Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New lang supported by installer: cy_utf8

  • Loading branch information...
commit 4d6f2b14bffb4fba57a35e8ebcb127c6747c1df7 1 parent ed5cf1b
moodlerobot authored

Showing 1 changed file with 335 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +335 0 install/lang/cy_utf8/installer.php
335 install/lang/cy_utf8/installer.php
... ... @@ -0,0 +1,335 @@
  1 +<?php
  2 +/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
  3 +/// contents stored in your standard lang pack files:
  4 +/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
  5 +///
  6 +/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
  7 +/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
  8 +///
  9 +/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
  10 +/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
  11 +
  12 +$string['admindirerror'] = 'Mae cyfeiriadur y gweinyddwr a roddwyd yn anghywir';
  13 +$string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
  14 +$string['admindirsetting'] = 'Nifer fach iawn o westeiwyr gwe sy\'n defnyddio /admin fel URL arbennig i chi gael mynd i mewn i\'r
  15 + panel rheoli neu beth bynnag. Yn anffodus, mae hyn yn gwrthdaro â
  16 + lleoliad safonol tudalennau gweinyddol Moodle. Gallwch drwsio hyn drwy
  17 + ailenwi cyfeiriadur y gweinyddwr wrth osod y rhaglen, a rhoi\'r
  18 + enw newydd yma. Er enghraifft: <br /> <br /><b>gweinyddmoodle</b><br /> <br />
  19 + Bydd hyn yn trwsio\'r dolenni gweinyddol yn Moodle.';
  20 +$string['admindirsettinghead'] = 'Gosod cyfeiriadur y gweinyddwr...';
  21 +$string['admindirsettingsub'] = 'Nifer fach iawn o westeiwyr gwe sy\'n defnyddio /admin fel URL arbennig i chi gael mynd i mewn i\'r
  22 +panel rheoli neu beth bynnag. Yn anffodus, mae hyn yn gwrthdaro â
  23 +lleoliad safonol tudalennau gweinyddol Moodle. Gallwch drwsio hyn drwy
  24 +ailenwi cyfeiriadur y gweinyddwr wrth osod y rhaglen, a rhoi\'r
  25 +enw newydd yma. Er enghraifft: <br /> <br /><b>gweinyddmoodle</b><br /> <br />
  26 +Bydd hyn yn trwsio dolenni gweinyddol yn Moodle.';
  27 +$string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
  28 +$string['bypassed'] = 'Pasio Heibio';
  29 +$string['cannotcreatelangdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur iaith.';
  30 +$string['cannotcreatetempdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur dros dro.';
  31 +$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Does dim modd llwytho cydrannau i lawr.';
  32 +$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Does dim modd llwytho ffeil ZIP i lawr.';
  33 +$string['cannotfindcomponent'] = 'Does dim modd canfod cydran.';
  34 +$string['cannotsavemd5file'] = 'Does dim modd cadw ffeil md5.';
  35 +$string['cannotsavezipfile'] = 'Does dim modd cadw ffeil ZIP.';
  36 +$string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil.';
  37 +$string['caution'] = 'Gofal';
  38 +$string['check'] = 'Gwirio';
  39 +$string['chooselanguage'] = 'Dewiswch iaith';
  40 +$string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
  41 +$string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod YN UNIG. Gallwch ddewis yr iaith ar gyfer y safle ac ar gyfer defnyddwyr yn nes ymlaen ar sgrin arall.';
  42 +$string['closewindow'] = 'Cau\'r ffenstr hon';
  43 +$string['compatibilitysettings'] = 'Wrthi\'n profi eich gosodiadau PHP ...';
  44 +$string['compatibilitysettingshead'] = 'Wrthi\'n profi eich gosodiadau PHP ...';
  45 +$string['compatibilitysettingssub'] = 'Dylai\'ch gweinydd basio\'r holl brofion hyn fel bod Moodle yn rhedeg yn llwyddiannus';
  46 +$string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru.';
  47 +$string['configfilenotwritten'] = 'Nid oedd y sgript gosod wedi llwyddo i greu ffeil config.php yn awtomatig a oedd yn cynnwys eich gosodiadau personol, fwy na thebyg oherwydd na ellir ysgrifennu dros y cyfeiriadur Moodle. Gallwch gopïo\'r cod canlynol eich hun i ffeil o\'r enw config.php yng nghyfeiriadur gwraidd Moodle.';
