Skip to content
Browse files

New installer lang files.

  • Loading branch information...
1 parent 773534f commit 4dc40740ba78709e8111f8faab32efea4765dbf8 moodler committed
View
26 install/lang/sr_cr_bo_utf8/installer.php
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?php
+/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
+/// contents stored in your standard lang pack files:
+/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
+///
+/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
+/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
+///
+/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
+/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+
+$string['closewindow'] = 'Затворите прозор';
+$string['continue'] = 'Наставак';
+$string['error'] = 'Грешка';
+$string['help'] = 'Помоћ';
+$string['language'] = 'Језик';
+$string['name'] = 'Име';
+$string['next'] = 'Next';
+$string['ok'] = 'Све је у реду';
+$string['password'] = 'Лозинка';
+$string['previous'] = 'Претходни';
+$string['status'] = 'Статус';
+$string['thischarset'] = 'utf-8';
+$string['thislanguage'] = 'Српски';
+$string['user'] = 'Корисник';
+?>
View
165 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
@@ -0,0 +1,165 @@
+<?php
+/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
+/// contents stored in your standard lang pack files:
+/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
+///
+/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
+/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
+///
+/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
+/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+
+$string['admindirerror'] = 'Специфицирани администраторски директоријум је нетачан';
+$string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Подешавање администраторског директоријума';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Понеки web сервери користе /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима или нечем другом. Нажалост то је у конфликту са стандардном Moodle локацијом за администраторске странице. Можете решити проблем преименовањем администраторског директоријума у Вашој инсталацији, и навођењем тог новог назива овде. На пример: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
+$string['bypassed'] = 'Избегнуто';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузимање компоненти.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузимање архиве.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Није могуће проналажење компоненти.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Није могуће чување md5 датотеке.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Није могуће чување архиве.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распакивање датотеке.';
+$string['caution'] = 'Опрез';
+$string['check'] = 'Провери';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
+$string['closewindow'] = 'Затворите овај прозор';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'Провера Ваших PHP подешавања...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ваш сервер би требо проћи све ове тестове да би Moodle на њему успешно функционисао';
+$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Инсталациони скрипт није био у могућности да аутоматски креира датотеку config.php која би садржавала Ваша одабрана подешавања, веројатно због тога што нема права на писање (мењање садржаја) у Вашем Moodle директоријуму. Ако то желите, можете ручно копирати код у датотеку config.php у основном директоријуму Ваше Moodle инсталације.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php је успешно креиран';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Конфигурација је завршена';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle је покушао да сачува Ваша подешавања у датотеци смештеној у коренском директоријуму Moodle инсталације.';
+$string['continue'] = 'Наставак';
+$string['database'] = 'База података';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Тип:</b> постављено на \"mysql\" приликом инсталације<br />
+<b>Сервер:</b> постављено на \"localhost\" приликом инсталације<br />
+<b>Назив:</b> назив базе података, нпр. moodle<br />
+<b>Корисник:</b> постављено на \"root\" приликом инсталације<br />
+<b>Лозинка:</b> Ваша лозинка за базу података<br />
+<b>Префикс табела:</b> опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
+$string['databasesettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати базу података у којој ће се чувати већи део Moodle података. Та база података мора већ бити креирана, као и корисничко име и лозинка за приступ истој.';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Тип:</b> mysql или postgres7<br />
+<b>Сервер:</b> нпр. localhost или db.isp.com<br />
+<b>Назив:</b> назив базе података, нпр. moodle<br />
+<b>Корисник:</b> Ваше корисничко име за приступ бази података<br />
+<b>Лозинка:</b> Ваша лозинка за приступ бази података<br />
+<b>Префикс табела:</b> опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
+$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
+$string['datarooterror'] = '\'Директоријум података\' који сте навели не може бити пронађен или креиран. Унесите тачну путању или направите тај директоријум ручно.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите податке које сте унели.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Грешка при креирању базе података. Није било могуће креирати базу наведеног имена уз задата подешавања';
+$string['dbhost'] = 'Сервер';
+$string['dbprefix'] = 'Префикс табеле';
+$string['dbtype'] = 'Тип';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Изабрана база података ради под непрепоручљивим кодним распоредом ($а). Било би боље да уместо ње користите Unicode (UTF-8) кодирану базу. У сваком случају, можете избећи овај тест бирањем опције \"Прескочити тест кодног распореда базе података\" испод, али се у будућности можете суочити са проблемима при коришћењу изабране базе.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Молимо потврдите локације ове Moodle инсталације';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Web адреса:</b>
+Специфицирајте потпуну web адресу на којој ће се приступати Moodle систему.
