Browse files

changing "leraars" to "leraren" for concistency and better fitting fo…

…r cultural differences
  • Loading branch information...
1 parent 647b1cf commit 511c8a25108f0d79402173e5eadecbd41ff50136 koenr committed Oct 3, 2004
View
4 lang/nl/docs/background.html
@@ -43,9 +43,9 @@
</p>
<p>Sindsdien komen er regelmatig nieuwe versies uit met nieuwe mogelijkheden, betere schaalbaarheid en betere performantie.
</p>
- <p>Door het verspreiden van Moodle en het groeien van de community is er steeds meer input gekomen van een brede groep gebruikers in verschillende onderwijssituaties. Zo wordt Moodle niet meer uitsluitend aan universiteiten gebruikt,maar steeds meer in secundaire scholen, basisscholen, de non-profitsector, bedrijven, door individuele leraars en zelfs door thuisonderwijzende ouders. Een groeiend aantal mensen van over heel de wereld dragen hun steentje bij op verschillende manieren - voor meer details kun je de <a href="?file=credits.html">Kredietenpagina</a> bekijken.</p>
+ <p>Door het verspreiden van Moodle en het groeien van de community is er steeds meer input gekomen van een brede groep gebruikers in verschillende onderwijssituaties. Zo wordt Moodle niet meer uitsluitend aan universiteiten gebruikt,maar steeds meer in secundaire scholen, basisscholen, de non-profitsector, bedrijven, door individuele leraren en zelfs door thuisonderwijzende ouders. Een groeiend aantal mensen van over heel de wereld dragen hun steentje bij op verschillende manieren - voor meer details kun je de <a href="?file=credits.html">Kredietenpagina</a> bekijken.</p>
<p>Een belangrijke onderdeel van het Moodleproject is de <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>
- website: het is een centraal informatiepunt, wordt gebruikt voor discussie en samenwerking tussen de Moodlegebruikers, waaronder systeembeheerders, leraars, onderzoekers, methodeontwerpers en natuurlijk de softwareontwikkelaars. Zoals Moodle zelf wijzigt de site constant om aan de nood van de community te blijven voldoen en zoals Moodle zal de site altijd gratis blijven.
+ website: het is een centraal informatiepunt, wordt gebruikt voor discussie en samenwerking tussen de Moodlegebruikers, waaronder systeembeheerders, leraren, onderzoekers, methodeontwerpers en natuurlijk de softwareontwikkelaars. Zoals Moodle zelf wijzigt de site constant om aan de nood van de community te blijven voldoen en zoals Moodle zal de site altijd gratis blijven.
</p>
<p>In 2003 werd de firma <a href="http://moodle.com/" target="_top">moodle.com</a> opgestart om een bijkomende commerciële hulp, beheerde hosting, consulting en andere diensten aan te bieden voor wie die nodig heeft.
</p>
View
14 lang/nl/docs/features.html
@@ -44,27 +44,27 @@ <h3 >Sitebeheer</h3>
SSL, certificates en TLS worden ondersteund.</li>
<li>Externe databank: gelijk welke databank met minstens twee velden kan gebruikt worden als externe authenticatiebron.</li>
<li>Elke gebruiker heeft één account nodig voor de hele server - elke account kan op een verschillende manier toegang hebben.</li>
- <li>Een beheerder controleert de aanmaak van vakken en creëert leraars door gebruikers toe te wijzen aan een vakken.</li>
+ <li>Een beheerder controleert de aanmaak van vakken en creëert leraren door gebruikers toe te wijzen aan een vakken.</li>
<li>Een vak-aanmaker kan alleen maar vakken aanmaken en er les in geven.</li>
- <li>Van leraars kunnen de bewerkrechten ontnomen worden, zodat ze het vak niet kunnen wijzigen (bijvoorbeeld voor interimleraars)</li>
- <li>Veiligheid - leraars kunnen een "vaksleutel" aan hun vak toekennen om niet-leerlingen uit hun vak te houden. Ze kunnen deze sleutel gewoon in de klas meedelen of versturen via persoonlijke e-mail enz.</li>
- <li>Leraars kunnen leerlingen manueel aanmelden voor hun vak als ze dat willen</li>
- <li>Leraars kunnen leerlingen manueel afmelden uit hun vak indien ze dat wensen, anders worden ze automatiesch afgemeld na een periode van geen activiteit (ingesteld door de beheerder)</li>
+ <li>Van leraren kunnen de bewerkrechten ontnomen worden, zodat ze het vak niet kunnen wijzigen (bijvoorbeeld voor interimleraren)</li>
+ <li>Veiligheid - leraren kunnen een "vaksleutel" aan hun vak toekennen om niet-leerlingen uit hun vak te houden. Ze kunnen deze sleutel gewoon in de klas meedelen of versturen via persoonlijke e-mail enz.</li>
