Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent e76bf58 commit 4e8e70335ff933a492cb9bead01dfcc9a737f7d7 koenr committed Sep 19, 2004
Showing with 84 additions and 0 deletions.
  1. +84 −0 lang/nl/lesson.php
View
@@ -42,20 +42,47 @@
$string['displayleftmenu'] = 'Toon linkermenu';
$string['displayofgrade'] = 'Tonen van het cijfer (voor de leerling)';
$string['displayreview'] = 'Toon herwerkknop';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Je hebt $a->score punten op $a->tempmaxgrade gehaald voor de automatisch beoordeelde vragen.<br />Je ';
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'Je cijfer is $a->score (op $a->grade).';
$string['editlessonsettings'] = 'Bewerk de instellingen van deze les';
$string['editpagecontent'] = 'Bewerk de inhoud van deze pagina';
$string['email'] = 'E-mail';
+$string['emailallgradedessays'] = 'E-mail ALLE <br /> werken met een cijfer';
+$string['emailgradedessays'] = 'E-mail de werken met een cijfer';
+$string['emailsuccess'] = 'E-mails goed verzonden';
$string['endofbranch'] = 'Einde vertakking';
+$string['endofclustertitle'] = 'Einde van de cluster';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
+$string['entername'] = 'Geef een schuilnaam voor de lijst met hoogste scores';
+$string['enterpassword'] = 'Geef het wachtwoord:';
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Opgelet: je tijd voor deze les is helemaal op. Wanneer je laatste antwoord verstuurd is nadat de tijd op was, dan telt dat niet meer mee.';
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Je hebt geen enkele vraag beantwoord. Je hebt een 0 voor deze les';
+$string['essay'] = 'Open vraag';
+$string['essays'] = 'Open vragen';
+$string['essayscore'] = 'Cijfer voor de open vragen';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de \"juiste\" pagina verwijzen';
+$string['firstwrong'] = 'Jammer genoeg verdien je dit punt niet, omdat je antwoord fout was. Wil je alleen maar voor de pret van het leren nog eens gokken (maar zonder er punten mee te verdienen)?';
+$string['gradeessay'] = 'Beoordeel open vragen';
$string['gradeis'] = 'Cijfer is $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Behandeling van nieuwe pogingen';
$string['here'] = 'hier';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen';
$string['jump'] = 'Spring';
+$string['leftduringtimed'] = 'Je bent weggegaan tijdens een getimede les. <br />Klik op ga verder om de les te hervatten.';
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Je bent weggegaan tijdens een getimede les. <br />Je mag niet verder werken.';
+$string['lessonclosed'] = 'Deze les sluit op $a.';
+$string['lessondefault'] = 'Gebruik de instellingen van deze les als standaard';
+$string['lessonmenu'] = 'Lesmenu';
+$string['lessonopen'] = 'Deze les zal openen op $a.';
+$string['loginfail'] = 'Login mislukt. Probeer nog eens...';
+$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu';
+$string['matchesanswer'] = 'Komt overeen met antwoord';
+$string['maxhighscores'] = 'Aantal getoonde hoogste cijfers';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maximumaantal antwoorden/vertakkingen';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximumaantal pogingen';
+$string['maxtime'] = 'Tijdslimiet (minuten)';
+$string['maxtimewarning'] = 'Je hebt $a minuten om de les af te werken.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimumaantal vragen';
$string['modulename'] = 'Les';
$string['modulenameplural'] = 'Lessen';
@@ -64,44 +91,101 @@
$string['movingtonextpage'] = 'Verplaatsen naar de volgende pagina';
$string['multianswer'] = 'Meer antwoorden';
$string['multipleanswer'] = 'Meer antwoorden';
+$string['nameapproved'] = 'Naam goedgekeurd';
+$string['namereject'] = 'Je naam werd geweigerd. Probeer een andere naam.';
$string['nextpage'] = 'Volgende pagina';
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
+$string['nohighscores'] = 'Geen hoogste cijfer';
+$string['noretake'] = 'Je mag deze les niet opnieuw maken';
$string['normal'] = 'Normaal - volg het lespad';
$string['notdefined'] = 'Niet gedefinieerd';
+$string['nothighscore'] = 'Je hebt de top $a cijferlijst niet gehaald.';
$string['notitle'] = 'Geen titel';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Aantal juiste antwoorden: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Aantal juiste koppelingen: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Aantal te tonen pagina\'s (Flash Cards)';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Aantal bekeken pagina\'s: $a';
+$string['ongoing'] = 'Toon het huidige cijfer';
+$string['ongoingcustom'] = 'Dit is een les op $a->grade punten. Je hebt nu al $a->score punten verdiend van de $a->currenthigh punten die er tot nu toe te verdienen waren.';
+$string['ongoingnormal'] = 'Je hebt $a->correct vragen van de $a->viewed juist beantwoord.';
$string['ordered'] = 'Gesorteerd';
$string['outof'] = 'Van $a';