  48 +$string['configfilewritten'] = 'Wedi llwyddo i greu\'r ffeil config.php yn llwyddiannus';
  49 +$string['configurationcomplete'] = 'Wedi gorffen ffurfweddu';
  50 +$string['configurationcompletehead'] = 'Wedi gorffen ffurfweddu';
  51 +$string['configurationcompletesub'] = 'Ceisiodd Moodle gadw eich ffurfwedd mewn ffeil yng ngwraidd eich rhaglen Moodle.';
  52 +$string['continue'] = 'Bwrw ymlaen';
  53 +$string['curlrecommended'] = 'Argymhellir yn gryf eich bod yn gosod y llyfrgell Curl ddewisol fel bo Rhwydweithio Moodle yn gallu gweithio.';
  54 +$string['customcheck'] = 'Archwiliadau Eraill';
  55 +$string['database'] = 'Cronfa ddata';
  56 +$string['databasecreationsettings'] = 'Nawr, bydd angen i chi ffurfweddu gosodiadau\'r gronfa ddata lle y caiff y rhan fwyaf o ddata Moodle ei storio. Caiff y gronfa ddata hon ei chreu\'n awtomatig gan y rhaglen osod
  57 +â\'r gosodiadau a roddir isod.<br />
  58 +<br /> <br />
  59 +<b>Math:</b> wedi\'i osod i \"mysql\" gan y rhaglen osod<br />
  60 +<b>Gwesteiwr:</b> wedi\'i osod i \"localhost\" gan y rhaglen osod<br />
  61 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  62 +<b>Defnyddiwr:</b> wedi\'i osod i\'r \"gwraidd\" gan y rhaglen osod<br />
  63 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair eich cronfa ddata<br />
  64 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> dewis i roi llythrennau o flaen pob enw tabl';
  65 +$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nawr mae angen i chi ffurfweddu gosodiadau\'r gronfa ddata lle caiff y rhan fwyaf o ddata Moodle
  66 +ei storio. Caiff y gronfa ddata hon ei chreu\'n awtomatig gan y rhaglen osod â\'r gosodiadau a bennir isod.';
  67 +$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Math:</b> wedi\'i osod i \"mysql\" gan y rhaglen osod<br />
  68 + <b>Gwesteiwr:</b> wedi\'i osod i \"localhost\" gan y rhaglen osod<br />
  69 + <b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  70 + <b>Defnyddiwr:</b> wedi\'i osod i\'r \"gwraidd\" gan y rhaglen osod<br />
  71 + <b>Cyfrinair:</b> cyfrinair eich cronfa ddata<br />
  72 + <b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> dewis i roi llythrennau o flaen pob enw tabl';
  73 +$string['databasesettings'] = 'Nawr mae angen i chi ffurfweddu\'r gronfa ddata lle caiff y rhan fwyaf o ddata Moodle
  74 +ei storio. Mae\'n rhaid bod y gronfa ddata hon wedi cael ei chreu a bod enw defnyddiwr a chyfrinair wedi\'u gosod i fynd i mewn iddi.<br />
  75 +<br /> <br />
  76 +<b>Math:</b> mysql neu postgres7<br />
  77 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  78 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  79 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  80 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  81 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> dewis i roi llythrennau o flaen pob enw tabl';
  82 +$string['databasesettingshead'] = 'Nawr mae angen i chi ffurfweddu\'r gronfa ddata lle caiff y rhan fwyaf o ddata Moodle
  83 +ei storio. Mae\'n rhaid bod y gronfa ddata hon wedi cael ei chreu a bod enw defnyddiwr a chyfrinair wedi\'u gosod i fynd i mewn iddi.';
  84 +$string['databasesettingssub'] = '<b>Math:</b> mysql neu postgres7<br />
  85 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  86 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  87 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  88 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  89 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> dewis i roi llythrennau o flaen pob enw tabl';
  90 +$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Math:</b> SQL*Server (dim UTF-8) <b><font color=\"red\">Arbrawf! (nid ar gyfer ei ddefnyddio)</font></b><br />
  91 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  92 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  93 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  94 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  95 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (gorfodol)';
