Permalink
Browse files

New files and correction from Mikko NUrminen and others.

Thanks all
 • Loading branch information...
1 parent 9122a1e commit 5578e1bd26ad183d169877f940341ee13c053856 paca70 committed Aug 29, 2005
Showing with 1,210 additions and 186 deletions.
 1. +112 −4 lang/fi/admin.php
 2. +31 −3 lang/fi/assignment.php
 3. +52 −3 lang/fi/auth.php
 4. +2 −2 lang/fi/block_course_summary.php
 5. +27 −0 lang/fi/block_glossary_random.php
 6. +11 −0 lang/fi/block_html.php
 7. +28 −0 lang/fi/block_quiz_results.php
 8. +41 −0 lang/fi/block_rss_client.php
 9. +8 −0 lang/fi/block_search_forums.php
 10. +4 −22 lang/fi/calendar.php
 11. +5 −5 lang/fi/chat.php
 12. +12 −1 lang/fi/choice.php
 13. +2 −1 lang/fi/countries.php
 14. +2 −2 lang/fi/docs/teacher.html
 15. +23 −1 lang/fi/editor.php
 16. +28 −0 lang/fi/enrol_authorize.php
 17. +34 −1 lang/fi/enrol_ldap.php
 18. +2 −1 lang/fi/enrol_paypal.php
 19. +5 −1 lang/fi/error.php
 20. +7 −7 lang/fi/exercise.php
 21. +48 −5 lang/fi/forum.php
 22. +2 −1 lang/fi/glossary.php
 23. +122 −0 lang/fi/grades.php
 24. +1 −1 lang/fi/help/emoticons.html
 25. +1 −1 lang/fi/help/exercise/administration.html
 26. +1 −1 lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
 27. +2 −2 lang/fi/help/exercise/managing.html
 28. +2 −2 lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
 29. +2 −2 lang/fi/help/exercise/regrading.html
 30. +2 −2 lang/fi/help/lesson/questionoption.html
 31. +3 −3 lang/fi/help/lesson/useeditor.html
 32. +2 −2 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 33. +1 −1 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 34. +2 −2 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 35. +1 −1 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 36. +3 −3 lang/fi/help/picture.html
 37. +1 −1 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 38. +2 −2 lang/fi/help/richtext.html
 39. +7 −0 lang/fi/help/scorm/mods.html
 40. +4 −0 lang/fi/help/survey/mods.html
 41. +1 −1 lang/fi/help/text.html
 42. +3 −3 lang/fi/help/wiki/howtowiki.html
 43. +1 −1 lang/fi/help/wiki/wikiusage.html
 44. +5 −0 lang/fi/help/workshop/mods.html
 45. +3 −0 lang/fi/help/workshop/password.html
 46. +13 −0 lang/fi/help/workshop/regrading.html
 47. +4 −0 lang/fi/help/workshop/releasegrades.html
 48. +10 −0 lang/fi/help/workshop/resubmit.html
 49. +5 −0 lang/fi/help/workshop/selfassessment.html
 50. +5 −0 lang/fi/help/workshop/showinggrades.html
 51. +5 −0 lang/fi/help/workshop/specimen.html
 52. +1 −0 lang/fi/help/workshop/submissionend.html
 53. +9 −0 lang/fi/help/workshop/submissionofexamples.html
 54. +1 −0 lang/fi/help/workshop/submissionstart.html
 55. +9 −0 lang/fi/help/workshop/teacherweight.html
 56. +12 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments.html
 57. +3 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 58. +4 −0 lang/fi/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 59. +1 −0 lang/fi/help/workshop/usepassword.html
 60. +54 −5 lang/fi/hotpot.php
 61. +9 −1 lang/fi/install.php
 62. +2 −2 lang/fi/journal.php
 63. +10 −3 lang/fi/lesson.php
 64. +4 −2 lang/fi/message.php
 65. +78 −15 lang/fi/moodle.php
 66. +1 −1 lang/fi/pgassignment.php
 67. +171 −13 lang/fi/quiz.php
 68. 0 lang/fi/quiz_analysis.php
 69. +14 −4 lang/fi/resource.php
 70. +17 −15 lang/fi/scorm.php
 71. +3 −3 lang/fi/survey.php
 72. +49 −0 lang/fi/timezones.php
 73. +3 −2 lang/fi/wiki.php
 74. +55 −29 lang/fi/workshop.php
View
116 lang/fi/admin.php
@@ -1,20 +1,127 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
-$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki tapahtumat';
-$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjä on kuten tavallinen käyttäjä';
+$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjät näkevät kaikki tapahtumat';
+$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjät ovat tavallisia käyttäjiä';
$string['blockinstances'] = 'Ilmentymät';
$string['blockmultiple'] = 'Monenkertainen';
$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
$string['calendarsettings'] = 'Kalenteri';
$string['change'] = 'muutos';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Tämä asetus sallii kurssien käyttää omia teemojaan.';
-$string['configallowemailaddresses'] = 'Jos haluat sallie käyttäjät vain tietyistä ositteista kirjoita toimialueet tähän pilkuilla eroteltuina.';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Jos haluat rajoittaa uudet sallitut sähköpostiosoitteet tiettyihin verkoalueisiin, niin kirjoita niisät tähän lista välilyönnein erotettuna. Kaikki muut verkkoalueet hylätään. Esim: <strong>meidan.koulu.fi joku.muu.com .fi .org</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Turvallisuuden tähden eivät tavalliset käyttäjät oletusarvoisesti saa sisällyttää HTML-teksteihinsä multimediaa (kuten Flash-animaatioita) käyttämällä EMBED- ja OBJECT-merkintöjä (vaikka näin voidaan tehdä turvallisesti, jos käytetään medialaajennus-suodatinta). Laita tämä asetus päälle , jos haluat sallia näiden merkintöjen käytön.';
$string['configallowunenroll'] = 'Tämä sallii opiskelijoiden poistua kursseilta koska tahansa. Jos asetus ei ole päällä opettajien tai ylläpitäjien pitää poistaa opiskelijat kursseilta.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Voivatko käyttäjät piiloittaa lohkoja?';
$string['configallowuserthemes'] = 'Voivatko käyttäjät valita omia teemojaan?';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pitäisikö KAIKKIA käyttäjiä käsitellä etusivun toiminnoissa opiskelijoina? Jos vastaat \"Kyllä\" kaikki hyväksytyn käyttäjätilin luoneet käyttäjät voivat osallistua näihin toimintoihin oppilaina. Jos vastaat \"Ei\", niin tällöin vain käyttäjät jotka ovat jo osanottajana vähintään yhdellä kurssilla voivat osallistua etusivun toimintoihin. Vain ylläpitäjät ja erityisesti määrätyt opettajat voivat toimia opettajina etusivun toiminnoissa.';
+$string['configautologinguests'] = 'Pitäisikö vierailijat kirjata automaattisesti sisään vierailija-tunnuksilla, kun he menevät kurssille, joka sallii vieraiden osallistua?';
+$string['configcachetext'] = 'Tämän asetuksen käyttö voi nopeuttaa toimintaa huomattavasti laajemmilla sivustoilla sekä sivustoilla, jotka käyttävät tekstisuodattimia. Teksteistä säilytetään kopio käsitellyssä muodossa tässä määritellyn ajan. Tämän asetuksen asettaminen liian pieneksi voi itseasiassa hidastaa sivuston toimintaa hieman, mutta liian suuri arvo voi tehdä tekstien päivittämisen hitaaksi (esimerkiksi uusien linkkien kanssa).';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja viruksina';
+$string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja viruksettomina';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Mitä clamin pitäisi tehdä, jos olet asettanut sen tarkastamaan palvelimelle kopioidut tiedostot, mutta jos clamin asetukset ovat virheelliset tai se ei jostain syystä käynnistykään? Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksina´, tiedostot siirretään karanteenialueelle tai tuhotaan. Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksettomina´, tiedostot siirretään normaalisti kohdehakemistoonsa. Kummassakin tapauksessa ylläpitäjille ilmoitetaan, jos clam ei ole toiminnassa. Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksina´ ja jostain syystä clam ei käynnistykään (johtuen yleensä väärin määritellystä polusta clam-ohjelmaan) KAIKKI tiedostot, jotka kopioidaan palvelimelle, siirretään karanteenialueelle tai tuhotaan. Ole varovainen käyttäessäsi tätä asetusta.';
+$string['configcountry'] = 'Jos asetat oletusmaan tähän, niin tämä asetus tulee voimaan kaikille luoduille uusille käyttäjätileille. Jos haluat käyttäjien valitsevan itse maan, jätä vain tämä kohta tyhjäksi.';
+$string['configdbsessions'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin auki olevista istunnoista tallennetaan tietoja tietokantaan. Tästä on hyötyä erityisesti laajoilla, runsaasti käytetyillä tai palvelinklustereille asennetuilla sivustoilla. Useimmilla sivustoilla tämä asetus pitäisi jättää pois päältä, jolloin tallennetukseen palvelimen kovalevyä. Huomio, että tämän asetuksen muuttaminen kirjaa ulos kaikki sen hetkiset käyttäjät (mukaan lukien sinut).';
+$string['configdebug'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin PHPn virheiden ilmoittaminen asetetaan tasolle, jolla enemmän virheitä näytetään. Tämä asetus on käytännöllinen vain kehittäjille.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät sähköpostivahvistusta, tässä määritellään ajanjakso, jonka aikana vastaukset käyttäjiltä hyväksytään. Tämän ajanjakson jälkeen vanhat vahvistamattomat käyttäjätilit poistetaan.';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Jos haluat estää sähköpostit tietyiltä verkkotunnuksilta, kirjoita ne tähän. Kaikista muista verkkotunnuksista tulevat sähköpostit hyväksytään. Esim. <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka valitsevat sähköpostin vastaanottamisen lyhennelmämuodossa saavat lyhennelmän päivittäin. Tämä asetus säätää mihin aikaan päivästä sähköposti lähetetään (ensimmäinen cron, joka ajetaan tämän tunnin jälkeen lähettää sähköpostit).';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää valituille käyttäjille tietoja tapahtuneista epäonnistuneista sisäänkirjautumisyrityksistä.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä asetus antaa mahdollisuuden RSS-syötteisiin kaikkialla sivustolla. Jotta asetus tulisi voimaan on yksittäisissä moduuleissa myös aktivoitava RSS-syötteet - tämä tapahtuu Moduulit-asetuksista Ylläpidon asetusten alla.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole mahdollista, koska RSS-syötteet on otettu pois käytöstä koko sivustolla. Ottaaksesi ne käyttöön, mene Asetukset-kohtaan Ylläpidon asetusten alla.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Valitse kuinka paljon PHP-varoituksia haluat näytettävän. Normaali on yleensä paras vaihtoehto.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Tätä asetusta käyttämällä voit antaa oppilaille oikeuden käyttää käyttäjänimissään mitä tahansa merkkejä (tämä ei kuitenkaan koske heidän oikeita nimiään). Oletusarvo asetukselle on \"false\", joka rajoittaa käytettävissä olevat merkit aakkosnumeerisiin merkkeihin.';
+$string['configfilterall'] = 'Suodata kaikki merkkijonot, mukaan lukien otsikot, navikaatiopalkki, jne. Tämä on hyödyllistä lähinnä käytettäessä monikielistä suodatinta, muuten tämä vain kuormittaa palvelinta turhaan, tuottamatta merkittävää hyötyä.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän asetuksen valinta käskee Moodlen käsitellä kaikki palvelimelle kopioidut HTML- ja tekstitiedostot suodattimilla ennen kuin ne näytetään .';
+$string['configforcelogin'] = 'Yleensä sivuston etusivu ja kurssilista (muttei kurssien sisältö) on kaikkien sivustolle saapuneiden nähtävillä ilman sisäänkirjautumista. Jos haluat, että käyttäjien on kirjauduttava sisään ennen kuin he voivat tehdä MITÄÄN sivustolla, laita tämä asetus päälle. ';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat että käyttäjät kirjautuvat sisään (eivät siis ole vieraita) ennen kuin he voivat nähdä käyttäjäprofiilisivuja. Oletusarvoisesti tämä ei ole päällä (asetus \"Ei\"), jotta mahdolliset tulevat oppilaat voivat lukea jokaisen kurssin opettajista, mutta tämä tarkoittaa myös sitä että hakukoneet näkevät sivut.';
+$string['configframename'] = 'Jos sijoitat Moodlen kehykseen verkkosivulla, kirjoita kyseisen kehyksen nimi tähän. Muuten tämän kohdan voi jättää ennalleen (\'_top\').';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittää kuinka nimet näytetään silloin, kun nimet näytetään kokonaisuudessaan. Useimmille vain yhtä kieltä käyttäville sivuilla toimii asetus \"Etunimet + Sukunimet\", mutta voit myös kätkeä sukunimet kokonaan, tai antaa valitun kielipaketin päättää muodosta (eri kielissä on eri tapoja).';
+$string['configgdversion'] = 'Määritä mikä GD:n versio on asennettuna. Oletusarvona on havaittu versio. Älä muuta, ellet tiedä mitä olet tekemässä.';
+$string['confightmleditor'] = 'Määritä haluatko sallia upotetun HTML-tekstieditorin. Jos päätät sallia sen, editori tulee käyttöön vain, jos käyttäjällä on yhteensopiva selain. Käyttäjät voivat myös valita olla käyttämättä editoria.';
+$string['configidnumber'] = 'Tämä asetus määrittää (a) kysytäänkö käyttäjiltä ollenkaan ID:tä, (b) käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kentän tyhjäksi, (c) käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, eivätkä he voi jättää kohtaa tyhjäksi. Jos ID-numero annetaan, se näytetään käyttäjän profiilissä.';
+$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä useita asetuksia, jotta Moodle toimisi oikein palvelimellasi. Älä turhaan kanna huolta näistä - oletusarvot toimivat yleensä hyvin ja voit aina myöhemmin palata tälle sivulle ja muuttaa näitä asetuksia.';
+$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla sinun pitää määritellä pääasiallinen ylläpitäjä sivustollesi, jolla on täydet valtuudet koko sivustolla. Huolehdi siitä että käyttäjänimi ja salasana ovat turvallisia ja että sähköpostiosoite on toimiva. Voit luoda lisää ylläpitäjäkäyttäjiä myöhemmin.';
+$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla määritellään etusivu ja uuden sivuston nimi. Voit palata tälle sivulle myöhemmin käyttämällä ´Sivuston asetukset´-linkkiä kotisivulla.';
+$string['configintrotimezones'] = 'Tämä sivu etsii uutta tietoa aikavyöhykkeistä (mukaan lukien mahdolliset kesäaikaa koskevat säännöt) ja päivittävät paikallisen tietokantasi näillä tiedoilla. Nämä sijainnit tarkistetaan, järjestyksessä: $a Tämä toimenpide on yleensä hyvin turvallinen, eikä se riko tavallisia asennuksia. Haluatko päivittää aikavyöhykkeet nyt?';
+$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat muuttaa myöhemmin omaa kieliasetustaan.';
+$string['configlangcache'] = 'Talleta kielivalikko välimuistiin. Säästää runsaasti muistia ja prosessointitehoa. Jos otat asetuksen käyttöön, kielien lisäämisen tai poistamisen jälkeen kielivalikon päivittyminen kestää muutaman minuutin.';
+$string['configlangdir'] = 'Useimmat kielet kirjoitetaan vasemmalta oikelle, mutta jotkin, kuten arabia ja hebrea, kirjoitetaan oikealta vasemmalle.';
+$string['configlanglist'] = 'Jätä tämä tyhjäksi antaaksesi käyttäjien kaikista Moodleen asentamistasi kielistä. Voit lyhentää kielivalikkoa kirjoittamalla halutut kielet tähän pilkulla erottuina. Esimerkki: fi,en,es_es,fr,it';
