Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Nov 22, 2011
1 parent 16ada8d commit 516a904af3c1ec0b5f8ed5c5439409f176644a8f
Showing with 11 additions and 1 deletion.
  1. +8 −0 install/lang/cy/admin.php
  2. +2 −1 install/lang/cy/error.php
  3. +1 −0 install/lang/cy/moodle.php
@@ -30,5 +30,13 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Gwall, gwerth anghywir "{$a->value}" ar gyfer "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Gwerth anghywir, rhowch gynnig arall arni';
+$string['clitypevalue'] = 'math o werth';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'math o werth, pwyswch Enter i ddefnyddio\'r gwerth diofyn ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
+ {$a}
+Defnyddiwch y dewis --help.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'mae teipio i (yn golygu iawn) neu n (yn golygu na)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'angen ei osod/ei alluogi.';
$string['environmentrequireversion'] = 'Mae angen fersiwn {$a->needed} ac rydych yn defnyddio {$a->current}';
@@ -40,8 +40,9 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil';
$string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr';
-$string['invalidmd5'] = 'md5 annilys';
+$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
@@ -33,3 +33,4 @@
$string['language'] = 'Iaith';
$string['next'] = 'Nesaf';
$string['previous'] = 'Blaenorol';
+$string['reload'] = 'Ail-lwytho';

0 comments on commit 516a904

Please sign in to comment.