+Ако је Вашем web сајту могуће приступити преко више URL-ова, изаберите онај који ће највероватније користити Ваши студенти. Немојте наводити крајњу косу црту.
+<br />
+<br />
+<b>Moodle директоријум:</b>
+Специфицирајте потпуну путању до ове инсталације
+Водите рачуна о великим и малим словима.
+<br />
+<br />
+<b>Директоријум података:</b>
+Морате одредити место на ком ће Moodle чувати учитане датотеке. Корисник web сервера (обично \'нико\' или \'apache\') би морао имати могућност да чита податке из тог директоријума, али и да их у њега уписује, али они не би требали бити доступни директно преко web-a.';
+$string['dirroot'] = 'Moodle директоријум';
+$string['dirrooterror'] = 'Подешавање \'Moodle директоријума\' је чини се нетачно - не може се тамо наћи Moodle инсталацијa. Нижа вредност ће бити поново доведена на почетни положај.';
+$string['download'] = 'Преузети';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Преузми \"$а\" језички пакет';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Преузми језички пакет';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Можете наставити процес инсталације коришћењем подразумеваног језичког пакета, \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Сада имате могућност преузимања жељеног језичког пакета и наставка инсталационог процеса на том језику.<br /><br />Ако нисте у могућности да преузмете језички пакет, инсталациони процес ће се наставити на енглеском језику. (Када се инсталација заврши, имаћете могућност да преузмете и инсталирате додатне језичке пакете.)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Морате решити све проблеме окружења (грешке) наведене изнад пре наставка инсталације ове Moodle верзије!';
+$string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'је препоручљиво инсталирати/омогућити';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'препоручена верзија је $a->needed а Ви тренутно користите верзију $a->current';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'је неопходно инсталирати/омогућити';
+$string['environmentrequireversion'] = 'неопходна верзија је $a->needed а Ви тренутно користите верзију $a->current';
+$string['environmentsub'] = 'Проверава се да ли разне компоненте Вашег система задовољавају системске захтеве';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Грешка у читању података окружења ($a->error_code)';
+$string['error'] = 'Грешка';
+$string['fail'] = 'Није прошло';
+$string['fileuploads'] = 'Каталог за учитавања датотека';
+$string['fileuploadserror'] = 'Ова опција би требала бити укључена';
+$string['gdversion'] = 'GD верзија';
+$string['gdversionerror'] = 'GD датотека са изворним кодом требала би презентирати процес и креирати слике';
+$string['globalsquotes'] = 'Несигурно руковање глобалним варијаблама';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Поправите своја PHP подешавања: онемогућите register_globals и/или омогућите magic_quotes_gpc';
+$string['help'] = 'Помоћ';
+$string['iconvrecommended'] = 'Инсталирање опционе ICONV библиотеке је врло препоручљиво у циљу унапређивања перформанси сајта, поготово ако Ваш сајт подржава језике који не користе латинично писмо.';
+$string['info'] = 'Информација';
+$string['installation'] = 'Инсталација';
+$string['invalidmd5'] = 'Невалидна md5 датотека';
+$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик \"$а\" није инсталиран. Инсталациони процес ће бити настављен на енглеском језику.';
+$string['langdownloadok'] = 'Језик \"$а\" је успешно инсталиран. Инсталациони процес ће бити настављен на овом језику.';
+$string['language'] = 'Језик';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes време извршавања';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Инсталирање опционе MBSTRING библиотеке је врло препоручљиво у циљу унапређивања перформанси сајта, поготово ако Ваш сајт подржава језике који не користе латинично писмо.';
+$string['memorylimit'] = 'Ограничење меморије';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP ограничење меморије је подешено на прилично низак ниво... касније може доћи до проблема.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за Ваш сервер је тренутно подешено на $a.</p>
+
+<p>Ово може да проузрокује касније меморијске проблеме Вашег Moodle система, посебно ако имате много дозвољених модула и/или много корисника.</p>
+
+<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 16М. Постоји неколико начина да се то уради. Покушајте:</p><ol>
+<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће дозволити Moodle систему да постави меморијско ограничење сам за себе.</li>
+<li>Ако имате приступ Вашој php.ini датотеци, можете променити <b>memory_limit</b> подешавање у рецимо 16М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради за Вас.</li>
+<li>На неким PHP серверима можете креирати .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Какогод, на неким серверима ће то спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (биће Вам приказана порука о грешци уместо сваке странице), па ћете са њих морати уклонити .htaccess датотеку.</p></li>
+</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Недостаје неко обавезно поље';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Међутим, ако Ваш сајт користи iso-8859-1 (latin) језике, можете да наставите с коришћењем Ваше тренутно инсталиране MySQL верзије 4.1.12 (или више).';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 је минимална верзија потребна за Moodle 1.6 да би се гарантовало даље конвертовање свих података у UTF-8.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP неће бити прописно конфигурисан са MySQL екстензијом тако да може комуницирати са MySQL-ом. Молимо Вас да проверите своју php.ini датотеку или опет компајлирате PHP.';
