Permalink
Browse files

initial translation of some files + modifies for new features

  • Loading branch information...
1 parent 99b4a25 commit 51bb3f47f2f3f2f67efb3b3dbcabd2813ac62adc koenr committed Jul 1, 2004
@@ -3,9 +3,9 @@
<P>Je kunt kiezen uit volgende mogelijkheden:
<dl>
<dt>Geen HTML</dt>
-<dd>Laat alle HTML-code gewoon zien. De opmaak gebeurt alleen met WikiOpmaak.</dd>
+<dd>Laat alle HTML-code gewoon zien. De opmaak gebeurt alleen met WikiWoorden. Filters werken in deze modus.</dd>
<dt>Veilige HTML</dt>
-<dd>Sommige tags zijn toegelaten en worden verwerkt.</dd>
+<dd>Sommige tags zijn toegelaten en worden verwerkt. Filters die tags nodig hebben werken in deze modus niet !</dd>
<dt>Alleen HTML</dt>
<dd>Geen WikiWoorden, alleen HTML. Met deze optie kun je de HTML-Editor gebruiken.</dd>
</dl>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beheeropties voor leerlingen</B></P>
+
+<P>Sommige beheeropties kunnen aan of afgezet worden voor leerlingen. Wanneer ze aan staan hebben ze alleen effect voor de wikis waarvoor de leerling de rechten heeft om die te bewerken. Wanneer ze afgezet zijn zullen ze niet verschijnen in het beheermenu.
+</P>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wiki optie voor automatisch linken</B></P>
+
+<P>In sommige situaties zou het kunnen dat je automatisch linken met CamelCase woorden niet wil. Als dat zo is, zet dan een vinkje in dit hokje om CamelCase linking uit te schakelen.
+</p>
+<p>
+<b>WAARSCHUWING</b> -- CamelCase is een standaard Wikimogelijkheid en het uitschakelen kan voor fouten zorgen wanneer andere wiki's geïmporteerd worden. Gebruik deze functie <i>alleen</i> als je echt zeker weet dat je geen CamelCase linking wil.
+</P>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Naam voor de startpagina van de wiki</B></P>
<P>
-Hier kun je een naar kiezen voor de startpagina van je wiki. Deze naam zal verschijnen op de eerste pagina die je ziet als je de wiki start vanuit het vak. Als je de naam niet in 'camel case' (elk woord beginnend met een hoofdletter en zonder spaties - bijvoorbeeld 'WikiNaam'), dan zal hetgeen je ingeeft als naam in camel case omgezet worden.<br><br>
-Als je dit veld niet invuld, verschijnt er 'StartPagina' (standaardinstelling vanuit het Nederlandstalige pakket).
+Als je als naam van de eerste pagina van je wiki iets anders wil dan de WikiNaam, dan kun je die hier ingeven. Deze naam zal op de eerste pagina van de wiki gezet worden..<br><br>
+Als je dit veld niet invuld, dan zal de eerste pagina de wiki naam krijgen, tenzij je een pagina kiest in het 'Wiki inhoud bij start' veld.
</P>
@@ -0,0 +1,111 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Gebruik van wiki</B></P>
+<p>
+<br>
+Wiki is een platform om samen webpagina's te maken. De principes zijn erg envoudig.
+<br><br>
+
+<ul>
+<li>Er wordt een tekst geschreven en bewaard.</li>
+<li>Later kunnen anderen de tekst lezen en de bedenking maken dat er wel wat verbeterd of aangevuld kan worden. Ze kunnen dan "Bewerken" kiezen en hun wijzigingen aan de pagina toevoegen.</li>
+<li>Nadat ze hun versie bewaard hebben, is die nieuwe versie voor iedereen beschikbaar.</li><br> <br>
+</ul>
+Met een wiki kun je ook pagina's toevoegen of links maken naar bestaande pagina's.<br><br>
+
+<ul>
+<li>Een link maak je met een WikiWoord. Dit is een woord met minstes twee hoofdletters. Als er al een pagina met die naam bestaat, da wordt die automatisch aan dat WikiWoord gelinkt. Als die pagina nog niet bestaat dan wordt die getoond met een vraagteken.</li>
+<li>Door op dat vraagteken te klikken, krijg je een nieuwe lege pagina met als naam het WikiWoord en kun je beginnen om die pagina te bewerken.</li>