+$string['configlangmenu'] = 'Valitse näytetäänkö kielivalikko kotisivulla, kirjautumissivulla, jne. Tämä ei vaikuta käyttäjien kykyyn valita haluamansa kielen profiileissaan.';
+$string['configlocale'] = 'Valitse koko sivustoa koskeva maa-asetus, joka vaikuttaa päivämäärien moutoon ja kieleen. Maa-asetuksen vaatimien tietojen täytyy olla asennettuna (esim. fi_FI tai en_US). Jos et osaa valita, jätä tyhjäksi.';
+$string['configloginhttps'] = 'Kun tämä asetus on asetettu päälle, Moodle käyttää suojattua https-yhteyttä vain kirjautumissivulle (mahdollistaen turvallisen kirjautumisen) ja tämän jälkeen palaa käyttämään tavallista http:tä lisänopeuden saavuttamiseksi. HUOMIOI: tätä asetusta käytettäessä https:n TÄYTYY olla valittuna palvelimen asetuksissa - jos näin ei ole, SAATAT LUKITA ITSESI SIVUSTOLTASI. ';
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritellään kuinka kauan haluat säilyttää lokitiedostoja käyttäjien toimista. Tätä asetusta vanhemmat lokitiedostot poistetaan automaattisesti. On parasta säilyttää lokitiedostot mahdollisimman kauan, koska saatat tarvita niitä. Mutta jos palvelimesi liikenne on erittäin vilkasta ja sillä esiintyy suorituskykyyn liittyviä ongelmia, kannatta ehkä laskea lokien säilytysaikaa. ';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Jos oppilaat eivät ole kirjautuneet sisään pitkään aikaan, heidät poistetaan automaattisesti kursseilta. Tämä asetus määrittelee tuon ajan.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä asetus määrittelee palvelimelle kopioitavien tiedostojen suurimman koon koko sivustolle. Tämän asetuksen yläraja riippuu PHP:n upload_max_filesize-asetuksesta ja Apachen LimitRequestBody-aetuksesta. Tämä asetus taas määrittelee kokoluokat, jotka voidaan valita kurssi- tai moduulitasolla.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Tässä määritellään kuinka kauan käyttäjät voivat muokata kirjoittamiaan keskustelualueen viestejä, sanakirjan huomautuksia, jne. Yleensä 30 minuutia on hyvä arvo asetukselle.';
+$string['configmessaging'] = 'Käytetäänkö sivuston käyttäjien välistä viestintäjärjestelmää?';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Joskus sähköposteja lähetetään käyttäjän puolesta (esim. keskustelualueen viestit). Tässä määrittelemääsi sähköpostiosoitetta käytetään \"Lähettäjä\"-osoitteena niissä tapauksissa, joissa halutaan etteivät vastaanottajat voi vastata suoraan käyttäjälle (esim. kun käyttäjä haluaa pitää sähköpostiosoitteensa salaisena).';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Jos havaitaan epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä, voidaan lähettää ilmoitus sähköpostitse. Kenelle ilmoitukset lähetetään?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos lähetetään ilmoitukset epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä, kuinka monesta yrityksestä yhden käyttäjän tai IP:n osalta lähetetään ilmoitus?';
+$string['configopentogoogle'] = 'Jos tämä asetus asetetaan päälle, Googlelle sallitaan vierasoikeudet sivustolla. Lisäksi ihmiset, jotka saapuvat sivustolle Googlen kautta, kirjataan automaattisesti vieraiksi. Tämä tarjoaa kuitenkin avoimen pääsyn vain kursseille, joille jo sallitaan vieraiden liittyminen.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Polku clam AV-ohjelmaan. Todennäköisesti /usr/bin/clamscan tai /usr/bin/clamdscan. Tämä polku täytyy olla asetettu, että voit käyttää clam AV-virustutkaa.';
+$string['configproxyhost'] = 'Jos tämän <b>palvelimen</b> tarvitsee käyttää välityspalvelinta (esim. palomuuria) Internet-yhteyksiin, määritä välityspalvelimen palvelinnimi ja portti tähän. Muuten jätä tyhjäksi.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat clam AV:n siirtävän viruksen saastuttamat tiedostot karanteenihakemistoon, kirjoita hakemiston nimi tähän. Verkkopalvelimen täytyy voida kirjoittaa hakemistoon. Jos jätät tämän kohdan tyhjäksi, tai jos määrität hakemiston, jota ei ole tai johon ei voida kirjoittaa, tiedostot tuhotaan. Älä kirjoita hakemistopolun perään viimeiseksi merkiksi vinoviivaa ´/´.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Käynnistetäänkö clam AV kun tiedostoja kopioidaan palvelimelle? Sinun tarvitsee olla määrittänyt oikea polku clam AV-ohjelmaan, jotta tämä toimisi. (Clam AV on ilmainen ja GPL-lisensoitu virustutka, jonka voit ladata osoitteesta http://www.clamav.net/)';
+$string['configsectioninterface'] = 'Käyttöliittymä';
+$string['configsectionmail'] = 'Sähköposti';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Ylläpito';
+$string['configsectionmisc'] = 'Muut asetukset';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Käyttöjärjestelmä';
+$string['configsectionpermissions'] = 'Oikeudet';
+$string['configsectionsecurity'] = 'Turvallisuus';
+$string['configsectionuser'] = 'Käyttäjä';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa turvallisuustasoa ottaessaan vastaan tietoa verkkolomakkeista. Jos asetus asetetaan päälle selaimen HTTP_REFERER-muuttujaa verrataan lomakkeen osoitteeseen. Harvoissa tapauksissa tämä aiheuttaa ongelmia, kun käyttäjän palomuuri (esim. ZoneAlarm) on asetettu poistamaan HTTP_REFERER-muuttuja lähtevästä verkkoliikenteestä. Oireena on ´juuttuminen´ lomakkeeseen. Jos käyttäjilläsi on ongelmia esimerkiksi kirjautumissivun kanssa, kannattaa mahdollisesti ottaa tämä asetus pois käytöstä, vaikkakin tämä saattaa altistaa raakaan laskentatehoon perustuville salasanahyökkäyksille. Jos olet epävarma, jätä asetukseksi ´Yes´.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus muokkaa Moodle-istunnoissa käytettävän cookien nimeä. Tämä on valinnanvaraista ja hyödyllistä vain, kun halutaan välttää cookieiden sekaantuminen kun käytössä enemmän kuin yksi Moodle-istunto samalla sivustolla.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivustolle kirjautuvat ihmiset eivät tee mitään toimintoa pitkään aikaan (eivät lataa sivuja), silloin heidät kirjataan ulos automaattisesti (heidän istuntonsa lopetetaan). Tämä asetus määrää kuinka pitkä toimettomana olon on oltava ennen kuin käyttäjä kirjataan ulos.';
+$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Jotkin toiminnat tukevat lohkoja sivuillaan. Jos tämä asetus on päällä opettajat voivat lisätä sivulohkoja näille sivuille, muutoin ei tätä mahdollisuutta näytetä käyttöliittymässä.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki nämä sivuston oppilaat ja sivuston opettajat listataan sivuston osanottajalistaan. Kenelle osallistumislista näytetään?';
+$string['configsitepolicy'] = 'Jos sivustollasi on käyttösopimus, joka käyttäjien pitää lukea ja hyväksyä, määritä tuon sopimuksen URL tähän, muutoin voit jättää kohdan tyhjäksi. URL voi viitata mihin vain - yksi käytännöllinen ratkaisu olisi tiedosto sivuston tiedostoissa, esim. ´http://sivustosi.php/1/policy.html´';
+$string['configslasharguments'] = 'Tiedostoihin (kuviin ja muihin palvelimelle kopioituihin) viitataan scriptillä, joka käyttää ´kauttaviiva-argumentteja´ (pudotusvalikon alempi vaihtoehto). Tällä menetelmällä tiedostojen säilyttäminen verkkopalvelinten, välityspalvelinten tms. välimuistissa helpottuu. Valitettavasti jotkin PHP-palvelimet eivät salli tätä menetelmää, joten jos palvelimelle kopioitujen tiedostojen käytössä on ongelmia (esim. käyttäjäkuvat eivät näy), aseta asetus ensimmäiseen arvoon.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Anna yhden tai useamman, Moodlen sähköpostin lähettämiseen käyttämän, paikallisen SMTP-palvelimen koko nimi (esim. \'mail.a.com\' tai \'mail.a.com;mail.b.com\'). Jos jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa lähettää sähköpostit. ';
+$string['configsmtpuser'] = 'Jos olet määritellyt ylhäällä SMTP-palvelimen ja tuo palvelin vaatii kirjautumista, niin kirjoita käyttäjänimi (ylle) ja salasana (alle) tähän.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Pitäisikö tavallisten opettajien olla mahdollista lisätä muita opettajia kursseilleen? Jos tähän asetetaan ´Ei´ vain kurssit luoneet ja ylläpitäjät voivat lisätä opettajia.';
+$string['configthemelist'] = 'Jätä tyhjäksi salliaksesi minkä tahansa käyvän teeman käyttö. Jos haluat lyhentää teema-valikkoa, voit määrittää tähän pilkulla erotellun listan sallituista teemoista (älä käytä välilyöntiä!). Esim: standard,orangewhite.';
+$string['configtimezone'] = 'Voit määrittää oletusaikavyöhykkeen tähän. Tämä on vain OLETUSaikavyöhyke ajan näyttämiseksi, jokainen käyttäjä voi määrittää oman aikavyöhykkeensä omassa profiilissaan. Jos kirjoitat tähän \"Server time\", käyttää Moodle palvelimen käyttöjärjestelmän ilmoittamaa aikaa, kun taas käyttäjäprofiilissa asetus \"Server time\" hakee aikavyöhykkeen nyt määriteltävästä asetuksesta.';
+$string['configunzip'] = 'Määritä tähän unzip-ohjelmasi polku (vain Unix, vapaaehtoinen). Jos polku määritellään, unzip-ohjelmalla puretaan tarvittaessa palvelimella olevat zip-pakatut tiedostot. Jos jätät tyhjäksi, Moodle käyttää sisäisiä aliohjelmiaan.';
+$string['configvariables'] = 'Asetukset';
+$string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia, väärät arvot voivat aiheuttaa ongelmia.';
+$string['configzip'] = 'Määritä polku zip-ohjelmaasi (vain Unixille, valinnanvarainen). Jos polku määritellään, zip-ohjelmaa käytetään luotaessa pakattuja arkistoja palvelimelle. Jos jätät tämän tyhjäksi Moodle käyttää sisäisiä ohjelmiaan.';
+$string['confirmation'] = 'Vahvistus';
+$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php-ylläpitoscriptiä</a> ei ole ajettu viimeisen 24. tunnin sisällä.<br /> <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">Asennusdokumentaatiossa</a>
+selvitetään, kuinka voit automatisoida scriptin suorittamisen.';
+$string['edithelpdocs'] = 'Muokkaa aputiedostoja';
+$string['editstrings'] = 'Muokkaa merkkijonoja';
+$string['filterall'] = 'Suodata kaikki merkkijonot';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
+$string['helpadminseesall'] = 'Näkevätkö ylläpitäjät kaikki kalenterimerkinnät, vaiko vain heitä itseään koskevat?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Aseta erinäisiä Moodlen kalenteriin ja päivämääriin/kellonaikoihin liittyviä asetuksia';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Voit antaa käyttäjien valita aikavyöhykkeensä otse, tai voit valita aikavyöhykkeen, joka koskee kaikkia.';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Päivityksille ja muulle työlle';
+$string['helpstartofweek'] = 'Mikä on viikon ensimmäinen päivä?';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Kuinka monen päivän päähän tulevaisuuteen kalenteri etsii tapahtumia?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Mikä on oletuksena suurin määrä tapahtumia, joka näytetään käyttäjille?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Mitä päiviä pidetään \"viikonloppuna\" ja näytetään eri värillä?';
+$string['importtimezones'] = 'Päivitä lista kaikista aikavyöhykkeistä';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count merkintää tuotu $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Lähteitä ei löytynyt! (Huono juttu)';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Yhteensopimattomia lohkoja';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Valinnainen ylläpitoviesti';
+$string['pleaseregister'] = 'Ole hyvä ja rekisteröi sivustosi ja tämä painike poistuu';
+$string['sitemaintenance'] = 'Sivusto on ylläpitotilassa eikä se ole nyt saatavilla';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Ylläpitotila';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Ylläpitotila on kytketty pois ja sivusto toimii taas normaalisti';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Sivustosi on parhaimmillaan ylläpitotilassa (vain ylläpitäjät voivat kirjautua sisään tai käyttää sivustoa).';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Sivustosi on parhaimmillaan ylläpitotilassa (vain ylläpitäjät voivat kirjautua sisään). Palauttaaksesi sivuston takaisin normaaliin tilaan <a href=\"maintenance.php\">kytke ylläpitotila pois päältä</a>. ';
+$string['tabselectedtofront'] = 'Taulukoissa, joissa on välilehtiä, pitäisikö se rivi, jolla on sen hetkinen valittu merkintä tuoda eteen?';
+$string['therewereerrors'] = 'Tiedoissasi oli virheitä';
+$string['timezoneforced'] = 'Tämän on valinnut sivuston ylläpitäjä';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Pakota kaikki käyttäjät käyttämään';
+$string['timezonenotforced'] = 'Käyttäjät voivat oman aikavyöhykkeensä';
+$string['upgradeforumread'] = 'Moodle 1.5een on lisätty uusi ominaisuus, jolla voidaan seurata luettuja ja lukemattomia viestejä keskustelupalstoilla. .<br />Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun pitää <a href=\"$a\">päivittää taulukkosi</a>.';
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Moodle 1.5een on lisätty uusi ominaisuus, jolla voidaan seurata luettuja ja lukemattomia viestejä keskustelupalstoilla. Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun pitää päivittää taulukkosi kaikella seurantatiedolla, joka liittyy olemassaoleviin viesteihin. Riippuen sivustosi koosta tähän voi mennä kauan (tunteja) ja olla varsin vaativaa tietokannallesi, joten päivittäminen on parasta tehdä hiljaisena aikana. Päivitys ei kuitenkaan vaikuta sivustosi toimintaan, eikä sillä ole vaikutuksia käyttäjiisi. Kun aloitat päivityksen, anna sen tulla valmiiksi, äläkä siis sulje sel<br /><br />Do you want to start the upgrading process now?aimen ikkunaa. Jos kuitenkin pysäytät päivityksen sulkemalla selainikkunan, älä huolehdi, päivityksen voi aloittaa uudelleen. <br /><br />Haluatko aloittaa päivityksen nyt?';
$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
<br /><br />
@@ -23,6 +130,7 @@
<p><b>$a</b></p>
<p>Kun aloitat päivittämisen et voi enää palata takaisin aiempaan versioon.</p>
<p>Oletko varma että haluat päivittää palvelimen?</p>';
+$string['upgradingdata'] = 'Päivitetään tietoja';
$string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
?>
View
34 lang/fi/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenpalautus';
@@ -16,30 +16,58 @@
<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle.';
+$string['availabledate'] = 'Tarjoaa';
+$string['comment'] = 'Kommentoi';
+$string['commentinline'] = 'Kommentoi ja muokkaa vastausta';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle (alisteinen kurssien omille rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['duedate'] = 'Palautettava viimeistään';
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ajoissa';
+$string['editmysubmission'] = 'Muokkaa palautustani';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.
