Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Sep 25, 2005
1 parent 57bc53c commit 54afe05f202239a8bcd24006d644549143293497
Showing with 31 additions and 3 deletions.
  1. +12 −1 lang/tr/error.php
  2. +10 −2 lang/tr/moodle.php
  3. +9 −0 lang/tr/resource.php
View
@@ -1,23 +1,34 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Ana yönetici başka kullanıcılar tarafından düzenlenemez';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Üzgünüz, oturum anahtarınız bu eylemi gerçekleştirmek için onaylanamadı. Bu güvenlik özelliği sizin adınıza yapılacak olan önemli işlevlerin yanlışlıkla ya da kasten kullanılmasını engellemek içindir. Lütfen bu işlevi gerçekten yapmak istediğinizden emin olun.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Grup $a ile ilgili kurs belirtilmemiş';
+$string['errorcleaningdirectory'] = '\"$a\" dizinini temizlerken hata oluştu';
+$string['errorcopyingfiles'] = 'Dosyaları kopyalarken hata oluştu';
+$string['errorcreatingdirectory'] = '\"$a\" dizinini oluştururken hata oluştu';
+$string['errorcreatingfile'] = '\"$a\" dosyasını oluştururken hata oluştu';
$string['erroronline'] = '$a. satırda hata var';
+$string['errorreadingfile'] = '\"$a\" dosyasını okurken hata oluştu';
+$string['errorunzippingfiles'] = 'Zipli dosyaları açarken hata oluştu';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" doldurulması gerekli bir alandır';
$string['filenotfound'] = 'Üzgünüz, aranan dosya bulunamadı';
$string['groupalready'] = 'Kullanıcı $a grubuna zaten kayıtlı';
$string['groupunknown'] = '$a grubu belirtilen kursla ilişkili değildir';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" geçerli bir alan adı değildir';
+$string['invalidfiletype'] = '\"$a\" geçerli bir dosya tipi değil';
+$string['invalidxmlfile'] = '\"$a\" geçerli bir XML dosyası değil';
$string['missingfield'] = '\"$a\" alanı eksiktir';
$string['modulerequirementsnotmet'] = '\"$a->modulename\" ($a->moduleversion) modülü kurulamadı. Yeni moodle sürümü gerekmektedir (şu anda kullandığınız: $a->currentmoodle, gereken: $a->requiremoodle).';
+$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Anlamsız içerik';
$string['notavailable'] = 'Şu anda erişilemez';
+$string['onlyeditingteachers'] = 'Sadece eğitimciler bunu yapabilir';
$string['onlyeditown'] = 'Sadece kendi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.';
$string['processingstops'] = 'İşlem burada sona erer. Kalan kayıtlar yoksayılır.';
$string['restricteduser'] = 'Üzgünüz, ancak şu anki \"$a\" hesabınız bunu yapmak için sınırlandırılmıştır.';
$string['sessionerroruser'] = 'Oturumunuz zaman aşımına uğradı. Lütfen tekrar giriş yapınız.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'Giriş oturumunuzu etkileyen bir sunucu hatası algılandı. Lütfen yeniden giriş yapınız ya da tarayıcınızı yeniden başlatınız.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Üzgünüz, IP numaranız ilk girdiğinizden farklıdır. Bu güvenlik özelliği siteye girdiğinizde crackerların sizin kimlik bilgilerinizi çalmalarını engellemek içindir. Normal kullanıcıların bu mesajı görmemeleri gerekir - lütfen yardım için site yöneticisine başvurun.';
$string['unknowncourse'] = '\"$a\" adlı kurs bilinmiyor';
$string['usernotaddederror'] = '\"$a\" kullanıcısı eklenmedi - bilinmeyen hata';
View
@@ -19,8 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Yönetici ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs açıcı ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
-$string['addedrecip'] = '$a alıcı eklendi';
-$string['addedrecips'] = '$a alıcı eklendi';
+$string['addedrecip'] = '$a yeni alıcı eklendi';
+$string['addedrecips'] = '$a yeni alıcı eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu derse kayıtlı değil';
@@ -393,6 +393,7 @@
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
$string['emailnotallowed'] = 'Bu alan adındaki email adreslerine izin verilmemektedir ($a)';
+$string['emailnotfound'] = 'Email adresi veritabanında bulunamadı';
$string['emailonlyallowed'] = 'Bu email adresi şu izin verilenlerden biri değildir ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
