Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Mar 14, 2004
1 parent c77ce11 commit 601ae6c095ae6b6081849852623476dedd98219f
View
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Teksti välimuistin ikä';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
+$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a> href=\"$a\"> Lisätietoja</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
+<br /><br />
+Haluatko päivittää lokit nyt?';
+$string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
+
+?>
View
@@ -1,19 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
-
-Voit nähdä sen osoitteessa:
-
-$a->url
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+$a->url
';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-
-Voit nähdä sen osoitteessa:
-
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
@@ -22,6 +22,7 @@
$string['duedate'] = 'Palautuspvm.';
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ennen';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty oppilaalle $a';
View
@@ -1,70 +1,71 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
+ // auth.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Salasanasarakkeen nimi";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi";
-$string['auth_dbhost'] = "Tietokantapalvelin";
-$string['auth_dbname'] = "Tietokannan nimi";
-$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.";
-$string['auth_dbtable'] = "Taulun nimi";
-$string['auth_dbtitle'] = "Käytä ulkoista tietokantaa";
-$string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
-$string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
-$string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
-käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
-$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
-$string['auth_imaphost'] = "IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_imapport'] = "IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP-palvelinta";
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Salasana välityskäyttäjälle.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan ';'-merkillä. Esim: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_create_context'] = "Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.";
-$string['auth_ldap_creators'] = "Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan ';'-merkillä. Esimerkiksi 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. 'ldap://ldap.myorg.com/' tai 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä 'member' tai 'groupMembership' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä 'cn'.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
- Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut 'auth_ldap_update_userinfo'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
-
-Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
-$string['auth_manualdescription'] = "Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.";
-$string['auth_manualtitle'] = "Käsinluonti";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
-$string['auth_nntphost'] = "NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP-palvelinta";
-$string['auth_nonedescription'] = "Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
-Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
-$string['auth_nonetitle'] = "Ei tunnistusta";
-$string['auth_pop3description'] = "Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
-$string['auth_pop3host'] = "POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_pop3port'] = "Palvelimen portti (110 , yleensä)";
-$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3-palvelinta";
-$string['auth_pop3type'] = "Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.";
-$string['auth_user_create'] = "Käyttäjän luonti";
-$string['auth_user_creation'] = "Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.";
-$string['auth_usernameexists'] = "Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.";
-$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjätunnistuksen asetukset";
-$string['authinstructions'] = "Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.";
-$string['changepassword'] = "Salasananvaihto-URL";
-$string['changepasswordhelp'] = "Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ";
-$string['guestloginbutton'] = "Kirjaudu vieraana -painike";
-$string['instructions'] = "Ohjeet";
-$string['md5'] = "MD5-salaus";
-$string['plaintext'] = "selväkielinen teksti";
-$string['showguestlogin'] = "Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.";
+$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanasarakkeen nimi';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi';
+$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
+$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
+$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.';
+$string['auth_dbtable'] = 'Taulun nimi';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
+$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
+käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
+ Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
+
+Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Palvelimen portti (119 , yleensä)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
+Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
+$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Palvelimen portti (110 , yleensä)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
+$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
+$string['auth_user_creation'] = 'Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
+$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
+$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana -painike';
+$string['instructions'] = 'Ohjeet';
+$string['md5'] = 'MD5-salaus';
+$string['plaintext'] = 'selväkielinen teksti';
+$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.';
?>
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['filtername'] = 'Sanojen sensurointi';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['beep'] = 'kutsu';
@@ -12,6 +12,8 @@
$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-sessiot';
$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
+$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän istunnon?';
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chattäily-aikoja';
$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin';
$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
View
No changes.
View
No changes.
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // multilang.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['filtername'] = 'Monikieliset sisällöt';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // tex.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['filtername'] = 'TeX merkintä';
+
+?>

0 comments on commit 601ae6c

Please sign in to comment.