Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice for block_glossary_random (XHTML compli…

…ant)
  • Loading branch information...
1 parent 7506825 commit 5b6b0b490e4ba2923acb487f314ae767ffbb9163 ethem committed May 18, 2005
Showing with 18 additions and 3 deletions.
  1. +18 −3 lang/tr/block_glossary_random.php
@@ -1,12 +1,27 @@
<?PHP // $Id$
- // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
-$string['blockname'] = 'Rasgele Terimler';
-$string['invisible'] = '(devam edecek)';
+$string['addentry'] = 'Favori sözcüklerinizi ekleyin!';
+$string['askaddentry'] = 'Öğrenciler sözlüğe sözcük ekleyebiliyorlarsa, bu yazı ile bir link göster';
+$string['askinvisible'] = 'Öğrenciler sözlüğü düzenleyemiyor veya göremiyorsa bu yazıyı göster (linksiz)';
+$string['askviewglossary'] = 'Öğrenciler sözlüğü görebiliyor ancak kayıt ekleyemiyorlarsa bu yazı ile bir link göster';
+$string['blockname'] = 'Rasgele Sözcük';
+$string['intro'] = 'Bu kursa en az bir kayıtla bir sözlük eklendiğinden emin olun. Sonra aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz';
+$string['invisible'] = '(devamı var)';
$string['lastmodified'] = 'Son düzenlenen kayıt';
$string['nextone'] = 'Sonraki kayıt';
+$string['noentriesyet'] = 'Seçilen sözlükte henüz hiç bir sözcük yok.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Düzenle ikonu kullanarak bu bloğu düzenleyin.';
+$string['notyetglossary'] = 'En az bir sözlük seçmeniz gerekiyor.';
$string['random'] = 'Rasgele kayıt';
+$string['refresh'] = 'Gün içinde eklenenlerden seç';
+$string['select_glossary'] = 'Kayıtları bu sözlükten al';
+$string['showconcept'] = 'Herbir kayıt için kavramı (başlığı) göster';
$string['title'] = 'Başlık';
+$string['type'] = 'Yeni kayıt nasıl seçilecek';
+$string['typehelp'] = '<b>Son düzenlenen kayıt</b> her zaman son güncellenen kayıtları gösterirken <b>Rasgele kayıt</b> her seferinde farklı bir tane seçer. <b>Sonraki kayıt</b> seçeneği ise sözcükleri sırasına göre gösterir. Son seçenek son X gün içinde eklenenlerden sözcüğü seçtiği için özellikle daha kullanışlıdır. Herkesin görebileceği <i>Haftanın sözü</i> veya <i>Günün ipucu</i> gibi seçeneklere olanak sunar.';
+$string['viewglossary'] = 'Daha fazla sözcük...';
+$string['whichfooter'] = 'Bu bloğun ilişkili olduğu sözlükle ilgili işlemler için link ayarı yapabilirsiniz. Bu blok sadece bu sözlükte bu linkleri gösterecektir.';
?>

0 comments on commit 5b6b0b4

Please sign in to comment.