Skip to content
Browse files

updates

  • Loading branch information...
1 parent ff20ee7 commit 4e94d2608b53a8024e1232ad5174b7d4138d46e8 paca70 committed Feb 26, 2003
Showing with 50 additions and 39 deletions.
  1. +13 −6 lang/fi/moodle.php
  2. +32 −32 lang/fi/pgassignment.php
  3. +5 −1 lang/fi/quiz.php
View
19 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032500)
$string['action'] = "Tapahtuma";
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['activityreport'] = "Tapahtuma raportti";
$string['add'] = "Lisää";
$string['addadmin'] = "Lisää ylläpitäjä";
+$string['addcreator'] = "Lisää kurssi ylläpitäjä";
$string['added'] = "Lisätty \$a";
$string['addinganew'] = "Lisätään uusi \$a";
$string['addinganewto'] = "Lisätään uusi \$a->what ( \$a->to ) ";
@@ -30,8 +31,9 @@
$string['alreadyconfirmed'] = "Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.";
$string['answer'] = "Vastaus";
$string['assessment'] = "Arviointi";
-$string['assignadmins'] = "Määrittele ylläpitäjät";
-$string['assignteachers'] = "Määrittele opettajat";
+$string['assignadmins'] = "Määritä ylläpitäjät";
+$string['assigncreators'] = "Määritä kurssiylläpitäjät";
+$string['assignteachers'] = "Määritä opettajat";
$string['authentication'] = "Käyttäjäntunnistus";
$string['availablecourses'] = "Kurssit";
$string['cancel'] = "Peruuta";
@@ -164,6 +166,7 @@
$string['error'] = "Virhe";
$string['errortoomanylogins'] = "Pahus, olet yrittänyt kirjaantua sisään liian kauan virheellisesti. Käynnitä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.";
$string['existingadmins'] = "Ylläpitäjät";
+$string['existingcreators'] = "Kurssiylläpitäjät";
$string['existingteachers'] = "Opettajat";
$string['feedback'] = "Palaute";
$string['filemissing'] = "\$a puuttuu";
@@ -285,7 +288,7 @@
$string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkiä";
-$string['maximumgrade'] = "Maksimi luokka";
+$string['maximumgrade'] = "Arviointi maksimi";
$string['maximumshort'] = "Maksimi";
$string['maxsize'] = "Maksimi koko: \$a";
$string['min'] = "min";
@@ -354,12 +357,14 @@
$string['no'] = "Ei";
$string['nocoursesyet'] = "Ei kursseja tässä kategoriassa";
$string['noexistingadmins'] = "Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe jota ei pitäisi koskaan tapahtua.";
+$string['noexistingcreators'] = "Ei kurssiylläpitäjiä";
$string['noexistingteachers'] = "Ei opettajia";
$string['nofilesyet'] = "Tälle kurssille ei ole vielä lähetetty tiedostoja.";
$string['nograde'] = "Ei arviointia";
$string['noimagesyet'] = "Tälle kursille ei ole vielä lähetty kuvia.";
$string['none'] = "Ei yhtään";
$string['nopotentialadmins'] = "Ei mahdollisia ylläpitäjiä";
+$string['nopotentialcreators'] = "Ei mahdollisia kurssiylläpitäjiä";
$string['nopotentialteachers'] = "Ei mahdollisia opettajia";
$string['normal'] = "Normaali";
$string['nostudentsyet'] = "Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita";
@@ -396,6 +401,7 @@
$string['personalprofile'] = "Omat henkilötiedot";
$string['phone'] = "Puhelin";
$string['potentialadmins'] = "Mahdolliset ylläpitäjät";
+$string['potentialcreators'] = "Mahdolliset kurssiylläpitäjät";
$string['potentialteachers'] = "Mahdolliset opettajat";
$string['preferredlanguage'] = "Haluttu kieli";
$string['preview'] = "Esikatsele";
@@ -404,6 +410,7 @@
$string['readme'] = "README";
$string['recentactivity'] = "Viimeisimmät tapahtumat";
$string['removeadmin'] = "Poista ylläpitäjä";
+$string['removecreator'] = "Poista kurssiylläpitäjä";
$string['removeteacher'] = "Poista opettaja";
$string['rename'] = "Nimeä uudelleen";
$string['requireskey'] = "Tämä kurssi vaatii avaimen";
@@ -479,9 +486,9 @@
$string['turneditingoff'] = "Muokkaustila pois";
$string['turneditingon'] = "Muokkaustila päälle";
$string['undecided'] = "Valitsematon";
-$string['unenrol'] = "Poistu";
+$string['unenrol'] = "Poista kurssilta";
$string['unenrolme'] = "Poista minut kurssilta \$a";