  96 +$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Math:</b> SQL*Server (wedi galluogi UTF-8)<br />
  97 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  98 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  99 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  100 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  101 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (gorfodol)';
  102 +$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Math:</b> MySQL<br />
  103 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  104 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  105 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddat<br />
  106 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  107 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (dewisol)';
  108 +$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Math:</b> Oracle<br />
  109 +<b>Gwesteiwr:</b> heb ei ddefnyddio, rhaid ei adael yn wag<br />
  110 +<b>Enw:</b> yr enw a roddwyd i\'r cysylltiad tnsnames.ora<br />
  111 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  112 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  113 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (gorfodol, dim mwy na 2cc.)';
  114 +$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Math:</b> SQL*Server (dros ODBC) <b><font color=\"red\">Arbrawf! (nid ar gyfer ei ddefnyddio)</font></b><br />
  115 +<b>Gwesteiwr:</b> yr enw a roddwyd i\'r DSN yn y panel rheoli ODBC<br />
  116 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  117 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  118 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  119 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (gorfodol)';
  120 +$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Math:</b> PostgreSQL<br />
  121 +<b>Gwesteiwr:</b> ee localhost neu db.isp.com<br />
  122 +<b>Enw:</b> enw\'r gronfa ddata, ee moodle<br />
  123 +<b>Defnyddiwr:</b> enw defnyddiwr eich cronfa ddata<br />
  124 +<b>Cyfrinair:</b> cyfrinair ar gyfer eich cronfa ddata<br />
  125 +<b>Llythrennau Blaen Tablau:</b> llythrennau blaen i\'w defnyddio ar gyfer pob enw tabl (gorfodol)';
  126 +$string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur Data';
  127 +$string['datarooterror'] = 'Heb lwyddo i ddod o hyd i\'r \'Cyfeiriadur Data\' a nodoch neu ni lwyddwyd i\'w greu. Gallwch naill ai gywiro\'r llwybr neu greu\'r cyfeiriadur hwn eich hun.';
  128 +$string['dbconnectionerror'] = 'Heb lwyddo i gysylltu â\'r gronfa ddata a nodoch. Tarwch olwg dros osodiadau eich cronfa ddata.';
  129 +$string['dbcreationerror'] = 'Gwall wrth greu cronfa ddata. Heb lwyddo i greu\'r gronfa ddata a enwyd â\'r gosodiadau a roddwyd.';
  130 +$string['dbhost'] = 'Gweinydd y Gwesteiwr';
  131 +$string['dbpass'] = 'Cyfrinair';
  132 +$string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
  133 +$string['dbtype'] = 'Math';
  134 +$string['dbwrongencoding'] = 'Mae\'r gronfa ddata a ddewiswyd yn rhedeg dan un cod nad yw\'n cael ei argymell ($a).Byddai\'n well defnyddio un cronfa ddata wedi\'i hamgodio gydag Unicode (UTF-8) yn lle hynny. Gallwch hepgor y prawf hwn drwy ddewis \"Hepgor y Prawf Amgodio DB\" isod, ond mae\'n bosib y byddwch yn dod ar draws problemau yn y dyfodol.';
  135 +$string['dbwronghostserver'] = 'Rhaid i chi ddilyn rheolau\'r \"Gwesteiwr\" fel a eglurwyd uchod.';
  136 +$string['dbwrongnlslang'] = 'Rhaid i\'r newidyn amgylchedd NLS_LANG yn eich gweinydd gwe ddefnyddio\'r set nodau AL32UTF8. Darllenwch y dogfennau am PHP am sut i ffurfweddu OCI8 yn gywir.';
  137 +$string['dbwrongprefix'] = 'Rhaid i chi ddilyn rheolau \"Llythrennau Blaen Tablau\" fel a eglurwyd uchod';
  138 +$string['directorysettings'] = '<p>A wnewch chi gadarnhau lleoliadau\'r rhaglen Moodle hon.</p>
  139 +
  140 +<p><b>Cyfeiriad ar y We:</b>
  141 +Rhowch y cyfeiriad ar y we llawn lle byddwch yn mynd i mewn i Moodle.
