Permalink
Browse files

153 release notes done -- bonus commit with hidden roll-of-honour

  • Loading branch information...
1 parent ebb8f1b commit 61da36a863879a378b794fc449e575655e5b0927 martinlanghoff committed Nov 15, 2005
Showing with 31 additions and 0 deletions.
  1. +31 −0 lang/en/docs/release.html
View
@@ -174,7 +174,38 @@
way to recover the meaning</li>
</ul>
+<!-- Roll of honour for the 1.5.3 release
+ (computed very roughly)
+
+ <li>Committers and number of commits:</li> <ul>
+
+ <li>adamtpaw: 7</li>
+ <li>bobopinna: 7</li>
+ <li>danmarsden: 1</li>
+ <li>defacer: 14</li>
+ <li>dhawes: 2</li>
+ <li>dlnsk: 1</li>
+ <li>ethem: 2</li>
+ <li>gbateson: 6</li>
+ <li>gustav_delius: 13</li>
+ <li>ikawhero: 5</li>
+ <li>julmis: 8</li>
+ <li>martignoni: 20</li>
+ <li>martinlanghoff: 35</li>
+ <li>michaelpenne: 12</li>
+ <li>mindforge: 26</li>
+ <li>mjollnir_: 39</li>
+ <li>moodler: 67</li>
+ <li>mudrd8mz: 6</li>
+ <li>paca70: 5</li>
+ <li>patrickslee: 24</li>
+ <li>skodak: 36</li>
+ <li>stronk7: 32</li>
+ <li>thepurpleblob: 18</li>
+ <li>urs_hunkler: 7</li>
+ </ul>
+-->
<h2>Moodle 1.5.2 (16th July, 2005) </h2>

0 comments on commit 61da36a

Please sign in to comment.