Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 516a904af3c1ec0b5f8ed5c5439409f176644a8f 1 parent 16ada8d
authored November 22, 2011
8  install/lang/cy/admin.php
@@ -30,5 +30,13 @@
30 30
 
31 31
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
32 32
 
  33
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Gwall, gwerth anghywir "{$a->value}" ar gyfer "{$a->option}"';
  34
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Gwerth anghywir, rhowch gynnig arall arni';
  35
+$string['clitypevalue'] = 'math o werth';
  36
+$string['clitypevaluedefault'] = 'math o werth, pwyswch Enter i ddefnyddio\'r gwerth diofyn ({$a})';
  37
+$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
  38
+  {$a}
  39
+Defnyddiwch y dewis --help.';
  40
+$string['cliyesnoprompt'] = 'mae teipio i (yn golygu iawn) neu n (yn golygu na)';
33 41
 $string['environmentrequireinstall'] = 'angen ei osod/ei alluogi.';
34 42
 $string['environmentrequireversion'] = 'Mae angen fersiwn {$a->needed} ac rydych yn defnyddio {$a->current}';
3  install/lang/cy/error.php
@@ -40,8 +40,9 @@
40 40
 $string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil';
41 41
 $string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru';
42 42
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr';
43  
-$string['invalidmd5'] = 'md5 annilys';
  43
+$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
44 44
 $string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
  45
+$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
45 46
 $string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
46 47
 $string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
47 48
 $string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
1  install/lang/cy/moodle.php
@@ -33,3 +33,4 @@
33 33
 $string['language'] = 'Iaith';
34 34
 $string['next'] = 'Nesaf';
35 35
 $string['previous'] = 'Blaenorol';
  36
+$string['reload'] = 'Ail-lwytho';

0 notes on commit 516a904

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.