Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 18c6828 commit 5c0dc0ac314a733e7de164438550eccc79a7ff2c koenr committed Jan 13, 2005
Showing with 26 additions and 12 deletions.
  1. +10 −4 lang/nl/assignment.php
  2. +3 −1 lang/nl/calendar.php
  3. +3 −4 lang/nl/glossary.php
  4. +6 −1 lang/nl/message.php
  5. +2 −1 lang/nl/moodle.php
  6. +2 −1 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
@@ -16,6 +16,15 @@
$string['duedate'] = 'Uiterste inleverdatum';
$string['duedateno'] = 'Geen uiterste inleverdatum';
$string['early'] = '$a vroeg';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username heeft de inzending voor opdracht $a->assignment aangepast.
+
+Je kunt ze hier vinden:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username heeft de inzending voor opdracht <i>$a->assignment</i> aangepast.<br /><br />
+Je kunt ze hier vinden:
+Je kunt het <a href=\"$a->url\"> nakijken op de website</a>.';
+$string['emailteachers'] = 'Stuur een e-mail als waarschuwing naar de leraren';
$string['existingfiledeleted'] = 'Het vorige bestand is verwijderd: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker $a is niet gelukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
@@ -34,9 +43,6 @@
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -52,6 +52,7 @@
$string['explain_dstpresetforced'] = 'De site-beheerder laat gebruikers niet toe deze optie te wijzigen.';
$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel je het (maximum) aantal dagen in de toekomst in dat een activiteit moet starten om weergegeven te worden als een komende activiteit. Activiteiten die later dan dat aantal dagen zullen gebeuren, worden niet getoond als komende activiteit. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de instelling \"maximumaantal getoonde activiteiten \") dan zullen de activiteiten die het verst in de toekomst liggen niet getoond worden.';
$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximumaantal komende activiteiten in dat getoond kan worden. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm zal innemen.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Als deze optie ingeschakeld is, dan zal Moodle je laatste gebeurtenisfilter opslaan en die telkens wanneer je je aanmeldt automatisch gebruiken.';
$string['explain_startwday'] = 'Een kalenderweek zal starten op de dag die je hier kiest.';
$string['explain_timeformat'] = 'Je kunt kiezen of de tijd in 12- of 24-uurformaat wordt weergegeven. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal het formaat automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
$string['first'] = 'eerste';
@@ -74,6 +75,7 @@
$string['pref_dstpreset'] = 'Zomertijd';
$string['pref_lookahead'] = 'Aantal dagen vooruit kijken naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'maximumaantal getoonde activiteiten';
+$string['pref_persistflt'] = 'Filsterinstellingen opslaan';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
$string['pref_timeformat'] = 'Tijdsweergave';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'Alles';
$string['allowcomments'] = 'Commentaar toevoegen toelaten';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meer keren invoegen toelaten';
+$string['allowprintview'] = 'Afdrukbare versie tonen toelaten';
$string['allowratings'] = 'Toelaten invoer te beoordelen?';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['approve'] = 'Goedkeuren';
@@ -130,6 +131,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Aantal items';
$string['onebyline'] = '(één per lijn)';
$string['printerfriendly'] = 'Afdrukbare versie';
+$string['printviewnotallowed'] = 'Afdrukbare versie tonen is niet toegelaten';
$string['question'] = 'Vraag';
$string['rate'] = 'Beoordeel';
$string['rating'] = 'Beoordeling';
@@ -156,9 +158,6 @@
$string['special'] = 'Speciale tekens';
$string['standardview'] = 'Blader alfabetisch';
$string['studentcanpost'] = 'Leerlingen kunnen items toevoegen';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['totalentries'] = 'Totaal aantal items';
$string['usedynalink'] = 'Link de items uit de woordenlijst automatisch';
$string['waitingapproval'] = 'Nog goedkeuren';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['addcontact'] = 'Voeg een contactpersoon toe';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['beepnewmessage'] = 'Geluidssignaal als er een nieuwe boodschap binnenkomt';
$string['blockcontact'] = 'Blokkeer contactpersoon';
$string['blockedmessages'] = '$a boodschap(pen) van/aan geblokkeerde gebruikers';
+$string['contacts'] = 'Contactpersonen';
$string['context'] = 'contekst';
$string['deletemessagesdays'] = 'Aantal dagen voor oude boodschappen automatisch verwijderd worden';
$string['discussion'] = 'Discussie';
@@ -31,18 +32,22 @@
$string['nomessages'] = 'Geen wachtende boodschappen';
$string['nomessagesfound'] = 'Geen boodschappen gevonden';
$string['nosearchresults'] = 'Je zoekopdracht gaf geen resultaten';
+$string['offline'] = 'Off line';
$string['offlinecontacts'] = 'Off line contactpersonenen ($a)';
+$string['online'] = 'On line';
$string['onlinecontacts'] = 'On line contactpersonen ($a)';
$string['onlyfromme'] = 'Enkel boodschappen van mij';
$string['onlymycourses'] = 'Enkel in mijn vakken';
$string['onlytome'] = 'Enkel boodschappen aan mij';
$string['pagerefreshes'] = 'Deze pagina ververst automatisch om de $a seconden';
$string['removecontact'] = 'Verwijder contactpersoon';
$string['savemysettings'] = 'Bewaar mijn instellingen';
+$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforperson'] = 'Zoek een persoon';
$string['searchmessages'] = 'Zoek boodschappen';
$string['sendmessage'] = 'Stuur boodschap';
$string['sendmessageto'] = 'Stuur boodschap aan $a';
+$string['settings'] = 'Instellingen';
$string['settingssaved'] = 'Jouw instellingen werden bewaard';
$string['showmessagewindow'] = 'Toon automatisch het boodschapvenster wanneer ik nieuwe boodschappen krijg (je browser moet popups toelaten voor deze site)';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -232,6 +232,7 @@
$string['continue'] = 'Ga door';
$string['continuetocourse'] = 'Klik hier om je vak binnen te gaan';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies moeten aan staan in je browser';
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Het gebruik van cookies is door je browser niet toegelaten. Met deze instelling kun je deze site niet gebruiken.';
$string['copy'] = 'Kopie';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Vakbestanden kopiëren';
$string['copyinguserfiles'] = 'Gebruikersbestanden kopiëren';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -225,6 +225,7 @@
$string['readytosend'] = 'Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?';
$string['reattemptquiz'] = 'Probeer de test opnieuw';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Recent toegevoegde vraag!';
+$string['recurse'] = 'Gebruik ook subcategorieën';
$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
$string['regradecomplete'] = 'Alle pogingen zijn herberekend';
$string['regradecount'] = '$a->changed van de $a->attempt cijfers zijn gewijzigd ';

0 comments on commit 5c0dc0a

Please sign in to comment.