+$string['name'] = 'Име';
+$string['next'] = 'Следећи';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = '<< ПРЕВОДИОЦИ: Ако Ваш језик има надређени језик који Moodle треба да користи када неки изрази недостају Вашем језичком пакету, специфицирајте његов код. Ако ово поље оставите празно биће коришћен енглески језик. Пример: nl >>';
+$string['pass'] = 'Прошло';
+$string['password'] = 'Лозинка';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите га до верзије 5.1.x или снизите до 4.3.x или 4.4.x';
+$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
+<p>Тренутно имате верзију $a</p>
+<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
+(У случају верзије 5.0.x било би добро да је снизите на 4.4.x верзију)</p>';
+$string['previous'] = 'Претходни';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Није дозвољено преузимање компоненти на Ваш сервер (опција allow_url_fopen је онемогућена).<br /><br />Морате ручно преузети датотеку <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, копирати је у \"$a->dest\" на свом серверу и тамо је распаковати.';
+$string['report'] = 'Извештај';
+$string['restricted'] = 'Ограничено';
+$string['safemode'] = 'Безбедан мод';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle може имати проблема са укљученим безбедним модом рада';
+$string['sessionautostart'] = 'Аутоматски почетак акције';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Прескочити тест кодног распореда базе података';
+$string['status'] = 'Статус';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thislanguage'] = 'Српски';
+$string['user'] = 'Корисник';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>$a->packname $a->packversion</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
+$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>$a->installername</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
+$string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>$a->installername</strong> пакет је <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> лиценцом.';
+$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
+$string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешан изворни URL базе.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
+$string['wwwroot'] = 'Web адреса';
+$string['wwwrooterror'] = 'Наведена \'web адреса\' се чини невалидном - ова Moodle инсталација изгледа није на њој. Вредност наведена испод је ресетована.';
+?>
View
165 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -0,0 +1,165 @@
+<?php
+/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
+/// contents stored in your standard lang pack files:
+/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
+///
+/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
+/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
+///
+/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
+/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+
+$string['admindirerror'] = 'Specificirani administratorski direktorijum je netačan';
+$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Podešavanje administratorskog direktorijuma';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Poneki web serveri koriste /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima ili nečem drugom. Nažalost to je u konfliktu sa standardnom Moodle lokacijom za administratorske stranice. Možete rešiti problem preimenovanjem administratorskog direktorijuma u Vašoj instalaciji, i navođenjem tog novog naziva ovde. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
+$string['bypassed'] = 'Izbegnuto';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreiranje direktorijuma jezika';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreiranje privremenog direktorijuma.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzimanje komponenti.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzimanje arhive.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronalaženje komponenti.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće čuvanje md5 datoteke.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće čuvanje arhive.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakivanje datoteke.';
+$string['caution'] = 'Oprez';
+$string['check'] = 'Proveri';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
+$string['closewindow'] = 'Zatvorite ovaj prozor';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'Provera Vaših PHP podešavanja...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Vaš server bi trebo proći sve ove testove da bi Moodle na njemu uspešno funkcionisao';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalacioni skript nije bio u mogućnosti da automatski kreira datoteku config.php koja bi sadržavala Vaša odabrana podešavanja, verovatno zbog toga što nema prava na pisanje (menjanje sadržaja) u Vašem Moodle direktorijumu. Ako to želite, možete ručno kopirati kod u datoteku config.php u osnovnom direktorijumu Vaše Moodle instalacije.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php je uspešno kreiran';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je završena';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je pokušao da sačuva Vaša podešavanja u datoteci smeštenoj u korenskom direktorijumu Moodle instalacije.';