  142 +Os gellir defnyddio sawl URL i fynd i mewn i\'ch gwefan yna dewiswch
  143 +yr un fyddai\'ch myfyrwyr yn fwyaf tebygol o\'i ddefnyddio. Peidiwch â chynnwys
  144 +slaes ar y diwedd.</p>
  145 +
  146 +<p><b>Cyfeiriadur Moodle:</b>
  147 +Rhowch y llwybr cyfeiriadur llawn i\'r rhaglen a osodwyd.
  148 +Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio\'r llythrennau bach/mawr cywir.</p>
  149 +
  150 +<p><b>Cyfeiriadur Data:</b>
  151 +Mae Moodle angen lle ar gyfer cadw ffeiliau sy\'n cael eu llwytho i fyny. Dylai
  152 +defnyddiwr gweinydd y we (fel arfer \'neb\' neu \'apache\') allu darllen ac YSGRIFENNU ar y cyfeiriadur hwn, ond ni ddylid gallu mynd i mewn iddo\'n
  153 +uniongyrchol drwy\'r we.</p>';
  154 +$string['directorysettingshead'] = 'Cadarnhewch leoliadau\'r rhaglen Moodle hon';
  155 +$string['directorysettingssub'] = '<b>Cyfeiriad ar y We:</b>
  156 +Rhowch y cyfeiriad ar y we llawn lle byddwch yn mynd i mewn i Moodle.
  157 +Os gellir defnyddio sawl URL i fynd i mewn i\'ch gwefan yna dewiswch
  158 +yr un fyddai\'ch myfyrwyr yn fwyaf tebygol o\'i ddefnyddio. Peidiwch â chynnwys slaes ar y diwedd.
  159 +<br />
  160 +<br />
  161 +<b>Cyfeiriadur Moodle:</b>
  162 +Rhowch y llwybr cyfeiriadur llawn i\'r rhaglen a osodwyd
  163 +Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio\'r llythrennau bach/mawr cywir.
  164 +<br />
  165 +<br />
  166 +<b>Cyfeiriadur Data:</b>
  167 +Mae Moodle angen lle ar gyfer cadw ffeiliau sy\'n cael eu llwytho i fyny. Dylai
  168 +defnyddiwr gweinydd y we (fel arfer \'neb\' neu \'apache\') allu darllen ac YSGRIFENNU ar y cyfeiriadur hwn, ond ni ddylid gallu mynd i mewn iddo\'n
  169 +uniongyrchol drwy\'r we.';
  170 +$string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';
  171 +$string['dirrooterror'] = 'Yn ôl pob tebyg, mae gosodiadau \'Cyfeiriadur Moodle\' yn anghywir - nid ydym wedi gallu dod o hyd i raglen Moodle yn y fan honno. Mae\'r gwerth isod wedi cael ei ailosod.';
  172 +$string['download'] = 'Llwytho i lawr';
  173 +$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr.';
  174 +$string['downloadlanguagebutton'] = 'Llwytho\'r pecyn iaith &quot;$a&quot;';
  175 +$string['downloadlanguagehead'] = 'Llwytho\'r pecyn iaith i lawr';
  176 +$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Gallwch barhau â\'r broses osod gan ddefnyddio\'r pecyn iaith diofyn, \"$a\".';
  177 +$string['downloadlanguagesub'] = 'Nawr, gallwch ddewis llwytho pecyn iaith i lawr a bwrw ymlaen â\'r broses osod yn yr iaith honno.<br /><br />Os nad ydych chi\'n gallu llwytho\'r pecyn iaith i lawr, bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg. (Ar ôl i\'r broses osod ddod i ben, bydd gennych gyfle i lwytho a gosod pecynnau iaith ychwanegol.)';
  178 +$string['doyouagree'] = 'Ydych chi wedi darllen a deall yr amodau hyn?';
  179 +$string['environmenterrortodo'] = 'Rhaid datrys yr holl broblemau amgylcheddol (gwallau) uchod cyn parhau i osod y fersiwn hwn o Moodle!';
  180 +$string['environmenthead'] = 'Wrthi\'n profi eich amgylchedd ...';
  181 +$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'os yw\'r prawf hwn yn methu, mae\'n dangos problem bosibl';
  182 +$string['environmentrecommendinstall'] = 'wedi\'i argymell i\'w osod/ei alluogi';
