Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Merge branch 'install_23_STABLE' of git://git.moodle.cz/moodle-instal…

…l into MOODLE_23_STABLE
  • Loading branch information...
commit 53118fe1ea54433709f4aa6b53acee575bbe3156 2 parents 60c7fc9 + c4d19c8
Dan Poltawski danpoltawski authored
1  install/lang/ms/moodle.php
@@ -33,3 +33,4 @@
33 33 $string['language'] = 'Bahasa';
34 34 $string['next'] = 'Seterusnya';
35 35 $string['previous'] = 'Sebelum';
  36 +$string['reload'] = 'Muat semula';
2  install/lang/no/error.php
@@ -42,7 +42,7 @@
42 42 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
43 43 $string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5, prøv igjen';
44 44 $string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
45   -$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på serveren din og pakke den ut der.';
  45 +$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL-tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på serveren din og pakke den ut der.';
46 46 $string['wrongdestpath'] = 'Gal målmappe';
47 47 $string['wrongsourcebase'] = 'Feil kilde URL base';
48 48 $string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
2  install/lang/no/install.php
@@ -72,7 +72,7 @@
72 72 Dersom adressen ikke er korrekt, vennligst endre URL i nettleseren slik at at installasjonen restartes med andre verdier.';
73 73 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
74 74 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
75   -$string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';
  75 +$string['phpextension'] = '{$a} PHP-tillegg';
76 76 $string['phpversion'] = 'PHP versjon';
77 77 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
78 78 <Du kjører nå versjon {$a}</p>

0 comments on commit 53118fe

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.