submitassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca per mitjà d\'aquest formulari';
$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
$string['typeoffline'] = 'Activitat fora de línia';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['calendar'] = 'Calendari';
@@ -8,7 +8,6 @@
$string['clickshow'] = 'feu clic per mostrar';
$string['confirmeventdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquest esdeveniment?';
$string['courseevents'] = 'Esdeveniments del curs';
-$string['day'] = 'dia';
$string['dayview'] = 'Visualització del dia';
$string['daywithnoevents'] = 'Aquest dia no té esdeveniments.';
$string['default'] = 'Per defecte';
@@ -42,14 +41,12 @@
$string['explain_persistflt'] = 'Si habiliteu aquesta opció, Moodle recordarà els darrers paràmetres de filtre i els tornarà a utilitzar automàticament la pròxima vegada que entreu.';
$string['explain_startwday'] = 'Aquesta preferència configura el mode de visualització de tots els calendaris mensuals. Useu-la per visualitzar-los al vostre gust.';
$string['explain_timeformat'] = 'Podeu triar de veure l\'hora en format de 12 o 24 hores. Si trieu \"per defecte\", aleshores el format es determinarà automàticament segons les convencions de l\'idioma del lloc.';
-$string['first'] = 'primer';
$string['fri'] = 'dv';
$string['friday'] = 'divendres';
$string['globalevents'] = 'Esdeveniments globals';
$string['gotocalendar'] = 'Vés al calendari';
$string['groupevents'] = 'Esdeveniments de grup';
$string['hidden'] = 'ocult';
-$string['last'] = 'darrer';
$string['manyevents'] = '$a esdeveniments';
$string['mon'] = 'dl';
$string['monday'] = 'dilluns';
@@ -64,6 +61,8 @@
$string['pref_timeformat'] = 'Format de visualització de l\'hora';
$string['preferences'] = 'Preferències';
$string['preferences_available'] = 'Preferències personals';
+$string['repeateditall'] = 'Aplica els canvis a tots els $a esdeveniments d\'aquesta sèrie';
+$string['repeateditthis'] = 'Aplica els canvis només a aquest esdeveniment';
$string['repeatnone'] = 'No es repeteix';
$string['repeatweeksl'] = 'Es repeteix cada setmana, crea ara';
$string['repeatweeksr'] = 'esdeveniments';
@@ -77,8 +76,6 @@
$string['thursday'] = 'dijous';
$string['timeformat_12'] = '12 hores (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24 hores';
-$string['timeforward'] = 'endavant';
-$string['timerewind'] = 'enrrere';
$string['today'] = 'Avui';
$string['tomorrow'] = 'Demà';
$string['tt_deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
@@ -102,5 +99,6 @@
$string['wed'] = 'dc';
$string['wednesday'] = 'dimecres';
$string['yesterday'] = 'Ahir';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Aquest esdeveniment és part d\'una sèrie d\'esdeveniments que es repeteixen. Podeu suprimir només aquest esdeveniment, o tots els $a de la sèrie alhora.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['adminprimarynoedit'] = 'L\'administrador primari no pot ser editat per altres usuaris';
@@ -17,10 +17,11 @@
$string['onlyeditown'] = 'Només podeu editar la vostra pròpia informació';
$string['processingstops'] = 'El processament acaba aquí. Els registres que resten s\'ignoraran.';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
+$string['sessionerroruser'] = 'Heu excedit el termini de la vostra sessió o s\'ha produït un error. Si us plau torneu a entrar-hi.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Sembla que el vostre número IP ha canviat des que heu entrat. Aquesta característica de seguretat impedeix que un <i>cracker</i> suplanti la vostra identitat després que heu entrat en Moodle. Els usuaris normals no haurien de veure aquest missatge: demaneu ajuda a l\'administrador del lloc.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
-$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
+$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\". Error desconegut';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\". Ja està registrat';
$string['usernotavailable'] = 'Els detalls d\'aquest usuari no estan disponibles per a vós.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['alwaysopen'] = 'Obert sempre';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['journalrating1'] = 'Insatisfactori';
$string['journalrating2'] = 'Satisfactori';
$string['journalrating3'] = 'Excel·lent';
+$string['mailsubject'] = 'Retroacció del diari';
$string['modulename'] = 'Diari';
$string['modulenameplural'] = 'Diaris';
$string['newjournalentries'] = 'Noves entrades dels diaris';
View