+
+Se on saatavilla täällä:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.</i><br /><br />
+Se on <a href=\"$a->url\">saatavilla verkkosivulla</a>.';
+$string['emailteachers'] = 'Lähetä ilmoitukset opettajille sähköpostilla';
+$string['emptysubmission'] = 'Et ole palauttanut vielä mitään.';
$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui';
$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Palautetta {$a}lta';
$string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
+$string['guestnoupload'] = 'Valitan, vieraat eivät saa lähettää tiedostoja palvelimelle';
+$string['helpoffline'] = '<p>Tämä on hyödyllistä kun tehtävä suoritetaan Moodlen ulkopuolella. Kyseessä saattaa olla tehtävä jossain muualla verkossa tai tapaaminen.</p>
+
+<p>Oppilaat voivat nähdä tehtävän kuvailun, mutta eivät voi palauttaa tiedostoja tai muutakaan. Arvostelu tapahtuu normaalisti ja oppilaat saavat ilmoituksen arvosanoistaan.</p>';
+$string['helponline'] = '<p>Tässä tehtävätyypissä käyttäjät muokkaavat valittua tekstiä käyttäen normaaleja tekstinkäsittelytyökaluja. Opettajat voivat arvostella heidät verkossa, ja jopa lisätä kommenttejaan tai muuttaa töitä.</p>
+<p>(Jos olet perehtynyt Moodlen aikaisempiin versioihin, tämä tehtävätyyppi on samanlainen kuin aikaisempi Muistio-moduuli.';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tämän tyyppisessä tehtävässä kaikki osanottajat voivat palauttaa yhden tiedoston, joka voi olla mitä tahansa tyyppiä.</p>
+<p>Se saattaa olla tekstidokumentti, kuva, zip-pakattu verkkosivu tai mitä tahansa pyydätkin heiltä.</p>';
$string['late'] = '$a myöhässä';
$string['maximumgrade'] = 'Arvosanan yläraja';
$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
$string['modulename'] = 'Tehtävä';
$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
+$string['noassignments'] = 'Ei vielä tehtäviä';
+$string['noattempts'] = 'Tätä tehtävää ei ole vielä koitettu ratkoa';
$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen KORVAA aiemman vastauksesi.';
+$string['preventlate'] = 'Estä myöhästyneet palautukset';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
+$string['submission'] = 'Palautus';
$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submissionsaved'] = 'Muutokset tallennettu';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Palautettu';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
+$string['typeonline'] = 'Verkkoteksti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
@@ -51,6 +79,6 @@
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
$string['viewsubmissions'] = 'Katso palautettuja tehtäviä, joiden lukumäärä on $a';
-$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
+$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
?>
View
55 lang/fi/auth.php
@@ -1,7 +1,28 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['alternatelogin'] = 'Jos kirjoitat tähän URL:n, sitä käytetään kirjautumissivuna tälle sivustolle. Sivun pitäisi sisältää lomake, jonak ominaisuudet on asetettu <strong>\'$a\'</strong> ja joko antaa paluukentät <strong>käyttäjänimi</strong> and <strong>salasana</strong>.<br />
+
+Ole varovainen, ettet syötä virheellistä URL:ää, koska siten voit lukita itsesi ulos sivustoltasi.<br />
+
+Jätä tämä kohta tyhjäksi käyttääksesi oletuskirjautumissivua.';
+$string['alternateloginurl'] = 'Vaihtoehtoinen kirjautumis-URL';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'Palvelimen URI (tyhjä, jos ei baseURIa)<br /> Esimerkiksi, jos CAS-palvelin on ´host.domaine.fr/CAS/´, niin tällöin<br />
+cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat lisätä CAsvarmistetut käyttäjät Moodlen tietokantaan. Jos näin ei tehdä, vain jo ennestään Moodlen tietokannassa olevat käyttäjät voivat kirjautua sisään.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat käyttää CAS-varmennusta';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'CAS-palvelimen palvelinnimi
+<br />Esim. host.domain.fr';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Kirjautumisesi ei onnistunut - sinua ei voitu varmentaa';
+$string['auth_cas_language'] = 'Valitse kieli';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Suojatun yhteyden muodostus';
+$string['auth_cas_port'] = 'CAS-palvelimen käyttämä portti';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS-palvelimen asetukset';
+$string['auth_cas_text'] = 'Suojattu yhteys';
+$string['auth_cas_version'] = 'CAS:in versio';
+$string['auth_casdescription'] = 'Tässä menetelmässä käytetään CAS-palvelinta (Central Authentication Service) käyttäjien varmennukseen käyttämällä yhden kirjautumisen ympäristöä, Single Sign On environment (SSO). Voit myös käyttää yksinkertaista LDAP-varmistusta. Jos annettu käyttäjänimi ja salasana ovat kelvollisia CAS:n mukaan Moodle luo uuden käyttäjätiedon tietokantaan ottaen käyttäjätiedot LDAP:stä, jos se on tarpeen. Seuraavilla kirjautumiskerroilla vain käyttäjänimi ja salasana tarkistetaan.';
+$string['auth_castitle'] = 'Käytä CAS-palvelinta (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
@@ -16,8 +37,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentoinnista</a> yksityiskohdat)';
$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
-$string['auth_editlock'] = 'Lukitse arvo';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b> Estää tiedon muokaamisen Moodlen sisältä. </p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
@@ -29,6 +48,11 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
$string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
$string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Lukitse arvo';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b>Päällä ollessaan tämä asetus estää Moodlen käyttäjiä ja ylläpitäjiä muokkaamasta kenttää suoraan. Käytä täta asetusta, jos hallinnoit tätä tietoa ulkoisesta järjestelmästä.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Lukitse käyttäjien kentät';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Voit lukita käyttäjien tietokentät. Tämä on hyödyllistä sivustoilla, joilla ylläpitäjät hallinnoivat käyttäjätietoja käsin muokkaamalla käyttäjärekistereitä tai kopioimalla palvelimelle käyttäen ´Upload Users´-toimintoa. Jos lukitset kenttiä, joita Moodle tarvitsee, varmista että annat kenttien tiedot luodessasi käyttäjiä tai muuten käyttäjätilit ovat käyttökelvottomia.</p>
+<p>Harkitse ´Lukitsematon, jos tyhjä´-asetuksen käyttöä välttääksesi tämän ongelman.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
@@ -51,6 +75,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'määrittä kuinka aliakset käsitellään haun aikana. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: \"Ei\" (LDAP_DEREF_NEVER) tai \"Kyllä\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Valitse kyllä, jos haluat estää salasanojen tallentamisen Moodlen tietokantaa.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
@@ -84,6 +109,19 @@
$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'Tiedon muokaamisen API';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Voit käyttää tätä APIa muokataksesi edelleen tietoja, joita Shibboleth tarjoaa. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a> saadakseis lisää tietoa.';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Tiedosto ei ole olemassa tai se ei ole verkkopalvelinprosessin luettavissa!';
+$string['auth_shib_instructions'] = 'Käytä <a href=\"$a\">Shibboleth-kirjautumista</a> käyttääksesi yhteyden muodostamiseen Shibbolethia, jos se on tarjolla. <br />
+Muuten voit käyttää tätä tavallista kirjautumislomaketta.';
+$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tähän voit kirjoittaa lisäohjeita käyttäjillesi selittääksesi Shibboleth-varmennusta. Nämä ohjeet näytetään kirjautumissivun ohjeosiossa. Siinä pitäisi olla linkki, joka ohjaa käyttäjät \"<b>$a</b>\", niin että Shibbolethin käyttäjät voivat kirjautua sisään Moodleen. Jos jätät tämän tyhjäksi, näytetää käyttäjille tavallset ohjeet (eivät käsittele erityisesti Shibbolethia)';
+$string['auth_shib_only'] = 'Vain Shibboleth';
+$string['auth_shib_only_description'] = 'Käytä tätä valintaa, jos haluat pakottaa Shibboleth-varmennuksen';
+$string['auth_shib_username_description'] = 'Sen verkkopalvelimen Shibboleth-ympäristön muuttujan nimi, jota käytetään Moodlen käyttäjänimenä.';
+$string['auth_shibboleth_login'] = 'Shibboleth-kirjautuminen';
+$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Sisäänkirjaantuminen käsin';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Tätä menetelmää käyttäessä käyttäjät luodaan ja varmennetaan käyttäen href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth-käyttäjänvarmennusta</a>. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a>, jossa kerrotaan kuinka Moodle asetaan käyttämään Shibbolethin-varmennusta.';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
$string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
@@ -98,16 +136,27 @@
$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
+$string['createchangepassword'] = 'Luo, jos ei olemassa - pakota muutos';
+$string['createpassword'] = 'Luo, jos ei olemassa';
$string['forcechangepassword'] = 'Pakoita salasanan vaihto';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän seuraavalla Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän ensimmäisellä Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
+$string['infilefield'] = 'Kenttään tarvitaan tiedostossa';
$string['instructions'] = 'Ohjeet';
+$string['locked'] = 'Lukittu';
$string['md5'] = 'MD5-salaus';
+$string['passwordhandling'] = 'Salasanakentän käsittely';
$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
+$string['unlocked'] = 'Lukitsematon';
+$string['unlockedifempty'] = 'Lukitsematon, jos tyhjä';
+$string['update_never'] = 'Ei koskaan';
+$string['update_oncreate'] = 'Luotaessa';
+$string['update_onlogin'] = 'Jokaisella kirjautumisella';
+$string['update_onupdate'] = 'Päivitettäessä';
?>
View
4 lang/fi/block_course_summary.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
-$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
+$string['coursesummary'] = 'Kurssin kuvaus';
$string['pagedescription'] = 'Kurssin/Sivuston kuvaus';
?>
View
27 lang/fi/block_glossary_random.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['addentry'] = 'Lisää suosikki sanontasi!';
+$string['askaddentry'] = 'Kun käyttäjät voivat lisätä sanoja sanastoon, näytä linkki tällä tekstillä';
+$string['askinvisible'] = 'Kun käyttäjät eivät voi lisätä sanoja sanastoon, näytä tämä teksti';
+$string['askviewglossary'] = 'Kun käyttäjät voivat katsella sanastoa, mutta eivät voi lisätä sanoja sanastoon, näytä linkki tällä tekstilä';
+$string['blockname'] = 'Arvottu sanastosta';
+$string['intro'] = 'Huolehdi että kurssilla on ainakin yksi sanasto jossa on vähintään yksi tietue';
+$string['invisible'] = '( jatkuu... )';
+$string['lastmodified'] = 'Viimeisin muokattu tietue';
+$string['nextone'] = 'Seuraava tietue';
+$string['noentriesyet'] = 'Valitussa sanastossa ei ole tietueita.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Aseta tämän lohkon asetukset muokkaa painikkeen avulla.';
+$string['notyetglossary'] = 'Kurssilla pitää olla ainakin yksi sanasto';
+$string['random'] = 'Arvottu tietue';
+$string['refresh'] = 'Uusien tietueiden arvontaväli päivinä';
+$string['select_glossary'] = 'Valitse tietueet tästä sanastosta';
+$string['showconcept'] = 'Näytä konsepti (otsikko) jokaiselle kohteelle';
+$string['title'] = 'Otsikko';
+$string['type'] = 'Kuinka uusi tietue valitaan';
+$string['typehelp'] = '<b>Viimeisin muokattu tietue</b> näyttää eina viimeksi muokatun tietueen ja <b>Arvottu tietue</b> valitsee satunnaisen tietueen joka kerta. <b>Seuraava tietue</b> näyttää kaikki tietueet järjestyksessä. Viimeisimmän vaihtoehdon kanssa voit tehdä <i>Viikon sitaatti</i> or a <i>Päivän vinkki</i> -tyypisiä juttuja.';
+$string['viewglossary'] = 'Lisää sanontoja...';
+$string['whichfooter'] = 'Voit näyttää valitun sanaston toimintapainikkeet lohkon alareunassa.';
+
+?>
View
11 lang/fi/block_html.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Sisältö';
+$string['configtitle'] = 'Lohkon otsikko';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'PIdä tyhjänä piilottaaksesi otsikon';
+$string['newhtmlblock'] = '(uusi HTML-lohko)';
+
+?>
View
28 lang/fi/block_quiz_results.php
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Korkein arvosana:';
+$string['bestgrades'] = '$a korkeinta arvosanaa:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Ryhmä, jolla on korkein keskiarvo:';
+$string['bestgroupgrades'] = '$a ryhmää, joilla on korkeimmat keskiarvot:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Kokonaislukuina';
+$string['config_format_fraction'] = 'Murtolukuina';
+$string['config_format_percentage'] = 'Prosenttilukuina';
+$string['config_grade_format'] = 'Näytä arvosanat:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Tälle kurssille ei ole tenttejä. Sinun täytyy luoda vähintään yksi tentti, ennen kuin voit läyttää tätä lohkoa oikein.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Minkä tentin tulokset pitäisi näyttää tässä lohkossa?';
