Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080117)

  • Loading branch information...
1 parent 509f1f0 commit 5c457d48e9d98a15165d3d9bd49001763a896f38 moodler committed Jan 17, 2008
Showing with 43 additions and 31 deletions.
  1. +8 −6 install/lang/da_utf8/installer.php
  2. +35 −25 install/lang/et_utf8/installer.php
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['compatibilitysettings'] = 'Kontrollerer dine PHP-indstillinger...';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Kontrollerer dine PHP-indstillinger...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'For at Moodle kan køre uden problemer skal din server \"bestå\" alle disse test.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er up to date';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajour';
$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php-filen, der indeholder de valgte indstillinger, sandsynligvis fordi Moodlebiblioteket er skrivebeskyttet. Du kan manuelt kopiere den følgende kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af Moodle-biblioteket.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er blevet oprettet';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurationen er færdig.';
@@ -109,6 +109,7 @@
<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
<b>Password:</b> dit database password<br />
<b>Tables Præfix:</b> præfix der bruges foran alle tabelnavnene (nødvendigt)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Note:</b> Installationsprocessen vil søge at oprette en database hvis ikke den findes allerede.';
$string['dataroot'] = 'Databibliotek';
$string['datarooterror'] = 'Data-biblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venligst databaseinformationerne.';
@@ -146,7 +147,7 @@
$string['dirroot'] = 'Moodle-bibliotek';
$string['dirrooterror'] = 'Det angivne Moodle-bibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodle-installation. Den nedenstående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = '\"Downloadet fil-tjek fejlede';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek fejlede';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download \"$a\"-sprogpakken';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Download sprogpakke';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Du kan fortsætte installationen med standard-sprogpakken,\"$a\".';
@@ -199,6 +200,7 @@
$string['installation'] = 'Installation';
$string['invalidemail'] = 'Ugyldig e-mail-adresse';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5';
+$string['invalidurl'] = 'Ugyldig URL';
$string['langdownloaderror'] = 'Sproget \"$a\" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
$string['langdownloadok'] = 'Sproget \"$a\" blev installeret. Installationen vil fortsætte på dette sprog.';
$string['language'] = 'Sprog';
@@ -276,8 +278,8 @@
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Dansk';
-$string['unicoderecommended'] = 'Alle data skal helst gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
-$string['unicoderequired'] = 'Alle data skal gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
+$string['unicoderecommended'] = 'Alle data skal helst gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgraderer fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
+$string['unicoderequired'] = 'Alle data skal gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgraderer fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
$string['user'] = 'Bruger';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>$a->packname $a->packversion</strong> på din computer.
@@ -287,8 +289,8 @@
$string['welcomep50'] = 'Brugen af programmerne i denne pakke er styret af deres respektive licenser. Hele <strong>$a->installername</strong>-pakken er <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> og distribueret under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>-licensen.';
$string['welcomep60'] = 'De følgende sider vil hjælpe dig gennem nogle nemme trin til konfiguration og opsætning af <strong>Moodle</strong> på din computer. Du kan acceptere standardindstillingerne eller vælge at ændre dem så de bedre svarer til dine egne behov.';
