Permalink
Browse files

changed strings in workshop and forum due to context error. new help

files for scorma nd quiz module.
  • Loading branch information...
1 parent bcba856 commit 4df630e9bfe16311368db148b16c8468c74fcf0f rcantada committed Jul 5, 2005
View
46 lang/tl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addanewdiscussion'] = 'Magdagdag ng bagong paksang pag-uusapan';
@@ -14,10 +14,10 @@
$string['attachment'] = 'Kalakip';
$string['bynameondate'] = 'ni $a->name - $a->date';
$string['configcleanreadtime'] = 'Oras sa isang araw para malinis ang mga lumang post mula sa \'read\' na teybol.';
-$string['configdisplaymode'] = 'Ang default na mode ng displey para sa pinag-uusapan kung walang itinakda.';
+$string['configdisplaymode'] = 'Ang default na mode ng displey para sa usapan kung walang itinakda.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Bubuhayin ng swits na ito ang posibilidad ng RSS feed para sa lahat ng talakayan. Kakailanganin mo pa ring buhayin ang feed ng mano-mano sa mga kaayusan ng bawat talakayan.';
$string['configlongpost'] = 'Ang anumang post na lampas sa habang ito (dikasama ang HTML) ay itinuturing na mahaba.';
-$string['configmanydiscussions'] = 'Maksimum na bilang ng pinag-uusapan na ipapakita sa isang talakayan bawat pahina';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Maksimum na bilang ng usapan na ipapakita sa isang talakayan bawat pahina';
$string['configmaxbytes'] = 'Default na maksimum na laki para sa lahat ng kalakip sa talakayan sa site (alinsunod sa limitasyon sa kurso at iba pang lokal na kaayusan)';
$string['configoldpostdays'] = 'Bilang ng araw na lumipas para ituring na nabasa na ang alinmang post';
$string['configreplytouser'] = 'Kapag ang post sa talakayan ay ipinahatid balita, dapat ba itong maglaman ng email address ng email upang makatugon ang tatanggap ng personal sa halip na sa pamamagitan ng talakayan? Kahit itakda na \'Oo\', maaari pa ring ilihim ng user ang email address nila sa pamamagitan ng kanilang pagkakakilanlan.';
@@ -38,14 +38,14 @@
$string['digestmailprefs'] = 'ang pagkakakilanlan mo';
$string['digestmailsubject'] = '$a: digest ng talakayan';
$string['digestsentusers'] = 'Matagumpay na naihatid ang email digest sa $a user.';
-$string['discussion'] = 'Pinag-uusapan';
-$string['discussionmoved'] = 'Ang pinag-uusapan na ito ay inilipat sa \'$a\'.';
-$string['discussionname'] = 'Pangalan ng pinag-uusapan';
-$string['discussions'] = 'Mga Pinag-uusapan';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Mga pinag-uusapan na sinimulan ni $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Pinakabagong pinag-uusapan na sinimulan ni $a';
+$string['discussion'] = 'Usapan';
+$string['discussionmoved'] = 'Ang usapang ito ay inilipat sa \'$a\'.';
+$string['discussionname'] = 'Pangalan ng usapan';
+$string['discussions'] = 'Mga Usapan';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Mga usapan na sinimulan ni $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Pinakabagong usapan na sinimulan ni $a';
$string['discussthistopic'] = 'Pag-usapan ang paksang ito';
-$string['eachuserforum'] = 'Ang bawat tao ay nagpopost ng isang pag-uusapan';
+$string['eachuserforum'] = 'Ang bawat tao ay nagpopost ng isang panimulang pag-uusapan';
$string['edit'] = 'Iedit';
$string['editedby'] = 'Inedit ni $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Nageedit';
@@ -66,10 +66,10 @@
$string['inforum'] = 'sa $a';
$string['intronews'] = 'Mga pangkalahatang balita at anunsiyo';
$string['introsocial'] = 'Bukas na talakayan para sa pakikipaghuntahan tungkol sa anumang bagay na nais mong pag-usapan.';
-$string['introteacher'] = 'Talakayan para sa pangguro-lamang na mga talâ at pag-uusapan';
+$string['introteacher'] = 'Talakayan para sa pangguro-lamang na mga talâ at usapan';
$string['lastpost'] = 'Huling post';
$string['learningforums'] = 'Mga talakayan para sa pag-aaral';
-$string['markalldread'] = 'Markahan ang lahat ng post sa pag-uusap na ito na \"nabasa na\".';
+$string['markalldread'] = 'Markahan ang lahat ng post sa usapang ito na \"nabasa na\".';
$string['markallread'] = 'Markahan ang lahat ng post sa talakayang ito na \"nabasa na\".';
$string['markread'] = 'Markahan na \"nabasa na\"';