+$string['config_show_best'] = 'Kuinka monta korkeimmista arvosanoista näytetään (aseta nollaksi kytkeäksesi pois päältä)?';
+$string['config_show_worst'] = 'Kuinka monta matalimmista arvosanoista näytetään (aseta nollaksi kytkeäksesi pois päältä)?';
+$string['config_use_groups'] = 'Näytä ryhmät oppilaiden sijaan (vain jos tentti tukee ryhmiä)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Lohkon asetukset eivät salli sen näyttää nyt mitään tuloksia. Voit muokata lohkon asetuksia tai kätkeä sen.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Tässä lohkossa on virhe: sinun pitää valita mistä tentistä näytetään tulokset';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Tässä lohkossa on virhe: valittua tenttiä ei näytä olevan tietokannassa.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Tässä lohkossa on virhe: se on asetettu näyttämään arvosanat ryhmämuodossa, mutta kurssille ei ole luotu ryhmiä.';
+$string['formaltitle'] = 'Tentin tulokset';
+$string['worstgrade'] = 'Matalin arvosana:';
+$string['worstgrades'] = '$a matalinta arvosanaa:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Ryhmä, jolla on matalin keskiarvo:';
+$string['worstgroupgrades'] = '$a ryhmää, joilla on matalimmat keskiarvot:';
+
+?>
View
41 lang/fi/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,41 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['addfeed'] = 'Lisää uutissyötteen URL:';
+$string['addheadlineblock'] = 'Lisää RSS-syötteen otsikkolohko';
+$string['addnew'] = 'Lisää uusi';
+$string['choosefeedlabel'] = 'Valitse syötteet, jotka haluat tarjota tilattavaksi tässä lohkossa:';
+$string['clientchannellink'] = 'Lähdesivu...';
+$string['clientnumentries'] = 'Syötteessä näytettävien kohteiden määrän oletusarvo';
+$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Näytetäänkö linkki alkuperäiselle sivulle? (Huomaa, että jos syötelinkkiä ei näytetä, ei näytetä mitään linkkiä):';
+$string['clientshowimagelabel'] = 'Näytä kanavan logo, jos tarjolla:';
+$string['configblock'] = 'Määrittele tämä lohko:';
+$string['couldnotfindfeed'] = 'Ei löytynyt syötettä halutulla id:llä';
+$string['customtitlelabel'] = 'Oma otsikko (jätä tyhjäksi käyttääksesi syötteen omaa otsikkoa):';
+$string['deletefeedconfirm'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän syötteen?';
+$string['displaydescriptionlabel'] = 'Näytä jokaisen linkin kuvaus?';
+$string['editfeeds'] = 'Muokkaa, tilaa tai irtisano tilaus RSS/Atom-syötteeseen';
+$string['editnewsfeeds'] = 'Muokkaa syötteitä';
+$string['editrssblock'] = 'Muokka RSS otsikkolohkoa';
+$string['feed'] = 'Syöte';
+$string['feedadded'] = 'Syöte lisätty';
+$string['feeddeleted'] = 'Syöte poistettu';
+$string['feeds'] = 'Syötteet';
+$string['feedsaddedit'] = 'Lisää/muokkaa syötteitä';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Napsauta tähän määritelläksesi tämän lphkon näyttämään RSS-syötteitä.';
+$string['feedstitle'] = 'Etä-RSS-syöteet';
+$string['feedupdated'] = 'Syöte päivitetty';
+$string['findmorefeeds'] = 'Etsi lisää syötteitä';
+$string['managefeeds'] = 'Hallinnoi kaikkia syötteitäsi';
+$string['nofeeds'] = 'Tälle sivulle ei ole määritelty RSS-syötteitä.';
+$string['pickfeed'] = 'Valitse uusi syöte';
+$string['remotenewsfeed'] = 'Etä-RSS-syöte';
+$string['seeallfeeds'] = 'Katso kaikki syötteet';
+$string['shownumentrieslabel'] = 'Suurin määrä kohteita, jotka näytetään lohkossa';
+$string['submitters'] = 'Kenellä on oikeus määritellä uudet RSS-syötteet? Määritellyt syötteet ovat saatavilla sivustosi jokaisella sivulla.';
+$string['timeoutdesc'] = 'Aika minuuteissa, jonka RSS-syöte elää välimuistissa';
+$string['updatefeed'] = 'Päivitä syötteen URL:';
+$string['validatefeed'] = 'Tarkista syöte';
+
+?>
View
8 lang/fi/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Tarkennettu haku';
+$string['blocktitle'] = 'Hae keskusteluista';
+
+?>
View
26 lang/fi/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -8,23 +8,11 @@
$string['clickshow'] = 'näytä';
$string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
$string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
-$string['day'] = 'päivä';
$string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
$string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
$string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
-$string['dstadjusttime'] = 'Siirrä kelloa';
-$string['dstat'] = 'kello';
-$string['dstby'] = 'tämän verran:';
-$string['dstdefaultpresetname'] = 'Uusi kesäajan asetus';
-$string['dsthumanreadable'] = 'Kuukauden $a->activate_index $a->activate_weekday aina {$a->activate_month}ssa, siirrä kelloa $a->offset minuuttia $a->direction. Tämä kellonajan muutos on voimassa aina {$a->deactivate_month}n $a->deactivate_index {$a->deactivate_weekday}hin.';
-$string['dstof'] = 'tässä kuussa:';
-$string['dstonthe'] = 'Kuukauden';
-$string['dstpresetactivated'] = 'Kesäaika alkaa';
-$string['dstpresetadjusttime'] = 'Kellon siirto';
-$string['dstpresetdeactivated'] = 'Kesäaika loppuu';
-$string['dstpresetname'] = 'Asetuksen nimi';
$string['durationminutes'] = 'Kesto minuutteina';
$string['durationnone'] = 'Ilman kestoa';
$string['durationuntil'] = 'Päättymisaika';
@@ -48,38 +36,33 @@
$string['eventtime'] = 'kello';
$string['eventview'] = 'Tapahtumanäkymä';
$string['expired'] = 'Tapahtuma on jo mennyt';
-$string['explain_dstpreset'] = 'Alasvetovalikosta voit halutessasi valita alueen, jolla kesäajan asetukset ovat käytössä.';
-$string['explain_dstpresetforced'] = 'Tämän asetuksen muuttaminen ei ole sallittua.';
$string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
$string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
$string['explain_persistflt'] = 'Jos tämä asetus on päällä, Moodle muistaa kalenterista valitsemiesi tapahtumien piilotuksen ja näyttämisen asetukset myös kirjautumiskertojen välillä.';
$string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
$string['explain_timeformat'] = 'Voit näyttää ajat joko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten mukaisesti.';
-$string['first'] = 'ensimmäinen';
$string['fri'] = 'pe';
$string['friday'] = 'perjantai';
$string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
$string['gotocalendar'] = 'Siirry kalenteriin';
$string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
$string['hidden'] = 'Piilotettu';
-$string['last'] = 'viimeinen';
$string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
$string['mon'] = 'ma';
$string['monday'] = 'maanantai';
$string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
-$string['notusingdst'] = 'Kesäaika ei ole käytössä';
$string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
-$string['nth'] = '{$a}.';
$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
-$string['pref_dstpreset'] = 'Kesäaika';
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
$string['pref_persistflt'] = 'Tallenna tapahtumien piilotusvalinnat';
$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
$string['pref_timeformat'] = 'Kellonajan muoto';
$string['preferences'] = 'Asetukset';
$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
+$string['repeateditall'] = 'Tee muutokset kaikkiin $a tapahtumiin tässä toistuvassa sarjassa';
+$string['repeateditthis'] = 'Tee muutokset vain tähän tapahtumaan';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja';
$string['repeatweeksl'] = 'Toista viikoittain';
$string['repeatweeksr'] = 'tapahtumaa';
@@ -93,8 +76,6 @@
$string['thursday'] = 'torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
$string['timeformat_24'] = '24-tuntinen';
-$string['timeforward'] = 'eteenpäin';
-$string['timerewind'] = 'taaksepäin';
$string['today'] = 'tänään';
$string['tomorrow'] = 'huomenna';
$string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
@@ -118,5 +99,6 @@
$string['wed'] = 'ke';
$string['wednesday'] = 'keskiviikko';
$string['yesterday'] = 'eilen';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Tämä tapahtuma on osa tapahtumasarjaa. Voit poistaa vain tämän tapahtuman tai tapahtumasarjan kaikki $a tapahtumaa kerralla.';
?>
View
10 lang/fi/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['beep'] = 'kutsu';
@@ -13,17 +13,17 @@
$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
$string['configserverhost'] = 'Palvelimen nimi jolla chat-palvelu sijaitsee';
$string['configserverip'] = 'Chat-palvelun ip-osoite joka vastaa palvelimen nimeä';
-$string['configservermax'] = 'Maksimi asiakkaden määrä';
+$string['configservermax'] = 'Suurin asiakkaiden määrä';
$string['configserverport'] = 'Chat-palvelun portti';
$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
$string['currentusers'] = 'Tämänhetkiset käyttäjät';
$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
-$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
+$string['enterchat'] = 'Napsauta tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
-$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong>voimassa';
-$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong> voimassa';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
$string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
View
13 lang/fi/choice.php
@@ -1,15 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['addmorechoices'] = 'Lisää lisää vaihtoehtoja';
$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
$string['answered'] = 'Vastattu';
$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
$string['choiceclose'] = 'Saakka';
$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
$string['choiceopen'] = 'Avoinna';
$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['displayhorizontal'] = 'Näytä leveyssuunnassa';
+$string['displaymode'] = 'Näyttötila';
+$string['displayvertical'] = 'Näytä pystysuunnassa';
+$string['full'] = '(Täysi)';
$string['havetologin'] = 'Sinun pitää kirjautua ennen kun voit ottaa osaa monivalintaan ';
+$string['limit'] = 'Raja';
+$string['limitanswers'] = 'Rajoita sallittujen vastausten määrää';
$string['modulename'] = 'Monivalinta';
$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
@@ -27,7 +34,11 @@
$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['spaceleft'] = 'paikka vapaana';
+$string['spacesleft'] = 'paikkaa vapaana';
+$string['taken'] = 'Varattu';
$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
+$string['yourselection'] = 'Valintasi';
?>
View
3 lang/fi/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -122,6 +122,7 @@
$string['KW'] = 'Kuwait';
$string['KY'] = 'Caymansaaret';
$string['KZ'] = 'Kazakstan';
+$string['LA'] = 'Laos';
$string['LB'] = 'Libanon';
$string['LC'] = 'Saint Lucia';
$string['LI'] = 'Liechtenstein';
View
4 lang/fi/docs/teacher.html
@@ -167,7 +167,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Tiedostojen
näet&nbsp; "unzip" linkin pakatun tiedoston nimen vieressä ).<br />
</p>
<p>Esikatsellaksesi mitä tahansa siirtämääsi
-tiedostoa klikkaa sen nimeä. Selaimesi pitää huolen sen
+tiedostoa napsauta sen nimeä. Selaimesi pitää huolen sen
esittämisestä tai lataa sen koneellesi tutkittavaksi.<br />
</p>
<p>HTML ja tekstitiedostoja voidaan muokata palvelimella. Muut
@@ -274,7 +274,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Teht
<br />
<p>Lisättyäsi tehtäviä/toimintoja kurssillesi
voit siirrellä niitä ylös tai alas kurssisivulla
-klikkaamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="../pix/t/up.gif"> <img height="10" width="9" src="../pix/t/down.gif">) . Voit myös
+napsauttamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="../pix/t/up.gif"> <img height="10" width="9" src="../pix/t/down.gif">) . Voit myös
poistaa niitä
risti-kuvakkeella <img height="10" width="10" src="../pix/t/delete.gif">,
ja uudelleen muokata niitä muokkaa-kuvakkeella <img height="11" width="10" src="../pix/t/edit.gif">.</p>
View
24 lang/fi/editor.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['about'] = 'Tietoja editorista';
$string['absbottom'] = 'Absbottom';
$string['address'] = 'Osoite';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Sinun on valittava tekstiä ensin!';
$string['alignment'] = 'Tasaus';
$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
$string['anchorhelp'] = 'Tämä luo vain ankkurin. Sinun pitää luoda akkuriin viittaava linkki itse.';
@@ -21,15 +22,27 @@
$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
$string['close'] = 'Sulje';
+$string['closeafterreplace'] = 'Sulje korvaamisen jälkeen';
$string['cols'] = 'Solut';
$string['copy'] = 'Kopioi';
$string['createanchor'] = 'Luo ankkuri';
$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
$string['cut'] = 'Leikkaa';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Valitettavasti et voi käyttää tavallisia pikanäppäinyhdistelmiä (tai edes Liitä-painiketta) liittääksesi tekstiä editoriin. Tämä johtuu joihinkin Mozilla- ja Firefox-selaimiin tehdyistä turvallisuusominaisuudesta.