-$string['unenrolsure'] = "Oletko varma että haluat poistua \$a kurssilta?";
+$string['unenrolsure'] = "Oletko varma että haluat poistaa \$a tältä kurssilta?";
$string['unsafepassword'] = "Liian helposti arvattava tai muuten apäkelpo salasana. Kokeile jotain muuta";
$string['unusedaccounts'] = "Käyttäjätunnukset jotka ovat olleet käyttämättä eli \$a päivää poistetaan automaattisesti.";
$string['unzip'] = "Unzip";
View
64 lang/fi/pgassignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // pgassignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // pgassignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032500)
$string['absent'] = "Puuttuva";
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['afterdeadline'] = "\$a määräajan jälkeen";
$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Kaikkien arvosanojen maksimi arvo on: \$a";
$string['allocatedon'] = "Varattuna";
-$string['allocatesubmissions'] = "Allocate submissions to students";
+$string['allocatesubmissions'] = "Jaa palautetut tehtävät arvioitaviksi";
$string['allocationsincludegoodandbad'] = "Opiskelijoille jaetut työt pitävät sisällään vähintään yhden huonon ja yhden hyvän tehtävän.";
$string['allowsubmissions'] = "Salli opiskelijoiden lähetykset";
$string['allthecommentsfor'] = "Kaikki kommentit";
@@ -19,48 +19,48 @@
$string['assignmentawaitinggrading'] = "Tehtävä odottaa arviointia (Määräaika on \$a)";
$string['assignmenthasbeengraded'] = "Tehtävä on arvioitu";
$string['assignmentsgivento'] = "\$a :lle arvioitavaksi annetut tehtävät";
-$string['averagegrade'] = "Aviointien keskiarvo on \$a";
+$string['averagegrade'] = "Arviointien keskiarvo on \$a";
$string['awaitingregrading'] = "Odottaa uudeleenarviointia (on iteration \$a)";
$string['beforedeadline'] = "\$a ennen määräaikaa";
$string['biasgrade'] = "Arvioiden poikkeama";
-$string['breakdownoffinalgrade'] = "Lopullisten arvosanojen erittely";
-$string['calculatefinalgrades'] = "Laske lopulliset arvosanat";
-$string['calculationofthefinalgrade'] = "Lopulliset lasketut arvosanat";
-$string['checkallocation'] = "Tarkitetaan lähetysten allokointi...";
+$string['breakdownoffinalgrade'] = "Lopullisten arvioiden erittely";
+$string['calculatefinalgrades'] = "Laske lopulliset arvioinnit";
+$string['calculationofthefinalgrade'] = "Lopulliset lasketut avioinnit";
+$string['checkallocation'] = "Tarkistetaan lähetysten allokointi...";
$string['commentsby'] = "\$a :n kommentit";
$string['completedon'] = "Suoritettu \$a";
$string['deadlineforgradingis'] = "Arvioinnin määräaika on \$a";
$string['deadlineforpeergradingreached'] = "Vertaisarvioinnin määräaika saavutettu";
$string['deadlineforsubmissionis'] = "Palautuksen määräaika on \$a";
$string['deadlineis'] = "Määräaika on \$a";
-$string['displayfinalgrades'] = "Näytä nopulliset arviot";
-$string['displaygradefromteacher'] = "Näytä opettajan arvionti";
-$string['displaygrading'] = "Nöytä arvosanat";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvosanat";
+$string['displayfinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvioinnit";
+$string['displaygradefromteacher'] = "Näytä opettajan arviointi";
+$string['displaygrading'] = "Näytä arvioinnit";
+$string['displayoffinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvioinnit";
$string['displayofgrades'] = "Miloin arvioinnit näytetään";
$string['doallocation'] = "Haluatko jatkaa tehtävien jakamista opiskelijoille?";
$string['dontshowgrades'] = "Näytä arvioinnit vasta kun kommentit on hyväksytty";
$string['editingassessmentelements'] = "Muokataan tehtävä elementtejä";
-$string['element'] = "Tehtävä elementti";
+$string['element'] = "Arviointi elementti";
$string['elementweight'] = "Elementin paino";
$string['feedbackgoeshere'] = "Palaute tulee tähän";
$string['finalgrade'] = "Lopullinen arviointi";
$string['first'] = "Ensimmäinen";
$string['generalcomment'] = "Yleinen kommentti";
-$string['gradecomments'] = "Arvostelu kommentit";