+$string['outoftime'] = 'Tijd is op';
$string['page'] = 'Pagina: $a';
$string['pagecontents'] = 'Inhoud van de pagina';
$string['pages'] = 'Pagina\'s';
$string['pagetitle'] = 'Titel van de pagina';
+$string['password'] = 'Wachtwoord';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a is een les die met een wachtwoord beveiligd is';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Duid één antwoord aan';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Duid één of meer antwoorden aan';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Geef je antwoord in het vak';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Koppel bovenstaande paren';
+$string['postsuccess'] = 'Posten gelukt';
+$string['practice'] = 'Oefenles';
+$string['previouspage'] = 'Vorige pagina';
+$string['question'] = 'Vraag';
$string['questionoption'] = 'Vraagoptie';
$string['questiontype'] = 'Vraagtype';
+$string['randombranch'] = 'Willekeurige tak';
+$string['randompageinbranch'] = 'Willekeurige vraag binnen een tak';
+$string['rank'] = 'Rangschikking';
$string['reached'] = 'bereikt';
$string['redisplaypage'] = 'Toon pagina opnieuw ';
$string['response'] = 'Respons';
+$string['returnmainmenu'] = 'Keer terug naar het hoofdmenu';
+$string['returntocourse'] = 'Keer terug naar de vakpagina';
+$string['reviewquestionback'] = 'Ja, ik wil nog eens proberen';
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nee, ik wil naar de volgende vraag gaan';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Fouten gevonden: deze poging wordt verwijderd';
$string['savepage'] = 'Bewaar pagina';
+$string['score'] = 'Cijfer';
+$string['scores'] = 'Cijfers';
+$string['secondpluswrong'] = 'Niet echt. Wil je nog eens proberen?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Toon een onbeantwoorde pagina';
$string['showanunseenpage'] = 'Toon een ongeziene pagina';
$string['singleanswer'] = 'Één antwoord';
+$string['slideshow'] = 'Diavoorstelling';
+$string['slideshowbgcolor'] = 'Diavoorstelling: Achtergrondkleur';
+$string['slideshowheight'] = 'Diavoorstelling: hoogte';
+$string['slideshowwidth'] = 'Diavoorstelling: breedte';
+$string['startlesson'] = 'Start de les';
+$string['studentoneminwarning'] = 'Waarschuwing: je hebt nog één minuut of minder om deze les af te werken.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Opgelet: je tijd voor deze les is op. Je laatste antwoord telt niet mee omdat het ingediend is nadat de tijd verstreken was. Klik op de \"ga verder\"-knop om de les te beëindigen.';
+$string['studentresponse'] = 'Het antwoord van {$a}';
+$string['submitname'] = 'Geef een naam';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'Er wordt een $a->cluster sprong of een $a->unseen sprong gebruikt in deze les. De sprong naar de volgende pagina zal in de plaats gebruikt worden. Meld je aan als leerling om deze sprongen te testen.';
+$string['teacherongoingwarning'] = 'De score tijdens de les wordt alleen aan leerlingen getoond. Meldt je aan als leerling om deze optie te testen';
+$string['teachertimerwarning'] = 'De timer werkt enkel voor leerlingen. Test de timer door je als leerling aan te melden.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dat is het juiste antwoord';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Dat is het verkeerde antwoord';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Volgende pagina verwijst naar deze pagina';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
+$string['timed'] = 'Met tijdslimiet';
+$string['topscorestitle'] = 'Top $a->maxhighscores cijfers voor de les $a->name';
+$string['treeview'] = 'Toon boomstructuur';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Ongeziene vraag binnen een tak';
+$string['updatefailed'] = 'Update mislukt';
+$string['updatesuccess'] = 'Update gelukt';
$string['useeditor'] = 'Gebruik de editor';
$string['usemaximum'] = 'Beste';
$string['usemean'] = 'Gemiddelde';
+$string['usepassword'] = 'Les beschermd met wachtwoord';
+$string['viewallpages'] = 'Bekijk alle pagina\'s';
+$string['viewgrades'] = 'Bekijk de cijfers';
+$string['viewhighscores'] = 'Bekijk de lijst met de hoogste cijfers';
+$string['waitpostscore'] = 'Wacht even terwijl het hoogste cijfer ingestuurd wordt...';
+$string['welldone'] = 'Goed gedaan!';
+$string['whatdofirst'] = 'Wat wil je eerst doen?';
+$string['wronganswerjump'] = 'Verkeerde antwoordsprong';
+$string['wronganswerscore'] = 'Verkeerd antwoordcijfer';
+$string['wrongresponse'] = 'Verkeerd antwoord';
$string['youhaveseen'] = 'Je hebt al meer dan één pagina van deze les bekeken.<br />Wil je beginnen bij de laatste pagina die je vorige keer bekeken hebt?';
+$string['youmadehighscore'] = 'Je hebt de top $a cijferlijst gehaald';
$string['youranswer'] = 'Jouw antwoord';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Je cijfer is nu $a';
$string['youshouldview'] = 'Minimum te bekijken: $a';

0 comments on commit 4e8e703

Please sign in to comment.