Permalink
Browse files

New files and correction from Mikko NUrminen and others.

Thanks all
 • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Aug 29, 2005
1 parent 9122a1e commit 5578e1bd26ad183d169877f940341ee13c053856
Showing with 1,210 additions and 186 deletions.
 1. +112 −4 lang/fi/admin.php
 2. +31 −3 lang/fi/assignment.php
 3. +52 −3 lang/fi/auth.php
 4. +2 −2 lang/fi/block_course_summary.php
 5. +27 −0 lang/fi/block_glossary_random.php
 6. +11 −0 lang/fi/block_html.php
 7. +28 −0 lang/fi/block_quiz_results.php
 8. +41 −0 lang/fi/block_rss_client.php
 9. +8 −0 lang/fi/block_search_forums.php
 10. +4 −22 lang/fi/calendar.php
 11. +5 −5 lang/fi/chat.php
 12. +12 −1 lang/fi/choice.php
 13. +2 −1 lang/fi/countries.php
 14. +2 −2 lang/fi/docs/teacher.html
 15. +23 −1 lang/fi/editor.php
 16. +28 −0 lang/fi/enrol_authorize.php
 17. +34 −1 lang/fi/enrol_ldap.php
 18. +2 −1 lang/fi/enrol_paypal.php
 19. +5 −1 lang/fi/error.php
 20. +7 −7 lang/fi/exercise.php
 21. +48 −5 lang/fi/forum.php
 22. +2 −1 lang/fi/glossary.php
 23. +122 −0 lang/fi/grades.php
 24. +1 −1 lang/fi/help/emoticons.html
 25. +1 −1 lang/fi/help/exercise/administration.html
 26. +1 −1 lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
 27. +2 −2 lang/fi/help/exercise/managing.html
 28. +2 −2 lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
 29. +2 −2 lang/fi/help/exercise/regrading.html
 30. +2 −2 lang/fi/help/lesson/questionoption.html
 31. +3 −3 lang/fi/help/lesson/useeditor.html
 32. +2 −2 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 33. +1 −1 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 34. +2 −2 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 35. +1 −1 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 36. +3 −3 lang/fi/help/picture.html
 37. +1 −1 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 38. +2 −2 lang/fi/help/richtext.html
 39. +7 −0 lang/fi/help/scorm/mods.html
 40. +4 −0 lang/fi/help/survey/mods.html
 41. +1 −1 lang/fi/help/text.html
 42. +3 −3 lang/fi/help/wiki/howtowiki.html
 43. +1 −1 lang/fi/help/wiki/wikiusage.html
 44. +5 −0 lang/fi/help/workshop/mods.html
 45. +3 −0 lang/fi/help/workshop/password.html
 46. +13 −0 lang/fi/help/workshop/regrading.html
 47. +4 −0 lang/fi/help/workshop/releasegrades.html
 48. +10 −0 lang/fi/help/workshop/resubmit.html
 49. +5 −0 lang/fi/help/workshop/selfassessment.html
 50. +5 −0 lang/fi/help/workshop/showinggrades.html
 51. +5 −0 lang/fi/help/workshop/specimen.html
 52. +1 −0 lang/fi/help/workshop/submissionend.html
 53. +9 −0 lang/fi/help/workshop/submissionofexamples.html
 54. +1 −0 lang/fi/help/workshop/submissionstart.html
 55. +9 −0 lang/fi/help/workshop/teacherweight.html
 56. +12 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments.html
 57. +3 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 58. +4 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 59. +1 −0 lang/fi/help/workshop/usepassword.html
 60. +54 −5 lang/fi/hotpot.php
 61. +9 −1 lang/fi/install.php
 62. +2 −2 lang/fi/journal.php
 63. +10 −3 lang/fi/lesson.php
 64. +4 −2 lang/fi/message.php
 65. +78 −15 lang/fi/moodle.php
 66. +1 −1 lang/fi/pgassignment.php
 67. +171 −13 lang/fi/quiz.php
 68. 0 lang/fi/quiz_analysis.php
 69. +14 −4 lang/fi/resource.php
 70. +17 −15 lang/fi/scorm.php
 71. +3 −3 lang/fi/survey.php
 72. +49 −0 lang/fi/timezones.php
 73. +3 −2 lang/fi/wiki.php
 74. +55 −29 lang/fi/workshop.php
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenpalautus';
@@ -16,30 +16,58 @@
<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle.';
+$string['availabledate'] = 'Tarjoaa';
+$string['comment'] = 'Kommentoi';
+$string['commentinline'] = 'Kommentoi ja muokkaa vastausta';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle (alisteinen kurssien omille rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['duedate'] = 'Palautettava viimeistään';
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ajoissa';
+$string['editmysubmission'] = 'Muokkaa palautustani';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.
