Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added missing strings

 • Loading branch information...
commit 63adb00c2234998b016b1d1512875bfd277c47e7 1 parent 9350263
authored July 27, 2004
7  lang/da/activitynames.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // activitynames.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Aktivitetsnavne auto-linkning';
  6
+
  7
+?>
3  lang/da/attendance.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // attendance.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absentlong'] = 'Fraværende';
@@ -57,6 +57,7 @@
57 57
 $string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?';
58 58
 $string['tardylong'] = 'Sent';
59 59
 $string['tardyshort'] = '?';
  60
+$string['teacheredit'] = 'Udfyld fraværsliste';
60 61
 $string['thursday'] = 'Tirs';
61 62
 $string['tuesday'] = 'Tor';
62 63
 $string['viewall'] = 'Vis alle fraværslister.';
10  lang/da/block_course_list.php
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_course_list.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['allcourses'] = 'Adminbrugere kan se alle kurser';
  6
+$string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
  7
+$string['configadminview'] = 'ConfigAdminVisning';
  8
+$string['owncourses'] = 'Adminbrugere kan se egne kurser';
  9
+
  10
+?>
3  lang/da/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
  6
+$string['siteinfo'] = 'Site information';
6 7
 
7 8
 ?>
11  lang/da/block_section_links.php
... ...
@@ -0,0 +1,11 @@
22  lang/da/calendar.php
... ...
@@ -1,9 +1,7 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['april'] = 'April';
6  
-$string['august'] = 'August';
7 5
 $string['calendar'] = 'Kalender';
8 6
 $string['calendarheading'] = '$a Kalender';
9 7
 $string['clickhide'] = 'tryk for at skjule';
@@ -12,15 +10,17 @@
12 10
 $string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
13 11
 $string['dayview'] = 'Dagvisning';
14 12
 $string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
15  
-$string['december'] = 'December';
16 13
 $string['default'] = 'Standart';
17 14
 $string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
18 15
 $string['detailedmonthview'] = 'Detalieret måneds visning';
  16
+$string['durationminutes'] = 'Varighed i minutter';
19 17
 $string['durationnone'] = 'Uden varighed';
20 18
 $string['durationuntil'] = 'Indtil';
21 19
 $string['editevent'] = 'Ret begivenhed';
22 20
 $string['errorbeforecoursestart'] = 'Kan ikke sette begivenhed før kursus start.';
23 21
 $string['errorinvaliddate'] = 'Ugyldig dato';
  22
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Angiv varigheden i antal minutter, fra 1 min til 999 minutter.';
  23
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Angiv antallet af begivenheder, fra 1 til 99.';
24 24
 $string['errornodescription'] = 'Beskrivelse er nødvendig';
25 25
 $string['errornoeventname'] = 'Navn er nødvendigt';
26 26
 $string['eventdate'] = 'Dato';
@@ -30,6 +30,7 @@
30 30
 $string['eventinstanttime'] = 'Tid';
31 31
 $string['eventkind'] = 'Begivenhedstype';
32 32
 $string['eventname'] = 'Navn';
  33
+$string['eventrepeat'] = 'Gentagelser';
33 34
 $string['eventsfor'] = '$a begivenheder';
34 35
 $string['eventstarttime'] = 'Starttid';
35 36
 $string['eventtime'] = 'Tid';
@@ -39,25 +40,18 @@
39 40
 $string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
40 41
 $string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
41 42
 $string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
42  
-$string['february'] = 'Februar';
43 43
 $string['fri'] = 'Fri';
44 44
 $string['friday'] = 'Fredag';
45 45
 $string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
  46
+$string['gotocalendar'] = 'Gå til kalender';
46 47
 $string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
47 48
 $string['hidden'] = 'skjult';
48  
-$string['january'] = 'Januar';
49  
-$string['july'] = 'Juli';
50  
-$string['june'] = 'Juni';
51 49
 $string['manyevents'] = '$a begivenheder';
52  
-$string['march'] = 'Marts';
53  
-$string['may'] = 'Maj';
54 50
 $string['mon'] = 'Man';
55 51
 $string['monday'] = 'Mandag';
56 52
 $string['monthlyview'] = 'Månedsvisning';
57 53
 $string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
58 54
 $string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
59  
-$string['november'] = 'November';
60  
-$string['october'] = 'Oktober';
61 55
 $string['oneevent'] = '1 begivenhed';
62 56
 $string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
63 57
 $string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
@@ -65,9 +59,11 @@
65 59
 $string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
66 60
 $string['preferences'] = 'Indstillinger';
67 61
 $string['preferences_available'] = 'Dine personlige indstillinger';
  62
+$string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser';
  63
+$string['repeatweeksl'] = 'Gentag ugentlig.';
  64
+$string['repeatweeksr'] = 'Begivenheder';
68 65
 $string['sat'] = 'Lør';
69 66
 $string['saturday'] = 'Lørdag';
70  
-$string['september'] = 'September';
71 67
 $string['shown'] = 'vist';
72 68
 $string['spanningevents'] = 'Begivenheder undervejs';
73 69
 $string['sun'] = 'Søn';
11  lang/da/choice.php
... ...