+$string['continue'] = 'Nastavak';
+$string['database'] = 'Baza podataka';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati podešavanja baze podataka u kojoj će se čuvati najveći deo Moodle podataka. Ta baza podataka će biti kreirana automatski prilikom instalacije, sa podešavanjima specificiranim ispod.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tip:</b> postavljeno na \"mysql\" prilikom instalacije<br />
+<b>Server:</b> postavljeno na \"localhost\" prilikom instalacije<br />
+<b>Naziv:</b> naziv baze podataka, npr. moodle<br />
+<b>Korisnik:</b> postavljeno na \"root\" prilikom instalacije<br />
+<b>Lozinka:</b> Vaša lozinka za pristup bazi podataka<br />
+<b>Prefiks tabela:</b> opcioni prefiks koji će se koristiti u nazivima svih tabela';
+$string['databasesettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati bazu podataka u kojoj će se čuvati veći deo Moodle podataka. Ta baza podataka mora već biti kreirana, kao i korisničko ime i lozinka za pristup istoj.';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Tip:</b> mysql ili postgres7<br />
+<b>Server:</b> npr. localhost ili db.isp.com<br />
+<b>Naziv:</b> naziv baze podataka, npr. moodle<br />
+<b>Korisnik:</b> Vaše korisničko ime za pristup bazi podataka<br />
+<b>Lozinka:</b> Vaša lozinka za pristup bazi podataka<br />
+<b>Prefiks tabela:</b> opcioni prefiks koji će se koristiti u nazivima svih tabela';
+$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
+$string['datarooterror'] = '\'Direktorijum podataka\' koji ste naveli ne može biti pronađen ili kreiran. Unesite tačnu putanju ili napravite taj direktorijum ručno.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podatke koje ste uneli.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Greška pri kreiranju baze podataka. Nije bilo moguće kreirati bazu navedenog imena uz zadata podešavanja';
+$string['dbhost'] = 'Server';
+$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
+$string['dbtype'] = 'Tip';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Izabrana baza podataka radi pod nepreporučljivim kodnim rasporedom ($a). Bilo bi bolje da umesto nje koristite Unicode (UTF-8) kodiranu bazu. U svakom slučaju, možete izbeći ovaj test biranjem opcije \"Preskočiti test kodnog rasporeda baze podataka\" ispod, ali se u budućnosti možete suočiti sa problemima pri korišćenju izabrane baze.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Molimo potvrdite lokacije ove Moodle instalacije';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Web adresa:</b>
+Specificirajte potpunu web adresu na kojoj će se pristupati Moodle sistemu.
+Ako je Vašem web sajtu moguće pristupiti preko više URL-ova, izaberite onaj koji će najverovatnije koristiti Vaši studenti. Nemojte navoditi krajnju kosu crtu.
+<br />
+<br />
+<b>Moodle direktorijum:</b>
+Specificirajte potpunu putanju do ove instalacije
+Vodite računa o velikim i malim slovima.
+<br />
+<br />
+<b>Direktorijum podataka:</b>
+Morate odrediti mesto na kom će Moodle čuvati učitane datoteke. Korisnik web servera (obično \'niko\' ili \'apache\') bi morao imati mogućnost da čita podatke iz tog direktorijuma, ali i da ih u njega upisuje, ali oni ne bi trebali biti dostupni direktno preko web-a.';
+$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
+$string['dirrooterror'] = 'Podešavanje \'Moodle direktorijuma\' je čini se netačno - ne može se tamo naći Moodle instalacija. Niža vrednost će biti ponovo dovedena na početni položaj.';
+$string['download'] = 'Preuzeti';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Preuzmi \"$a\" jezički paket';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Preuzmi jezički paket';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Možete nastaviti proces instalacije korišćenjem podrazumevanog jezičkog paketa, \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Sada imate mogućnost preuzimanja željenog jezičkog paketa i nastavka instalacionog procesa na tom jeziku.<br /><br />Ako niste u mogućnosti da preuzmete jezički paket, instalacioni proces će se nastaviti na engleskom jeziku. (Kada se instalacija završi, imaćete mogućnost da preuzmete i instalirate dodatne jezičke pakete.)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Morate rešiti sve probleme okruženja (greške) navedene iznad pre nastavka instalacije ove Moodle verzije!';
+$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'je preporučljivo instalirati/omogućiti';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'preporučena verzija je $a->needed a Vi trenutno koristite verziju $a->current';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'je neophodno instalirati/omogućiti';
+$string['environmentrequireversion'] = 'neophodna verzija je $a->needed a Vi trenutno koristite verziju $a->current';
+$string['environmentsub'] = 'Proverava se da li razne komponente Vašeg sistema zadovoljavaju sistemske zahteve';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Greška u čitanju podataka okruženja ($a->error_code)';
+$string['error'] = 'Greška';
+$string['fail'] = 'Nije prošlo';
+$string['fileuploads'] = 'Katalog za učitavanja datoteka';
+$string['fileuploadserror'] = 'Ova opcija bi trebala biti uključena';
+$string['gdversion'] = 'GD verzija';
+$string['gdversionerror'] = 'GD datoteka sa izvornim kodom trebala bi prezentirati proces i kreirati slike';
