Permalink
Browse files

New Dutch translation from Hans Zwart and Jacob Romeyn!

 • Loading branch information...
1 parent 1421704 commit 5f55de10078fd987ad61b654d3e5e59ffcc1c178 moodler committed Jan 3, 2003
Showing with 1,742 additions and 0 deletions.
 1. +23 −0 lang/nl/README
 2. +43 −0 lang/nl/assignment.php
 3. +62 −0 lang/nl/auth.php
 4. +17 −0 lang/nl/choice.php
 5. +18 −0 lang/nl/docs/module_files.txt
 6. +107 −0 lang/nl/forum.php
 7. +7 −0 lang/nl/help/assignment/assignmenttype.html
 8. +9 −0 lang/nl/help/assignment/resubmit.html
 9. +4 −0 lang/nl/help/choice/options.html
 10. +6 −0 lang/nl/help/coursecategory.html
 11. +11 −0 lang/nl/help/courseformats.html
 12. +4 −0 lang/nl/help/coursefullname.html
 13. +4 −0 lang/nl/help/coursenewsitems.html
 14. +4 −0 lang/nl/help/coursenumsections.html
 15. +5 −0 lang/nl/help/courserecent.html
 16. +4 −0 lang/nl/help/courseshortname.html
 17. +5 −0 lang/nl/help/coursestartdate.html
 18. +8 −0 lang/nl/help/enrolmentkey.html
 19. +8 −0 lang/nl/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +5 −0 lang/nl/help/forum/attachment.html
 21. +3 −0 lang/nl/help/forum/forumtype.html
 22. +21 −0 lang/nl/help/forum/ratings.html
 23. 0 lang/nl/help/forum/subscription.html
 24. +9 −0 lang/nl/help/guestaccess.html
 25. +5 −0 lang/nl/help/html.html
 26. +4 −0 lang/nl/help/langedit.html
 27. +38 −0 lang/nl/help/mods.html
 28. +6 −0 lang/nl/help/picture.html
 29. +20 −0 lang/nl/help/questions.html
 30. 0 lang/nl/help/quiz/attempts.html
 31. +7 −0 lang/nl/help/quiz/categories.html
 32. +3 −0 lang/nl/help/quiz/correctanswers.html
 33. +4 −0 lang/nl/help/quiz/feedback.html
 34. +17 −0 lang/nl/help/quiz/grademethod.html
 35. 0 lang/nl/help/quiz/maxgrade.html
 36. +3 −0 lang/nl/help/quiz/multichoice.html
 37. +27 −0 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
 38. +3 −0 lang/nl/help/quiz/random.html
 39. +3 −0 lang/nl/help/quiz/shortanswer.html
 40. +3 −0 lang/nl/help/quiz/timeopen.html
 41. +4 −0 lang/nl/help/quiz/truefalse.html
 42. +5 −0 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
 43. +3 −0 lang/nl/help/resource/summary.html
 44. +137 −0 lang/nl/help/richtext.html
 45. +63 −0 lang/nl/help/surveys.html
 46. +7 −0 lang/nl/help/teachers.html
 47. +137 −0 lang/nl/help/text.html
 48. +14 −0 lang/nl/help/textformat.html
 49. +27 −0 lang/nl/journal.php
 50. +503 −0 lang/nl/moodle.php
 51. +106 −0 lang/nl/quiz.php
 52. +27 −0 lang/nl/resource.php
 53. +179 −0 lang/nl/survey.php
View
@@ -0,0 +1,23 @@
+README FOR LANGUAGE PLUGIN
+--------------------------
+
+This directory contains all the strings and texts needed
+to render a Moodle site in a particular language.
+
+The default language is English. If a string is missing
+for any reason from another language, then the English
+version will be used.
+
+Note that each installed module should have a file here,
+as well as the main file which is called "moodle.php".
+
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
+and the "docs" directory contains other miscellaneous
+documents.
+
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
+please contact me so I can help you!