+
+Se on saatavilla täällä:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.</i><br /><br />
+Se on <a href=\"$a->url\">saatavilla verkkosivulla</a>.';
+$string['emailteachers'] = 'Lähetä ilmoitukset opettajille sähköpostilla';
+$string['emptysubmission'] = 'Et ole palauttanut vielä mitään.';
$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui';
$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Palautetta {$a}lta';
$string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
+$string['guestnoupload'] = 'Valitan, vieraat eivät saa lähettää tiedostoja palvelimelle';
+$string['helpoffline'] = '<p>Tämä on hyödyllistä kun tehtävä suoritetaan Moodlen ulkopuolella. Kyseessä saattaa olla tehtävä jossain muualla verkossa tai tapaaminen.</p>
+
+<p>Oppilaat voivat nähdä tehtävän kuvailun, mutta eivät voi palauttaa tiedostoja tai muutakaan. Arvostelu tapahtuu normaalisti ja oppilaat saavat ilmoituksen arvosanoistaan.</p>';
+$string['helponline'] = '<p>Tässä tehtävätyypissä käyttäjät muokkaavat valittua tekstiä käyttäen normaaleja tekstinkäsittelytyökaluja. Opettajat voivat arvostella heidät verkossa, ja jopa lisätä kommenttejaan tai muuttaa töitä.</p>
+<p>(Jos olet perehtynyt Moodlen aikaisempiin versioihin, tämä tehtävätyyppi on samanlainen kuin aikaisempi Muistio-moduuli.';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tämän tyyppisessä tehtävässä kaikki osanottajat voivat palauttaa yhden tiedoston, joka voi olla mitä tahansa tyyppiä.</p>
+<p>Se saattaa olla tekstidokumentti, kuva, zip-pakattu verkkosivu tai mitä tahansa pyydätkin heiltä.</p>';
$string['late'] = '$a myöhässä';
$string['maximumgrade'] = 'Arvosanan yläraja';
$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
$string['modulename'] = 'Tehtävä';
$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
+$string['noassignments'] = 'Ei vielä tehtäviä';
+$string['noattempts'] = 'Tätä tehtävää ei ole vielä koitettu ratkoa';
$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen KORVAA aiemman vastauksesi.';
+$string['preventlate'] = 'Estä myöhästyneet palautukset';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
+$string['submission'] = 'Palautus';
$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submissionsaved'] = 'Muutokset tallennettu';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Palautettu';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
+$string['typeonline'] = 'Verkkoteksti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
@@ -51,6 +79,6 @@
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
$string['viewsubmissions'] = 'Katso palautettuja tehtäviä, joiden lukumäärä on $a';
-$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
+$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
?>
View
@@ -1,7 +1,28 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['alternatelogin'] = 'Jos kirjoitat tähän URL:n, sitä käytetään kirjautumissivuna tälle sivustolle. Sivun pitäisi sisältää lomake, jonak ominaisuudet on asetettu <strong>\'$a\'</strong> ja joko antaa paluukentät <strong>käyttäjänimi</strong> and <strong>salasana</strong>.<br />
+
+Ole varovainen, ettet syötä virheellistä URL:ää, koska siten voit lukita itsesi ulos sivustoltasi.<br />
+
+Jätä tämä kohta tyhjäksi käyttääksesi oletuskirjautumissivua.';
+$string['alternateloginurl'] = 'Vaihtoehtoinen kirjautumis-URL';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'Palvelimen URI (tyhjä, jos ei baseURIa)<br /> Esimerkiksi, jos CAS-palvelin on ´host.domaine.fr/CAS/´, niin tällöin<br />
+cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat lisätä CAsvarmistetut käyttäjät Moodlen tietokantaan. Jos näin ei tehdä, vain jo ennestään Moodlen tietokannassa olevat käyttäjät voivat kirjautua sisään.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat käyttää CAS-varmennusta';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'CAS-palvelimen palvelinnimi
+<br />Esim. host.domain.fr';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Kirjautumisesi ei onnistunut - sinua ei voitu varmentaa';
+$string['auth_cas_language'] = 'Valitse kieli';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Suojatun yhteyden muodostus';
+$string['auth_cas_port'] = 'CAS-palvelimen käyttämä portti';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS-palvelimen asetukset';
+$string['auth_cas_text'] = 'Suojattu yhteys';
+$string['auth_cas_version'] = 'CAS:in versio';
+$string['auth_casdescription'] = 'Tässä menetelmässä käytetään CAS-palvelinta (Central Authentication Service) käyttäjien varmennukseen käyttämällä yhden kirjautumisen ympäristöä, Single Sign On environment (SSO). Voit myös käyttää yksinkertaista LDAP-varmistusta. Jos annettu käyttäjänimi ja salasana ovat kelvollisia CAS:n mukaan Moodle luo uuden käyttäjätiedon tietokantaan ottaen käyttäjätiedot LDAP:stä, jos se on tarpeen. Seuraavilla kirjautumiskerroilla vain käyttäjänimi ja salasana tarkistetaan.';
