Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Mar 1, 2013
1 parent 19075a2 commit 58110adcc6a0b1c61491a0e63e552e0168504973
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/hr/install.php
@@ -80,10 +80,10 @@
$string['phpversion'] = 'PHP inačica';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na vašem poslužitelju. Čestitamo!';
-$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
+$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom poslužitelju. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će sustav <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvaća i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Korištenje svih aplikacija u ovom paketu je uređeno licencama pod kojima su izdane. Cijeli <strong>{$a->installername}</strong> paket je rješenje <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> distribuirano pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
-$string['welcomep60'] = 'Sljedeće stranice će vas voditi kroz postupak instalacije i podešavanja <em>Moodle</em> na poslužitelju. Možete prihvatiti zadane postavke ili promijeniti iste sukladno vašim potrebama.';
+$string['welcomep50'] = 'Korištenje svih aplikacija u ovom paketu je uređeno licencama pod kojima su izdane. Cijeli paket <strong>{$a->installername}</strong> je rješenje <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> distribuirano pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
+$string['welcomep60'] = 'Sljedeće stranice će vas voditi kroz postupak instalacije i podešavanja sustava <em>Moodle</em> na poslužitelju. Možete prihvatiti zadane postavke ili promijeniti iste sukladno vašim potrebama.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite na "Next" gumb kako bi započeli <strong>Moodle</strong> instalaciju.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 comments on commit 58110ad

Please sign in to comment.