+
+Cheers,
+Martin martin@dougiamas.com
+
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['allowresubmit'] = "Sta meerdere malen insturen toe";
+$string['assignmentdetails'] = "De details van de opdracht";
+$string['assignmentname'] = "Naam van de opdracht";
+$string['assignmenttype'] = "Soort opdracht";
+$string['description'] = "Beschrijving ";
+$string['duedate'] = "Uiterste inleverdatum";
+$string['early'] = "\$a vroeg";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker \$a is niet gelukt";
+$string['feedbackupdated'] = "De feedback op ingestuurde opdrachten is voor \$a mensen geupdate";
+$string['late'] = "\$a laat";
+$string['maximumgrade'] = "Maximale cijfer";
+$string['maximumsize'] = "Maximale grootte ";
+$string['modulename'] = "Opdracht";
+$string['modulenameplural'] = "Opdrachten";
+$string['newsubmissions'] = "Ingestuurde taken";
+$string['notsubmittedyet'] = "Nog niet ingestuurd";
+$string['overwritewarning'] = "Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht";
+$string['submissionfeedback'] = "Feedback op ingestuurde opdracht";
+$string['submissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
+$string['submitassignment'] = "Stuur uw opdracht in door dit formulier in te vullen";
+$string['submitted'] = "Ingestuurd";
+$string['typeoffline'] = "Offline activiteit";
+$string['typeuploadsingle'] = "Stuur één bestand in";
+$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden ingestuurd
+";
+$string['uploadedfiles'] = "Ingestuurde bestanden";
+$string['uploaderror'] = "Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Het dossier werd geupload O.K. maar kon niet uw voorlegging bijwerken!
+";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "Geen dossier werd gevonden - bent u zeker dat u en dossier geselecteerd heeft om te uploaden? ";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' was geupload O.K. maar de voorlegging heeft niet registreerd!
+";
+$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes geupload ";
+$string['viewfeedback'] = "Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten";
+$string['viewsubmissions'] = "Bekijk \$a ingestuurde opdrachten";
+$string['yoursubmission'] = "Jouw ingestuurde opdracht";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,62 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaald gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuws is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Deze gebieden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle gebruikersvelden met informatie uit de <B>externe database velden</B> die je hier aangeeft. <P>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt. In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Naam van het veld dat de wachtwoorden bevat ";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Naam van het veld dat de gebruikersnamen bevat ";
+$string['auth_dbhost'] = "De computer die de database server host";
+$string['auth_dbname'] = "Naam van de database zelf";
+$string['auth_dbpass'] = "Wachtwoord dat bij de bovengenoemde gebruikersnaam past";
+$string['auth_dbtable'] = "Naam van de tabel in de database";
+$string['auth_dbtitle'] = "Gebruik een externe database";
+$string['auth_dbtype'] = "Hete database type (Bekijk <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>voor meer informatie)";
+$string['auth_dbuser'] = "Gebruikersnaam met read access tot de database";
+$string['auth_emaildescription'] = "E-mail bevestiging is de methode die standaard is ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbj een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mail adres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Op e-mail gebaseerde authenticatie";
+$string['auth_imapdescription'] = "Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaald gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
+";
+$string['auth_imaphost'] = "Het adres vam de IMAP server. Gebruik een IP adres, geen DNS naam.
+";
+$string['auth_imapport'] = "Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.
+";
+$string['auth_imaptitle'] = "Gebruik een IMAP server ";
+$string['auth_imaptype'] = "Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.
+";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Als je 'bind-user' wilt gebruiken om gebruikers te zoeken, dan moet je dat hier aangeven. Bijvoorbeeld 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Wachtwoord voor de 'bind-user'";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met ';'. Bijvoorbeeld: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Geef de LDAP host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: 'ldap://ldap.myorg.com/' of 'ldaps://ldap.myorg.com/' Com/'or 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Ze waarde &lt;&gt; 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de 'mapping'.";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of zoeken. Meestal 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP server.
+Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere logins worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.ruikersbenaming en het wachtwoord geldig zijn, creëert Moodle een nieuwe gebruikersingang in zijn databank. Deze module kan gebruikersattributen van LDAP lezen en gewilde gebieden in Moodle vooraf vullen. Voor het volgende van logins worden de slechts gebruikersbenaming en het wachtwoord gecontroleerd.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommig Moodle gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP velden</B> die je hier aan kunt geven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Gebruik een LDAP server";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Deze methode gebruikt een NTTP server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.";
+$string['auth_nntphost'] = "Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.";
+$string['auth_nntpport'] = "De poort van de server (meestal is dat 119)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Gebruik een NNTP server";
+$string['auth_nonedescription'] = "De gebruikers kunnen meteen inloggen en geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder confirmatie via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.
+";
+$string['auth_nonetitle'] = "Geen authenticatie";
+$string['auth_pop3description'] = "Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
+";
+$string['auth_pop3host'] = "Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.";
+$string['auth_pop3port'] = "De poort van de server (meestal is dat 110)";
+$string['auth_pop3title'] = "Gebruik een POP3 server";
+$string['auth_pop3type'] = "Het type van de server. Als jouw server gebruikt maakt van beveiliging door middel van een certificaat, kies pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "Opties voor authenticatie";
+$string['authinstructions'] = "Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de login pagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.";
+$string['changepassword'] = "URL voor het veranderen van het wachtwoord";
+$string['changepasswordhelp'] = "Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.