  183 +$string['environmentrecommendversion'] = 'argymhellir fersiwn $a->needed ac rydych yn defnyddio $a->current';
  184 +$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'rhaid i\'r prawf hwn basio';
  185 +$string['environmentrequireinstall'] = 'angen ei osod/ei alluogi.';
  186 +$string['environmentrequireversion'] = 'Mae angen fersiwn $a->needed ac rydych yn defnyddio $a->current';
  187 +$string['environmentsub'] = 'Rydym yn gwneud yn siŵr fod gwahanol gydrannu eich system yn bodloni gofynion y system';
  188 +$string['environmentxmlerror'] = 'Gwall wrth ddarllen data amgylchedd ($a->error_code)';
  189 +$string['error'] = 'Gwall';
  190 +$string['fail'] = 'Methu';
  191 +$string['fileuploads'] = 'Llwytho ffeiliau i fyny';
  192 +$string['fileuploadserror'] = 'Dylai hwn fod ymlaen';
  193 +$string['fileuploadshelp'] = '<p>Yn ôl pob golwg, nid yw eich gweinydd wedi galluogi llwytho ffeiliau i fyny.</p>
  194 +
  195 +<p>Byddwch dal yn gallu gosod Moodle, ond os nad ydych yn gallu gwneud hyn, ni fyddwch yn gallu
  196 + llwytho ffeiliau cyrsiau na delweddau proffil defnyddwyr i fyny.</p>
  197 +
  198 +<p>I alluogi llwytho ffeiliau i fyny, bydd angen i chi (neu weinyddwr eich system)
  199 + olygu\'r brif ffeil php.ini ar eich system a newid y gosodiad ar gyfer
  200 + <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
  201 +$string['gdversion'] = 'Fersiwn GD';
  202 +$string['gdversionerror'] = 'Dylai\'r llyfrgell GD fod ar gael i brosesu a chreu delweddau';
  203 +$string['gdversionhelp'] = '<p>Yn ôl pob golwg, nid oes GD wedi\'i osod ar eich gweinydd.</p>
  204 +
  205 +<p>Llyfrgell yw GD sydd ei hangen ar PHP i adael Moodle i brosesu delweddau
  206 + (megis yr eiconau proffil defnyddwyr) ac i greu delweddau newydd (megis
  207 + y graffiau log). Bydd Moodle dal yn gweithio heb GD - ond ni fydd y nodweddion hyn ar gael i chi.</p>
  208 +
  209 +<p>I ychwanegu GD at PHP dan Unix, crynhowch PHP gan ddefnyddio\'r paramedr --with-gd.</p>
  210 +
  211 +<p>fel arfer, gallwch olygu php.ini yn Windows drwy dynnu\'r ddwy slaes o flaen y llinell php_gd2.dll.</p>';
  212 +$string['globalsquotes'] = 'Gafael Anniogel o Ddyfynodau\'r Safle Cyfan';
  213 +$string['globalsquoteserror'] = 'Trwsio eich gosodiadau PHP: analluogi register_globals a/neu galluogi magic_quotes_gpc';
  214 +$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Nid ydym yn argymell analluogi Dyfynodau Hud GPC a galluogi Cofrestru Dyfynodau Safle Cyfan ar yr un pryd.</p>
  215 +
  216 +<p>Dyma\'r gosodiad sy\'n cael ei argymell <b>magic_quotes_gpc = Ymlaen</b> a <b>register_globals = Diffodd</b> yn eich ffeil php.ini</p>
  217 +
  218 +<p>Os nad ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch php.ini, efallai gallwch roi\'r llinell ganlynol mewn ffeil .htaccess yn eich cyfeiriadur Moodle:
  219 + <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
  220 + <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
  221 +</p>';
  222 +$string['help'] = 'Help';
  223 +$string['iconvrecommended'] = 'Argymhellir yn gryf eich bod yn gosod y llyfrgell ICONV ddewisol er mwyn gwella perfformiad y safle, yn enwedig os gall eich safle ddelio ag ieithoedd heblaw rhai Lladin.';
  224 +$string['info'] = 'Gwybodaeth';
  225 +$string['installation'] = 'Gosod';