$string['welcomep70'] = 'Klik på \"Næste\" herunder for at forsætte opsætningen af <strong>Moodle</strong>.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Forkert destinations sti';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Forkert kilde URL';
+$string['wrongdestpath'] = 'Forkert destinationssti';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Forkert kilde-URL';
$string['wrongzipfilename'] = 'Forkert zip-filnavn.';
$string['wwwroot'] = 'Web-adresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen lader ikke til at være korrekt - Moodle-installationen kunne ikke findes der.';
@@ -22,17 +22,19 @@
$string['cannotsavezipfile']='Ei saa salvestada ZIP faili.';
$string['cannotunzipfile']='Ei saa lahti pakkida faili.';
$string['caution']='Hoiatus';
-$string['check'] = 'Kontrolli';
+$string['check']='Kontrolli';
$string['chooselanguage']='Vali keel';
$string['chooselanguagehead']='Keele valik';
-$string['closewindow'] = 'Sule aken';
+$string['chooselanguagesub']='Palun vali keel, mida kasutatakse AINULT installeerimise käigus. Hiljem saab valida õpikeskkonna ja kasutajate keelt.';
+$string['closewindow']='Sule aken';
$string['compatibilitysettings']='Kontrollin teie PHP sätteid ...';
$string['compatibilitysettingshead']='PHP seadete kontrollimine...';
+$string['compatibilitysettingssub']='Sinu server peab läbima kõik need testid, et Moodle jookseks korralikult';
$string['configfilenotwritten']='Installeerimisskript ei suutnud automaatselt tekitada config.php faili, mis sisaldaks sinu valitud seadistusi. Põhjus võib olla selles, et sinu Moodle kataloog ei ole kirjutatav. Sa võid käsitsi kopeerida järgneva koodi config.php nimelisse faili, mis asub Moodle juurkataloogis.';
$string['configfilewritten']='config.php on edukalt loodud';
$string['configurationcomplete']='Seadistamine lõpetatud';
$string['configurationcompletehead']='Konfigureerimine lõpetatud';
-$string['continue'] = 'Jätka';
+$string['continue']='Jätka';
$string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['customcheck']='Muud kontrollid';
$string['database']='Andmebaas';
@@ -104,7 +106,7 @@
$string['dataroot']='Andmete kataloog';
$string['datarooterror']='Sinu määratud andmete kataloogi ei suudetud leida ega luua. Paranda tee või loo ise käsitsi see kataloog.';
$string['dbconnectionerror']='Me ei suutnud sinu määratud andmebaasi ühendada. Palun kontrolli oma andmebaasi seadistust.';
-$string['dbcreationerror']='Andmebaasi loomise viga. Ei suudetud luua andmebaasi nime olemasolevate seadistustega. ';
+$string['dbcreationerror']='Andmebaasi loomise viga. Ei suudetud luua andmebaasi nime olemasolevate seadistustega.';
$string['dbhost']='Hosti server';
$string['dbpass']='Parool';
$string['dbprefix']='Tabeli eesliide';
@@ -119,43 +121,48 @@
<p><b>Andmete kataloog:</b>
Sul on vaja kohta, kuhu Moodle salvestab üles laetud failid. See kataloog peaks olema loetav JA KIRJUTATAV veebiserveri kasutaja poolt (tavaliselt \'nobody\' või \'apache\'), kuid ei tohiks olla otse veebi kaudu ligipääsetav.
</p>';
+$string['directorysettingshead']='Palun kinnita Moodle installatsiooni asukohta';
$string['dirroot']='Moodle kataloog';
$string['dirrooterror']='Moodle kataloogi seadistus näib olevat vigane - me ei suuda sealt leida Moodle installatsiooni. Allpool olev väärtus on nullitud.';
$string['download']='Lae alla';
$string['downloadedfilecheckfailed']='Alla laetud faili kontroll ebaõnnestus.';
$string['downloadlanguagebutton']='Tõmba alla &quot;$a&quot; keelepakett';
$string['downloadlanguagehead']='Tõmba alla keelepakett';
-$string['doyouagree'] = 'Kas olete lugenud ja mõistnud kõiki tingimusi?';
+$string['downloadlanguagesub']='Sul on praegu võimalus tõmmata alla keelepakk ja jätkata installeerimist vastavas keeles.<br /><br />Kui Sa oled mitte võimeline alla tõmbama keelepakki, siis installeerimine jätkub inglise keeles. (Niipea, kui installeerimine on lõppenud, on Sul võimalus alla tõmmata täiendavaid keelepakke.)';
+$string['doyouagree']='Kas olete lugenud ja mõistnud kõiki tingimusi?';