$string['markreadbutton'] = 'Markahan na<br />nabasa na';
@@ -86,7 +86,7 @@
$string['modulename'] = 'Talakayan';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Talakayan';
$string['more'] = 'marami pa';
-$string['movethisdiscussionto'] = 'Ilipat ang pinag-uusapang ito sa ... ';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Ilipat ang usapang ito sa ... ';
$string['namenews'] = 'Balitaan';
$string['namesocial'] = 'Tambayan';
$string['nameteacher'] = 'Talakayan ng guro';
@@ -107,11 +107,11 @@
$string['nowsubscribed'] = 'Si $a->name ay makakatanggap ng kopya ng \'$a->forum\' sa pamamagitan ng email.';
$string['nowtracking'] = 'Sinusubaybayan na ni $a->name ang \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a post';
-$string['olderdiscussions'] = 'Mas luma na pinag-uusapan';
+$string['olderdiscussions'] = 'Mas lumang usapan';
$string['oldertopics'] = 'Mas lumang paksa';
-$string['openmode0'] = 'Walang pinag-uusapan, walang tugon';
-$string['openmode1'] = 'Walang pinag-uusapan, nguni\'t pinapahintulutan ang pagtugon';
-$string['openmode2'] = 'Pinapahintulutan ang mga pag-uusap at pagtugon';
+$string['openmode0'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, walang tugon';
+$string['openmode1'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, nguni\'t pinapahintulutan ang pagtugon';
+$string['openmode2'] = 'Pinapahintulutan ang mga panimulang pag-uusapan at pagtugon';
$string['parent'] = 'Ipakita ang pinagsimulan';
$string['parentofthispost'] = 'Pinagsimulan ng post na ito';
$string['postadded'] = 'Matagumpay na naidagdag ang post mo.<p>May $a ka para maedit ito kung gusto mong baguhin.</p>';
@@ -129,8 +129,8 @@
$string['processingdigest'] = 'Pinoproseso ang email digest para sa user na $a';
$string['processingpost'] = 'Pinoproseso ang post na $a';
$string['prune'] = 'Hatiin';
-$string['prunedpost'] = 'A new discussion has been created from that post';
-$string['pruneheading'] = 'Hatiin ang pinag-uusapan at ilipat ang post na ito sa bagong pag-uusapan';
+$string['prunedpost'] = 'May bagong usapan na nalikha mula sa post na iyan';
+$string['pruneheading'] = 'Hatiin ang usapan at ilipat ang post na ito sa bagong usapan';
$string['rate'] = 'Rate';
$string['rating'] = 'Rating';
$string['ratingeveryone'] = 'Lahat ay maaaring magbigay ng rate sa mga post';
@@ -149,8 +149,8 @@
$string['repliesone'] = '$a tugon sa kasalukuyan';
$string['reply'] = 'Tumugon';
$string['replyforum'] = 'Tumugon sa talakayan';
-$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Ipakita ang RSS eed para sa \'$a\' na pinag-uusapan';
-$string['rsssubscriberssposts'] = 'Ipakita ang RSS feed para sa \'$a\' na post';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Ipakita ang RSS feed para sa \'$a\' usapan';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Ipakita ang RSS feed para sa \'$a\' post';
$string['search'] = 'Hanapin';
$string['searchdatefrom'] = 'Dapat ay mas bago ang mga post kaysa dito';
$string['searchdateto'] = 'Dapat ay mas luma ang mga post kaysa dito';
@@ -164,12 +164,12 @@
$string['searchsubject'] = 'Dapat ay nasa paksa ang mga salitang ito';
$string['searchuser'] = 'Dapat tumugma ang pangalan sa awtor';
$string['searchuserid'] = 'Ang Moodle ID ng awtor';
-$string['searchwhichforums'] = 'Piliin kung aling talakayan ang hahanapan';
+$string['searchwhichforums'] = 'Piliin kung aling talakayan ang paghahanapan';
$string['searchwords'] = 'Maaaring lumitaw ang mga salitang ito saanman sa post';
$string['seeallposts'] = 'Tingnan ang lahat ng post na ginawa ng user na ito';
$string['sendinratings'] = 'Ipadala ang pinakabago kong rating';
$string['showsubscribers'] = 'Ipakita/editin ang mga kasalukuyang kasali';
-$string['singleforum'] = 'Isang payak na pag-uusapan';
+$string['singleforum'] = 'Isang payak na usapan';
$string['startedby'] = 'Sinimulan ni';
$string['subject'] = 'Paksa';
$string['subscribe'] = 'Sumali sa talakayang ito';
View
23 lang/tl/help/quiz/analysisdownload.html
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p align="center"><b>Pagdownload ng Pagsusuri</b></p>
+
+<p>Marahil ay nais mong idownload ang datos na ipinapakita sa
+manghad na nasa screen para mas malalim na masuri ito. Maaari kang
+mamili sa tatlong format ng file para sa idinownload na datos.
