Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

filling in missing strings

  • Loading branch information...
commit 6087fc206295f6055cb8677e3bd98fb32a951ef5 1 parent bdc4dea
koenr authored
5 lang/nl/dialogue.php
@@ -36,14 +36,15 @@
36 36 $string['notextentered'] = 'Geen tekst ingevoegd';
37 37 $string['notstarted'] = 'Je bent deze dialoog nog niet begonnen';
38 38 $string['notyetseen'] = 'Nog niet bekeken';
39   -$string['numberofentries'] = 'Aantal items';
40   -$string['numberofentriesadded'] = 'Aantal items toegevoegd: $a';
  39 +$string['numberofentries'] = 'Aantal boodschappen';
  40 +$string['numberofentriesadded'] = 'Aantal boodschappen toegevoegd: $a';
41 41 $string['of'] = 'van';
42 42 $string['onwrote'] = 'Op $a schreef';
43 43 $string['onyouwrote'] = 'Op $a schreef jij';
44 44 $string['open'] = 'Open';
45 45 $string['openadialoguewith'] = 'Open een dialoog met';
46 46 $string['opendialogue'] = 'Open dialoog';
  47 +$string['opendialogueentries'] = 'Open de boodschappen van de dialoog';
47 48 $string['pane0'] = 'Open een dialoog';
48 49 $string['pane1'] = '$a dialogen te beantwoorden';
49 50 $string['pane1one'] = '1 dialoog te beantwoorden';
7 lang/nl/exercise.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
  2 + // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
3 3
4 4
5 5 $string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -7,6 +7,7 @@
7 7 $string['action'] = 'Actie';
8 8 $string['ago'] = '$a geleden';
9 9 $string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle cijfers hebben een maximum van: $a';
  10 +$string['amend'] = 'Verbeter';
10 11 $string['amendassessmentelements'] = 'Verbeter beoordelingselementen';
11 12 $string['amendtitle'] = 'Verbeter titel';
12 13 $string['assess'] = 'Beoordeel';
@@ -20,6 +21,7 @@
20 21 $string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de Beoordeel opnieuw-link te klikken.';
21 22 $string['awaitingassessmentbythe'] = 'Beoordeling van de $a verwacht';
22 23 $string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Feedback van de $a verwacht';
  24 +$string['clearlateflag'] = 'Toch niet te laat';
23 25 $string['comment'] = 'Commentaar';
24 26 $string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig de verwijdering van $a';
25 27 $string['correct'] = 'Juist';
@@ -99,8 +101,6 @@
99 101 $string['phase2short'] = 'Open';
100 102 $string['phase3'] = 'Stop $a opdrachten en inzendingen';
101 103 $string['phase3short'] = 'Gesloten';
102   -$string['phase4'] = 'Toon de totaalcijfers en de scoretabel';
103   -$string['phase4short'] = 'Toon';
104 104 $string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de beoordeling van dit werkstuk door $a';
105 105 $string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
106 106 $string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
@@ -144,6 +144,7 @@
144 144 $string['teacherassessment'] = '$a Beoordeling';
145 145 $string['teacherassessmenttable'] = '$a Beoordelingstabel';
146 146 $string['teacherscomment'] = 'Commentaar van de leraar';
  147 +$string['theexercise'] = 'De oefening';
147 148 $string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
148 149 $string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
149 150 $string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
14 lang/nl/moodle.php
@@ -3,6 +3,7 @@
3 3
4 4
5 5 $string['action'] = 'Actie';
  6 +$string['active'] = 'Actief';
6 7 $string['activities'] = 'Activiteiten ';
7 8 $string['activity'] = 'Activiteit';
8 9 $string['activityclipboard'] = 'Verplaats deze activiteit: <b>$a</b>';
@@ -76,12 +77,18 @@
76 77 $string['availability'] = 'Beschikbaarheid';
77 78 $string['availablecourses'] = 'Beschikbare vakken';
78 79 $string['backup'] = 'Backup';
  80 +$string['backupcoursefileshelp'] = 'Selecteer als je de bestanden van het vak in de backup wil';
79 81 $string['backupdate'] = 'Datum backup';
80 82 $string['backupdetails'] = 'Details van de backup';
81 83 $string['backupfilename'] = 'backup';
82 84 $string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
  85 +$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
  86 +$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
83 87 $string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
84 88 $string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
  89 +$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br>(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
  90 +$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
  91 +$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
85 92 $string['backupversion'] = 'Versie backup';
86 93 $string['cancel'] = 'Annuleer ';
87 94 $string['categories'] = 'Vak categorie�n';
@@ -243,6 +250,7 @@
243 250 $string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
244 251 $string['edituser'] = 'Wijzig gebruikers accounts';
245 252 $string['email'] = 'E-mail adres';
  253 +$string['emailagain'] = 'Email (nogmaals)';
246 254 $string['emailconfirm'] = 'Bevestig je account';
247 255 $string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
248 256
@@ -299,6 +307,7 @@
299 307 $string['error'] = 'Fout';
300 308 $string['errortoomanylogins'] = 'Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.';
301 309 $string['errorwhenconfirming'] = 'Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.';
  310 +$string['executeat'] = 'Voor uit op';
302 311 $string['existing'] = 'Bestaande';
303 312 $string['existingadmins'] = 'Bestaande beheerders';
304 313 $string['existingcourse'] = 'Bestaand vak';
@@ -393,6 +402,7 @@
393 402 $string['includecourseusers'] = 'Voeg de gebruikers van het vak toe';
394 403 $string['included'] = 'Ingevoegd';
395 404 $string['includelogentries'] = 'Voeg het logboek toe';
  405 +$string['includemodules'] = 'Voeg&nbsp;modules&nbs;toe';
396 406 $string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
397 407 $string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
398 408 $string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mail adres';
@@ -601,6 +611,7 @@
601 611 $string['preferredlanguage'] = 'Voorkeurstaal';
602 612 $string['preview'] = 'Bekijk';
603 613 $string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
  614 +$string['previous'] = 'Vorige';
604 615 $string['publicdirectory'] = 'Publieke map';
605 616 $string['publicdirectory0'] = 'Publiceer deze site niet';
606 617 $string['publicdirectory1'] = 'Publiceer alleen de naam van de site';
@@ -640,6 +651,7 @@
640 651 $string['revert'] = 'Keer terug';
641 652 $string['role'] = 'Rol';
642 653 $string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
  654 +$string['saveto'] = 'Bewaar op';
643 655 $string['scale'] = 'Schaal';
644 656 $string['scales'] = 'Schalen';
645 657 $string['scalescustom'] = 'Aangepaste schalen';
@@ -648,6 +660,8 @@
648 660 $string['scalesstandard'] = 'Standaard schalen';
649 661 $string['scalestip'] = 'Om aangepaste schalen te maken, gebruik je de link
650 662 \'Schalen...\'in het beheermenu van je vak';
  663 +$string['schedule'] = 'Planning';
  664 +$string['scheduledbackupstatus'] = 'Status van geplande backup';
651 665 $string['search'] = 'Zoek';
652 666 $string['searchagain'] = 'Zoek nog een keer';
653 667 $string['searchcourses'] = 'Zoek vakken';

0 comments on commit 6087fc2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.