Permalink
Browse files

polishing

  • Loading branch information...
1 parent 3d4fe23 commit 5b4967a57e01ef69089850d8d7595176c6757961 koenr committed Aug 31, 2004
Showing with 10 additions and 13 deletions.
  1. +10 −13 lang/nl/docs/teacher.html
View
23 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -33,9 +33,10 @@ <h3 class="sectionheading class="sectionheading"><A NAME="started"></A>Van start
laat je alles bewerken waar het naast staat.</p>
<p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - het <strong>help
icoon</strong> geeft je hulp in een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">popup venstertje</a></p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - het <strong>open oog
- icoon</strong> Laat je iets verbergen voor je leerlingen</p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - het <strong>gesloten oog
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>open</strong> is, laat je iets zien aan de leerlingen. Door er op klikken sluit het oog en verberg je het.</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>gesloten</strong> is, verberg je iets voor de leerlingen. Door er op klikken opent het oog en wordt het zichtbaar.</p>
+
+het <strong>gesloten oog
icoon</strong> maakt een verborgen onderdeel terug zichtbaar</p>
</blockquote>
</li>
@@ -50,12 +51,11 @@ <h3 class="sectionheading><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
<p>Je begint best met te kijken onder &quot;Beheer&quot; op de startpagina van je vak en klik op &quot;<strong>Instellingen...</strong>&quot;
(Merk op dat deze link, en de hele Administratie-sectie, alleen voor jouw en de site-beheerder beschikbaar is. Studenten zullen deze links zelfs niet zien).</p>
<p>Op de Instellingen pagina, kun je heel wat veranderen aan de instellingen van je vak,
- gaande van de naam tot de startdatum. Hier wordt er niet verder op in gegaan omdat alle instellingen een help-icoontje hebben
- waar alles tot in detail wordt uitgelegd.
+ gaande van de naam tot de startdatum. Hier wordt er niet verder op in gegaan omdat alle instellingen een help-icoontje hebben waar alles tot in detail wordt uitgelegd.
Toch enkele belangrijke weetjes - de <strong>Format</strong>.</p>
- <p>Afhankelijk van de format die je kiest voor je vak, wordt de basis layout vastgelegd voor je vak, zoals een sjabloon.
+ <p>Afhankelijk van de format die je kiest voor je vak, wordt de basislayout zoals een sjabloon vastgelegd voor je vak.
Moodle 1.0 heeft drie formats - In de toekomst komen er misschien meer (stuur nieuwe ideeën naar <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)</p>
- <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elke van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
+ <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elk van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
<p align="center"><strong>Wekelijks format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
@@ -169,10 +169,7 @@ <h3 class="sectionheading><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
<HR>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
-<blockquote>
- <p>Ik zou een thesis over dit onderwerp kunnen schrijven. Eigenlijk <strong>ben</strong> ik hierover een thesis aan het
- schrijven. <img src="../pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></p>
- <p>Tot ze klaar is enkele korte wenken:</p>
+ <p>Enkele korte wenken:</p>
<ol>
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
@@ -185,8 +182,8 @@ <h3 class="sectionheading><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
in je vak.</li>
<li>Gebruik de link &quot;<strong>Activiteit</strong>&quot; (naast elke naam in de deelnemerslijst, of op elke
gebruikersprofiel pagina). Die geeft je en geweldig overzicht van wat een leerling doet in je cursus.</li>
- <li>Antwoord snel op leerlingen. Laat het niet liggen tot later - doe het meteen. Zo vermijdt je niet alleen dat je
- overompeld wordt door de hoeveelheid communicatie, maar het is een cruciale bouwsteen voor het maken en onderhouden
+ <li>Antwoord snel op leerlingen. Laat het niet liggen tot later - doe het meteen. Zo vermijd je niet alleen dat je
+ overrompeld wordt door de hoeveelheid communicatie, maar het is een cruciale bouwsteen voor het maken en onderhouden
van een gemeenschapsgevoel in je vak.</li>
</ol>
<HR>

0 comments on commit 5b4967a

Please sign in to comment.