+<br /><br />
+Tämä ominaisuus voidaan haluttaessa kiertää (muuta muista, kyse on turvallisuudesta!):<br />
+(1) Kokeile yhdistelmää Shift+v Ctrl+v:n sijaan<br />
+(2) Käytä selaimesi Muokkaa -> Liitä-valikkoa <br />
+(3) Vaihda selaimesi asetuksia muokkaamalla user.js -tiedostoa.<br />
+Napsauta alla olevaa OK-painiketta saadaksesi lisää apua tai Cancel-painiketta palataksesi editoriin.';
$string['delete'] = 'Poista';
$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
+$string['findwhat'] = 'Etsi';
+$string['fontname'] = 'Fontin nimi';
+$string['fontsize'] = 'Fontin koko';
$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
+$string['formatblock'] = 'Muoto';
$string['fullscreen'] = 'Täydenruudun editori';
$string['heading'] = 'Otsikko';
$string['height'] = 'Korkeus';
@@ -45,6 +58,7 @@
$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
$string['italic'] = 'Kursivoitu';
+$string['itemsreplaced'] = 'Kohteet korvattu!';
$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasen reuna';
@@ -61,13 +75,16 @@
$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
$string['linktitle'] = 'Otsikko';
$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'Vastaava kirjainkoko';
$string['middle'] = 'Keskitä';
$string['minimize'] = 'Pienennä editori';
$string['move'] = 'Siirrä';
+$string['nolink'] = 'Estä automaattinen linkitys';
$string['normal'] = 'Normaali';
$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
$string['notset'] = 'Ei valittua';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['options'] = 'Asetukset';
$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
$string['paste'] = 'Liitä';
@@ -79,11 +96,16 @@
$string['preview'] = 'Esikatsele';
$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
+$string['regularexpressions'] = 'Käytä säännöllisiä ilmauksia';
$string['removelink'] = 'Poista linkki';
$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['replaceall'] = 'Korvaa kaikki';
+$string['replacewith'] = 'Korvaa';
$string['right'] = 'Oikea';
$string['righttoleft'] = 'Suunta oikealta vasemmalle';
$string['rows'] = 'Rivit';
+$string['searchandreplace'] = 'Etsi ja korvaa';
+$string['searchnotfound'] = 'Etsittyjä sanoja ei löydetty!';
$string['selectcolor'] = 'Valitse väri';
$string['selection'] = 'Valinta';
$string['showhelp'] = 'Ohje';
View
28 lang/fi/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Käyttäjänimi';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Salasana';
+$string['anreferer'] = 'Määrittele URL-referenssi tässä, jos olet määritellyt sen authorize.net-tilillesi. Tämä jälkeen verkkopalvelupyyntöön lisätään rivi \"Referer: URL\". ';
+$string['antestmode'] = 'Tee rahansiirrot testitilassa (rahaa ei nosteta).';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Rahansiitoavain';
+$string['ccexpire'] = 'Vanhenemispäivämäärä';
+$string['ccexpired'] = 'Luottokortti on vanhentunut';
+$string['ccinvalid'] = 'Virheellinen luottokortin numero';
+$string['ccno'] = 'Luottokortin numero';
+$string['cctype'] = 'Luottokortin tyyppi';
+$string['ccvv'] = 'Kortin vahvistus';
+$string['ccvvhelp'] = 'Katso kortin takaa (3 viimeistä numeroa)';
+$string['choosemethod'] = 'Jos tiedät ilmoittautumisavaimen kurssille, kirjoita se tähän; muuten sinun täytyy olla maksanut kurssi.';
+$string['chooseone'] = 'Täytä toinen tai molemmat seuraavista kahdesta kentästä';
+$string['description'] = 'Authorize.net-moduuli antaa sinun tarjota maksullisia kursseja CC-tarjoajien välityksellä. Jos kurssin hinnaksi on merkitty nolla, ei oppilaita pyydetä maksamaan kurssista. On olemassa sekä koko sivustoa koskeva hinta-asetus, joka on kurssien hinnan oletusarvo, sekä haluttaessa joka kurssille erikseen määrittävä hinta-asetus. Kurssin oma hinta-asetus korvaa koko sivustoa koskeva hinta-asetuksen kurssin osalta.';
+$string['enrolname'] = 'Authorize.netin luottokorttiyhdyskäytävä';
+$string['logindesc'] = 'Voit asettaa <a href=\"$a->url\">loginhttps</a> asetuksen Ylläpidon Asetukset/Turvallisuus-osiossa.
+<br /><br />
+Tämän valinnan käyttö käskee Moodlea käyttämään turvattua https-yhteyttä vain kirjautumis- ja maksusivuille.';
+$string['nameoncard'] = 'Kortin nimi';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu';
+$string['zipcode'] = 'Postinumero';
+
+?>
View
35 lang/fi/enrol_ldap.php
@@ -1,8 +1,41 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['description'] = '<p>Voit käyttää LDAP-palvelinta hallinnoidaksesi ilmoittautumisia. Tällöin oletetaan että LDAP-puusi sisältää ryhmät, jotka liittyvät kursseihin ja että jokainen näistä ryhmistä/kursseista tulee sisältämään jäsenyysrekisterin, johon oppilaat liitetään.</p>
+
+<p>Oletetaan myös, että kurssit määritellään ryhminä LDAPssä ja että jokaisessa ryhmässä on useita jäsenyyskenttiä (<em>member</em> or <em>memberUid</em>), jotka sisältävät yksilöllisen identiteetin käyttäjillä.</p>
+
+<p>Käyttääksesi LDAP-ilmoittautumisia käyttäjilläsi <strong>täytyy</strong> olla kelvollinen id-numero kentässään. LDAP-ryhmillä täytyy olla tämä id-numero jäsenyyskentässään, jotta käyttäjä voi liittyä kurssille. Yleensä tämä toimii hyvin, jos käytät jo LDAP-varmennusta.</p>
+
+<p>Ilmoittautumiset päivitetään kun käyttäjät kirjautuvat sisään. Voit myös ajaa scriptin, joka pitää ilmoittautumiset synkronoituina. Se löytyy <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em> polulta.</p>
+
+<p>Tämä laajennus voidaan myös asettaa luomaan uusia kursseja kun LDAPhen luodaan uusia ryhmiä.</p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurssit voidaan luoda automaattisesti, jos sellaisella kurssille on ilmoittautumisia, jota ei vielä ole Moodlessa.';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Automaattisen kurssin luonnin asetukset';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää bind-useria etsiäksesi käyttäjiä, merkitse se tähän. Esimerkki: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Salasana ´bind-user´ille.';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategoria automaattisesti luoduille kursseille.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan koko nimi.';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Linkitä yksilölliseen tunnukseen LDAPssa, yleensä <em>cn</em> tai <em>uid</em>. On suositeltavaa lukita arvo, jos käytät automaattista kurssin luontia.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Kurssin ilmoittautumisen asetukset';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan lyhyt nimi.';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan yhteenveto.';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Lukitse arvo';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Yleiset asetukset';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Malli: \'ldap://ldap.myorg.com/\'tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objektiLuokka jolla etsittän kursseilta. Yleensä \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Etsi ryhmien jäsenyyksiä alakonteksteista';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'LDAP-palvelimen asetukset';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Lista konteksteista, joissa ryhmät joille on ilmoittautunut oppilaita sijaitsevat. Eri kontekstit erotetaan puolipisteellä ´;´. Esimerkki: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Jäsenominaisuus, kun käyttäjä kuuluu (on ilmoittautunut) ryhmään. Yleensä ´member´ tai ´memberUid´.';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Oppilaan ilmoittautumisen asetukset';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Lista konteksteista, joissa ryhmät joille on ilmoittautunut opettaja, sijaitsee. Eri kontekstit erotetaan puolipisteellä ´;´. Esimerkki: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Jäsenominaisuus, kun käyttäjä kuuluu (on ilmoittautunut) kurssille. Yleensä ´member´ tai ´memberUid´.';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Opettajan ilmoittautumisen asetukset';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Valinnainen: automaattisesti luodut kurssit voivat kopioida asetuksensa käyttäen pohjana mallikurssin asetuksia.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Päivitä paikalliset tiedot';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'LDAP-protokollan versio, jota palvelimesi käyttää.';
$string['enrolname'] = 'LDAP';
?>
View
3 lang/fi/enrol_paypal.php
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
+$string['costorkey'] = 'Valitse jokin seuraavista kirjautumistavoista:';
$string['description'] = 'Paypal moduuli mahdollistaa maksettujen kurssien perustamisen. Jos jonkin kurssin kulut ovat nolla, ei opiskelijoita pyydetä maksamaan kurssille tulosta. On olemassa sivuston laajuiset kulut, jotka asetetaan tänne oletuksena koko sivustolle ja sen jälkeen asetetaan kurssiasetukset, jotka voidaan asettaa jokaiselle kurssille erikseen. Kurssimaksu sisältää sivustokulut.';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
View
6 lang/fi/error.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // error.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Muut eivät voi muokata pääasiallista ylläpitäjää';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Valitettavasti istuntoavaintasi ei voitu varmistaa toteuttaaksesi tämän toiminnon. Tämä turvaominaisuus ehkäisee vahingossa tapahtuvaa tai tahallista ilkivaltaista tärkeiden toimintojen suoritusta nimelläsi. Varmista, että todella haluat suorittaa tämän toiminnon.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää $a vastaavaa kurssia ei ole määritetty.';
$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
@@ -13,7 +14,10 @@
$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (Käytät versiota $a->currentmoodle. Tarvitset version $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
+$string['onlyeditown'] = 'Voit muokata vain omia tietojasi.';
+$string['processingstops'] = 'Käsittely loppuu tähän. Jäljelle jääneet merkinnät jätetään huomiotta.';
$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
+$string['sessionerroruser'] = 'Istuntosi on kirjautunut ulos aikarajan takia. Kirjaudu uudestaan sisään.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
View
14 lang/fi/exercise.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
-$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
+$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen napsauttamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
$string['comment'] = 'Kommentti';
@@ -85,7 +85,7 @@
$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään napsauttamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
$string['noteongradinggrade'] = 'Tämä kertoo kuinka hyvin arvointisi sopii yhteen työn $a arvioinnin kanssa. Korkeampi arvosana tarkoitaa parempaa yheensopivuutta.';
$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
@@ -107,18 +107,18 @@
$string['phase3'] = 'Näytä kokonaisarvosanat ja palautukset vertailutaulukkona';
$string['phase3short'] = 'Asettelu';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
-$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi teoksesta $a:sta. <br /> Huomaa, että arviokaavake on alkujaan näytetty oppilaiden arvioiden kanssa.<br /> Tee kaikki muutosehdotukset, joita oletat tarvitsevasi ja sen jälkeen klikkaa yhteen <br /> napeista, jotka ovat sivun alareunassa. ';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi teoksesta $a:sta. <br /> Huomaa, että arviokaavake on alkujaan näytetty oppilaiden arvioiden kanssa.<br /> Tee kaikki muutosehdotukset, joita oletat tarvitsevasi ja sen jälkeen napsauta yhteen <br /> napeista, jotka ovat sivun alareunassa. ';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
-<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää napsauttamalla sen otsikkoa.
+<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, napsauta Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
$string['present'] = 'Nykyinen';
$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
$string['regradestudentassessments'] = 'Arvostele oppilas arviot uudelleen';
$string['resubmissionfor'] = '$a:n palautus uudelleen';
-$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
+$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja napsauta <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
$string['rubric'] = 'Otsikko';
$string['savedok'] = 'Tallennettu';
$string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
@@ -156,7 +156,7 @@
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja napsauta yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
$string['unassessed'] = '$a arvioimatonta';
View
53 lang/fi/forum.php
@@ -1,31 +1,39 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
+$string['advancedsearch'] = 'Kehittynyt haku';
+$string['allforums'] = 'Kaikki keskustelualueet';
$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä keskustelualue antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
$string['attachment'] = 'Liite';
$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
+$string['configcleanreadtime'] = 'Kellonaika, jolloin päivittäin poistetaan vanhat viestit ´luettu´ taulukosta.';
$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS-syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta, joille haluat käyttää RSS-syötteitä.';
$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut käsitellään pitkinä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
-$string['configreplytouser'] = 'Kun foorumiposti on lähetetty, pitäisikö sen sisältää käyttäjien sähköpostiosoite, jotta vastaanottajat voisivat vastata henkilökohtaisesti ennemmin kuin foorumin kautta? Vaikka asetukseksi valittaisiin kyllä, käyttäjät voivat valita profiilissaan pitävänsä sähköpostiosoitteensa salaisena.';
+$string['configoldpostdays'] = 'Kuinka monta päivää vanhoja vietejä pidetään luettuina?';
+$string['configreplytouser'] = 'Kun viesti keskustelualueelle lähetetään sähköpostilla, pitäisikö sen sisältää kirjoittajan sähköpostiosoite, jotta vastaanottajat voisivat vastata henkilökohtaisesti ennemmin kuin keskustelualueen kautta? Vaikka asetukseksi valittaisiin kyllä, käyttäjät voivat valita profiilissaan pitävänsä sähköpostiosoitteensa salaisena.';
$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Aseta ´Kyllä´ jos haluat seurata jokaisen käyttäjän kohdalla viestien luettu/lukematon-tilaa.';
+$string['configusermarksread'] = '´Kyllä´ vaatii käyttäjän merkitsevän viestin itse luetuksi, kun taas ´Ei´-asetuksella viestit merkitään automaatisesti luetuiksi, kun ne luetaan.';
$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
$string['delete'] = 'Poista';
$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
+$string['deletedposts'] = 'Nuo viestit on poistettu';
$string['deletesure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin?';
+$string['deletesureplural'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin ja kaikki vastaukset ($a viestiä)?';
$string['digestmailheader'] = 'Tässä on tämän päivän kerätyt viestit keskustelualueilta $a->sitename. Vaihtaaksesi poistitus asetuksia, käy ositteessa $a->userprefs. ';
$string['digestmailprefs'] = 'asetuksesi';
$string['digestmailsubject'] = '$a: kerätyt keskustelut';
@@ -39,6 +47,7 @@
$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editedby'] = 'Muokannut $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Muokataan';
$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
@@ -49,6 +58,7 @@
$string['forum'] = 'Keskustelualue';
$string['forumintro'] = 'Keskustelualueen johdanto';
$string['forumname'] = 'Keskustelualueen nimi';
+$string['forumposts'] = 'Keskustelualueen viestit';
$string['forums'] = 'Keskustelualueet';
$string['forumtype'] = 'Keskustelualueen tyyppi';
$string['generalforum'] = 'Keskustelualue yleiseen käyttöön';
@@ -59,11 +69,16 @@
$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelualue';
$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
$string['learningforums'] = 'Keskustelualueet opiskelulle';
+$string['markalldread'] = 'Merkitse kaikki viestit tässä keskustelussa luetuiksi';
+$string['markallread'] = 'Merkitse kaikki viestit tällä keskustelualueella luetuiksi';
$string['markread'] = 'Merkitse luetuksi';
+$string['markreadbutton'] = 'Merkitse<br />luetuksi';
$string['markunread'] = 'Merkitse lukemattomaksi';
+$string['markunreadbutton'] = 'Merkitse<br />lukemattomaksi';
$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimikoko';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
$string['message'] = 'Viesti';
+$string['missingsearchterms'] = 'Seuraavat etsityt termit esiintyvät vain tämän viestin HTML-merkinnöissä:';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
@@ -77,17 +92,23 @@
$string['nameteacher'] = 'Opettajien keskustelualue';
$string['newforumposts'] = 'Keskustelualueen uudet viestit';
$string['nodiscussions'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole vielä keskusteluja';
-$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät saa kirjoittaa keskustelualueelle';
+$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät voi kirjoittaa keskustelualueelle';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Vieraat eivät voi tilata keskustelualueen viestejä luettavakseen.';
+$string['noguesttracking'] = 'Vieraat eivät voi asettaa seuraamisvalintoja.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' , ei löytynyt.';
$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
$string['nosubscribers'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole tilaajia';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
+$string['notrackforum'] = 'Älä seuraa lukemattomia viestejä';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name ei enää seuraa \'$a->forum\'.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name seuraa nyt \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a viestiä';
$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
+$string['oldertopics'] = 'Vanhat aiheet';
$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
@@ -96,7 +117,7 @@
$string['postadded'] = '<p>Viestisi on lisätty.</p><p>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.</p>';
$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä sivustolla $a.
