Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

 • Loading branch information...
commit 5b82b2d8272ee317f0475ec0581c011b111a7b2e 1 parent 735de1c
authored November 03, 2011

Showing 1 changed file with 62 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 62  install/lang/az/install.php
62  install/lang/az/install.php
... ...
@@ -0,0 +1,62 @@
  1
+<?php
  2
+
  3
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
  4
+//
  5
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
  6
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
  7
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  8
+// (at your option) any later version.
  9
+//
  10
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
  11
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13
+// GNU General Public License for more details.
  14
+//
  15
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
  16
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17
+
  18
+/**
  19
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.2dev installer
  20
+ *
  21
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
  22
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
  23
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
  24
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
  25
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
  26
+ *
  27
+ * @package  installer
  28
+ * @license  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
  29
+ */
  30
+
  31
+$string['admindirname'] = 'Administrator kataloqu';
  32
+$string['availablelangs'] = 'Mümkün dillərin siyahısı';
  33
+$string['chooselanguagehead'] = 'Dili seçin';
  34
+$string['chooselanguagesub'] = 'İndi ancaq proqramın qurulması üçün dili seçin. İstifadəçi interfeysi üçün dili sonradan, qurulma prosesində seçmək olar.';
  35
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodlun {$a} əmr sətri rejimində qurulma proqramı';
  36
+$string['databasehost'] = 'Verilənlər bazasının serveri';
  37
+$string['databasename'] = 'Verilənlər bazasının adı';
  38
+$string['databasetypehead'] = 'Verilənlər bazasının drayverini seçin';
  39
+$string['dataroot'] = 'Verilənlərin kataloqu';
  40
+$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
  41
+$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
  42
+$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
  43
+$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
  44
+Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
  45
+Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
  46
+$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
  47
+$string['installation'] = 'Quraşdırma';
  48
+$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
  49
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
  50
+
  51
+<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
  52
+
  53
+<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
  54
+  Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
  55
+<ol>
  56
+<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
  57
+Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
  58
+<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
  59
+<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
  60
+  <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
  61
+  <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
  62
+</ol>';

0 notes on commit 5b82b2d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.