Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
commit 4cdfd5932da4a86b59f2ce023fc60acbf3e737e0 1 parent 73e6ac6
koenr authored
View
11 lang/nl/choice.php
@@ -1,16 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+$string['allowupdate'] = 'Laat toe de keuze aan te passen';
$string['answered'] = 'Beantwoord';
$string['choice'] = 'Keuze $a';
+$string['choiceclose'] = 'Tot';
$string['choicename'] = 'Naam keuze ';
+$string['choiceopen'] = 'Open';
$string['choicetext'] = 'Keuzetekst';
$string['modulename'] = 'Keuze';
$string['modulenameplural'] = 'Keuzes';
$string['mustchooseone'] = 'Je moet een antwoord kiezen voor je kunt bewaren. er is niets bewaard.';
$string['notanswered'] = 'Nog niet beantwoord';
+$string['notopenyet'] = 'Deze activiteit is niet beschikbaar tot $a';
+$string['privacy'] = 'Privacy van de resultaten';
$string['publish'] = 'Publiceer de resultaten';
+$string['publishafteranswer'] = 'Toon de resultaten aan de leerling nadat die geantwoord heeft';
+$string['publishafterclose'] = 'Toon de resultaten aan de leerling nadat de keuze gesloten is';
+$string['publishalways'] = 'Roon altijd de resultaten aan de leerlingen';
$string['publishanonymous'] = 'Publiceer anonieme resultaten, laat de namen van de studenten niet zien';
$string['publishnames'] = 'Publiceer volledige resultaten, laat namen en de bijbehorende keuzes zien';
$string['publishnot'] = 'Publiceer geen resultaten voor de leerlingen';
@@ -18,6 +26,7 @@
$string['responsesto'] = 'Antwoorden op $a';
$string['savemychoice'] = 'Bewaar mijn antwoord';
$string['showunanswered'] = 'Toon een kolom voor onbeantwoord';
+$string['timerestrict'] = 'Beperk het beantwoorden tot deze periode';
$string['viewallresponses'] = 'Bekijk $a antwoorden';
?>
View
9 lang/nl/enrol_flatfile.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Tekstbestand';
+$string['filelockedmail'] = 'Het tekstbestand dat je gebruikt voor het bestandsgebaseerde inschrijvingen ($a) kan niet verwijderd worden door het cron-proces. Dit is gewoonlijk omdat de rechten op het bestand verkeerd ingesteld zijn. Zet aub de rechten zo dat Moodle het bestand kan verwijderen, anders wordt dat herhaaldelijk verwerkt.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Belangrijke fout: aanmeldingsbestand';
+
+?>
View
7 lang/nl/enrol_internal.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Interne aanmelding';
+
+?>
View
8 lang/nl/enrol_paypal.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Stuur betaling via Paypal';
+
+?>
View
14 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vak categorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Kies interne of externe manieren om de aanmelding bij vakken te controleren';
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
$string['adminhelplogs'] = 'Bekijk de statistieken van alle activiteiten op deze site';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Beheer de geïnstalleerde blokken en hun instellingen';
@@ -139,6 +140,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
+$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die textfilters gebruiken. Kopies van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan er voor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
@@ -193,12 +195,14 @@
$string['confirmed'] = 'Je registratie is bevestigd';
$string['confirmednot'] = 'Je registratie is nog niet bevestigd !';
$string['continue'] = 'Ga door';
+$string['continuetocourse'] = 'Klik hier om je vak binnen te gaan';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies moeten aan staan in je browser';
$string['copy'] = 'Kopie';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Vakbestanden kopieëren';
$string['copyinguserfiles'] = 'Gebruikersbestanden kopieëren';
$string['copyingzipfile'] = 'Zipbestanden kopieëren';
$string['copyrightnotice'] = 'Auteursrecht verklaring';
+$string['cost'] = 'Prijs';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Vak';
$string['courseavailable'] = 'Dit vak is beschikbaar voor leerlingen';
@@ -360,6 +364,9 @@
';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Die \'Vaksleutel\' was niet correct. Probeer het nog eens.<BR>
(Hier een hint: het begint met \'$a\')';
+$string['enrolmentnew'] = 'Nieuwe aanmelding in $a';
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuele aanmeldingen zijn uitgeschakeld';
+$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
$string['entercourse'] = 'Klik om dit vak binnen te gaan';
$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mail adres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.';
$string['error'] = 'Fout';
@@ -698,6 +705,10 @@
$string['passwordsenttext'] = '<P>Er is een e-mail verstuurd naar $a->email.
<P><B>Bekijk je e-mail voor je nieuwe wachtwoord</B>
<P>Het nieuwe wachtwoord is automatisch aangemaakt, dus misschien wil je het <A HREF=$a->link>wijzigen naar iets wat makkelijker te onthouden is</A>.';
+$string['paymentinstant'] = 'Gebruik de knop om te betalen en je zult binnen enkele minuten aangemeld zijn!';
+$string['paymentrequired'] = 'Betaling vereist om dit vak binnen te gaan.';
+$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd on het vak \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens het vak binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
+$string['paymentthanks'] = 'Bedankt voor je betaling! Je bent nu aangemeld in je vak:<br>\"$a\"';
$string['people'] = 'Mensen';
$string['personalprofile'] = 'Persoonlijke profiel';
$string['phone'] = 'Telefoon';
@@ -741,6 +752,7 @@
$string['renamefileto'] = 'Hernoem <b>$a</b> naar';
$string['required'] = 'Verplicht';
$string['requireskey'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\'.';
+$string['requirespayment'] = 'Voor toegang tot dit vak is betaling vereist';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Hersorteer de vakken op naam';
$string['resources'] = 'Bronnen';
$string['restore'] = 'Terug zetten';
View
13 lang/nl/questionnaire.php
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['alreadyfilled'] = 'Deze enquête heb je voor ons al ingevuld. Bedankt!';
+$string['modulename'] = 'Enquête';
+$string['modulenameplural'] = 'Enquêtes';
+$string['mustcomplete'] = '<b>Je moet deze enquête <i>nu</i> verder afwerken om je resultaten te kunnen opslaan. Je mag ze niet verder afwerken op een ander moment.</b><br><br>';
+$string['notavail'] = 'Deze enquête is nog niet beschikbaar. Probeer later nog eens.';
+$string['qtype'] = 'Type';
+$string['questionnaireid'] = 'Onderzoek';
+
+?>
View
3  lang/nl/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -165,6 +165,7 @@
$string['wikidefaultpagename'] = 'StartPagina';
$string['wikiexport'] = 'Exporteer pagina\'s';
$string['wikiexportcomment'] = 'Hier kun je het exporteren configureren';
+$string['wikilinkoptions'] = 'Opties voor automatische links in wiki';
$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
$string['wikiname'] = 'Naam pagina';
$string['wikistartederror'] = 'Er zit al inhoud in de Wiki - de gevraagde wijziging kan niet meer';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.