$string['environmenterrortodo']='Sa pead lahendama kõik keskkonna probleemid (vead), mis leiti ülal, et hakata installeerima vastavat Moodle versiooni!';
$string['environmenthead']='Keskkonna kontrollimine...';
$string['environmentrecommendcustomcheck']='kui see test ebaõnnestub, siis see võib saada potentsiaalseks probleemiks';
$string['environmentrecommendinstall']='on soovitatav, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
$string['environmentrequirecustomcheck']='see test peab olema edukalt läbitud';
$string['environmentrequireinstall']='on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
$string['environmentrequireversion']='versioon $a->needed on nõutud, Sinul on jooksmas versioon $a->current';
-$string['error'] = 'Viga';
+$string['environmentsub']='Me kontrollime, kas mitmesugused süsteemi komponendid vastavad nõudmistele.';
+$string['error']='Viga';
$string['fail']='Fail';
$string['fileuploads']='Failide üleslaadimine';
$string['fileuploadserror']='See peaks olema sisse lülitatud';
$string['fileuploadshelp']='<p>Failide üleslaadimine näib sinu serveris olevat välja lülitatud.</p>
<p>Moodle\'it saab ikka installeerida, kui selle võimaluseta ei saa sa kursuse faile või uute kasutajate andmeid üles laadida</p>
<p>Failide üleslaadimise sisse lülitamiseks pead sa (või sinusüsteemiadministraator) muutma main php.ini faili oma süsteemis ja seadma <b>file_uploads</b> väärtuseks \'1\'.</p>';
$string['gdversion']='GD versioon';
-$string['gdversionerror']='GD teek peaks olema võimeline töötlema ja looma pilte. ';
+$string['gdversionerror']='GD teek peaks olema võimeline töötlema ja looma pilte.';
$string['gdversionhelp']='<p>Sinu serveril ei paista GD installeeritud olevat.</p>
<p>GD on andmeteek, mis on vajalik PHP jaoks, et Moodle\'il oleks võimalik pilte (kasutajate ikoonid, logide graafikud) töödelda ja luua. Moodle töötab ikka ka GD puudumisel, aga need võimalused ei ole siis sinu jaoks kättesaadavad.</p>
<p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
<p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
+$string['globalsquotes']='Ebaturvaline globaalmuutujate häsitlemine';
+$string['globalsquoteserror']='Paranda oma PHP seadeid: mitte võimalda \"register_globals\" ja/või võimalda \"magic_quotes_gpc\".';
$string['globalsquoteshelp']='<p>Kombinatsioon mitte lubatud Magic Quotes GPC ja võimaldatud Register Globals samaaegsest seadistusest ei ole soovitatav.</p><p>Soovituslik seadistus on <b>magic_quotes_gpc = On</b> and <b>register_globals = Off</b> Sinu php.ini failis</p><p>Kui Sul ei ole ligipääsu php.ini failile, siis peaksid paneme alljärgnevad read Moodle kataloogis olevasse faili .htaccess:<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote><blockquote>php_value register_globals Off</blockquote></p>';
-$string['help'] = 'Abi';
+$string['help']='Abi';
$string['iconvrecommended']='Fakultatiivse ICONV teegi installeerimine on tungivalt soovitatav tõstmaks õpikeskkonna jõudlust, eriti kui õpikeskkond toetab mitte ladinatähistikuga keeli (näiteks eesti keelt).';
-$string['info'] = 'Informatsioon';
+$string['info']='Informatsioon';
$string['installation']='Installeerimine';
-$string['invalidemail'] = 'Vigane e-posti aadress';
-$string['invalidmd5']='Vigane md5';
+$string['invalidemail']='Vigane e-posti aadress';
+$string['invalidmd5']='Vigane md5'; // ORPHANED
$string['langdownloaderror']='Kahjuks keelt \"$a\" ei paigaldatud. Paigaldamine jätkub inglise keeles.';
$string['langdownloadok']='Keel \"$a\" paigaldati edukalt. Paigaldamisprotsess jätkub selles keeles.';
-$string['language'] = 'Keel';
+$string['language']='Keel';
$string['magicquotesruntime']='Magic Quotes talitlusaeg';
$string['magicquotesruntimeerror']='See peaks olema välja lülitatud';
$string['magicquotesruntimehelp']='<p>Magic quotes talitlusaeg peaks olema välja lülitatud, et Moodle saaks korralikult funktsioneerida.</p>
@@ -177,22 +184,22 @@
<p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield']='Mõned nõutud väljad on puudu';
-$string['moodledocslink'] = 'Moodle manuaalid käesoleva lehe kohta';
+$string['moodledocslink']='Moodle manuaalid käesoleva lehe kohta';
