Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

newly translated helpfiles

  • Loading branch information...
commit 56b4711292d66ba426542b6036337c32e77fe890 1 parent 2529f3c
koenr authored
View
6 lang/nl/help/advancedsettings.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Geavanceerde instellingen</b></p>
+
+<p>Het afvinken van één van deze opties zal er voor zorgen dat deze opties standaard voor de leraren verborgen blijven.</p>
+
+<p>Ze zullen wel toegang tot deze opties krijgen door op de knop "Geavanceerde instellingen" te klikken in de instellingenpagina van deze module.
+</p>
View
20 lang/nl/help/lesson/index.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p>Lessons</p>
+
+<ul>
+
+<li> <a href="grade.html"> Het cijfer voor de les </a></li>
+<li> <a href="handlingofretakes.html"> Behandeling van herkansingen</a></li>
+<li> <a href="import.html"> Importeren van nieuwe vragen/a></li>
+<li> <a href="jumpto.html"> De ga-naar link </a></li>
+<li> <a href="maxanswers.html"> Het maximum aantal antwoorden in een les</a></li>
+<li> <a href="maxattempts.html"> Het maximum aantal pogingen (door een leerling)</a></li>
+<li> <a href="maxpages.html"> Aantal pagina's (Cards) to Show </a></li>
+<li> <a href="minquestions.html"> Het minimum aantal vragen in een les</a></li>
+<li> <a href="nextpageaction.html"> Actie na een juist antwoord</a></li>
+<li> <a href="overview.html"> Overzicht</a></li>
+<li> <a href="questionoption.html"> Vraagoptien</a></li>
+<li> <a href="questiontypes.html"> Vragentypes</a></li>
+<li> <a href="retake.html"> Laat leerlingen de les meerdere keren maken </a></li>
+<li> <a href="useeditor.html"> Gebruik de HTML-Editor</a></li>
+
+</ul>

0 comments on commit 56b4711

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.