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, napsauta seuraavaa linkkiä:';
$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
@@ -130,11 +151,23 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä alueen \"$a\" keskusteluiden RSS-syöte';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä alueen \"$a\" viestien RSS-syöte';
$string['search'] = 'Etsi';
+$string['searchdatefrom'] = 'Viestien on oltava tätä uudempia';
+$string['searchdateto'] = 'Viestien on oltava tätä vanhempia';
+$string['searchforumintro'] = 'Syötä hakusanat yhteen tai useampaan seuraavista kentistä:';
$string['searchforums'] = 'Etsi viesteistä';
+$string['searchfullwords'] = 'Näiden sanojen tulee olla kokonaisina sanoina';
+$string['searchnotwords'] = 'Näitä sanoja EI saa esiintyä hakutuloksissa';
$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
+$string['searchphrase'] = 'Tämän sanan pitää olla viesteissä tässä muodossa';
$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
+$string['searchsubject'] = 'Näiden sanojen pitää olla viestien aiheessa';
+$string['searchuser'] = 'Viestin kirjoittajan nimen on oltava';
+$string['searchuserid'] = 'Kirjoittajan Moodle ID';
+$string['searchwhichforums'] = 'Valitse miltä keskustelualueilta etsitään';
+$string['searchwords'] = 'Nämä sanat saavat olla viestien missä osassa tahansa';
+$string['seeallposts'] = 'Katso kaikki tämän käyttäjän kirjoittamat viestit';
$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistä';
-$string['showsubscribers'] = 'Näytä/Muokaa tilaajia';
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä/Muokkaa tilaajia';
$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
$string['subject'] = 'Aihe';
@@ -148,6 +181,16 @@
$string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
$string['subscription'] = 'Tilaus';
$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
+$string['trackforum'] = 'Seuraa lukemattomia viestejä';
+$string['tracking'] = 'Seuraa';
+$string['trackingoff'] = 'Pois päältä';
+$string['trackingon'] = 'Päällä';
+$string['trackingoptional'] = 'Valinnanvarainen';
+$string['trackingtype'] = 'Lue seuranta tältä keskustelualueelta?';
+$string['unread'] = 'Lukematon';
+$string['unreadposts'] = 'Lukemattomia viestejä';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a lukematonta viestiä';
+$string['unreadpostsone'] = '1 lukematon viesti';
$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
View
3 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'Kaikki';
$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Päällekkäiset tietueet sallitaan';
+$string['allowprintview'] = 'Salli tulostusnäkymä';
$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['approve'] = 'Vahvista';
View
122 lang/fi/grades.php
@@ -0,0 +1,122 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Lisää kategoria';
+$string['addcategoryerror'] = 'Kategoriaa ei voitu lisätä';
+$string['addexceptionerror'] = 'Virhe yrittäessä lisätä poikkeusta userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Kaikki arvosanat kategoriassa';
+$string['allstudents'] = 'Kaikki opiskelijat';
+$string['average'] = 'Keskiarvo';
+$string['bonuspoints'] = 'Lisäpisteet';
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['choosecategory'] = 'Valitse kategoria';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Luodaan arvioitikirjan asetukset';
+$string['deletecategory'] = 'Poista kategoria';
+$string['displaylettergrade'] = 'Näytä arvosana kirjain';
+$string['displaypercent'] = 'Näytä prosentit';
+$string['displaypoints'] = 'Näytä pisteet';
+$string['displayweighted'] = 'Naytä painotetut arvosanat';
+$string['dropped'] = 'Tiputettu';
+$string['dropxlowest'] = 'Tiputa X alinta';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Huomioi: Jos käytät ´Tiputa X alinta´-asetusta, arvostelu olettaa että kaikkien pisteiden arvo on sama. Jos pisteiden arvo vaihtelee, voivat tulokset olla vääriä';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Saatiin ei-numeerinen arvo matalalle tai korkealle arvosanalle seuravalle';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Ei saatu kategoroimatonta id:tä!';
+$string['errornocourse'] = 'Ei voitu noutaa kurssitietoja';
+$string['exceptions'] = 'Poikkeukset';
+$string['excluded'] = 'Jätetty pois';
+$string['extracredit'] = 'Ylimääräiset suoritukset';
+$string['extracreditwarning'] = 'Huomioi: Kaikkien kohteitten muuttaminen ylimääräisiksi suorituksiksi jossain kategoriassa käytännössä poistaa ne arvosanan laskennasta, koska kategorian kokonaispistemääräksi tulee nolla.';
+$string['forstudents'] = 'Oppilaille';
+$string['gradebook'] = 'Arviointikirja';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Arviointikirja ei näytä mitään tietoja opiskelijoille';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Apua arvosanakategorioihin';
+$string['gradeexceptions'] = 'Arvosanojen poikkeukset';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Apua arvosanojen poikkeuksiin';
+$string['gradehelp'] = 'Apua arvosteluun';
+$string['gradeitem'] = 'Arvostelukohde';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Jätä pois arvostelusta';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Jätetään pois arvostelusta';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Mukana arvostelussa';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Ota mukaan arvosteluun';
+$string['gradeitems'] = 'Arvostelukohteet';
+$string['gradeletter'] = 'Arvosanan merkki';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Apua arvosanojen merkintöihn';
+$string['gradeletternote'] = 'Poistaaksesi arvosanakirjaimen sinun tarvitsee vain tyhjentää jokin sen arvosanakirjaimen kolmesta tekstialueesta ja napsauttaa lähetyspainiketta.';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Apua arvosanojen asetuksiin';
+$string['grades'] = 'Arvosanat';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Apua arvosanan painotukseen';
+$string['hideadvanced'] = 'Kätke kehittyneet ominaisuudet';
+$string['hidecategory'] = 'Kätketty';
+$string['highgradeascending'] = 'Lajittele nousevasti korkean arvosanan mukaan';
+$string['highgradedescending'] = 'Lajittele laskevasti korkean arvosanan mukaan';
+$string['highgradeletter'] = 'Yläraja';
+$string['incorrectcourseid'] = 'Kurssin ID oli väärä';
+$string['item'] = 'Kohde';
+$string['items'] = 'Kohteet';
+$string['lettergrade'] = 'Kirjainarvosana';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Matala ja/tai korkea arvosana olivat ei-numeerisia seuraavalle';
+$string['letters'] = 'Kirjaimet';
+$string['lowest'] = 'Matalin';
+$string['lowgradeletter'] = 'Alaraja';
+$string['max'] = 'Korkein';
+$string['maxgrade'] = 'Korkein arvosana';
+$string['median'] = 'Mediaani';
+$string['min'] = 'Matalin';
+$string['mode'] = 'Tila';
+$string['no'] = 'Ei';
+$string['nocategories'] = 'Arvosanakategoroita ei voitu lisätä tai löytää tätä kurssia varten';
+$string['nocategoryview'] = 'Ei kategorioita katsottavaksi';
+$string['nogradeletters'] = 'Arvosanamerkintöjä ei asetettu';
+$string['nogradesreturned'] = 'Ei tuotu arvosanoja';
+$string['nolettergrade'] = 'Ei arvosanamerkintää seuravalle ';
+$string['nonnumericweight'] = 'Saatiin ei-numeerinen arvo seuraavalle';
+$string['nonweightedpct'] = 'Painottamaton %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = 'prosenttia kokonaisarvosanasta';
+$string['percent'] = 'Prosentti';
+$string['percentascending'] = 'Lajittele nousevasti prosentin mukaan';
+$string['percentdescending'] = 'Lajittele laskevasti prosentin mukaan';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'pisteet';
+$string['pointsascending'] = 'Lajittele nousevasti pisteiden mukaan';
+$string['pointsdescending'] = 'Lajittele laskevasti pisteiden mukaan';
+$string['preferences'] = 'Asetukset';
+$string['reprintheaders'] = 'Otsakkeiden päivitys';
+$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
+$string['savepreferences'] = 'Tallenna asetukset';
+$string['scaledpct'] = 'Asteikko %%';
+$string['setcategories'] = 'Aseta kategoriat';
+$string['setcategorieserror'] = 'Sinun täytyy ensin asettaa kategoriat kurssillesi ennen kuin voit antaa niille painotukset';
+$string['setgradeletters'] = 'Aseta arvosanamerkinnät';
+$string['setpreferences'] = 'Muokkaa asetuksia';
+$string['setting'] = 'Asetus';
+$string['settings'] = 'Asetukset';
+$string['setweights'] = 'Aseta painotukset';
+$string['showallstudents'] = 'Näytä kaikki oppilaat';
+$string['showhiddenitems'] = 'Näytä kätketyt kohteet';
+$string['sort'] = 'lajittele';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Lajittele etunimen mukaan';
+$string['sortbylastname'] = 'Lajittele sukunimen mukaan';
+$string['standarddeviation'] = 'Keskihajonta';
+$string['stats'] = 'Tilastot';
+$string['statslink'] = 'Tilastot';
+$string['student'] = 'Oppilas';
+$string['total'] = 'Kokonaistulos';
+$string['totalweight100'] = 'Kokonaispainotus on yhteensä 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Kokonaispainotus ei ole yhteensä 100';
+$string['uncategorised'] = 'Kategoroimaton';
+$string['useadvanced'] = 'Näytä kehittyneet ominaisuudet';
+$string['usepercent'] = 'Käytä prosenttia';
+$string['useweighted'] = 'Käytä painotusta';
+$string['viewbygroup'] = 'Ryhmä';
+$string['viewgrades'] = 'Näytä arvosanat';
+$string['weight'] = 'Painotus';
+$string['weightedascending'] = 'Lajittele nousevasti painotetun prosenti mukaan';
+$string['weighteddescending'] = 'Lajittele laskevasti painotetun prosenti mukaan';
+$string['weightedpct'] = 'painotettu %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'painotettu %%-jakauma';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Kirjoitetaan arviointikirjan asetuksia';
+$string['yes'] = 'Kyllä';
+
+?>
View
2 lang/fi/help/emoticons.html
@@ -112,6 +112,6 @@
</table>
<p>Kun kirjoittaa verkossa, on vaikea ilmaista tunteita pelk&auml;ll&auml; tekstill&auml;. N&auml;m&auml; pikku kuvat voivat auttaa.
-<p>Lis&auml;t&auml;ksesi jonkun n&auml;ist&auml; kuvista tekstiisi; klikkaa kuvaa yl&auml;puolella, tai kirjoita liittyv&auml; tekstikoodi suoraan tekstiisi.
+<p>Lis&auml;t&auml;ksesi jonkun n&auml;ist&auml; kuvista tekstiisi; napsauta kuvaa yl&auml;puolella, tai kirjoita liittyv&auml; tekstikoodi suoraan tekstiisi.
