Permalink
Browse files

updates

  • Loading branch information...
1 parent 9696ec0 commit 5e671f2eed6c67f114a1aa974e1c41ae4325e93f paca70 committed Sep 21, 2004
Showing with 32 additions and 13 deletions.
  1. +3 −1 lang/fi/forum.php
  2. +5 −3 lang/fi/moodle.php
  3. +19 −5 lang/fi/quiz.php
  4. +5 −4 lang/fi/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -146,6 +146,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
+$string['yesforever'] = 'Kyllä, aluksi';
+$string['yesinitially'] = 'Kyllä, pysyvästi';
$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aihe';
$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
$string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kategoriat ja kurssit sekä niille käyttäjät';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Määrittele HTML editorin perusasetukset';
$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa tunnuksia';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Valitse sisäiset tai ulkoiset tavat kurssijäsenyyksien hallintaan';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjaantumisia';
@@ -72,6 +73,7 @@
$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vierailijatunnuksella sisään.';
$string['allownot'] = 'Älä salli';
$string['allparticipants'] = 'Kaikki osallistujat';
+$string['allteachers'] = 'Kaikki opettajat';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Å,Ä,Ö';
$string['alphanumerical'] = 'Voi sisältää ainostaan kirjaimia tai numeroita';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.';
@@ -489,6 +491,7 @@
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osAatovat kokonaan näkymättömissä';
$string['hide'] = 'Piilota';
$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
+$string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
$string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
$string['hitsoncourse'] = 'Käyttäjän $a->username sivupyynnöt kurssilla $a->coursename';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Sivupyynnöt tänään kurssilla $a->coursename';
@@ -688,8 +691,6 @@
$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
-$string['notifyloginfailuresmessagefromip'] = 'IP osoitteesta';
-$string['notifyloginfailuresmessagewithuser'] = 'tunnuksella';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
@@ -818,6 +819,7 @@
$string['showonlyweek'] = 'Näytä vain viikko $a';
$string['showrecent'] = 'Näytä viimeiset tapahtumat';
$string['showreports'] = 'Näytä tapahtuma raportti';
+$string['showsettings'] = 'Näytä asetukset';
$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
$string['since'] = 'Alkaen';
$string['sincelast'] = 'viime kirjaantumisen jälkeen';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
@@ -30,7 +30,8 @@
$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tenttien muokkaukseen';
$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
-$string['calculatedquestion'] = 'Laskettu kysymys ei tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
+$string['calculated'] = 'Lasku';
+$string['calculatedquestion'] = 'Laskutehtävää ei ole tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
$string['caseno'] = 'Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä';
$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko';
$string['caseyes'] = 'Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä';
@@ -39,10 +40,14 @@
$string['categoryinfo'] = 'Kategorian tiedot';
$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' sisältää \'$a->count\' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria, johon siirrät ne.';
$string['categorymoveto'] = 'Siirrä valitut tähän kategoriaan.';
+$string['checkanswer'] = 'Tarkista';
$string['choice'] = 'Valitse';
$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
-$string['confirmstartattempt'] = 'Tentissä on aikaraja oletko varma että haluat aloittaa?';
+$string['close'] = 'Sulje esikatselu';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Tentissä on aikaraja. Oletko varma että haluat aloittaa?';
$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
+$string['correctanswerformula'] = 'Oikea ratkaisukaava';
+$string['correctanswerlength'] = 'Merkitsevät arvot';
$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
$string['corrresp'] = 'Oikea vastaus';
$string['countdown'] = 'Laskenta';
@@ -60,10 +65,11 @@
$string['deletequestioncheck'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa \'$a\'?';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editingcalculated'] = 'Laskutehtävän muokkaaminen';
$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
-$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhteensopivat kysymykset';
+$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhdistelytehtävää';
$string['editingmultianswer'] = 'Aukkotehtävien editointi';
$string['editingmultichoice'] = 'Muokataan monivalintaa';
$string['editingnumerical'] = 'Muokataan numeerista kysymystä';
@@ -80,6 +86,7 @@
$string['exportquestions'] = 'Vie kysymykset tiedostoon';
$string['false'] = 'Epätosi';
$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['fileformat'] = 'Tiedostomuoto';
$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
@@ -99,10 +106,13 @@
$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
$string['introduction'] = 'Johdanto';
$string['itemanal'] = 'Kysymyskohtainen vastausten tilastointi';
+$string['link'] = 'Linkki';
$string['listitems'] = 'Tentin kysymykset';
$string['marks'] = 'Pistettä';
$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
+$string['max'] = 'Max';
+$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minuuttia';
$string['missinganswer'] = 'Liian vähän :ANSWER, :Lx, :Rx kohtia kysymykselle rivillä $a. Kysymykselle pitää määritellä ainakin kaksi mahdollista vastausta.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Oikea vastaus täytyy määrittää';
@@ -130,6 +140,8 @@
$string['paragraphquestion'] = 'Kappalekysymys ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
$string['passworderror'] = 'Annettu salasana on virheellinen';
$string['percentcorrect'] = 'Prosentuaalisesti oikein';
+$string['preview'] = 'Esikatselu';
+$string['previewquestion'] = 'Esikatsele kysymystä';
$string['publish'] = 'Julkaise';
$string['publishedit'] = 'Sinulla pitää olla lisäys ja muokkausoikeudet julkaisevalla kursilla muokataksesi kysymyksiä tässä kategoriassa.';
$string['qti'] = 'IMS QTI- muoto';
@@ -158,6 +170,8 @@
$string['regrade'] = 'Arvioi uudelleen kaikki yritykset';
$string['regradecomplete'] = 'Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.';
$string['regradecount'] = '$a->changed / $a->attempt yrityksen arviointi muuttui.';
+$string['relative'] = 'Relatiivinen';
+$string['remove'] = 'Poista';
$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
$string['report'] = 'Raportit';
$string['reportfullstat'] = 'Yksityiskohtaiset tilastot';
View
@@ -1,18 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
-$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, kaytä sitä vain, jos et muuta voi.';
+$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, käytä sitä vain, jos et muuta voi.';
$string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
$string['configpopuplocation'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa sijanti?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa valikkorivi?';
-$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdus ikkunoiden kokoa muuttaa?';
+$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdusikkunoiden kokoa muuttaa?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
@@ -59,11 +59,12 @@
$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa.';
$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
+$string['resourcetype9'] = 'Hakemisto';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Näytä hakemisto';
$string['resourcetypefile'] = 'Linkitä tiedostoon tai web-sivuun';
$string['resourcetypehtml'] = 'Tee uusi web-sivu';
$string['resourcetypelabel'] = 'Lisää otsikko';
-$string['resourcetypetext'] = 'Tee uusi teksti-sivu';
+$string['resourcetypetext'] = 'Tee uusi tekstisivu';
$string['searchweb'] = 'Etsi web-sivua';
$string['variablename'] = 'Muuttujan nimi';

0 comments on commit 5e671f2

Please sign in to comment.