+ <li>Leraren kunnen leerlingen manueel aanmelden voor hun vak als ze dat willen</li>
+ <li>Leraren kunnen leerlingen manueel afmelden uit hun vak indien ze dat wensen, anders worden ze automatiesch afgemeld na een periode van geen activiteit (ingesteld door de beheerder)</li>
<li>Leerlingen worden aangemoedigd om een on line profiel op te bouwen, met fote, beschrijving. E-mailadres kan afgeschermd worden indien nodig.</li>
<li>Elke gebruiker kan zijn eigen tijdzone instellen en elke datum in Moodle wordt vertaald naar die tijdzone (bv postdata, deadlines voor opdrachten enz)</li>
<li>Elke gebruiker kan de taal voor de Moodleïnterface kiezen (Engels, Nederlands, Frans, Duits, enz)</li>
</ul>
<h3>Beheer van een vak</h3>
<ul>
- <li>Een leraar kan volledige controle hebben over alle instellingen van een vak, zelfs het beperken van rechten van de andere leraars in dat vak.</li>
+ <li>Een leraar kan volledige controle hebben over alle instellingen van een vak, zelfs het beperken van rechten van de andere leraren in dat vak.</li>
<li>Keuze van de opmaak van een vak, zoals weken, onderwerpen- of een discussiegerichte sociale opmaak.</li>
<li>Hele reeks flexibele vakactiviteiten - Forums, Logboeken, Testen, Bronnen, Onderzoeken, Opdrachten, Chats, Workshops, ...</li>
<li>Recente wijzigingen aan het vak sinds de laatste log in kunnen op de startpagina van het vak getoond worden - helpt een gemeenschapsgevoel te geven</li>
<li>op de meeste plaatsen waar tekst ingevoerd moet worden (bronnen, forumberichten, logboek enz) kun je werken met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
<li>Alle cijfers voor forums, logboeken, testen en opdrachten kunnen op één pagina bekeken worden (en gedownload als rekenbladbestand)</li>
<li>Volledige logging- en volgsysteem voor elke gebruiker en elke activiteit, met grafieken en datails over elke module (laatste toegang, aantal keer bekeken) en een uitgebreid "verhaal" over de betrokkenheid van elke leerling samen met de forumbijdragen, logboeken enz op één pagina verzameld.</li>
<li>E-mailintegratie - via e-mail kunnen kopieën van forumbijdragen, feedback van de leraar enz in HTML- of plattetekst verstuurd worden.</li>
- <li>Aangepaste schalen - leraars kunnen hun eigen puntenschalen opstellen om forums, opdrachten, logboeken enz. te quoteren.</li>
+ <li>Aangepaste schalen - leraren kunnen hun eigen puntenschalen opstellen om forums, opdrachten, logboeken enz. te quoteren.</li>
<li>Vakken kunnen verpakt worden in één enkel zipbestand met de backupfunctie. Deze kunnen op een andere Moodleserver gerestored worden.</li>
</ul>
<h3 >Opdrachtmodule</h3>
View
2 lang/nl/docs/install.html
@@ -368,7 +368,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>7. Een nieuw vak maken</h3>
<p>Kies &quot;Voeg een nieuw vak toe&quot; vanuit de beheerpagina (of vanuit de beheerlinks op de startpagina).</p>
<p>Vul het formulier in, met speciale aandacht voor de vakformat. Je moet je geen zorgen maken over de details,
omdat alles later door de leraar zelf kan veranderd worden.</p>
- <p>Druk op &quot;Bewaar de wijzigingen&quot;, en je wordt naar een nieuw formulier gebracht waar je leraars aan het
+ <p>Druk op &quot;Bewaar de wijzigingen&quot;, en je wordt naar een nieuw formulier gebracht waar je leraren aan het
vak kunt toewijzen. Je kunt alleen een bestaande gebruikersaccount aanwijzen vanuit dit formulier - als je een
nieuwe lerarenaccount wil maken, dan kun je ofwel de leraar vragen om zelf zijn eigen account te maken (zie logpagina)
of maak er zelf een voor hen door gebruik te maken van de &quot;Voeg een nieuwe gebruiker toe&quot;
View
4 lang/nl/docs/release.html
@@ -234,12 +234,12 @@
<li>Verschillende herstelde fouten in groepen</li>
<li>Gebruikeres kunnen kiezen of ze forums dagelijks als digest krijgen van onderwerplijnen of hele berichten.</li>
<li>Discussielijsten zijn nu per pagina.</li>
- <li>Leraars hebben nu volledige controle over forum inschrijvingen en kunnen iedereen naar believen inschrijven.</li>
+ <li>leraren hebben nu volledige controle over forum inschrijvingen en kunnen iedereen naar believen inschrijven.</li>
<li>"Laatste bericht" -datum is ingekort en gelinkt naar het laatste bericht.</li>
<li>Forums tonen nu RSS-feeds op de indexpagina</li>
<li>Betere look van HTML-mail door het volledige stylesheet te gebruiken</li>