<p>Huomaa, ett&auml; koodit itsess&auml;&auml;n ovat kuin pieni&auml; kuvia - k&auml;&auml;nn&auml; p&auml;&auml;t&auml;si vasemmalle katsoessasi niit&auml;. </p>
View
2 lang/fi/help/exercise/administration.html
@@ -3,4 +3,4 @@
<p>Ensimmäinen taulukko tässä ruudussa näyttää opettajan lähettämät tehtäväkuvaukset . Tavallisesti niitä on vain yksi. Tehtäväkuvaus kuvaa harjoitukseen ja normaalisti se sisältää ohjeita työstä joka pitäisi tehdä. Jos opettaja on lähettänyt enemmän kuin yhden kuvauksen, ne on listattu täällä. Huomaa, että kun harjoitus on käynnissä, näitä tiedostoja <strong>ei</strong> saisi poistaa. On, kuitenkin, turvallista poistaa opettajan lähettämät kuvaukset harjoituksen vielä ollessa perustamisvaiheessa.</p>
<p>Toinen taulukko näyttää opiskelijan (ensimmäisen) arvioinnin heidän omasta työstään. Se näyttää arvosanan joka opiskelijalle on annettu työstään. Jos myös opettaja on arvostellut työn, tämä taulukko sisältää myös arviointi arvosanan, joka on annettu arvioinnista. Tämä arvosana heijastaa kuinka hyvin opiskelijan arvostelu vastaa opettajan arvostelua. Opiskelijoiden arvosteluja voidaan katsoa haluttaessa. Sivulla on linkki arvostelun arvosanan muuttamista varten, jos opettaja haluaa niin tehdä. </p>
-<p>Kolmas taulukko listaa palautukset ja niiden arvosanat, jos opettaja on arvioinut ne. Palautukset voidaan uudelleenarvostella tai poistaa turvallisesti. Tähti (*) palautuksessa tarkoittaa, että opiskelijan sallitaan palauttaa toinenkin työ. Tietylle opiskelijalle tämä valinta voidaan helposti muuttaa uudelleen arvioimalla heidän palautuksensa ja klikkaamalla sopivaa painiketta arviointisivun alaosassa, arviointia itseään ei tarvitse muuttaa. Myöhästynyt työ näytetään niin, että päivämäärä näkyy punaisena. "Myöhässä" -leima voidaan poistaa klikkaamalla linkkiä.</p>
+<p>Kolmas taulukko listaa palautukset ja niiden arvosanat, jos opettaja on arvioinut ne. Palautukset voidaan uudelleenarvostella tai poistaa turvallisesti. Tähti (*) palautuksessa tarkoittaa, että opiskelijan sallitaan palauttaa toinenkin työ. Tietylle opiskelijalle tämä valinta voidaan helposti muuttaa uudelleen arvioimalla heidän palautuksensa ja napsauttamalla sopivaa painiketta arviointisivun alaosassa, arviointia itseään ei tarvitse muuttaa. Myöhästynyt työ näytetään niin, että päivämäärä näkyy punaisena. "Myöhässä" -leima voidaan poistaa napsauttamalla linkkiä.</p>
View
2 lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>Tämä esimerkki on täysin keinotekoinen, koska suurimmalla osalla arvioinneista on elementtejä, joilla on enemmän arvoja kuin vain Kyllä tai Ei. Näissä tapauksissa vertailut todennäköisesti tuottavat tulokseksi hieman suurempia arvosanoja kuin yläpuolella viitatut arvot. Monet tasot (hyvin löysä, löysä, reilu...) on annettu, jotta opettaja voi hienosäätää vaihtoehtoja. Jos he kokevat, että annetut arvosanat arvioinneista ovat liian alhaiset, silloin tätä valintaa pitäisi siirtää lähemmäs "rentoa" tai jopa "erittäin rentoa". Ja vaihtoehtoisesti, jos arvosanat oppilaan arviointiin koetaan liian korkeiksi, tämä valinta pitäisi siirtää joko "tiukkaan" tai "erittäin tiukkaan". On kysymys yrityksestä ja erehdyksestä, jotta löydettäisiin paras aloituskohta "reiluksi" vaihtoehdoksi. </p>
-<p>Oppimistehtävän aikana opettaja saattaa kokea, että opiskelija-arvioinneista annetut arvosanat ovat joko liian korkeita tai liian alhaisia. Nämä arvosanat näytetään harjoituksen Ylläpito-sivulla. Tässä tapauksessa, opettaja voi muuttaa näitä asetuksia ja uudelleen laskea opilaan arviointi arvosanat ("Arvostelu arvosanat"). Uudelleenlaskenta tehdään klikkaamalla "Uudelleen arvostele opiskelijan arvioinnit" linkkiä, joka löytyy harjoituksen ylläpito sivulta. Tämä voidaan turvallisesti tehdä, milloin tahansa harjoituksessa. </p>
+<p>Oppimistehtävän aikana opettaja saattaa kokea, että opiskelija-arvioinneista annetut arvosanat ovat joko liian korkeita tai liian alhaisia. Nämä arvosanat näytetään harjoituksen Ylläpito-sivulla. Tässä tapauksessa, opettaja voi muuttaa näitä asetuksia ja uudelleen laskea opilaan arviointi arvosanat ("Arvostelu arvosanat"). Uudelleenlaskenta tehdään napsuttamalla "Uudelleen arvostele opiskelijan arvioinnit" linkkiä, joka löytyy harjoituksen ylläpito sivulta. Tämä voidaan turvallisesti tehdä, milloin tahansa harjoituksessa. </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/managing.html
@@ -15,7 +15,7 @@
<p>Jos opettaja sallii oppilaan uudelleenpalauttaa työnsä ja nämä ovat niin tehneet, näkyy opettajan aikaisempi arviointi opiskelijoille/p>
<p>Tämä sama valinta, antaa opettajan ohjata tätä uudelleenpalautusten ja arviointien kierrettä. Jos opiskelijoiden annetaan laittaa oppimistehtävään useita töitä, opettajan tulisi päättää perustuvatko loppuarvosanat opiskelijan palautusten parhaaseen arvosanaan vai palautettujen töiden arvosanojen keskiarvoon. Tätät asetusta voi muuttaa missä tahansa oppistehävän vaiheessa päivitämällä oppiharjoitusta. Sen vaikutukset näkyvät välittömästä Arvosanat-sivulla.
-<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Työ ilmestyy arvioitavien listaan ja opettaja voi halutessaan arvioida sen normaalisti. Monissa listoissa jotka näyttävät ko. työn, palautuspäivämäärä näytetään punaisena. Jos myöhästynyt työ saa arvosanan, arvosana näytetään punaisella ja suluissa. Sellaisia arvosanoja EI käytetä lopullisen arvosanan laskemisessa eikä niitä myöskään näytetä Arvosanat-sivulla. Opettaja voi halutessaan pyyhkiä "myöhästynyt" arvon työstä menemällä Ylläpitäjät-valikkoon ja klikkaamalla sopivaa linkkiä. Palautettua työtä käytetään siitä eteenpäin loppuarvosanan laskemisessa.</p>
+<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Työ ilmestyy arvioitavien listaan ja opettaja voi halutessaan arvioida sen normaalisti. Monissa listoissa jotka näyttävät ko. työn, palautuspäivämäärä näytetään punaisena. Jos myöhästynyt työ saa arvosanan, arvosana näytetään punaisella ja suluissa. Sellaisia arvosanoja EI käytetä lopullisen arvosanan laskemisessa eikä niitä myöskään näytetä Arvosanat-sivulla. Opettaja voi halutessaan pyyhkiä "myöhästynyt" arvon työstä menemällä Ylläpitäjät-valikkoon ja napsauttamalla sopivaa linkkiä. Palautettua työtä käytetään siitä eteenpäin loppuarvosanan laskemisessa.</p>
</li>
<li><p>3. <strong>Näytä lopulliset arvosanat ja tulostaulu</strong> Tässä oppimistehtävän viimeisessä vaiheessa opiskelijat voivat nähdä lopullisen arvosanansa. Opiskelijat voivat nähdä arvosanansa kaikissa muissakin vaiheissa (paitsi ensimmäisessä), mutta ne eivät ole vielä lopullisia, sillä ne lasketaan lennossa, siihen mennessä palautettujen töiden arvioiden pohjalta. </p>
<p>Tässä vaiheessa oppilaat <strong>eivät</strong> voi tehdä enää palautuksia. Tässä vaiheessa tehtävä suljetaan ja opettajalla on mahdollisuus näyttää opiskelijoille parhaita palautettuja töitä.</p>
@@ -24,4 +24,4 @@
</ol>
<p>Opiskelijan arvosana oppimistehtävästä on opiskelijoiden itsearvioinnin arvosana ja palautusten arvosanojen summa. Suurimmat mahdolliset arvosanat asetetaan oppimistehtävän asetuksissa. Näitä arvoja voi kuitenkin muttaa (päivittämällä harjoitusta) milloin tahansa tehtävän aikana ja opiskelijoiden ja opettajan näkemät arvosanat heijastavat aina sen hetkisiä suurimpia mahdollisia arvoja.</p>
-<p>Opettaja voi avata Ylläpito-sivun milloin tahansa harjoituksen aikana. Se näyttää listan opiskelijoiden (omien töidensä) arvioinneista, sekä heidän palautuksistaan.Opettaja voi käyttä tätä sivua palautusten arviointiin ja uudelleenarviointiin, antaakseen uuden arvosanan arvioinnille, poistaakseen palautuksia ja arviointeja sekä valvomaan yleisesti tehtävän etenemistä. </p>
+<p>Opettaja voi avata Ylläpito-sivun milloin tahansa harjoituksen aikana. Se näyttää listan opiskelijoiden (omien töidensä) arvioinneista, sekä heidän palautuksistaan.Opettaja voi käyttä tätä sivua palautusten arviointiin ja uudelleenarviointiin, antaakseen uuden arvosanan arvioinnille, poistaakseen palautuksia ja arviointeja sekä valvomaan yleisesti tehtävän etenemistä. </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
@@ -14,10 +14,10 @@
<p>Mikäli opettajsta tuntuu siltä, että työtä voisi vielä parantaa, opiskelijalle voi antaa tilaisuuden uudelleenpalautukseen. Mikäli näin tapahtuu, opettaja uudelleenarvioi työn, käyttämällä arviointilomaketta joka sisältää arvosanat ja kommentit edellisistä palautuksista. Tosin, uudelleenarviointi on enemmänkin päivitys vanhaan arviointilomakkeeseen, joka tehdään opiskelijan parannellun tehtävän valossa, sen sijaan että arviointi aloitettaisiin täysin alusta.</p>
-<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Mikäli opettaja haluaa, hän voi antaa työlle arvosanan ja antaa oppilaalle palautetta. Myöhästyneitä töitä ei oteta mukaan loppuarvosanojen laskentaan. Jos opettaja jostain syystä haluaa sallia myös myöhästyneet oppimistehtävät kuten muutkin palautukset, hän voi poistaa "myöhästynyt" merkinnän Ylläpitäjä-sivulta, etsimällä työn ja klikkaamalla sopivaa linkkiä. Kyseisen työn arvosanaa käytetään siitä lähtien loppuarvosanojen laskemisessa.</p>
+<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Mikäli opettaja haluaa, hän voi antaa työlle arvosanan ja antaa oppilaalle palautetta. Myöhästyneitä töitä ei oteta mukaan loppuarvosanojen laskentaan. Jos opettaja jostain syystä haluaa sallia myös myöhästyneet oppimistehtävät kuten muutkin palautukset, hän voi poistaa "myöhästynyt" merkinnän Ylläpitäjä-sivulta, etsimällä työn ja napsauttamalla sopivaa linkkiä. Kyseisen työn arvosanaa käytetään siitä lähtien loppuarvosanojen laskemisessa.</p>
<p>Kun kaikki palautukset on arvioitu, oppimistehtävä siirtyy viimeiseen vaiheeseen. Tämän jälkeen tulevia palautuksia ei hyväksytä. Opiskelijat voivat nähdä loppuarvosanansa ja jokaisesta eri työstään saamansa arvosanan. Opiskelijan arvosana on itsearvioinnin arvosanan (tämä arvosana on opiskelijan arvioinnin ja opettajan arvioinnin erotus) ja opettajan palautuksista antamien arvosanojen summa. (Opiskelijan arviointiinsa antamaa arvosanaa <strong>ei</strong> käytetä) </p>
<p>Kun opettaja antaa opiskelijan uudelleenpalauttaa työn, hänen pitäisi miettiä kuinka asettaa valinta, joka ohjaa miten opiskelijan loppuarvosana lasketaan opiskelijan tekemistä tehtäväpalautuksista. Tämä valinta sallii opettajan käyttää joko palautusten keskiarvoa tai parasta palautuksista. Tätä voi muuttaa milloin tahansa ja sillä on välitön vaikutus Arvosanat-sivuun. </p>
-<p>Viimeisessä vaiheessa opiskelijat voivat nähdä töiden tulostaulun. Tämä on järjestelty lista opiskelijoiden töistä. Paremman arvosanan saaneet ovat korkeammalla. Jos opiskelija on palaututtanut useita töitä, vain tauluun pääsee vain opiskelijan paras palautus. </p>
+<p>Viimeisessä vaiheessa opiskelijat voivat nähdä töiden tulostaulun. Tämä on järjestelty lista opiskelijoiden töistä. Paremman arvosanan saaneet ovat korkeammalla. Jos opiskelija on palaututtanut useita töitä, vain tauluun pääsee vain opiskelijan paras palautus. </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/regrading.html
@@ -7,6 +7,6 @@
<p>Tämän asetuksen muuttaminen tehdään näin: </p>
<ol>
<li>Päivitä oppimistehtävän Arviointien vertailu asetus.</li>
- <li>Mene tehtvän yllpito-sivulle ja klikaa "Uudelleenarvoi itsearvioinnit"</li>
+ <li>Mene tehtvän yllpito-sivulle ja napsauta "Uudelleenarvioi itsearvioinnit"</li>
</ol>
-</p>
+</p>
View
4 lang/fi/help/lesson/questionoption.html
@@ -1,10 +1,10 @@
<p align="center"><strong>Kysymysten asetukset </strong></p>
-<p>Muutamilla kysymystyypeistä on asetuksia jotka aktivoidaan klikkaamalla asetuspainiketta. Kysymystyypit ja asetusten merkitykset on käsitelty yksityiskohtaisemmin alapuolella.
+<p>Muutamilla kysymystyypeistä on asetuksia jotka aktivoidaan napsauttamalla asetuspainiketta. Kysymystyypit ja asetusten merkitykset on käsitelty yksityiskohtaisemmin alapuolella.
