Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent bd529b1 commit 4d147b8ca8880836bce3040f0274ea01eacd16d8 paca70 committed Apr 4, 2005
Showing with 6 additions and 8 deletions.
  1. +5 −6 lang/fi/help/cookies.html
  2. +1 −2 lang/fi/moodle.php
View
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Ev&auml;steet</b></p>
-<p align="left">T&auml;m&auml; sivusto k&auml;ytt&auml;&auml; kahta ev&auml;stett&auml;.</p>
-<p>Oleellisin on istuntoev&auml;ste, jota yleens&auml; kutsutaan <strong>MoodleSession</strong>: iksi. Sinun t&auml;ytyy sallia t&auml;m&auml; ev&auml;ste selaimessasi saadaksesi jatkuvuutta ja yll&auml;pit&auml;&auml;ksesi kirjautumista sivulta sivulle. Kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen, t&auml;m&auml; ev&auml;ste tuhoutuu selaimessasi ja palvelimella.</p>
-
-<p>Toinen ev&auml;ste on vain k&auml;yt&auml;nn&ouml;llisyyden vuoksi, sit&auml; yleens&auml; kutsutaan esimerkiksi <b>MOODLEID</b>:ksi. Se muistaa k&auml;ytt&auml;j&auml;nimesi selaimen sis&auml;ll&auml;. T&auml;m&auml; tarkoittaa sit&auml;, ett&auml; kun palaat t&auml;lle sivustolle, k&auml;ytt&auml;j&auml;nimi kentt&auml; sis&auml;&auml;nkirjautumissivulla on jo valmiiksi t&auml;ytetty sinua varten. On turvallista kielt&auml;yty&auml; t&auml;st&auml; ev&auml;steest&auml; - sinun vain t&auml;ytyy kirjoittaa k&auml;ytt&auml;j&auml;nimesi joka kerta kun kirjaudut sis&auml;&auml;n.</p>
-
+<p align="center"><b>Evästeet</b></p>
+<p align="left">Tämä sivusto käyttää kahta evästettä.</p>
+<p>Oleellisin on istuntoeväste, jota yleensä kutsutaan <strong>MoodleSession</strong>:iksi. Sinun täytyy sallia tämä eväste selaimessasi saadaksesi istuntosi säilymään ja ylläpitääksesi kirjautumista sivulta sivulle. Kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen, tämä eväste tuhoutuu selaimessasi ja palvelimella.</p>
+
+<p>Toinen eväste on vain käytännöllisyyden vuoksi, sitä kutsutaan esimerkiksi <b>MOODLEID</b>:ksi. Se muistaa käyttäjänimesi selaimen sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun palaat tälle sivustolle, käyttäjänimi kenttä sisäänkirjautumissivulla on jo valmiiksi täytetty sinua varten. On turvallista kieltäytyä tästä evästeestä - sinun vain täytyy kirjoittaa käyttäjänimesi joka kerta kun kirjaudut sisään.</p>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -752,7 +752,6 @@
$string['parentcoursenotfound'] = 'Isäntäkurssia ei löytynyt!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Isäntäkurssia ei ole metakurssi!';
$string['parentfolder'] = 'Yläkansio';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';

0 comments on commit 4d147b8

Please sign in to comment.