Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent eaba9c8 commit 633305b4c9d97fedabf2e440083345dec088de26 koenr committed Jan 26, 2005
Showing with 28 additions and 7 deletions.
  1. +1 −0 lang/nl/block_quiz_results.php
  2. +3 −1 lang/nl/block_rss_client.php
  3. +4 −4 lang/nl/editor.php
  4. +15 −1 lang/nl/moodle.php
  5. +5 −1 lang/nl/quiz.php
View
1 lang/nl/block_quiz_results.php
@@ -4,6 +4,7 @@
$string['bestgrades'] = 'De $a hoogste cijfers';
$string['config_format_absolute'] = 'Absolute cijfers';
+$string['config_format_fraction'] = 'Breuken';
$string['config_format_percentage'] = 'Percentages';
$string['config_grade_format'] = 'Toon cijfers als:';
$string['config_select_quiz'] = 'Van welke test wil je dat dit blok de resultaten toont?';
View
4 lang/nl/block_rss_client.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Voeg een URL voor een RSS-feed toe';
$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Voeg RSS-hoofdpuntenblok toe';
$string['block_rss_add_new'] = 'Voeg nieuw blok toe';
$string['block_rss_choose_feed'] = 'Kies een RSS-feed om in dit blok te tonen';
@@ -28,5 +29,6 @@
$string['block_rss_submitters'] = 'Wie kan nieuwe RSS-fees definiëren? De feeds staan ter beschikking voor elk lid van je site, zodat zij die kunnen toevoegen aan hun eigen pagina\'s';
$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tijd in minuten die een RSS-feed in cache blijft.';
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Ververs een RSS-feed URL:';
?>
View
8 lang/nl/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
$string['about'] = 'Info';
@@ -29,7 +29,10 @@
$string['cut'] = 'Knippen';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['filebrowser'] = 'Bladeren in bestanden';
+$string['fontname'] = 'Naam lettertype ';
+$string['fontsize'] = 'Grootte lettertype';
$string['forecolor'] = 'Tekstkleur';
+$string['formatblock'] = 'Opmaak';
$string['fullscreen'] = 'Volledig scherm';
$string['heading'] = 'Koptekst (h)';
$string['height'] = 'Hoogte';
@@ -95,9 +98,6 @@
$string['textindicator'] = 'Huidige stijl';
$string['textmode'] = 'Je bent in TEKSTMODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.';
$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['top'] = 'Bovenaan';
$string['type'] = 'Type';
$string['underline'] = 'Onderstrepen';
View
16 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -573,6 +573,7 @@
$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML-opmaak';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-nummer';
$string['idnumber'] = 'Nummer (ID)';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Gebruik dit formulier om onderliggende vakken aan je koepelvak toe te voegen (hiermee worden de aanmeldingen geïmporteerd)';
$string['inactive'] = 'Niet actief';
$string['include'] = 'Voeg toe';
$string['includeallusers'] = 'Voeg alle gebruikers toe';
@@ -647,6 +648,9 @@
$string['manageblocks'] = 'Blokken';
$string['managedatabase'] = 'Beheer de database';
$string['managefilters'] = 'Filters';
+$string['managemeta'] = 'Is dit een koepelvak';
+$string['managemetadisabled'] = 'Deze optie is uitgeschakeld omdat dit vak al in een koepelvak zit';
+$string['managemetaexplan'] = '(Dit betekent dat aanmeldingen overgeërft worden van andere vakken)';
$string['managemodules'] = 'Beheer de modules';
$string['markedthistopic'] = 'Dit onderwerp is geselecteerd als het huidige onderwerp';
$string['markthistopic'] = 'Selecteer dit onderwerp als het huidige onderwerp';
@@ -655,6 +659,16 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maximale uploadgrootte';
$string['maxsize'] = 'Maximale grootte: $a';
+$string['metaaddcourse'] = 'Voeg dit vak toe';
+$string['metaalreadycourses'] = 'Vakken zijn al toegewezen';
+$string['metaalreadyhascourses'] = 'Dit koepelvak bevat al onderliggende vakken.';
+$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Dit vak heeft al gewone aanmeldingen.';
+$string['metaalreadyinmeta'] = 'Dit vak is al een onderliggend vak van een koepelvak.';
+$string['metaassigncourses'] = 'Wijs vakken toe';
+$string['metanoalreadycourses'] = 'Er zijn nog geen vakken toegewezen';
+$string['metanopotentialcourses'] = 'Er zijn geen vakken beschikbaar';
+$string['metapotentialcourses'] = 'Beschikbare vakken';
+$string['metaremovecourse'] = 'Verwijder dit vak';
$string['min'] = 'minuut';
$string['mins'] = 'minuten';
$string['minutes'] = 'minuten';
View
6 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -55,6 +55,8 @@
$string['choosedatasetproperties'] = 'Kies de eigenschappen van de gegevensset';
$string['close'] = 'Sluit weergave test';
$string['confirmstartattempt'] = 'Deze test heeft een tijdsduurbeperking. Ben je klaar om te beginnen?';
+$string['copyingfrom'] = 'Kopie aan het maken van vraag \'$a\'';
+$string['copyingquestion'] = 'Vraag kopiëren';
$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
$string['correctanswerformula'] = 'Juiste antwoordformule';
$string['correctanswerlength'] = 'Aantal beduidende cijfers';
@@ -146,6 +148,7 @@
$string['keptlocal1'] = 'een jokerteken uit dezelfde reeks privéjokertekens als hiervoor';
$string['keptlocal2'] = 'een bestand uit dezelfde reeks privébestanden als hiervoor';
$string['keptlocal3'] = 'een link uit dezelfde reeks privélinks als hiervoor';
+$string['learnwise'] = 'Learnwise opmaak';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
$string['literal'] = 'Jokertekens';
@@ -207,6 +210,7 @@
$string['questionnametoolong'] = 'Vraagnaam te lang op lijn $a (maximum 255 tekens). De naam is afgekort.';
$string['questions'] = 'Vragen';
$string['questionsperpage'] = 'Maximum aantal vragen per pagina';
+$string['questiontypesetupoptions'] = 'Instellingen voor vraagtypes';
$string['quizavailable'] = 'De test is beschikbaar tot: $a';
$string['quizclose'] = 'Sluit de test';
$string['quizclosed'] = 'Deze test wordt op $a gesloten';

0 comments on commit 633305b

Please sign in to comment.