@@ -1,16 +1,24 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['allowupdate'] = 'Tillad spørgsmålet at blive opdateret';
5 6
 $string['answered'] = 'Besvaret';
6 7
 $string['choice'] = 'Spørgsmål $a';
  8
+$string['choiceclose'] = 'Indtil';
7 9
 $string['choicename'] = 'Spørgsmål navn';
  10
+$string['choiceopen'] = 'Åben';
8 11
 $string['choicetext'] = 'Spørgsmål tekst';
9 12
 $string['modulename'] = 'Spørgsmål';
10 13
 $string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
11 14
 $string['mustchooseone'] = 'Du skal vælge et svar før du gemmer. Der blev ikke gemt noget.';
12 15
 $string['notanswered'] = 'Ikke besvaret endnu';
  16
+$string['notopenyet'] = 'Denne aktivitet er ikke tilgængelig indtil $a';
  17
+$string['privacy'] = 'Vis ikke resultater';
13 18
 $string['publish'] = 'Vis resultater';
  19
+$string['publishafteranswer'] = 'Vis resultatet til eleven efter de har svaret.';
  20
+$string['publishafterclose'] = 'Vis resultatet til studenten efter et spørgsmål er lukket.';
  21
+$string['publishalways'] = 'Vis altid resultater til eleven';
14 22
 $string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uden at angive de studerendes navne';
15 23
 $string['publishnames'] = 'Vis alle resultataer, med navne og spørgsmål';
16 24
 $string['publishnot'] = 'Vis ikke resultaterne til de studerende';
@@ -18,6 +26,7 @@
18 26
 $string['responsesto'] = 'Besvarelser til$a';
19 27
 $string['savemychoice'] = 'Gem mit spørgsmål';
20 28
 $string['showunanswered'] = 'Vil kolonne for ubesvaret';
  29
+$string['timerestrict'] = 'Begræns svartiden til denne tidsperiode.';
21 30
 $string['viewallresponses'] = 'Se $a besvarelser';
22 31
 
23 32
 ?>
8  lang/da/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -27,6 +27,7 @@
27 27
 $string['delete'] = 'Slet';
28 28
 $string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
29 29
 $string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
  30
+$string['fullscreen'] = 'Fulskærms editor';
30 31
 $string['heading'] = 'Overskrift';
31 32
 $string['height'] = 'Højde';
32 33
 $string['hilitecolor'] = 'Baggrundsfarve';
@@ -47,6 +48,7 @@
47 48
 $string['justifyright'] = 'Højrestillet tekst';
48 49
 $string['layout'] = 'Layout';
49 50
 $string['left'] = 'Venstre';
  51
+$string['lefttoright'] = 'Retning fra venstre mod højre';
50 52
 $string['linkproperties'] = 'Link egenskaber';
51 53
 $string['linktarget'] = 'Destination';
52 54
 $string['linktargetblank'] = 'Nyt vindue';
@@ -57,6 +59,7 @@
57 59
 $string['linktitle'] = 'Title';
58 60
 $string['linkurl'] = 'URL';
59 61
 $string['middle'] = 'Midten';
  62
+$string['minimize'] = 'Minimer editor';
60 63
 $string['move'] = 'Flyt';
61 64
 $string['normal'] = 'Normal';
62 65
 $string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venlist et billede!';
@@ -76,7 +79,9 @@
76 79
 $string['removelink'] = 'Fjern link';
77 80
 $string['rename'] = 'Omdøb';
78 81
 $string['right'] = 'Højre';
  82
+$string['righttoleft'] = 'Retning fra højre mod venstre';
79 83
 $string['rows'] = 'Rækker';
  84
+$string['selectcolor'] = 'Vælg farve';
80 85
 $string['selection'] = 'Valgte';
81 86
 $string['showhelp'] = 'Hjælp i brugen af editoren';
82 87
 $string['size'] = 'Størrelse';
@@ -95,6 +100,7 @@
95 100
 $string['upload'] = 'Upload';
96 101
 $string['vertical'] = 'Vertikal';
97 102
 $string['width'] = 'Bredde';
  103
+$string['wordclean'] = 'Rens word HTML';
98 104
 $string['zip'] = 'Zip';
99 105
 
100 106
 ?>
9  lang/da/enrol_flatfile.php
... ...
