Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
 • Loading branch information...
commit 5e46fb58014b29a4f076fa26fed9cb8133258d78 1 parent 541d936
authored October 10, 2005
3  lang/tr/grades.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // grades.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
  2
+   // grades.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcategory'] = 'Kategori Ekle';
@@ -76,6 +76,7 @@
76 76
 $string['nomode'] = 'YOK';
77 77
 $string['nonnumericweight'] = 'Sayýsal olmayan deðer alýndý ';
78 78
 $string['nonweightedpct'] = 'Aðýrlýksýz %%';
  79
+$string['notteachererror'] = 'Bu özelliði kullanmak için eðitimci olmalýsýnýz.';
79 80
 $string['pctoftotalgrade'] = 'toplam notlarýn %%';
80 81
 $string['percent'] = 'Yüzde';
81 82
 $string['percentascending'] = 'Yüzde (artan sýralama)';
24  lang/tr/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Eylem';
@@ -151,14 +151,12 @@
151 151
 $string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
152 152
 $string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
153 153
 $string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
154  
-$string['checkall'] = 'Tümünü seç';
155 154
 $string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
156 155
 $string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
157 156
 $string['checkingforbbexport'] = 'BlackBoard çıkarması için kontrol ediliyor';
158 157
 $string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
159 158
 $string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
160 159
 $string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
161  
-$string['checknone'] = 'Hiçbirini seçme';
162 160
 $string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
163 161
 $string['choose'] = 'Seç';
164 162
 $string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
@@ -416,11 +414,16 @@
416 414
 <p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
417 415
 $string['enable'] = 'Etkinleştir';
418 416
 $string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
  417
+$string['enroldate'] = 'Tarih aralığı';
  418
+$string['enrolenddate'] = 'Bitiş tarihi';
  419
+$string['enrolenddaterror'] = 'Kayıt bitiş tarihi kayıt başlangıç tarihinden önce olamaz';
  420
+$string['enrollable'] = 'Kursa kayıt olunabilir';
419 421
 $string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
420 422
 $string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
421 423
 $string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
422 424
 $string['enrolme'] = 'Beni bu kursa kaydet';
423 425
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br /> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
  426
+$string['enrolmentend'] = 'Kayıt Bitişi';
424 427
 $string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
425 428
 $string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kurs kaydı için bir defalığına kullanacağınız özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerekmektedir.<br />
426 429
 Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız bu kişiden isteyebilirsiniz: $a';
@@ -431,7 +434,9 @@
431 434
 $string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
432 435
 $string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br /> $a';
433 436
 $string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
  437
+$string['enrolmentstart'] = 'Kayıt Başlangıcı';
434 438
 $string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
  439
+$string['enrolstartdate'] = 'Başlangıç tarihi';
435 440
 $string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
436 441
 $string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
437 442
 epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
@@ -449,7 +454,17 @@
449 454
 $string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
450 455
 $string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
451 456
 $string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
  457
+$string['expirynotify'] = 'Kayıt bitiş onayı';
  458
+$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
  459
+$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Sevgili öğrenci:
  460
+
  461
+Bu uyarı $a->threshold gün içinde kayıt süresinin biteceği $a->course kursuna kaydınız hakkındadır.
  462
+
  463
+Lütfen daha fazla bilgi için eğitimcinizle iletişim kurunuz.';
  464
+$string['expirythreshold'] = 'Aralık';
452 465
 $string['explanation'] = 'Açıklama';
  466
+$string['extendenrol'] = 'Kaydı uzat';
  467
+$string['extendperiod'] = 'Uzatılan süre';
453 468
 $string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
454 469
 $string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
455 470
 $string['feedback'] = 'Geribildirim';
@@ -596,6 +611,7 @@
596 611
 $string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
597 612
 $string['info'] = 'Bilgi';
598 613
 $string['institution'] = 'Kurum';
  614
+$string['instudentview'] = '(öğrenci görünümü)';
599 615
 $string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
600 616
 $string['invalidlogin'] = 'Geçersiz giriş, tekrar deneyin';
601 617
 $string['ip_address'] = 'IP Adresi';
@@ -783,6 +799,7 @@
783 799
 $string['next'] = 'Sonraki';
784 800
 $string['no'] = 'Hayır';
785 801
 $string['nobody'] = 'Hiçkimse';
  802
+$string['nochange'] = 'Değişiklik yok';
786 803
 $string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
787 804
 $string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
788 805
 $string['nodstpresets'] = 'Yönetici Yaz Saati Uygulamasını desteğini etkinleştirmedi.';
@@ -815,6 +832,7 @@
815 832
 $string['nosuchemail'] = 'Böyle bir eposta adresi yoktur';
816 833
 $string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
817 834
 $string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
  835
+$string['notenrollable'] = 'Bu kursa şu anda kayıt olunamaz.';
818 836
 $string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
819 837
 $string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Dikkat: Kullanıcı verisini geri yüklerken kurs kullanıcılarının da geri yüklenmesi gerekiyor (etkinlikler, dosyalar, mesajlardaki). Bu ayar sizin için değiştirildi.';
820 838
 $string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';

0 notes on commit 5e46fb5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.