+$string['auth_castitle'] = 'Käytä CAS-palvelinta (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
@@ -16,8 +37,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentoinnista</a> yksityiskohdat)';
$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
-$string['auth_editlock'] = 'Lukitse arvo';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b> Estää tiedon muokaamisen Moodlen sisältä. </p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
@@ -29,6 +48,11 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
$string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
$string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Lukitse arvo';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b>Päällä ollessaan tämä asetus estää Moodlen käyttäjiä ja ylläpitäjiä muokkaamasta kenttää suoraan. Käytä täta asetusta, jos hallinnoit tätä tietoa ulkoisesta järjestelmästä.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Lukitse käyttäjien kentät';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Voit lukita käyttäjien tietokentät. Tämä on hyödyllistä sivustoilla, joilla ylläpitäjät hallinnoivat käyttäjätietoja käsin muokkaamalla käyttäjärekistereitä tai kopioimalla palvelimelle käyttäen ´Upload Users´-toimintoa. Jos lukitset kenttiä, joita Moodle tarvitsee, varmista että annat kenttien tiedot luodessasi käyttäjiä tai muuten käyttäjätilit ovat käyttökelvottomia.</p>
+<p>Harkitse ´Lukitsematon, jos tyhjä´-asetuksen käyttöä välttääksesi tämän ongelman.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
@@ -51,6 +75,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'määrittä kuinka aliakset käsitellään haun aikana. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: \"Ei\" (LDAP_DEREF_NEVER) tai \"Kyllä\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Valitse kyllä, jos haluat estää salasanojen tallentamisen Moodlen tietokantaa.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
@@ -84,6 +109,19 @@
$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'Tiedon muokaamisen API';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Voit käyttää tätä APIa muokataksesi edelleen tietoja, joita Shibboleth tarjoaa. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a> saadakseis lisää tietoa.';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Tiedosto ei ole olemassa tai se ei ole verkkopalvelinprosessin luettavissa!';
+$string['auth_shib_instructions'] = 'Käytä <a href=\"$a\">Shibboleth-kirjautumista</a> käyttääksesi yhteyden muodostamiseen Shibbolethia, jos se on tarjolla. <br />
+Muuten voit käyttää tätä tavallista kirjautumislomaketta.';
+$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tähän voit kirjoittaa lisäohjeita käyttäjillesi selittääksesi Shibboleth-varmennusta. Nämä ohjeet näytetään kirjautumissivun ohjeosiossa. Siinä pitäisi olla linkki, joka ohjaa käyttäjät \"<b>$a</b>\", niin että Shibbolethin käyttäjät voivat kirjautua sisään Moodleen. Jos jätät tämän tyhjäksi, näytetää käyttäjille tavallset ohjeet (eivät käsittele erityisesti Shibbolethia)';
+$string['auth_shib_only'] = 'Vain Shibboleth';
+$string['auth_shib_only_description'] = 'Käytä tätä valintaa, jos haluat pakottaa Shibboleth-varmennuksen';
+$string['auth_shib_username_description'] = 'Sen verkkopalvelimen Shibboleth-ympäristön muuttujan nimi, jota käytetään Moodlen käyttäjänimenä.';
+$string['auth_shibboleth_login'] = 'Shibboleth-kirjautuminen';
+$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Sisäänkirjaantuminen käsin';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Tätä menetelmää käyttäessä käyttäjät luodaan ja varmennetaan käyttäen href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth-käyttäjänvarmennusta</a>. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a>, jossa kerrotaan kuinka Moodle asetaan käyttämään Shibbolethin-varmennusta.';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
$string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
@@ -98,16 +136,27 @@
$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
+$string['createchangepassword'] = 'Luo, jos ei olemassa - pakota muutos';
+$string['createpassword'] = 'Luo, jos ei olemassa';
$string['forcechangepassword'] = 'Pakoita salasanan vaihto';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän seuraavalla Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän ensimmäisellä Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
+$string['infilefield'] = 'Kenttään tarvitaan tiedostossa';
$string['instructions'] = 'Ohjeet';
+$string['locked'] = 'Lukittu';
$string['md5'] = 'MD5-salaus';
+$string['passwordhandling'] = 'Salasanakentän käsittely';