+<br /> Sa bawat klase, ang datos ay ihahandog bilang isang manghad na
+may angkop na pamagat, para ring nasa screen. Kung nahahati sa mga pahina
+ang manghad, ang lahat ng datos para sa lahat ng pahina ay idadownload sa iisang file.
+ </p>
+
+<p><b>Format na Excel Spreadsheet:</b></p> <p>Makakakuha ka ng
+ .xls spreadsheet na dokumento.</p>
+
+<p><b>Format na OpenOffice Writer:</b></p> <p>Ang datos ay ipapakita
+sa loob ng manghad na nasa OpenOffice .sxw text na dokumento.<br />
+
+Ang format na ito ay magagamit lamang kung ininstol mo ang
+PHPWriter library sa /moodle/lib na subdirektoryo.</p>
+
+<p><b>Format na Teksto</b></p> <p>Sa klaseng ito, ang datos ay iimbakin
+bilang isang regular na tekstong file. Isang linya para sa bawat row sa
+manghad, na ang datos ay pinaghihiwalay ng mga
+tabstop.</p>
View
17 lang/tl/help/quiz/analysisoptions.html
@@ -1,24 +1,29 @@
<p style="text-align: center"><b>Mga Opsiyon ng Pagsusuri</b></p>
-<p>Ang agwat ng mga pagkuha ng pagususulit na iproproseso at susuriin ay
-maaring piliin. May dalawang parameter na nagtatakda kung aling pagkuha
-ang gagamitin: </p>
+<p>Maaari mong itakda kung aling mga pagkuha ng pagsusulit ang isasama sa
+pagsusuri sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga sumusunod na parameter:
+</p>
<p><b>Pagpilì ng pagkuha:</b></p>
<p style="margin-left: 3em">Maaaring mas maalwan na piliin na lamang ang
isang pagkuha para sa bawat user. Maaaring ang partikular na pagkuha na
ito ay ang may pinakamataas na pangkalahatang iskor, ang unang pagkuha
o ang huling pagkuha. O lahat ng datos ng pagkuha ay makokolekta para
-sa isang &quot;cumulative analysis&quot;.
+sa isang &quot;padagdag na pagsusuri (cumulative analysis)&quot;.