<li>Forum mail ouder dan twee dagen wordt niet gemaild (om een ongewenste e-mailstroom te voorkomen)</li>
- <li>Geblokkeerde mail wordt gelogd, zodat leraars dat kunnen zien</li>
+ <li>Geblokkeerde mail wordt gelogd, zodat leraren dat kunnen zien</li>
<li>Discussietakken kunnen afgesplitst worden van de hoofddiscussies en in een nieuwe discussie gezet worden</li>
</ul>
</dd>
View
4 lang/nl/docs/releaseold.html
@@ -83,7 +83,7 @@
<ul>
<li>Een mogelijke kwetsbaarheid van de startpagina bij Moodle op servers met een oude versie van PHP is hersteld. Als je een versie ouder dan 4.3 gebruikt is het misschien een goed idee om naar deze versie van Moodle te upgraden</li>
<li>Belangrijke herstellingen aan de logica achter de forums wanneer je ze gebruikt als groepsactiviteit</li>
- <li>De profielen van de leraars die het vak beheren zijn nu zihtbaar, zelfs al zijn ze ingedeeld bij een andere gescheiden groep van de klas.</li>
+ <li>De profielen van de leraren die het vak beheren zijn nu zihtbaar, zelfs al zijn ze ingedeeld bij een andere gescheiden groep van de klas.</li>
<li>De onderwerpregels in multibyte talen in recente activiteit wordt niet meer afgebroken</li>
<li>Enkele problemen met export/import in de woordenlijst zijn hersteld</li>
<li>De Backupfunctie behandelt nu z'n tijdelijke bestanden beter</li>
@@ -106,7 +106,7 @@
<li>Er zijn wat fouten hersteld in verschillende auto-link tekst filters</li>
<li>De navigatiebalk ziet er beter uit (door het &raquo; teken te gebruiken)</li>
<li>Flash bestanden hebben nu hun eigen icoontje</li>
- <li>Het toevoegen van links door leraars met de HTML-editor is nu hersteld</li>
+ <li>Het toevoegen van links door leraren met de HTML-editor is nu hersteld</li>
<li>De sectieblokken houden nu hun focus</li>
<li>De sitebestanden eisen nu aanmelding indien gevraagd</li>
<li>Het upgraden van blokken zonder de databank werkt nu</li>
View
2 lang/nl/help/coursereports.html
@@ -3,7 +3,7 @@
<p>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
het huidige vak, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.</p>
-<p>Leraars hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
+<p>Leraren hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
van elke deelnemer.</p>
<p>De toegang van leerlingen tot hun eigen rapporten wordt gecontroleerd door de leraar via de vakinstellingen. Voor
View
2 lang/nl/help/exercise/gradinggrade.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Dit is het maximumcijfer dat gegeven wordt voor de zelfevaluatie van de leerlingen. Het eigenlijke cijfer wordt door de oefeningmodule berekend door de zelfevaluatie van de leerling te vergelijken met de beoordeling van de leraar. Dit cijfer is een "beoordelingscijfer" en is <strong>niet</strong> het maximumcijfer dat aan de taak gegeven wordt. Dat cijfer heet "cijfer voor inzending".</p>
<p>Het cijfer dat een leerling krijgt voor een oefening is opgebouwd uit de som van beide cijfers. Als dus het maximumcijfer voor de zelfevaluatie op 20 gezet wordt en het maximumcijfer voor de taak op 80, dan staat de oefening op 100 punten.</p>
-<p>Deze cijfers kunnen op elk moment gewijzigd worden en het effect is onmiddellijk de zien door leerlingen en leraars.</p>
+<p>Deze cijfers kunnen op elk moment gewijzigd worden en het effect is onmiddellijk de zien door leerlingen en leraren.</p>
View
2 lang/nl/help/exercise/managing.html
@@ -11,7 +11,7 @@
waarin de beschrijving van de taak voor de leerlingen staat, inzenden. Dit bestand wordt aan de leerlingen
getoond in de tweede fase van de oefening.</p>
- <p>Leraars kunnen, als ze dat zouden willen, een setje gelijkaardige opdrachten maken en ook, als Word- of
+ <p>Leraren kunnen, als ze dat zouden willen, een setje gelijkaardige opdrachten maken en ook, als Word- of
HTML-bestand, uploaden naar de oefening. Merk op dat deze oefeningen erg gelijkaardig moeten zijn omdat
hetzelfde evaluatieformulier voor al deze varianten gebruikt wordt. Het inzenden van meer dan één opdracht is
optioneel en kan voor sommige opdrachten geen geschikte methode zijn.</p></li>
View
2 lang/nl/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen kunnen items toevoegen.</B></P>
<P>Hiermee kun je kiezen of leerlingen ook hun eigen definities en items kunnen toevoegen, bewerken of verwijderen
-Items die uitgevoerd zijn naar de hoofdwoordenlijst kunnen alleen door leraars geüpdated of verwijderd worden.