$string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus MSSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['mysql']='MySQL (mysql)';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp']='PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
-$string['name'] = 'Nimi';
-$string['next'] = 'Järgmine';
+$string['name']='Nimi';
+$string['next']='Järgmine';
$string['oci8po']='Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus OCI8 ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda Oracle\'ga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['odbc_mssql']='SQL*Server üle ODBC (odbc_mssql)';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus ODBC ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
-$string['ok'] = 'OK';
+$string['ok']='OK';
$string['opensslrecommended']='Fakultatiivse OpenSSL teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['pass']='Korras';
-$string['password'] = 'Salasõna';
+$string['password']='Salasõna';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus PGSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda PostgreSQL\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['php50restricted']='PHP 5.0.x omab mitmeid probleeme. Palun uuenda 5.1.x või lase tagasi 4.3.x or 4.4.x PHP versioonile';
$string['phpversion']='PHP versioon';
@@ -201,10 +208,11 @@
<p>Sinu jooksev versioon on $a</p>
<p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
$string['postgres7']='PostgreSQL (postgres7)';
-$string['previous'] = 'Eelmine';
+$string['previous']='Eelmine';
+$string['releasenoteslink']='Antud Moodle versiooni kohta informatsiooni palun vaata leheküljelt <a target=\"_new\" href=\"$a\">Väljalaske märkmed</a>';
$string['remotedownloadnotallowed']='Komponentide alla tõmbamine ei ole Sinu serverisse lubatud (sest allow_url_fopen keelatud).<br /><br />Sa pead tõmbama alla faili <a href=\"$a->url\">$a->URL</a> käsitsti, kopeerima \"$a->dest\" oma serveris ja sinna lahti pakkima.';
-$string['report'] = 'Ülevaade';
-$string['restricted'] = 'Piiratud';
+$string['report']='Ülevaade';
+$string['restricted']='Piiratud';
$string['safemode']='Ohutu režiim';
$string['safemodeerror']='Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
$string['safemodehelp']='<p>Moodle võib tekkida mitmesuguseid probleeme, kui ohutu režiim on sisse lülitatud, näiteks ei luba ta tõenäoliselt luua uusi faile.</p>
@@ -216,17 +224,19 @@
$string['sessionautostarthelp']='<p>Moodle vajab sessiooni tuge ja ei tööta ilma selleta.</p>
<p>Sessioone saab sisse lülitada php.ini failist, otsi sealt session.auto_start parameetrit.</p>';
$string['skipdbencodingtest']='Jäta vahele andmebaasi kodeeringu test';
-$string['status'] = 'Staatus';
+$string['status']='Staatus';
$string['thischarset']='UTF-8';
$string['thisdirection']='ltr';
$string['thislanguage']='Eesti';
$string['unicoderecommended']='Soovitatav on kõikide andmete salvestamine UTF-8\'s (unicode). Uued paigaldamised peaksid olema tehtud andmebaasi, mille vaikimisi kodeering on Unicode. Kui uuendada, siis peaksid teostama UTF-8\'sse üleviimise protsessi (vaata Admin lehte).';
-$string['user'] = 'Kasutaja';
-$string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
+$string['user']='Kasutaja';
+$string['welcomep10']='$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20']='Sa näed seda lehte, sest oled edukalt installeerinud ja käivitanud <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketi Sinu arvutis. Õnnitleme!';
+$string['welcomep40']='Pakett sisaldab ka <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep70']='Vajuta \"Järgmine\" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
-$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
+$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.'; // ORPHANED
$string['wrongsourcebase']='Vale allika URL\'i baas.';
-$string['wrongzipfilename']='Vale ZIP failinimi.';
+$string['wrongzipfilename']='Vale ZIP failinimi.'; // ORPHANED
$string['wwwroot']='Veebiaadress';
$string['wwwrooterror']='Veebiaadress näib vigane - Moodle installatsiooni ei paista seal olevat.';
?>

0 comments on commit 5c457d4

Please sign in to comment.