@@ -627,6 +628,7 @@
$string['loggedinnot'] = 'Giriş yapmadınız.';
$string['login'] = 'Giriş';
$string['login_failure_logs'] = 'Giriş hatası kayıtları';
+$string['loginalready'] = 'Zaten giriş yaptınız';
$string['loginas'] = 'Farklı giriş yap';
$string['loginguest'] = 'Konuk olarak giriş';
$string['loginsite'] = 'Siteye giriş';
@@ -856,6 +858,10 @@
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
+$string['passwordextlink'] = 'Aşağıdaki link unutulan şifrenizi kurtarmak için sağlanmıştır. Bu, sizi Moodle dışına götürecek.';
+$string['passwordforgotten'] = 'Unutulan şifre';
+$string['passwordforgotteninstructions'] = 'Ayrıntılı bilgileriniz öncelikle veritabanında bulunmalı. Ya Moodle kullanıcı adınızı ya da ilgili kutudaki kayıtlı email adresinizi giriniz. İkisini birden girmenize gerek yok.';
+$string['passwordnohelp'] = 'Kayıp şifrenizi bulmanız için yardım mevcut değil. Lütfen Moodle yöneticinizle iletişim kurun.';
$string['passwordrecovery'] = 'Evet, giriş yardımı istiyorum';
$string['passwordsdiffer'] = 'Bu şifreler uyuşmuyor';
$string['passwordsent'] = 'Şifre gönderildi';
@@ -1170,7 +1176,9 @@
$string['userfiles'] = 'Kullanıcı Dosyaları';
$string['userlist'] = 'Kullanıcı listesi';
$string['username'] = 'Kullanıcıadı';
+$string['usernameemailmatch'] = 'Kullanıcı adı ve email adresi aynı kullanıcıyla ilişkili değil';
$string['usernameexists'] = 'Bu kullanıcı adı var, başka bir tane seçiniz';
+$string['usernamenotfound'] = 'Kullanıcı adı veritabanında bulunamadı';
$string['usernotconfirmed'] = '$a onaylanmadı';
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
View
@@ -5,6 +5,7 @@
$string['addresource'] = 'Kaynak ekle';
$string['chooseafile'] = 'Seç veya bir dosya yükle';
$string['chooseparameter'] = 'parametre seç';
+$string['deploy'] = 'Daðýtým Yap';
$string['directlink'] = 'Bu dosyaya direkt link';
$string['directoryinfo'] = 'Seçilmiþ dizindeki tüm dosyalar gösterilir.';
$string['display'] = 'Pencere';
@@ -17,13 +18,15 @@
$string['frameifpossible'] = 'Site navigasyonunu görünür kýlmak için kaynak frame içinde görünsün';
$string['fulltext'] = 'Tam metin';
$string['htmlfragment'] = 'HTML parçasý';
+$string['imspackageloaded'] = 'Paket yüklendi.';
$string['localfile'] = 'Yerel dosya';
$string['localfilechoose'] = 'Yerel bir dosya seçin (CD-ROM)';
$string['localfilehelp'] = 'Yerel dosyalarý gösterirken yardým et';
$string['localfileselect'] = 'Bu dosya yolunu seç';
$string['maindirectory'] = 'Ana dosya dizini';
$string['modulename'] = 'Kaynak';
$string['modulenameplural'] = 'Kaynaklar';
+$string['navigationbuttons'] = 'Gezinme Butonlarý';
$string['neverseen'] = 'Görülmedi';
$string['newdirectories'] = 'Dizin linklerini göster';
$string['newfullscreen'] = 'Ekraný kapla';
@@ -42,6 +45,8 @@
$string['notefile'] = 'Bu kursa daha fazla dosya yüklemek için (bu listede görünecek)
<A HREF=\"$a\">Dosya Yöneticisini</A> kullanýnýz.';
$string['notypechosen'] = 'Bir tür seçmelisiniz. Geri düðmesini kullanarak tekrar deneyiniz.';
+$string['packagechanged'] = 'Bu IMS Ýçerik Paketi deðiþti.';
+$string['packagenotdeplyed'] = 'Bu IMS Ýçerik Paketinin daðýtýmý yapýlmadý.';
$string['pagedisplay'] = 'Bu kaynaðý þu anki pencerede göster';
$string['pagewindow'] = 'Ayný pencere';
$string['parameter'] = 'Parametre';
@@ -60,12 +65,16 @@
$string['resourcetypedirectory'] = 'Bir dizin göster';
$string['resourcetypefile'] = 'Bir dosya/siteye baðlantý';
$string['resourcetypehtml'] = 'Bir web sayfasý oluþtur';
+$string['resourcetypeims'] = 'IMS Ýçerik Paketi daðýtýmý yap';
$string['resourcetypelabel'] = 'Yeni bir etiket ekle';
+$string['resourcetyperepository'] = 'Ambar nesnesine baðlantý';
$string['resourcetypetext'] = 'Düzmetin dosyasý oluþtur';
$string['searchweb'] = 'Web sayfasýný ara';
$string['serverurl'] = 'Sunucu adresi ($a->wwwroot)';
$string['showcourseblocks'] = 'Kurs bloklarýný göster';
+$string['tableofcontents'] = 'Ýçerik Tablosu';
$string['variablename'] = 'Deðiþken adý';
+$string['viewims'] = 'IMS CP Paketine bak';
$string['vol'] = 'Cilt';
?>

0 comments on commit 54afe05

Please sign in to comment.