+Items die uitgevoerd zijn naar de hoofdwoordenlijst kunnen alleen door leraren geüpdated of verwijderd worden.
Deze instelling geldt dus alleen voor secundaire woordenlijsten.</p>
View
2 lang/nl/help/lesson/maxattempts.html
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>Merk op dat dit een globale parameter is en dat die dus geldt voor alle vragen in de les, ongeacht het type vraag.</p>
-<p>Merk op dat deze parameter <b>niet</b> geldt voor leraars die vragen controleren of navigeren door de les. De controle van het aantal pogingen steunt op het controleren van waarden in de databank en antwoordpogingen van leraars worden niet opgeslagen. De leraar zou toch de antwoorden op voorhand moeten weten!</p>
+<p>Merk op dat deze parameter <b>niet</b> geldt voor leraren die vragen controleren of navigeren door de les. De controle van het aantal pogingen steunt op het controleren van waarden in de databank en antwoordpogingen van leraars worden niet opgeslagen. De leraar zou toch de antwoorden op voorhand moeten weten!</p>
View
2 lang/nl/help/teachers.html
@@ -8,7 +8,7 @@
<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de kolom "volgorde". Nadat je de wijzigingen bewaard hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
<P>Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
de leraar niet getoond worden in de lijst van deelnemers. Hij zal verborgen blijven voor de studenten, tenzij hij een boodschap post op een forum enz.)</p>
-<p>Je kunt ook kiezen of een leraar rechten krijgt om een vak te bewerken of niet. Leraars zonder bewerkrechten kunnen bekeken worden als leraars in het vak. Zij kunnen
+<p>Je kunt ook kiezen of een leraar rechten krijgt om een vak te bewerken of niet. Leraren zonder bewerkrechten kunnen bekeken worden als leraren in het vak. Zij kunnen
<ol>
<li>geen wijzigingen aanbrengen aan de structuur van het vak</li>
<li>geen leerlingen aanmelden of uitschrijven bij het vak</li>
View
2 lang/nl/help/workshop/includeteachersgrade.html
@@ -3,7 +3,7 @@
<p>Deze optie maakt het mogelijk om de beoordelingen van de leraar op de inzendingen mee te
verrekenen alsof het beoordelingen door klasgenoten waren. Als deze optie op JA
gezet is, dan wordt de beoordeling van de leraar eigenlijk twee keer gebruikt, eerst als
-gewone leraarsbeoordeling en verder door ze mee te rekenen in de pool van de beoordelingen
+gewone lerarenbeoordeling en verder door ze mee te rekenen in de pool van de beoordelingen
door klasgenoten. De leraar kan er voor kiezen om dit te doen als (a) het aantal beoordelingen
door klasgenoten laag is of (b) om te proberen de beoordelingen door klasgenoten af te vlakken
als ze onbetrouwbaar of vervormd zijn.</p>
View
8 lang/nl/moodle.php
@@ -74,7 +74,7 @@
$string['allowinternal'] = 'Laat interne methodes ook toe';
$string['allownot'] = 'Sta niet toe';
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
-$string['allteachers'] = 'Alle leraars';
+$string['allteachers'] = 'Alle leraren';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Mag alleen maar letters of nummers bevatten';
$string['alreadyconfirmed'] = 'De registratie is al bevestigd';
@@ -162,7 +162,7 @@
$string['closewindow'] = 'Sluit dit venster';
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
-$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraren en beheerders gecontroleerd.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die tekstfilters gebruiken. kopieën van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan ervoor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
@@ -181,7 +181,7 @@
$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat ervoor zorgt dat alleen alfanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML- en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraars bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraren bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embedded), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt ervoor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
$string['configgdversion'] = 'Geef aan welke versie van GD geïnstalleerd is. De versie die standaard getoond wordt is automatisch gevonden. Verander dit niet tenzij je echt weet wat je aan het doen bent.';
@@ -211,7 +211,7 @@
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de inlogpagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan één exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraars zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraren zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in webbrowsers, proxyservers en dergelijke kunnen worden gecachet. Helaas staan sommige PHP-servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geüploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meer lokale SMTP-servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP-methode voor het versturen van mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP-server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';

0 comments on commit 511c8a2

Please sign in to comment.