+";
+$string['chooseauthmethod'] = "Kies een methode voor de authenticatie:";
+$string['guestloginbutton'] = "Knop voor login als gast";
+$string['instructions'] = "Instructies";
+$string['showguestlogin'] = "Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.
+";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['answered'] = "Beantwoord";
+$string['choice'] = "Keuze \$a";
+$string['choicename'] = "Naam keuze ";
+$string['choicetext'] = "Keuzetekst";
+$string['modulename'] = "Keuze";
+$string['modulenameplural'] = "Keuzen";
+$string['notanswered'] = "Nog niet beantwoord";
+$string['responses'] = "Antwoorden";
+$string['responsesto'] = "Antwoorden op \$a";
+$string['savemychoice'] = "Bewaar mijn antwoord";
+$string['viewallresponses'] = "Bekijk \$a antwoorden";
+
+?>
@@ -0,0 +1,18 @@
+ABOUT THIS DIRECTORY
+--------------------
+
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
+
+Changing these files could mess up your course.
+
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
+forum attachments.
+
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
+automatically maintained by Moodle.
+
View
@@ -0,0 +1,107 @@
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuwe discussie toe";
+$string['allowchoice'] = "Sta iedereen toe om te kiezen";
+$string['allowdiscussions'] = "Kan een \$a een bijdrage op dit forum achterlaten?";
+$string['allowratings'] = "Sta toe dat bijdragen worden geclassificieerd?";
+$string['allowsdiscussions'] = "In dit forum mag elke persoon één discussie starten.";
+$string['anyfile'] = "Een bestand";
+$string['attachment'] = "Bijlage";
+$string['bynameondate'] = "Bij \$a->name - \$a->date";
+$string['couldnotadd'] = "Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Sorry, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificieerd door anderen.";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Sorry, dat kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.";
+$string['couldnotupdate'] = "Kon je bijdrage niet bijwerken door een onbekende fout.";
+$string['delete'] = "Verwijder";
+$string['deleteddiscussion'] = "De discussie is verwijderd.";
+$string['deletedpost'] = "De bijdrage is verwijderd.";
+$string['deletesure'] = "Weet je zeker dat je deze bijdrage wilt verwijderen?";
+$string['discussion'] = "Discussie";
+$string['discussions'] = "Discussies";
+$string['discussionsstartedby'] = "Discussie die door \$a zijn gestart";
+$string['discussthistopic'] = "Draag bij aan de discussie";
+$string['eachuserforum'] = "Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie";
+$string['edit'] = "Wijzig";
+$string['editing'] = "Wijzigen";
+$string['emptymessage'] = "Er was iets mis met je bijdrage. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Iedereen is lid van dit forum";
+$string['forcesubscribe'] = "Verplicht iedereen om lid te zijn";
+$string['forcesubscribeq'] = "Verplicht iedereen om lid te zijn?";
+$string['forum'] = "Forum";
+$string['forumintro'] = "De inleiding van het forum";
+$string['forumname'] = "Naam van het forum";
+$string['forums'] = "Forums";
+$string['forumtype'] = "Soort forum";
+$string['generalforum'] = "Standaard forum voor algemeen gebruik ";
+$string['generalforums'] = "Algemene forums";
+$string['inforum'] = "in \$a";
+$string['intronews'] = "Algemeen nieuws en aankondigingen";
+$string['introsocial'] = "Een open forum om te chatten over wat je maar wilt";
+$string['introteacher'] = "Een forum alleen maar bestemd voor docenten";
+$string['learningforums'] = "Forums voor leren";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage (\$a) is verstreken!";
+$string['message'] = "Bijdrage";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst";
+$string['modenested'] = "Laat de antwoorden genest zien";
+$string['modethreaded'] = "Laat de antwoorden in hun 'draden' zien";
+$string['modulename'] = "Forum";
+$string['modulenameplural'] = "Forums";
+$string['more'] = "meer";
+$string['namenews'] = "Nieuws forum";
+$string['namesocial'] = "Sociaal forum";
+$string['nameteacher'] = "Forum voor docenten";
+$string['newforumposts'] = "Nieuwe forum bijdragen";
+$string['nodiscussions'] = "Er zijn nog geen discussies in dit forum";
+$string['noguestpost'] = "Sorry, gasten mogen geen bijdragen leveren";
+$string['noposts'] = "Geen bijdragen";
+$string['nopostscontaining'] = "Er zijn geen bijdrage met '\$a' gevonden";
+$string['nosubscribers'] = "Er zijn nog leden voor dit forum";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->naam zal GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
+";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
+";
+$string['numposts'] = "\$a bijdragen";
+$string['olderdiscussions'] = "Oudere discussies";
+$string['openmode0'] = "Geen discussies, geen bijdragen";
+$string['openmode1'] = "Geen discussies, maar bijdragen zijn toegestaan";
+$string['openmode2'] = "Discussies en bijdragen zijn toegestaan";
+$string['parentofthispost'] = "'Moeder' van deze bijdrage";
+$string['postadded'] = "Je bijdrage is succesvol toegevoegd.<p> Je hebt \$a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.";
+$string['postincontext'] = "Bekijk deze bijdrage in zijn context";
+$string['postingtip'] = "<B>Tips voor bijdragen:</B><P>Als je een antwoord geeft op een bijdrage: <UL><LI>Lees de bijdrage zorgvuldig en met inlevingsvermogen</LI><LI>zoek naar zaken waar je commentaar op kunt geven</LI></UL><P>Terwijl je schrijft: <UL><LI>Hou de bijdrage kort en blijf bij het onderwerp</LI><LI>Leg je eigen ideeën duidelijk uit</LI><LI>Bedenk welke vragen je kunt stellen</LI></UL>";
+$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage toegevoegd op de \$a website.
+Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:
+Om uw antwoord via de website toe te voegen, klik op deze verbinding:";
+$string['postrating1'] = "Laat voornamelijk 'gescheiden kennen' zien";
+$string['postrating2'] = "Even 'gescheiden' als 'verbonden/relationeel'";
+$string['postrating3'] = "Laat voornamelijk 'verbonden/relationele kennen' zien";
+$string['postupdated'] = "Je bijdrage is gewijzigd";
+$string['processingpost'] = "Bijdrage \$a aan het verwerken";
+$string['rate'] = "Classificeer ";
+$string['ratings'] = "Classificaties ";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "Lees de rest van deze discussie";
+$string['repliesmany'] = "\$a antwoorden tot nu toe";
+$string['repliesone'] = "\$a antwoord tot nu toe";
+$string['reply'] = "Antwoord";
+$string['search'] = "Zoek";
+$string['searchforums'] = "Doorzoek de forums";
+$string['searchresults'] = "Zoekresultaten";
+$string['sendinratings'] = "Verzend mijn laatste classificaties";
+$string['showsubscribers'] = "Toon leden";
+$string['singleforum'] = "Eén eenvoudige discussie";
+$string['subject'] = "Onderwerp ";
+$string['subscribe'] = "Wordt lid van dit forum";
+$string['subscribed'] = "Lid";
+$string['subscribers'] = "Leden";
+$string['subscribersto'] = "Leden van '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "Zeg het lidmaatschap van dit forum op";
+$string['youratedthis'] = "Je classificeerde dit als";
+$string['yournewtopic'] = "Je nieuwe onderwerp van discussie";
+$string['yourreply'] = "Jouw antwoord";
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B> AnweisungscArt </B></P>
+
+<P>Es gibt unterschiedliche Arten von Anweisungen</P>
+
+<P><B> Indirekte Tätigkeit </B> - dieses ist nützlich, wenn die Anweisung außerhalb Moodle durchgeführt wird. Kursteilnehmer können eine Beschreibung der Anweisung sehen, aber können nicht Akten oder alle hochladen. Lehrer können alle Kursteilnehmer zwar ordnen, und Kursteilnehmer sehen Mitteilungen ihrer Grade.
+
+<P><B>Hochladen Sie eine einzelne Akte</B> - diese Art der Anweisung erlaubt allen Kursteilnehmern, eine einzelne Akte, irgendeiner Art zu hochladen. Dieses konnte ein Textverarbeitungsgerätdokument sein, oder ein Bild, eine Reißverschluss zugemachte Web site oder alle bitten Sie sie einzureichen. Lehrer können eingereichte Anweisungen online ordnen.
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Resubmitting assignments</B></P>
+
+<P>By default, students cannot resubmit assignments once the teacher has graded them</P>
+
+<P>If you turn this option on, then students will be allowed to resubmit assignments
+ after they have been graded (for you to re-grade). This may be useful if the
+ teacher wants to encourage students to do better work in an iterative process.</P>
+
+<P>Obviously, this option is not relevant for offline assignments.</P>
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+
+<P>Ist hier, wo Sie die Wahlen spezifizieren, denen Teilnehmer w&auml;hlen m&uuml;ssen von.<P>You can fill in any number of these: it's OK to leave some blank
+ if you don't need the full 6 options.
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+
+<P>Ihr Verwalter Moodle kann einige Kurskategorien aufgestellt haben.<P>Z.B., "Wissenschaft", "Menschlichkeit", "&ouml;ffentliches Gesundheitswesen" usw.<P>Choose the one most applicable for your course. This
+ choice will affect where your course is displayed on the
+ course listing and may make it easier for students to
+ find your course.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5f55de1

Please sign in to comment.