+$string['globalsquotes'] = 'Nesigurno rukovanje globalnim varijablama';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Popravite svoja PHP podešavanja: onemogućite register_globals i/ili omogućite magic_quotes_gpc';
+$string['help'] = 'Pomoć';
+$string['iconvrecommended'] = 'Instaliranje opcione ICONV biblioteke je vrlo preporučljivo u cilju unapređivanja performansi sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava jezike koji ne koriste latinično pismo.';
+$string['info'] = 'Informacija';
+$string['installation'] = 'Instalacija';
+$string['invalidmd5'] = 'Nevalidna md5 datoteka';
+$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost jezik \"$a\" nije instaliran. Instalacioni proces će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
+$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je uspešno instaliran. Instalacioni proces će biti nastavljen na ovom jeziku.';
+$string['language'] = 'Jezik';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes vreme izvršavanja';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ova opcija bi trebala biti isključena';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Instaliranje opcione MBSTRING biblioteke je vrlo preporučljivo u cilju unapređivanja performansi sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava jezike koji ne koriste latinično pismo.';
+$string['memorylimit'] = 'Ograničenje memorije';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP ograničenje memorije je podešeno na prilično nizak nivo... kasnije može doći do problema.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na $a.</p>
+
+<p>Ovo može da prouzrokuje kasnije memorijske probleme Vašeg Moodle sistema, posebno ako imate mnogo dozvoljenih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
+
+<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 16M. Postoji nekoliko načina da se to uradi. Pokušajte:</p><ol>
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
+<li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti <b>memory_limit</b> podešavanje u recimo 16M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi za Vas.</li>
+<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Kakogod, na nekim serverima će to sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće Vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa njih morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li>
+</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Međutim, ako Vaš sajt koristi iso-8859-1 (latin) jezike, možete da nastavite s korišćenjem Vaše trenutno instalirane MySQL verzije 4.1.12 (ili više).';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je minimalna verzija potrebna za Moodle 1.6 da bi se garantovalo dalje konvertovanje svih podataka u UTF-8.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP neće biti propisno konfigurisan sa MySQL ekstenzijom tako da može komunicirati sa MySQL-om. Molimo Vas da proverite svoju php.ini datoteku ili opet kompajlirate PHP.';
+$string['name'] = 'Ime';
+$string['next'] = 'Sledeći';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = '<< PREVODIOCI: Ako Vaš jezik ima nadređeni jezik koji Moodle treba da koristi kada neki izrazi nedostaju Vašem jezičkom paketu, specificirajte njegov kod. Ako ovo polje ostavite prazno biće korišćen engleski jezik. Primer: nl >>';
+$string['pass'] = 'Prošlo';
+$string['password'] = 'Lozinka';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima više poznatih problema, molimo unapredite ga do verzije 5.1.x ili snizite do 4.3.x ili 4.4.x';
+$string['phpversion'] = 'PHP verzija';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
+<p>Trenutno imate verziju $a</p>
+<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
+(U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
+$string['previous'] = 'Prethodni';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nije dozvoljeno preuzimanje komponenti na Vaš server (opcija allow_url_fopen je onemogućena).<br /><br />Morate ručno preuzeti datoteku <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, kopirati je u \"$a->dest\" na svom serveru i tamo je raspakovati.';
+$string['report'] = 'Izveštaj';
+$string['restricted'] = 'Ograničeno';
+$string['safemode'] = 'Bezbedan mod';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle može imati problema sa uključenim bezbednim modom rada';
+$string['sessionautostart'] = 'Automatski početak akcije';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Ova opcija bi trebala biti isključena';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskočiti test kodnog rasporeda baze podataka';
+$string['status'] = 'Status';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thislanguage'] = 'Srpski';
+$string['user'] = 'Korisnik';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>$a->installername</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
+$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>$a->installername</strong> paket je <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencom.';
+$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
+$string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešan izvorni URL baze.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive.';
+$string['wwwroot'] = 'Web adresa';
+$string['wwwrooterror'] = 'Navedena \'web adresa\' se čini nevalidnom - ova Moodle instalacija izgleda nije na njoj. Vrednost navedena ispod je resetovana.';
+?>

0 comments on commit 4dc4074

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.