+$string['gradecomments'] = "Arvointi kommentit";
$string['graded'] = "Muiden opiskelijoiden arvioinnit ja palautteet";
$string['gradedawaitingacceptance'] = "Arvioitu, odottaa hyväksyntää (on iteration \$a)";
$string['gradedawaitingreply'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (\$a)";
$string['gradedawaitingreplydeadline'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (Määräaika on \$a)";
-$string['gradedby'] = "Arvioinut \$a";
-$string['gradeddate'] = "Arvioniti suoritettava ennen";
+$string['gradedby'] = "Arvoitsija \$a";
+$string['gradeddate'] = "Arvionti suoritettava ennen";
$string['gradedon'] = "Arvioitu \$a";
$string['gradethissubmission'] = "Arvioi tämä palautus";
$string['gradethiswork'] = "Arvioi tämä työ";
$string['grading'] = "Arviointi";
$string['gradingaccepted'] = "Arviointi hyväksytty \$a interations jälkeen";
$string['gradingacceptedon'] = "Arviointi hyväksytty";
-$string['gradingby'] = "Arvioinut \$a";
+$string['gradingby'] = "Arvioija \$a";
$string['gradingdetails'] = "Arvioinnin yksityiskohdat";
$string['gradinggiventothissubmission'] = "Tälle tehtävälle annettu arvioiti";
$string['gradingperformance'] = "Arvioinnin tehokkuus";
@@ -71,7 +71,7 @@
$string['last'] = "Viimeinen";
$string['makefinalgradesavailable'] = "Lopulliset arvioinnit ovat saatavilla";
$string['makefinalgradesunavailable'] = "Lopulliset arvioinnit evät ole saatavilla";
-$string['managingpeerassignment'] = "Vertaisarvoioidun tehtävän hallinta";
+$string['managingpeerassignment'] = "Vertaisarvioidun tehtävän hallinta";
$string['modulename'] = "Vertaisarvioitu tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Vertaisarvioidut tehtävät";
$string['newsubmission'] = "Uusi palautus";
@@ -94,32 +94,32 @@
$string['notyetsubmitted'] = "Palauttamatta";
$string['noworksubmittedforotherstograde'] = "Tehtävää ei palautettu toisten arvioitavaksi";
$string['numbermarked'] = "Opettajan arvioimien tehtävien määrä: \$a";
-$string['numberofallocations'] = "Opiskelijan katsomien tehtävien määrä: \$a";
+$string['numberofallocations'] = "Opiskelijan arvioimien tehtävien määrä: \$a";
$string['numberofallocationsreduced'] = "Opiskelijoiden tehtävä määrä on vähenetty: \$a";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Aviointielementtien määrä";
-$string['numberofassessors'] = "Number of (Student) assessors for each piece of work";
-$string['numberofpeerallocationstoolow'] = "Vertais arvioitsijoiden määrän pitäsi olla 4 tai enemmän jotta voitaiin käyttää high/low submissions";
+$string['numberofassessmentelements'] = "Arviointielementtien määrä";
+$string['numberofassessors'] = "Vertaisarvioitsijoidem määrä per työ";
+$string['numberofpeerallocationstoolow'] = "Vertaisarvioitsijoiden määrän pitäsi olla 4 tai enemmän jotta voitaiin käyttää high/low submissions";
$string['numberofstudents'] = "Tälle kurssille liittyneiden opiskelijoiden määrä: \$a";
$string['numberofsubmissions'] = "Palutettettuja tehtäviä: \$a";
$string['overallpeergrade'] = "Yleisin vertaisarvoiti: \$a";
$string['peerassessmentsalreadydisabled'] = "Vertaisarvioiti on jo estetty";
$string['peerassessmentsdisabled'] = "Vertaisarvointi estetty";
-$string['peergrade'] = "Vertaisrviointi";
+$string['peergrade'] = "Vertaisarviointi";
$string['peergrades'] = "Vertaisarvioinnit";
$string['phase'] = "Vaihe";
$string['present'] = "On";
$string['previous'] = "Edellinen";
$string['qualityofcomments'] = "Kommenttien laatu";
-$string['regradethissubmission'] = "Uudelllenarvoi tämä tehtävä";
+$string['regradethissubmission'] = "Uudelllenarvioi tämä tehtävä";
$string['reliabilitygrade'] = "Arvioinnin luotettavuus";
$string['removeallocationsquestion'] = "Oletko varma että haluat poistaa opiskelijoille annetut tehtävät?";
-$string['removepeersubmissions'] = "Poista vertaislähetykset opiskelijoilta";
+$string['removepeersubmissions'] = "Poista arvoitavat tehtävät opiskelijoilta";