@@ -1,12 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+$string['accesscontrol'] = 'Control d\'accés';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
$string['addcluster'] = 'Afegeix un clúster';
+$string['addedabranchtable'] = 'S\'ha afegit una taula de ramificació';
+$string['addedanendofbranch'] = 'S\'ha afegit un final de ramificació';
+$string['addedaquestionpage'] = 'S\'ha afegit una pàgina de pregunta';
+$string['addedcluster'] = 'S\'ha afegit un clúster';
+$string['addedendofcluster'] = 'S\'ha afegit un final de clúster';
$string['addendofcluster'] = 'Afegeix un final de clúster';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['answeredcorrectly'] = 'contestades correctament.';
@@ -42,7 +48,9 @@
$string['correctresponse'] = 'Resposta correcta';
$string['customscoring'] = 'Puntuació personalitzada';
$string['deadline'] = 'Data límit';
-$string['deleteattempts'] = 'Esborra els intents de l\'estudiant per aquesta lliçó (id d\'usuari)';
+$string['defaultessayresponse'] = 'El vostre treball ha estat qualificat pel professor del curs.';
+$string['deleteattempts'] = 'Suprimeix els intents de l\'estudiant per a aquesta lliçó (id d\'usuari)';
+$string['deletedpage'] = 'S\'ha suprimit la pàgina';
$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
$string['description'] = 'Descripció';
@@ -77,25 +85,32 @@
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
$string['firstwrong'] = 'Com que la resposta no és correcta no aconseguiu cap punt. Encara que no obtingueu cap altre punt, voleu seguir provant-ho, ni que sigui per aprendre?';
+$string['flowcontrol'] = 'Control de flux';
+$string['general'] = 'General';
$string['gobacktolesson'] = 'Torna a la lliçó';
$string['grade'] = 'Qualifica';
$string['gradeessay'] = 'Qualifica les preguntes d\'assaig';
$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Opcions de qualificació';
$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
$string['havenotgradedyet'] = 'Encara no qualificat.';
$string['here'] = 'aquí';
$string['highscore'] = 'Puntuació màxima';
$string['hightime'] = 'Temps màxim';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
+$string['insertedpage'] = 'S\'ha inserit la pàgina';
$string['jump'] = 'Salt';
$string['jumptsto'] = 'Salta a';
$string['leftduringtimed'] = 'Heu abandonat una lliçó cronometrada.<br />Feu clic a Continua per tornar-la a començar.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Heu abandonat una lliçó cronometrada i no està permès continuar-la o torna-la a fer.';
$string['lesson'] = ' Lliçó $a';
$string['lessonclosed'] = 'La lliçó es va tancar el $a.';
+$string['lessoncloses'] = 'Es tanca la lliçó';
$string['lessondefault'] = 'Usa els paràmetres d\'aquesta lliço com els valors per defecte';
+$string['lessonformating'] = 'Formatatge de la lliçó';
$string['lessonmenu'] = 'Menú de la lliçó';
$string['lessonopen'] = 'La lliçó s\'obrirà el $a.';
+$string['lessonopens'] = 'La lliçó s\'obre';
$string['lessonstats'] = 'Estadístiques de la lliçó';
$string['loginfail'] = 'Accés denegat, torneu-ho a provar...';
$string['lowscore'] = 'Puntuació més baixa';
@@ -112,6 +127,7 @@
$string['modattemptsnoteacher'] = 'No podeu fer la revisió dels estudiants.';
$string['modulename'] = 'Lliçó';
$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
+$string['movedpage'] = 'S\'ha mogut la pàgina';
$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
@@ -143,6 +159,7 @@
$string['ongoingnormal'] = 'Heu contestat correctament $a->correct preguntes d\'un total de $a->viewed .';
$string['or'] = 'O';
$string['ordered'] = 'Ordenat';
+$string['other'] = 'Altre';
$string['outof'] = 'de $a';
$string['outoftime'] = 'Temps esgotat';
$string['overview'] = 'Revisió';
@@ -210,6 +227,7 @@
$string['topscorestitle'] = 'Les $a->maxhighscores puntuacions màximes de la lliçó $a->name.';
$string['treeview'] = 'Vista en arbre';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Pregunta no vista en una ramificació';
+$string['updatedpage'] = 'S\'ha actualitzat la pàgina';
$string['updatefailed'] = 'No s\'ha pogut actualitzar';
$string['updatesuccess'] = 'Actualització realitzada';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['asset'] = '';
@@ -24,6 +24,8 @@
$string['domxml'] = 'Biblioteca externa DOMXML';
$string['entercourse'] = 'Entra al curs SCORM';
$string['errorlogs'] = 'Registre d\'errors';
+$string['exit'] = 'Surt del curs SCORM';
+$string['expcoll'] = 'Expandeix/redueix';
$string['failed'] = 'Fallat';
$string['found'] = 'S\'ha trobat el manifest';
$string['gradeaverage'] = 'Nota mitjana';

0 comments on commit 4ca8c24

Please sign in to comment.