Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

updates

 • Loading branch information...
commit 4d3dbc3e6b15f1520fa4d76c8cd8572bea2d6ea0 1 parent 886c666
authored August 16, 2004

Showing 1 changed file with 11 additions and 23 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 34  lang/fi/calendar.php
34  lang/fi/calendar.php
... ...
@@ -1,18 +1,15 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['april'] = 'Huhtikuu';
6  
-$string['august'] = 'Elokuu';
7 5
 $string['calendar'] = 'Kalenteri';
8  
-$string['calendarheading'] = 'Oma kalenteri';
  6
+$string['calendarheading'] = '$a kalenteri';
9 7
 $string['clickhide'] = 'klikkaa piilottaaksesi';
10 8
 $string['clickshow'] = 'klikkaa näyttääksesi';
11 9
 $string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
12 10
 $string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
13 11
 $string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
14 12
 $string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
15  
-$string['december'] = 'Joulukuu';
16 13
 $string['default'] = 'Oletus';
17 14
 $string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
18 15
 $string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
@@ -42,27 +39,19 @@
42 39
 $string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
43 40
 $string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
44 41
 $string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
45  
-$string['explain_timeformat'] = 'Voit nättää ajatjoko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten maukaisesti.';
46  
-$string['february'] = 'Helmikuu';
  42
+$string['explain_timeformat'] = 'Voit näyttää ajat joko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten mukaisesti.';
47 43
 $string['fri'] = 'Pe';
48 44
 $string['friday'] = 'Perjantai';
49 45
 $string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
50 46
 $string['gotocalendar'] = 'Siirry kalenteriin';
51 47
 $string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
52 48
 $string['hidden'] = 'Piilotettu';
53  
-$string['january'] = 'Tammikuu';
54  
-$string['july'] = 'Heinäkuu';
55  
-$string['june'] = 'Kesäkuu';
56 49
 $string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
57  
-$string['march'] = 'Maaliskuu';
58  
-$string['may'] = 'Toukokuu';
59 50
 $string['mon'] = 'Ma';
60 51
 $string['monday'] = 'Maanantai';
61 52
 $string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
62 53
 $string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
63 54
 $string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
64  
-$string['november'] = 'Marraskuu';
65  
-$string['october'] = 'Lokakuu';
66 55
 $string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
67 56
 $string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
68 57
 $string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
@@ -75,7 +64,6 @@
75 64
 $string['repeatweeksr'] = 'tapahtumat';
76 65
 $string['sat'] = 'La';
77 66
 $string['saturday'] = 'Lauantai';
78  
-$string['september'] = 'Syyskuu';
79 67
 $string['shown'] = 'näkyvissä';
80 68
 $string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
81 69
 $string['sun'] = 'Su';
@@ -88,14 +76,14 @@
88 76
 $string['tomorrow'] = 'Huomenna';
89 77
 $string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
90 78
 $string['tt_editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
91  
-$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
92  
-$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
93  
-$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
94  
-$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
95  
-$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
96  
-$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
97  
-$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
98  
-$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
  79
+$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (piiloita)';
  80
+$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (piiloita)';
  81
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (piiloita)';
  82
+$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (piiloita)';
  83
+$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (näytä)';
  84
+$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (näytä)';
  85
+$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
  86
+$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
99 87
 $string['tue'] = 'Ti';
100 88
 $string['tuesday'] = 'Tiistai';
101 89
 $string['typecourse'] = 'Koko kurssille';

0 notes on commit 4d3dbc3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.