$string['reply'] = "Vastaa";
-$string['returntopeergrading'] = "Palaa vertaiarvioitiin";
+$string['returntopeergrading'] = "Palaa vertaisarviointiin";
$string['returntosubmissionpage'] = "Palaa lähetyssivulle";
$string['savecommentgrades'] = "Tallenna kommenttien arvioinnit";
$string['savemyassessment'] = "Tallenna arviointini";
-$string['savemyreply'] = "Talleeena vastaukseni";
+$string['savemyreply'] = "Tallenna vastaukseni";
$string['scale10'] = "Pistettä 10:stä";
$string['scale100'] = "Pistettä 100:sta";
$string['scale20'] = "Pistettä 20:stä";
@@ -130,9 +130,9 @@
$string['scalegood3'] = "3 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
$string['scalepresent'] = "2 pisteen On/Puuttuu asteikko";
$string['scaleyes'] = "2 pisteen Kyllä/Ei asteikko";
-$string['selfassessmentgivento'] = "Itsearviointi anettu \$a :lle";
+$string['selfassessmentgivento'] = "Itsearviointi annettu \$a :lle";
$string['showfeedback'] = "Näytä palaute";
-$string['showgrades'] = "Näytä arvioinnit komeetien kanssa";
+$string['showgrades'] = "Näytä arvioinnit komettien kanssa";
$string['showgrading'] = "Näytä arviointi";
$string['showstatus'] = "Näytä vertaisarvioinnin tilanne";
$string['skipback'] = "Siirry edelliseen";
@@ -145,13 +145,13 @@
$string['submissionsalreadystopped'] = "Palauttaminen on jo estetty";
$string['submissionsawaitinggrading'] = "Arviointia odottavat tehtävät (\$a)";
$string['submissionsawaitingregrading'] = "Uudelleen arviointia odottvat tehtävät (\$a)";
-$string['submittedby'] = "Töiden palautus \$a";
+$string['submittedby'] = "Palauttaja \$a";
$string['teacherscomments'] = "Opettajan kommentit";
$string['teachersgrade'] = "Opettajan arviointi";
$string['teachersgradeis'] = "Opettajan arviointi on ";
$string['teachersgrades'] = "Opettajien arviointi";
$string['thecurrentgradeis'] = "Tämän hetkinen arviointi on";
-$string['thegradegiventothissubmissionis'] = "Tälle palautukselle annettu arviointi on";
+$string['thegradegiventothissubmissionis'] = "Tälle työlle annettu arviointi on";
$string['thegradeis'] = "Arviointi on";
$string['therearegradedpeersubmissions'] = "\$a arvioitua työtä jaettu opiskelijoille";
$string['therearepeersubmissions'] = "\$a työtä jaettu opiskelijoille";
@@ -160,8 +160,8 @@
$string['weightingofgrading'] = "Arviointi tehokkuuden painotus";
$string['weightingofpeer'] = "Vertaisarvioinnin painotus";
$string['weightingofteacher'] = "Opettajan arvioinnin painotus";
-$string['workofotherstudentsbeinggraded'] = "Toisen \$a työ on arvioitavanasi";
+$string['workofotherstudentsbeinggraded'] = "Arvioitavanasi on seuraavat työt";
$string['youhavenotbeenallocatedanyworktograde'] = "Sinulle ei ole annettu yhtään arvoitavaa työtä";
-$string['yourworkbeinggraded'] = "Työsi on toisen \$a arvioitavana";
+$string['yourworkbeinggraded'] = "Oman työsi arvioinnit \$a ";
?>
View
6 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032500)
$string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
$string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
$string['editingquiz'] = "Muokkataan tenttiä";
+$string['editingrandommatch'] = "Muokataan sannaistettua kysymystä";
$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
$string['false'] = "Epätosi";
@@ -85,6 +86,9 @@
$string['quiznotavailable'] = "Tentti on avoinna \$a lähtien";
$string['quizopen'] = "Avaa tentti";
$string['random'] = "Satunnaisesti";
+$string['randommatch'] = "Satunnaistettu kysymys";
+$string['randommatchintro'] = "Valitse jokaiselle kysymykselle vastaus valikosta.";
+$string['randommatchnumber'] = "Valittavien kysymysten määrä";
$string['readytosend'] = "olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?";
$string['regrade'] = "Arvioi uudelleen kaikki yritykset";
$string['regradecomplete'] = "Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.";

0 comments on commit 4e94d26

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.