Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

new file

  • Loading branch information...
commit 63187393bd5e384664e453a998306337e3d053a2 1 parent e74946c
koenr authored
View
14 lang/nl/help/quiz/popup.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Toon in "veilig" venster</b></p>
+
+<p>Het "veilig venster" probeert wat veiligheid te bieden voor testen (het kopiëren en spieken moeilijker te maken) door een aantal functies van de browser van de leerlingen uit te schakelen</p>
+
+<p>Het volgende gebeurt:
+ <ul>
+ <li>Javascript wordt vereist.</li>
+ <li>De test verschijnt in een nieuw, schermgroot venster.</li>
+ <li>Sommige muisactiviteit op de tekst wordt uitgeschakeld.</li>
+ <li>Sommige toetsenbordcommando's worden uitgeschakeld.</li>
+ </ul>
+</p>
+
+<p>OPMERKING: <b>Deze beveiliging is NIET waterdicht</b>. Steun NIET op deze bescherming als enige strategie. Het is onmogelijk om volledige bescherming van testen in een webomgeving te bouwen, dus steun niet op deze optei als je echt bezorgd bent over het spieken van leerlingen. Andere strategieën die je kunt proberen zijn bijvoorbeeld het creëren van zeer grote databanken met vragen waaruit je willekeurig vragen haalt, of beter, herdenk je algemene beoordelingsstrategie door meer belang te hechten aan constructieve activiteitsvormen zoals forumdiscussies, bouwen van woordenlijsten en wiki's, workshops, opdrachten enz.</p>
View
12 lang/nl/help/workshop/addcommenttobank.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Voeg opmerkingen toe aan de databank</b></p>
+
+<p>Veel gebruikte opmerkingen kunnen aan het beoordelingsfomulier toegevoegd worden, zodat het niet meer nodig is ze elke keer opnieuw in te typen. Deze &quot;voorraad&quot; opmerkingen verschijnt onderaan het feedback/opmerkingenvenster. Door op een opmerking te klikken wordt die toegevoegd aan het feedbackvenster. De stappen om een opmerking aan het beoordelingsfomulier toe te voegen zijn:</p>
+
+<ol>
+ <li>Typ de commentaar in het feedback/opmerkingenvenster
+ <li>Klik op de &quot;Voeg opmerking to aan de databank&quot;-knop.
+</ol>
+
+<p>Het beoordelingsformulier wordt opnieuw getoond. De nieuwe opmerking is links in het feedback/opmerkingenvenster en het verschijnt ook (als link) onderaan in het feedback/opmerkingenvenster. In de volgende beoordelingen kan de opmerking toegevoegd worden door gewoon op de opmerking te klikken. Ze wordt dan toegevoegd in het feedback/opmerkingenvenster.</p>
+
+<p>De voorraad opmerkingen worden altijd aan het einde van een bestaande tekst in het feedback/opmerkingenvenster geplaatst en worden daarvan geschijden door een spatie.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.