Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
commit 54d06dd823068ee5f347fed14afa9b1bab19b020 1 parent 6bd9e1b
authored May 03, 2004
3  lang/nl/forum.php
@@ -12,6 +12,7 @@
12 12
 $string['attachment'] = 'Bijlage';
13 13
 $string['bynameondate'] = 'door  $a->name  - $a->date';
14 14
 $string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
  15
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten  inschakelen';
15 16
 $string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
16 17
 $string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
17 18
 $string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
@@ -116,8 +117,10 @@
116 117
 $string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
117 118
 $string['reply'] = 'Antwoord';
118 119
 $string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
  120
+$string['rssarticles'] = 'Aantal recente artikels in de RSS feed';
119 121
 $string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
120 122
 $string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
  123
+$string['rsstype'] = 'RSS feed voor dit forum';
121 124
 $string['search'] = 'Zoek';
122 125
 $string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
123 126
 $string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
6  lang/nl/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004043001)
  2
+      // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Actie';
@@ -94,6 +94,8 @@
94 94
 $string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
95 95
 $string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
96 96
 $string['backupkeephelp'] = 'Hoeveel recente backups wil je houden voor elk vak? (oudere zullen automatisch verwijderd worden)';
  97
+$string['backuplogdetailed'] = 'Gedetailleerde log van de bewerking';
  98
+$string['backuploglaststatus'] = 'Laatste log van de bewerking';
97 99
 $string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
98 100
 $string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
99 101
 $string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
@@ -137,6 +139,7 @@
137 139
 $string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
138 140
 $string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
139 141
 $string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
  142
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
140 143
 $string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
141 144
 ';
142 145
 $string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
@@ -798,6 +801,7 @@
798 801
 $string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
799 802
 $string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
800 803
 $string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
  804
+$string['strftimedayshort'] = '%%A %%B %%d';
801 805
 $string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
802 806
 $string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
803 807
 $string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';

0 notes on commit 54d06dd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.