$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
+$string['unlocked'] = 'Lukitsematon';
+$string['unlockedifempty'] = 'Lukitsematon, jos tyhjä';
+$string['update_never'] = 'Ei koskaan';
+$string['update_oncreate'] = 'Luotaessa';
+$string['update_onlogin'] = 'Jokaisella kirjautumisella';
+$string['update_onupdate'] = 'Päivitettäessä';
?>
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
-$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
+$string['coursesummary'] = 'Kurssin kuvaus';
$string['pagedescription'] = 'Kurssin/Sivuston kuvaus';
?>
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['addentry'] = 'Lisää suosikki sanontasi!';
+$string['askaddentry'] = 'Kun käyttäjät voivat lisätä sanoja sanastoon, näytä linkki tällä tekstillä';
+$string['askinvisible'] = 'Kun käyttäjät eivät voi lisätä sanoja sanastoon, näytä tämä teksti';
+$string['askviewglossary'] = 'Kun käyttäjät voivat katsella sanastoa, mutta eivät voi lisätä sanoja sanastoon, näytä linkki tällä tekstilä';
+$string['blockname'] = 'Arvottu sanastosta';
+$string['intro'] = 'Huolehdi että kurssilla on ainakin yksi sanasto jossa on vähintään yksi tietue';
+$string['invisible'] = '( jatkuu... )';
+$string['lastmodified'] = 'Viimeisin muokattu tietue';
+$string['nextone'] = 'Seuraava tietue';
+$string['noentriesyet'] = 'Valitussa sanastossa ei ole tietueita.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Aseta tämän lohkon asetukset muokkaa painikkeen avulla.';
+$string['notyetglossary'] = 'Kurssilla pitää olla ainakin yksi sanasto';
+$string['random'] = 'Arvottu tietue';
+$string['refresh'] = 'Uusien tietueiden arvontaväli päivinä';
+$string['select_glossary'] = 'Valitse tietueet tästä sanastosta';
+$string['showconcept'] = 'Näytä konsepti (otsikko) jokaiselle kohteelle';
+$string['title'] = 'Otsikko';
+$string['type'] = 'Kuinka uusi tietue valitaan';
+$string['typehelp'] = '<b>Viimeisin muokattu tietue</b> näyttää eina viimeksi muokatun tietueen ja <b>Arvottu tietue</b> valitsee satunnaisen tietueen joka kerta. <b>Seuraava tietue</b> näyttää kaikki tietueet järjestyksessä. Viimeisimmän vaihtoehdon kanssa voit tehdä <i>Viikon sitaatti</i> or a <i>Päivän vinkki</i> -tyypisiä juttuja.';
+$string['viewglossary'] = 'Lisää sanontoja...';
+$string['whichfooter'] = 'Voit näyttää valitun sanaston toimintapainikkeet lohkon alareunassa.';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Sisältö';
+$string['configtitle'] = 'Lohkon otsikko';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'PIdä tyhjänä piilottaaksesi otsikon';
+$string['newhtmlblock'] = '(uusi HTML-lohko)';
+
+?>
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Korkein arvosana:';
+$string['bestgrades'] = '$a korkeinta arvosanaa:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Ryhmä, jolla on korkein keskiarvo:';
+$string['bestgroupgrades'] = '$a ryhmää, joilla on korkeimmat keskiarvot:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Kokonaislukuina';
+$string['config_format_fraction'] = 'Murtolukuina';
+$string['config_format_percentage'] = 'Prosenttilukuina';
+$string['config_grade_format'] = 'Näytä arvosanat:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Tälle kurssille ei ole tenttejä. Sinun täytyy luoda vähintään yksi tentti, ennen kuin voit läyttää tätä lohkoa oikein.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Minkä tentin tulokset pitäisi näyttää tässä lohkossa?';
+$string['config_show_best'] = 'Kuinka monta korkeimmista arvosanoista näytetään (aseta nollaksi kytkeäksesi pois päältä)?';
+$string['config_show_worst'] = 'Kuinka monta matalimmista arvosanoista näytetään (aseta nollaksi kytkeäksesi pois päältä)?';
+$string['config_use_groups'] = 'Näytä ryhmät oppilaiden sijaan (vain jos tentti tukee ryhmiä)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Lohkon asetukset eivät salli sen näyttää nyt mitään tuloksia. Voit muokata lohkon asetuksia tai kätkeä sen.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Tässä lohkossa on virhe: sinun pitää valita mistä tentistä näytetään tulokset';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Tässä lohkossa on virhe: valittua tenttiä ei näytä olevan tietokannassa.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Tässä lohkossa on virhe: se on asetettu näyttämään arvosanat ryhmämuodossa, mutta kurssille ei ole luotu ryhmiä.';
+$string['formaltitle'] = 'Tentin tulokset';
+$string['worstgrade'] = 'Matalin arvosana:';
+$string['worstgrades'] = '$a matalinta arvosanaa:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Ryhmä, jolla on matalin keskiarvo:';
+$string['worstgroupgrades'] = '$a ryhmää, joilla on matalimmat keskiarvot:';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5578e1b

Please sign in to comment.