Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Sep 7, 2004
1 parent 28ebe46 commit 50850a682550e1161b2570360642ed8f06323688
Showing with 18 additions and 4 deletions.
  1. +4 −1 lang/nl/admin.php
  2. +5 −1 lang/nl/exercise.php
  3. +9 −2 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,11 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta + (2004030702)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
+$string['upgradesure'] = 'De bestanden op je Moodleserver zijn gewijzigd en je gaat zo dadelijk je server automatisch upgraden naar versie: <p><b>$a</b></p>
+<p>Als je dit doet, kun je niet meer terug.</p>
+<p>Ber jer er zeker van dat je deze server naar die versie wil upgraden?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081900)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['editingassessmentelements'] = 'Bewerken van de elementen van de beoordeling';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Weging element';
+$string['enterpassword'] = 'Geef wachtwoord';
$string['entriessaved'] = 'Inzending bewaard';
$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
$string['excellent'] = 'Schitterend';
@@ -103,6 +104,7 @@
$string['onesubmission'] = 'Eén inzending';
$string['optionaladjustment'] = 'Optionele wijziging';
$string['overallgrade'] = 'Totaalcijfer';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Oefening door wachtwoord beschermd';
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase1'] = 'Opstarten van de oefening';
$string['phase1short'] = 'Instellingen';
@@ -168,6 +170,7 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
+$string['usepassword'] = 'Gebruik wachtwoord';
$string['verylax'] = 'Heel mild';
$string['verypoor'] = 'Erg zwak';
$string['verystrict'] = 'Heel streng';
@@ -180,6 +183,7 @@
$string['weights'] = 'Wegingen';
$string['weightssaved'] = 'Wegingen bewaard';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wegingen gebruikt voor het totaalcijfer';
+$string['wrongpassword'] = 'Fout wachtwoord voor deze oefening';
$string['yourassessment'] = 'Jouw evaluatie';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Zet hier je feedback';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw inzending';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -293,6 +293,8 @@
$string['deletingolddata'] = 'Oude data verwijderen';
$string['department'] = 'Afdeling';
$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['detailedless'] = 'Minder gedetailleerd';
+$string['detailedmore'] = 'Meer gedetailleerd';
$string['disable'] = 'Schakel uit';
$string['displayingfirst'] = 'Alleen de eerste $a->count $a->things worden getoond.';
$string['displayingrecords'] = '$a records worden getoond';
@@ -346,7 +348,6 @@
Veel succes en met vriendelijke groet,
-
$a->admin
(Beheerder van \'$a->sitename\')';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Bevestiging van de account';
@@ -368,6 +369,8 @@
$string['emailexists'] = 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.';
$string['emailformat'] = 'E-mailopmaak';
$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mailadres moet een bestaand en werkend adres zijn';
+$string['emailnotallowed'] = 'E-mailadressen van deze domeinen zijn niet toegelaten ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Dit e-mailadres behoort tot een domein dat niet toegelaten is ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
Iemand (waarschijnlijk jijzelf) heeft een nieuw wachtwoord gevraagd voor je account op \'$a->sitename\'.
@@ -962,9 +965,12 @@
$string['upload'] = 'Upload';
$string['uploadafile'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file is geüpload naar $a->directory';
+$string['uploadformlimit'] = 'Het geüploade bestand is groter dan de maximumgrootte ingesteld op het formulier';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - weet je zeker dat je een bestand geselecteerd hebt om te uploaden?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Uploads niet toegestaan';
+$string['uploadpartialfile'] = 'Het bestand was slechts gedeeltelijk geüploaded';
$string['uploadproblem'] = 'Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand \'$a\' (was het misschien te groot?)';
+$string['uploadserverlimit'] = 'Het geüploade bestand is groter dan de maximumgrootte die op deze server ingesteld is.';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
$string['usedinnplaces'] = 'Gebruik op $a plaatsen';
@@ -974,6 +980,7 @@
$string['userdeleted'] = 'De account van deze gebruiker is verwijderd';
$string['userdescription'] = 'Beschrijving';
$string['userfiles'] = 'Bestanden van de gebruiker';
+$string['userlist'] = 'Gebruikerslijst';
$string['username'] = 'Gebruikersnaam';
$string['usernameexists'] = 'Deze gebruikersnaam bestaat al, kies een andere';
$string['usernotconfirmed'] = 'Kon $a niet bevestigen';

0 comments on commit 50850a6

Please sign in to comment.