  226 +$string['invalidemail'] = 'Cyfeiriad e-bost annilys';
  227 +$string['invalidmd5'] = 'md5 annilys';
  228 +$string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: \"$a\". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
  229 +$string['langdownloadok'] = 'Wedi gosod \"$a\" yn llwyddiannus. Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn yr iaith hon.';
  230 +$string['language'] = 'Iaith';
  231 +$string['magicquotesruntime'] = 'Amser Rhedeg Dyfynodau Hud';
  232 +$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dylai hwn fod wedi\'i ddiffodd';
  233 +$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Dylid diffodd Amser Rhedeg Dyfynodau Hud fel bo Moodle yn gweithio\'n iawn.</p>
  234 +
  235 +<p>Fel arfer, mae wedi\'i ddiffodd yn ddiofyn ... tarwch olwg ar y gosodiad <b>magic_quotes_runtime</b> yn eich ffeil php.ini.</p>
  236 +
  237 +<p><p>Os nad ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch php.ini, efallai gallwch roi\'r llinell ganlynol mewn ffeil .htaccess yn eich cyfeiriadur Moodle:
  238 + <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
  239 +</p>';
  240 +$string['mbstringrecommended'] = 'Argymhellir yn gryf eich bod yn gosod y llyfrgell MBSTRING ddewisol er mwyn gwella perfformiad y safle, yn enwedig os gall eich safle ddelio ag ieithoedd heblaw rhai Lladin.';
  241 +$string['memorylimit'] = 'Maint y Cof';
  242 +$string['memorylimiterror'] = 'Mae maint y cof PHP wedi\'i osod yn eitaf isel ...efallai y cewch broblemau yn nes ymlaen.';
  243 +$string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn $a.</p>
  244 +
  245 +<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
  246 + os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
  247 +
  248 +<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
  249 + Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
  250 +<ol>
  251 +<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
  252 + Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
  253 +<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
  254 + yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
  255 + y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
  256 +<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
  257 + sy\'n cynnwys y llinell hon:
  258 + <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
  259 + <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
  260 + (bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
  261 +</ol>';
  262 +$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
  263 +$string['moodledocslink'] = 'Dogfennau Moodle ar gyfer y dudalen hon';
  264 +$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
  265 +$string['mssql_n'] = 'SQL*Server gyda chefnogaeth UTF-8t (mssql_n)';
  266 +$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nid yw\'r PHP wedi cael ei ffurfweddu\'n iawn gyda\'r estyniad MSSQL er mwyn iddo allu cyfathrebu â SQL*Server. Tarwch olwg dros eich ffeil php.ini neu ail-grynhoi PHP.';
  267 +$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
  268 +$string['mysql416bypassed'] = 'Fodd bynnag, os yw eich safle\'n defnyddio ieithoedd iso-8859-1 (Lladin) YN UNIG, gallwch barhau i ddefnyddio\'r MySQL 4.1.12 (neu uwch) sydd wedi\'i osod gennych ar hyn o bryd.';