<ol>
<li><p> </p>
<p><strong>Monivalinta</strong> On useita Monivalintakysymyksiä joita kutsutaan "Monivalinta-Monivastaus" kysymyksiksi. Jos tämä vaihtoehto on valittu, opiskelijaa vaaditaan valitsemaan kaikki oikeat vastaukset vastausten sarjasta. Kysymys saattaa kertoa tai olla kertomatta <em>kuinka monta</em> oikeaa vastausta on. Esimerkiksi "Ketkä seuraavista olivat Yhdysvaltain presidenttejä?" ei kerro. Kun taas "Valitse kaksi Yhdysvaltain presidenttiä seuraavalta listalta" kertoo. Oikeiden vastausten määrä voi olla yhdestä useaan vaihtoehtoon. (Monivalinta monivastaus kysymys yhdellä oikealla vastauksella <strong>on</strong> erilainen kuin Monivalinta kysymys, koska ensimmäinen sallii opiskelijan valita enemmän kuin yhden vaihtoehdon, samalla kun jäljempi ei salli.) </p>
<p><strong>Lyhyt Vastaus</strong> Oletuksena vertailu jättää aakkoskoon huomiotta. Jos kysymysvaihtoehto on valittu, vertailut ovat aakkoskoosta riippuvia. </p>
-</li>
+</li>
View
6 lang/fi/help/lesson/useeditor.html
@@ -1,12 +1,12 @@
<p align="center"><b>HTML Editorin käyttö </b></p>
<p>Sivuja muokatessa, tämä valinta mahdollistaa HTML editorin käytön (jota kutsutaan tästä eteenpäin pelkäksi editoriksi) yksinkertaisten tekstialuelaatikoiden sijaan. Editori sallii tekstin yksinkertaisen muokkauksen ja monipuolisten toimintojen lisäämisen. Esimerkiksi linkit.</p>
-<p>Editori kytketään päälle klikkaamalla laatikkoa <strong>Käytä Editoria</strong> kuvakkeen vieressä. Editori liittyy kohteisiin yksilöllisisesti. Esimerkiksi, editorin päälle kytkeminen <strong>Vastaus 1</strong> kohtaan, asettaa editorin päälle vain tälle kohdalle, se <strong>ei</strong> aseta sitä kaikille vastauslaatikoille. </p>
-<p>Jos jotkut sivun kohteista vaativat editoria, klikkaa ensin <strong>Käytä Editoria</strong> laatikkoja (Niiden pitäisi sen jälkeen sisältää rastit.) Sivu näytetään sen jälkeen uudelleen (päivitetään), jotta editori saataisiin akivoiduksi. Tämä tehdään klikkaamalla <strong>Näytä Sivu Uudelleen</strong> painiketta sivun alareunassa. </p>
+<p>Editori kytketään päälle napsauttamalla laatikkoa <strong>Käytä Editoria</strong> kuvakkeen vieressä. Editori liittyy kohteisiin yksilöllisisesti. Esimerkiksi, editorin päälle kytkeminen <strong>Vastaus 1</strong> kohtaan, asettaa editorin päälle vain tälle kohdalle, se <strong>ei</strong> aseta sitä kaikille vastauslaatikoille. </p>
+<p>Jos jotkut sivun kohteista vaativat editoria, napsauta ensin <strong>Käytä Editoria</strong> laatikkoja (Niiden pitäisi sen jälkeen sisältää rastit.) Sivu näytetään sen jälkeen uudelleen (päivitetään), jotta editori saataisiin akivoiduksi. Tämä tehdään napsauttamalla <strong>Näytä Sivu Uudelleen</strong> painiketta sivun alareunassa. </p>
<p>Huomaa, että editorin käytössä pitää olla huolellinen. Yleensä sen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia., mutta sitä<strong> ei</strong> suositella <strong>Lyhyt Vastaus - tehtävän vastauksiin tai Numeerisiin kysymyksiin </strong>. Editori saattaa lisätä ylimääräisiä "näkymättömiä" HTML merkkejä, jotka<strong> estävät </strong> vertailuja toimimasta odotetusti. Lisäksi, <strong>kuvauksia</strong> haarataulukoissa käytetään Painikkeissa ja jos ne sisältävät yhtään HTML merkkejä, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Niiden vastauksien, joita käytetään vain näytettäväksi, esimerkiksi monivalinta kysymysten vastaukset, kanssa ei ole ongelmia. Taaskaan editorin käyttö vaste kohdissa ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. </p>
<p> Jos ongelmia on odotettavissa minkään tekstikohdan kanssa, on melko turvallista ottaa editori pois päältä (poistamalla rasti <strong>Käytä Editoria</strong> laatikosta). Kun sivu näytetään uudelleen, "raaka" teksti nähdään tekstialue laatikossa. Teksti voidaan editoida vaatimusten mukaan. Itse asiassa, editorin kytkemisen toistuvasti päälle ja pois tietylle kohteelle <em>ei</em> pitäisi muuttaa tekstiä.</p>
<p><strong>Käytä Editoria</strong> valinnan "tila" on tallennettu jokaisen kohdan kanssa. Näin ollen, jos sivu on uudelleen-editoitu, kohdat jotka käyttivät editoria ilmestyvät taas editorin sisässä. </p>
-<p>Lopuksi, editori on melko raskas (eli kuluttaa tietokoneen laskenta-aikaa) selaimen sisässä. Jos kohteet eivät vaadi editorin käyttöä, on nopeampaa ja varmempaa, käyttää tavallista tekstialue laatikkoa.</p>
+<p>Lopuksi, editori on melko raskas (eli kuluttaa tietokoneen laskenta-aikaa) selaimen sisässä. Jos kohteet eivät vaadi editorin käyttöä, on nopeampaa ja varmempaa, käyttää tavallista tekstialue laatikkoa.</p>
View
4 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P align=center><B>Lopulliset arvosanat</B></P>
<P>Tämän sivun taulukossa&nbsp;ovat lopulliset arvosanat ja niiden erittely&nbsp;sellaisena kuin opiskelijat näkevät ne.&nbsp;Jos huomaat taulukossa&nbsp;virheen, voit joissain tapauksissa "mennä takaisin" ja korjata sen.
<OL>
-<LI>Jos haluat muuttaa opettajan arvosanaa, uudelleenarviointi voit tehdä&nbsp;menemällä opettajan tehtävien hallinta -näyttöön ja klikkaamalla linkkiä "Katsele (n) jätettyjä tehtäviä". Nyt voit korjata kyseisen tehtävän arvosanaa. Kun tämä on tehty, 4. vaiheen näytön&nbsp;"Arvosanan kommentit" pitäisi tulla näkyviin. &nbsp;Klikkaa sivun alalaidassa olevaa linkkiä, niin lopullinen arvosana tallentuu tietokantaan.
-<LI>Jos haluat muuttaa painotuksia, klikkaa "Laske lopulliset arvosanat" -linkkiä ja aseta uudet painotukset. Kun klikkaat näytön alareunassa olevaa painketta, korjatut painotukset tallentuvat ja lopulliset pistemäärät lasketaan uudelleen. </LI></OL>
+<LI>Jos haluat muuttaa opettajan arvosanaa, uudelleenarviointi voit tehdä&nbsp;menemällä opettajan tehtävien hallinta -näyttöön ja napsauttamalla linkkiä "Katsele (n) jätettyjä tehtäviä". Nyt voit korjata kyseisen tehtävän arvosanaa. Kun tämä on tehty, 4. vaiheen näytön&nbsp;"Arvosanan kommentit" pitäisi tulla näkyviin. &nbsp;Napsauta sivun alalaidassa olevaa linkkiä, niin lopullinen arvosana tallentuu tietokantaan.
+<LI>Jos haluat muuttaa painotuksia, napsauta "Laske lopulliset arvosanat" -linkkiä ja aseta uudet painotukset. Kun napsautat näytön alareunassa olevaa painketta, korjatut painotukset tallentuvat ja lopulliset pistemäärät lasketaan uudelleen. </LI></OL>
<P></P>
View
2 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<P align=center><B>Vertaisarvioitu tehtävä</B></P>
-<P>Tässä näkyvät jätetyille töille annetut arvosanat ja kommentit. Halutessasi&nbsp;voit vastata arviointiin ja jättää&nbsp;hyväksymättä sen (tässä vaiheessa).&nbsp;Kirjoita tällaisessa tapauksessa&nbsp;vastauksesi sivun alareunassa olevaan lokeroon ja kerro, minkä vuoksi et ole tyytyväinen arviointiin. Klikkaa sitten sivun alareunassa olevaa painiketta ja valitse EI, kun kysytään, oletko tyytyväinen kyseiseen arviointiin.
+<P>Tässä näkyvät jätetyille töille annetut arvosanat ja kommentit. Halutessasi&nbsp;voit vastata arviointiin ja jättää&nbsp;hyväksymättä sen (tässä vaiheessa).&nbsp;Kirjoita tällaisessa tapauksessa&nbsp;vastauksesi sivun alareunassa olevaan lokeroon ja kerro, minkä vuoksi et ole tyytyväinen arviointiin. Napsauta sitten sivun alareunassa olevaa painiketta ja valitse EI, kun kysytään, oletko tyytyväinen kyseiseen arviointiin.
<P>Toisaalta, jos olet tyytyväinen arviointiin, paina vain sivun alalaidan painiketta ja valitse KYLLÄ, kun kysytään, oletko tyytyväinen arviointiin. </P>
View
4 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
@@ -1,8 +1,8 @@
<P align=center><B>Tehtävien vertaisarviointi</B></P>
<P>Arvioinnin helpottamiseksi vertaisarviointitehtävä on jaettu useampaan arvioitavaan osioon. Jokainen osio kattaa tietyn osatekijän tehtävästä. Jokaisen osion kohdalla sinun tulisi
<OL>
-<LI>Antaa arvosana klikkaamalla&nbsp;sopivaa painiketta tai valitsemalla oikea numero alasvetovalikosta.
+<LI>Antaa arvosana napsauttamalla&nbsp;sopivaa painiketta tai valitsemalla oikea numero alasvetovalikosta.
<LI>Kirjoittaa palautelokeroon perustelu, miksi annoit kyseisen arvosanan. Jos syy on mielestäsi ilmeinen, voit jättää palautelokeron tyhjäksi. Huomaa kuitenkin, että henkilöllä, jonka työtä arvioit, on mahdollisuus vastata sinulle ja hän saattaa hyvinkin asettaa arvosanasi kyseenalaiseksi, jos et ole antanut mitään palautetta. </LI></OL>
<P>Tämän kaavakkeen viimeiseen lokeroon voit kommentoida työtä yleisesti.&nbsp;Kommenttien pitäisi perustella arviointiasi. Niiden olisi oltava kohteliaita ja toivon mukaan rakentavia.
<P>Huomaa, että kaikkia arvioitavia osioita ei ehkä lasketa samanarvoisiksi. Mitä suurempi painotus osiolla on, sitä merkittävämpi&nbsp;se on laskettaessa yleisarvosanaa.
-<P>Kun olet arvioinut useampia töitä, saatat huomata, että haluat uudelleenarvioida jonkin työn. Tämä on mahdollista ja joskus toivottavaakin, sillä näin arvioinnistasi tulee johdonmukaisempi. </P>
+<P>Kun olet arvioinut useampia töitä, saatat huomata, että haluat uudelleenarvioida jonkin työn. Tämä on mahdollista ja joskus toivottavaakin, sillä näin arvioinnistasi tulee johdonmukaisempi. </P>
View
2 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<P>Tähän näkymään&nbsp;opettaja antaa arvosanansa opiskelijoiden toisilleen vertaisarviointivaiheessa antamasta palautteesta.&nbsp;Käytössä on suhteellisen yksinkertainen, 20 pisteen&nbsp;arvosteluasteikko. Opettaja voi päättää sen, mitä arvioidaan ja suhteelliset pistemäärät&nbsp;huomioonottaen ohjeet, jotka&nbsp;oppilaille&nbsp;annettiin ennen vertaisarvioinnin aloittamista.&nbsp;Esimerkiksi korkeammalla tasolla opiskelijoilta voidaan&nbsp;edellyttää kriittisiä kommentteja, keskitasolla&nbsp;heiltä ehkä vaaditaan vahvuuksien ja heikkouksien löytämistä ja&nbsp;alhaisimmalla tasolla opiskelijat voivat osoittaa arvioitavasta tehtävästä virheitä&nbsp;ja epäjohdonmukaisuuksia.
<P>Kommentit ryhmitellään siten, että kukin palauteryhmä koskee samaa työtä. Jos opettaja on antanut palautetta työstä, hänen kommenttinsa näkyvät ensimmäisenä, ikäänkuin vertailukohteena.
<P>Huomaa, että tätä näkymää voidaan käyttää toistuvasti, eikä kaikkia palautteita tarvitse arvioida yhdellä kertaa.&nbsp;Päivastoin, saattaa olla suotavaa uudelleenarvioida joitain kommentteja, kun tietty "standardi" kommenteille on vakiinnutettu.
-<P>Kommenteista annetut arvosanat tallennetaan klikkaamalla sopivaa painiketta sivun alalaidassa. Kun opettaja on tyytyväinen kaikkiin palautearvosanoihin, seuraava askel on lopullisten arvosanojen laskeminen. </P>
+<P>Kommenteista annetut arvosanat tallennetaan napsauttamalla sopivaa painiketta sivun alalaidassa. Kun opettaja on tyytyväinen kaikkiin palautearvosanoihin, seuraava askel on lopullisten arvosanojen laskeminen. </P>
View
6 lang/fi/help/picture.html
@@ -7,9 +7,9 @@
<LI>Digitaalikameraa käyttämällä valokuvasi on tietokoneellasi todennäköisesti valmiiksi oikeassa muodossa.</LI>
<LI>Voit skannata paperikuvan tietokoneellesi. Varmista, että tallennat sen JPG tai PNG muodossa.</LI>
<LI>Jos olet taiteellinen, voit piirtää kuvan kuvankäsittelyohjelmalla.</LI>
-<LI>Voit myös "varastaa" kuvia netistä. Esimerkiksi http://images.google.com on erinomainen paikka kuvien etsimiseen. Kun olet löytänyt sopivan kuvan, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse: "Save image as?" valikosta (eri tietokoneissa teksti voi hieman vaihdella).</LI>
+<LI>Voit myös "varastaa" kuvia netistä. Esimerkiksi http://images.google.com on erinomainen paikka kuvien etsimiseen. Kun olet löytänyt sopivan kuvan, napsauat sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse: "Save image as?" valikosta (eri tietokoneissa teksti voi hieman vaihdella).</LI>
<P></P>
-<P>Kun lähetät kuvan, klikkaa "Browse" nappulaa tällä editointisivulla ja valitse kuva kovalevyltäsi.</P>
+<P>Kun lähetät kuvan, napsauta "Browse" nappulaa tällä editointisivulla ja valitse kuva kovalevyltäsi.</P>
<P>HUOMAA: Varmista että tiedosto ei ole suurempi kuin annettu maksimikoko, muutoin sitä ei voi lähettää.</P>
-<P>Klikkaa sitten "Päivitä profiilini" ("Update my Profile") alhaalla - kuvatiedosto leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100x100 pikseliksi.</P>
+<P>Napsauta sitten "Päivitä profiilini" ("Update my Profile") alhaalla - kuvatiedosto leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100x100 pikseliksi.</P>
<P>Kun joudut takaisin profiilisivullesi, voi olla että kuva näyttää samalta kuin ennenkin. Siinä tapauksessa paina selaimesi "Päivitä" -nappulaa.</P></OL>
View
2 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
@@ -3,6 +3,6 @@
<P><B>Teksti</B> - helpoin tyyppi. Voit yksinkertaisesti kirjoittaa (muotoilla) sivun seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen. Jotkut kirjoittamasi asiat muotoillaan automaattisesti, samoin kuin foorumien viestit. Katso Apua tekstin kirjoittamiseen:</P><P<B><STRONG>HTM</B>L</STRONG> - edistyneemmille käyttäjille. Tekstiin ei tehdä minkäänlaisia automaattisia muotoiluja vaan kaikki on tehtävä manuaalisesti HTML-koodeja käyttäen.
<P></P>
<P><B>Viittaus</B> - tieteellinen viittaus julkaisuun tai kirjaan.</P>
-<P><B>Tiedosto</B> - esittää minkä tahansa tiedoston, jonka olet ladannut kurssillesi. Katso 'Tiedostot' -lukua.</P><P<B><STRONG>Web-linkki</STRONG></B> - URL jollekin sivulle Internetissä. Kun henkilö klikkaa tätä "aineistotoimintoa", hän joutuu ulos kurssin sivuilta (sivu, jonka olet määritellyt linkin kohteeksi täyttää selainikkunan).