</p>
<p><b>Pag-alis ng mga mababa ang iskor:</b></p>
<p style="margin-left: 3em">Minsan tinitingnan-tingnan lamang ng user ang pagsusulit, sinusubok
ito at hindi naman kumukuha para magkamarka. Karaniwan nang nakakakuha
ng napakababang marka ang mga 'pagsubok' na pagkuhang ganito. Ang mga
-datos na ganito ay maaaring iliban na sa pagsusuri, sa pamamgitan ng
-pagtatkda ng ibabang limitasyon para sa iskor ng mga pagkuha na
+datos na ganito ay maaaring iliban na sa pagsusuri, sa pamamagitan ng
+pagtatakda ng ibabang limitasyon para sa iskor ng mga pagkuha na
susuriin. Ang limitasyong ito ay itinatakda bilang bahagdan (0-100) ng
maksimum na marka na maaaring makuha sa pagsusulit..</p>
+
+<p ><b>Page size:</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Mapipili mo kung ilang tanong ang ipapakita
+sa bawat pahina sa screen.</p>
View
14 lang/tl/help/scorm/index.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p>Mga SCORM</p>
+
+<ul>
+
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=autocontinue.html">Ang awto-ituloy na kagamitan</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=browsemode.html">Kung paano ipakita/itago ang buton ng mode na Patingin-tingin</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=grademethod.html">Ang Paraan ng Pagmamarka ng kursong
+SCORM </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=maxgrade.html">Ang Maksimum na Halaga ng Marka sa kursong SCORM </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=size.html">Pagtatakda ng laki ng frame/window ng SCO
+</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=package.html">Ano ba ang paketeng SCORM/AICC</a></li>
+
+</ul>
View
3 lang/tl/help/scorm/size.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p><b>Laki</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng dalawang kaayusang ito ang taas at lapad ng frame/window ng SCO.</p>
View
18 lang/tl/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['absent'] = 'Walâ';
@@ -117,7 +117,7 @@
$string['gradinggrade'] = 'Marka ng Pagmamarka';
$string['gradingstrategy'] = 'Istratehiya ng Pagmamarka';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Itago muna ang mga Marka hangga\'t di pa Nagkakasundo';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Itago ang mga Pangalan kay $a';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Itago ang mga Pangalan sa $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Isama ang Markang ibinigay ng Gurò';
$string['incorrect'] = 'Mali';
$string['info'] = 'Impo';
@@ -129,7 +129,7 @@
$string['listassessments'] = 'Ilista ang mga Pagtatasa';
$string['listofallsubmissions'] = 'Listahan ng lahat ng Ipinasa';
$string['liststudentsassessments'] = 'Ilista ang mga Pagtatasa ng Mag-aaral';
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Bigat ng Pagtatasa ng $a';
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Bigat ng $a Pagtatasa';
$string['mail1'] = 'Ang takdang-aralin mo na \'$a\' ay tinasa ni';
$string['mail10'] = 'Maari mo itong tasahin sa iyong takdang-araling pangworkshop';
$string['mail2'] = 'Makikita ang mga opinyon at marka sa Takdang-Araling Pangworkshop \'$a\'.';
@@ -205,16 +205,16 @@
$string['phase0short'] = 'Di-aktibo';
$string['phase1'] = 'Isaayos ang Takdang-aralin';
$string['phase1short'] = 'Isaayos';
-$string['phase2'] = 'Pahintulutan ang $a na Ipapasa';
+$string['phase2'] = 'Pahintulutan ang $a Pagpapasa';
$string['phase2short'] = 'Mga Ipinasa';
-$string['phase3'] = 'Pahintulutan ang $a na Ipapasa at Pagtatasa';
+$string['phase3'] = 'Pahintulutan ang $a Pagpapasa at Pagtatasa';
$string['phase3short'] = 'Pareho';
-$string['phase4'] = 'Pahintulutan ang $a na Pagtatasa';
-$string['phase4short'] = 'Mga Pagtatasa';
+$string['phase4'] = 'Pahintulutan ang $a Pagtatasa';
+$string['phase4short'] = 'Pagtatasa';
$string['phase5'] = 'Ipakita ang mga Huling Marka';
$string['phase5short'] = 'Ipakita ang mga Marka';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Pakitasa ang mga Halimbawang ito sa $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang $a na Ipinasa';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang $a Ipinasa';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Pakitasa ang (mga) Ipinasa mo';
$string['poor'] = 'Mahina';
$string['present'] = 'Mayroon';
@@ -267,7 +267,7 @@
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Hindi na pinapahintulutan ang mga pagpapasa';
$string['submissionstart'] = 'Umpisa ng mga pagpapasa';
$string['submissionstartevent'] = 'Umpisa ng mga pagpapasa para sa $a';
-$string['submissionsused'] = '$a Ipinasa ang ginamit sa manghad na ito';
+$string['submissionsused'] = '$a Ipinasang ginamit sa manghad na ito';
$string['submitassignment'] = 'Ipasa ang Takdang-aralin';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Ipasa mo ang iyong Takdang-aralin sa pamamagitan ng Form na ito';
$string['submitexample'] = 'Ipasa ang Halimbawa';

0 comments on commit 4df630e

Please sign in to comment.