  269 +$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 yw\'r fersiwn sylfaenol sy\'n ofynnol ar gyfer Moodle 1.6 er mwyn sicrhau y gellir trosi\'r holl ddata i UTF-8 yn y dyfodol.';
  270 +$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nid yw\'r PHP wedi cael ei ffurfweddu\'n iawn gyda\'r estyniad MSSQL er mwyn iddo allu cyfathrebu â MySQL. Tarwch olwg dros eich ffeil php.ini neu ail-grynhoi PHP.';
  271 +$string['name'] = 'Enw';
  272 +$string['next'] = 'Nesaf';
  273 +$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
  274 +$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Nid yw\'r PHP wedi cael ei ffurfweddu\'n iawn gyda\'r estyniad OCI8 er mwyn iddo allu cyfathrebu ag Oracle. Tarwch olwg dros eich ffeil php.ini neu ail-grynhoi PHP.';
  275 +$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
  276 +$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Nid yw\'r PHP wedi cael ei ffurfweddu\'n iawn gyda\'r estyniad ODBC er mwyn iddo allu cyfathrebu â SQL*Server. Tarwch olwg dros eich ffeil php.ini neu ail-grynhoi PHP.';
  277 +$string['ok'] = 'IAWN';
  278 +$string['opensslrecommended'] = 'Argymhellir yn gryf eich bod yn gosod y llyfrgell OpenSSL ddewisol -- mae\'n galluogi Rhwydweithio Moodle.';
  279 +$string['pass'] = 'Pasio';
  280 +$string['password'] = 'Cyfrinair';
  281 +$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nid yw\'r PHP wedi cael ei ffurfweddu\'n iawn gyda\'r estyniad PGSQL er mwyn iddo allu cyfathrebu â PostgreSQL. Tarwch olwg dros eich ffeil php.ini neu ail-grynhoi PHP.';
  282 +$string['php50restricted'] = 'Mae PHP 5.0.x yn frith o broblemau hysbys; uwchraddiwch i 5.1.x neu israddiwch i 4.3.x neu 4.4.x';
  283 +$string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
  284 +$string['phpversionerror'] = 'Mae\'n rhaid i\'r fersiwn PHP fod yn o leiaf 4.3.0 neu 5.1.0 (mae llawer o broblemau gyda 5.0.x).';
  285 +$string['phpversionhelp'] = '<p>Mae angen o leiaf fersiwn PHP 4.3.0 neu 5.1.0 ar Moodle (mae llawer o broblemau gyda 5.0.x).</p>
  286 +<p>Ar hyn o bryd, rydych yn rhedeg fersiwn $a</p>
  287 +<p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
  288 +(Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
  289 +$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
  290 +$string['previous'] = 'Blaenorol';
  291 +$string['releasenoteslink'] = 'I gael gwybodaeth am y fersiwn hwn o Moodle, gweler y <a target=\"_new\" href=\"$a\">Nodiadau Rhyddhau</a> ar-lein';
  292 +$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Ni chaniateir llwytho cydrannau i lawr i\'ch gweinydd (mae allow_url_fopen wedi\'i analluogi).<br /><br />Rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href=\"$a->url\">$a->url</a> i lawr eich hun, ei chopïo i \"$a->dest\" yn eich gweinydd, a\'i dadzipio yno.';
  293 +$string['report'] = 'Adroddiad';
  294 +$string['restricted'] = 'Wedi\'i wahardd';
  295 +$string['safemode'] = 'Modd Diogel';
  296 +$string['safemodeerror'] = 'Mae\'n bosibl y bydd Moodle yn profi problemau os yw\'r modd diogel ymlaen';
  297 +$string['safemodehelp'] = '<p>Mae\'n bosibl y bydd Moodle yn profi llawer o broblemau os yw\'r modd diogel ymlaen. Un broblem y gallech ddod ar ei thraws yw
  298 + na fyddwch o bosib yn gallu creu ffeiliau newydd.</p>
  299 +
