Permalink
Browse files

updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Aug 16, 2004
1 parent 886c666 commit 4d3dbc3e6b15f1520fa4d76c8cd8572bea2d6ea0
Showing with 11 additions and 23 deletions.
  1. +11 −23 lang/fi/calendar.php
View
@@ -1,18 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
-$string['april'] = 'Huhtikuu';
-$string['august'] = 'Elokuu';
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
-$string['calendarheading'] = 'Oma kalenteri';
+$string['calendarheading'] = '$a kalenteri';
$string['clickhide'] = 'klikkaa piilottaaksesi';
$string['clickshow'] = 'klikkaa näyttääksesi';
$string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
$string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
$string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
$string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
-$string['december'] = 'Joulukuu';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
$string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
@@ -42,27 +39,19 @@
$string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
$string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
$string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
-$string['explain_timeformat'] = 'Voit nättää ajatjoko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten maukaisesti.';
-$string['february'] = 'Helmikuu';
+$string['explain_timeformat'] = 'Voit näyttää ajat joko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten mukaisesti.';
$string['fri'] = 'Pe';
$string['friday'] = 'Perjantai';
$string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
$string['gotocalendar'] = 'Siirry kalenteriin';
$string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
$string['hidden'] = 'Piilotettu';
-$string['january'] = 'Tammikuu';
-$string['july'] = 'Heinäkuu';
-$string['june'] = 'Kesäkuu';
$string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
-$string['march'] = 'Maaliskuu';
-$string['may'] = 'Toukokuu';
$string['mon'] = 'Ma';
$string['monday'] = 'Maanantai';
$string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
$string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
-$string['november'] = 'Marraskuu';
-$string['october'] = 'Lokakuu';
$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
@@ -75,7 +64,6 @@
$string['repeatweeksr'] = 'tapahtumat';
$string['sat'] = 'La';
$string['saturday'] = 'Lauantai';
-$string['september'] = 'Syyskuu';
$string['shown'] = 'näkyvissä';
$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
$string['sun'] = 'Su';
@@ -88,14 +76,14 @@
$string['tomorrow'] = 'Huomenna';
$string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
$string['tt_editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
-$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (piiloita)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (piiloita)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (piiloita)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (piiloita)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (näytä)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (näytä)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
+$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
$string['tue'] = 'Ti';
$string['tuesday'] = 'Tiistai';
$string['typecourse'] = 'Koko kurssille';

0 comments on commit 4d3dbc3

Please sign in to comment.