+</ul>
+<br><br>
+
+
+<P ALIGN=CENTER><B><br>
+Wiki opmaakregels</B></P>
+<p>
+
+
+<h4> Alinea's</h4>
+ <ul>
+ <li> alinea's kun je scheiden door eeen lege regel te laten</li>
+ <li> gebruik drie procenttekens %%% om naar een nieuwe regel te gaan</li>
+ <li> als je tekst laat voorafgaan door tabs of spaties, dan zal die tekst inspringen</li>
+ </ul>
+
+<h4> !! Titels</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> voor een kleine titel gebruik je een uitroepteken ! aan het begin van een regel </li>
+
+ <li> !! voor medium</li>
+ <li> !!! voor grote titels </li>
+ </ul>
+
+<h4>Tekst stijl</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> Als je tekst wil <em>benadrukken</em>, dan moet je die insluiten tussen twee enkele aanhalingstekens '' (de tekst ziet er gewoonlijk dan uit als italic)</li>
+ <li> <strong>teksten worden vet</strong> met twee underscores __ (of ingesloten tussen dubbele sterretjes **)</li>
+ <li> om <big>tekst groot</big> te maken sluit je die in tussen dubbele hekjes ##</li>
+
+ <li> je kunt <small> kleinere tekst </small> krijgen door "µµ" op dezelfde manier te gebruiken.</li>
+ <li> een <tt>typmachine lettertype</tt> bekom je door je tekst tussen twee gelijkheidstekens == in te sluiten</li>
+ </ul>
+
+<h4>Lijsten</h4>
+
+ <ul>
+ <li> begin een lijn met een sterretje * om een lijst te beginnen</li>
+ <li> gebruik een hekje # voor genummerde lijsten
+ <ol>
+ <li> je kunt sublijsten maken</li>
+
+ <li> opeenvolgende lijstelementen moete beginnen met hetzelfde teken als het vorige (# of *) </li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> HyperLinks</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> typ een WikiWoord in je tekst om een nieuwe hyperlink te maken.</li>
+ <li> zet enkele woorden tussen [vierkante haken] om een hyperlink te maken die niet als een geldig WikiWoord geschreven is.</li>
+
+ <li> elk geldig internetadres (dat begint met http://) zoals http://www.voorbeeld.com/ zal automatisch omgezet worden in een aanklikbare link.</li>
+ <li> Zet een internetadres tussen vierkante haken en geef het een mooie naam door gebruik te maken van het | teken of dubbele aanhalingstekens
+ <ul>
+ <li> [titel | http://voorbeeld.com]</li>
+
+ <li> [WikiWoord "titel"] of ["titel voor" WikiLink] </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li> als je wil dat een WikiWoord, een http://www-adres (of [gelijk wat] tussen vierkante haken) geen hyperlink wordt, laat het dan voorafgaan door een tilde of een uitroepteken
+ <ul>
+ <li> !GeenHyperlink, ~GeenHyperlink</li>
+ <li> ![geen hyperlink], !http://geenlink.org/ </li>
+
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> Tabellen met |</h4>
+| zet gewoon | verschillende dingen | tussen het verticale streepje | <br>
+| om een | tabelstructuur te maken | <br>
+| browsers laten de | ontbrekende cellen gewoonlijk | achterwege | <br>
+
+
+<p>
+Zet boven en onder een tabel altijd een lege regel, zodat die gescheiden wordt van andere stukken tekst in de paragraaf..
+</p>
+
+<h4> Afbeeldingen</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> om een afbeelding in een pagina te plaatsen, zet je het volledige www-adres van die afbeelding tussen vierkante haken, zoals [http://www.voorbeeld.com/afbeeldingen/afbeelding1.jpg] </li>
+ <li> als alternatief kun je de uploadfunctie voor afbeeldingen gebruiken.</li>
+ </ul>
+
+<h4>Meer lectuur</h4>
+Er zijn meer mogelijkheden voor Wiki opmaak. Raadpleeg hiervoor de<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a>.
+

0 comments on commit 51bb3f4

Please sign in to comment.