  300 +<p>Fel arfer, dim ond gwesteiwyr gwe cyhoeddus paranoid sy\'n troi\'r modd diogel ymlaen, felly efallai y
  301 + bydd rhaid i chi gael cwmni gwesteiwr gwe newydd ar gyfer eich safle Moodle.</p>
  302 +
  303 +<p>Gallwch roi cynnig ar fwrw ymlaen i osod, ond mae\'n siŵr y byddwch yn dod ar draws rhai problemau yn nes ymlaen.</p>';
  304 +$string['serverchecks'] = 'Archwiliadau Gweinydd';
  305 +$string['sessionautostart'] = 'Awto Gychwyn y Sesiwn';
  306 +$string['sessionautostarterror'] = 'Dylai hwn fod wedi\'i ddiffodd';
  307 +$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Mae angen cefnogaeth sesiwn ar Moodle ac ni fydd yn gweithio hebddo.</p>
  308 +
  309 +<p>Gallwch alluogi sesiynau yn y ffeil php.ini file ... chwiliwch am y paramedr session.auto_start.</p>';
  310 +$string['skipdbencodingtest'] = 'Hepgor Prawf Amgodio DB';
  311 +$string['status'] = 'Statws';
  312 +$string['thischarset'] = 'UTF-8';
  313 +$string['thisdirection'] = 'ltr';
  314 +$string['thislanguage'] = 'Cymraeg';
  315 +$string['unicoderecommended'] = 'Argymhellir storio eich holl ddata yn Unicode (UTF-8). Dylid gosod fersiynau newydd mewn cronfeydd data sydd ag Unicode fel set nodau ddiofyn. Os ydych chi\'n uwchraddio, dylech gyflawni\'r broses mudo UTF-8 (gweler y dudalen Gweinyddwyr).';
  316 +$string['unicoderequired'] = 'Mae\'n ofynnol eich bod yn storio eich holl ddata ar fformat Unicode (UTF-8). Rhaid gosod fersiynau newydd mewn cronfeydd data sydd ag Unicode fel set nodau ddiofyn. Os ydych chi\'n uwchraddio, dylech gyflawni\'r broses mudo UTF-8 (gweler y dudalen Gweinyddwyr).';
  317 +$string['user'] = 'Defnyddiwr';
  318 +$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
  319 +$string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
  320 + lansio\'r pecyn <strong>$a->packname $a->packversion</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';
  321 +$string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>$a->installername</strong> yn cynnwys rhaglenni
  322 + i greu amgylchedd y gall <strong>Moodle</strong> weithio ynddo, sef:';
  323 +$string['welcomep40'] = 'Mae\'r pecyn hefyd yn cynnwys <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
  324 +$string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>$a->installername</strong>
  325 + <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> a chaiff ei ddosbarthu dan y drwydded <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
  326 +$string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
  327 + ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
  328 + diofyn, neu gallwch eu newid eich hun ar gyfer eich dibenion chi.';
  329 +$string['welcomep70'] = 'Cliciwch y botwm \"Nesaf\" i fwrw ymlaen i osod <strong>Moodle</strong>.';
  330 +$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
  331 +$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
  332 +$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
  333 +$string['wwwroot'] = 'Cyfeiriad ar y we';
  334 +$string['wwwrooterror'] = 'Nid yw\'r \'Cyfeiriad ar y We\' yn ddilys - yn ôl pob tebyg, nid yw\'r rhaglen Moodle yn y cyfeiriad hwn. Mae\'r gwerth isod wedi cael ei ailosod.';
  335 +?>

0 comments on commit 4d6f2b1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.