@@ -0,0 +1,9 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['enrolname'] = 'Flad fil';
  6
+$string['filelockedmail'] = 'Tekstfilen der bruges til filbaseret tilmelding ($a) kan ikke slettes af cron processen. Dette betyder som oftest at rettighederne på den er forkert. Ret venlist rettighederne så moodle kan slette den, i modsat fald kan den tilmeldningerne blive behandlet flere gange. ';
  7
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Alvorlig fejl: Tilmeldingsfil.';
  8
+
  9
+?>
7  lang/da/enrol_internal.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['enrolname'] = 'Intern tilmelding';
  6
+
  7
+?>
8  lang/da/enrol_paypal.php
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
  6
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Send betaling via Paypal';
  7
+
  8
+?>
20  lang/da/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -12,9 +12,11 @@
12 12
 $string['attachment'] = 'Vedhæftet fil';
13 13
 $string['bynameondate'] = 'ved $a->name - $a->date';
14 14
 $string['configdisplaymode'] = 'Den normale visningsform for diskussioner, hvis der ikke er valgt andre.';
  15
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne valgmulighed angiver om RSS feeds skal være mulig for alle forums. Du skal stadig slå RSS-feeds til for hver enkelt forum. ';
15 16
 $string['configlongpost'] = 'Enhver besked over denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som lang.';
16 17
 $string['configmanydiscussions'] = 'Max antal diskussioner vist på en forum-side.';
17 18
 $string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle filer vedhæftet et svar på dette site. (underlagt kursusbegrænsninger og andre lokale indstillinger) ';
  19
+$string['configreplytouser'] = 'Når en forummail sendes ud skal den så indeholde brugerens emailadresse som afsender, så modtagere kan svare direkte til brugeren i stedet for at svare i forummet. Selv hvis denne mulighed er slået til kan brugeren stadig vælge at holde deres email hemmelig.';
18 20
 $string['configshortpost'] = 'Enhver besked under denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som kort';
19 21
 $string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke tilføje dit indlæg pga en ukendt fejl';
20 22
 $string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, kan ikke slettes da andre allerede har rated det.';
@@ -24,8 +26,13 @@
24 26
 $string['deleteddiscussion'] = 'Emnet er slettet';
25 27
 $string['deletedpost'] = 'Indlægget er slettet';
26 28
 $string['deletesure'] = 'Er du sikker på, at du vil slette dette indlæg?';
  29
+$string['digestmailheader'] = 'Dette er daglig sammendrag af nye indlæg fra $a->sitename forummer. Hvis du ønsker at ændre dine email-indstillinger, så gå til $a->userprefs';
  30
+$string['digestmailprefs'] = 'din brugerprofil';
  31
+$string['digestmailsubject'] = '$a: Forum sammendrag';
  32
+$string['digestsentusers'] = 'Email med forum sammendrag sendt til $a brugere.';
27 33
 $string['discussion'] = 'Diskussion';
28 34
 $string['discussionmoved'] = 'Denne diskussion er blevet flyttet til \'$a\'.';
  35
+$string['discussionname'] = 'Diskussions navn';
29 36
 $string['discussions'] = 'Diskussioner';
30 37
 $string['discussionsstartedby'] = 'Diskussioner startet af $a';
31 38
 $string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskussion nyligt startet af $a';
@@ -73,6 +80,7 @@
73 80
 $string['noposts'] = 'Ingen indlæg';
74 81
 $string['nopostscontaining'] = 'Ingen indlæg indeholdende \'$a\' blev fundet';
75 82
 $string['nosubscribers'] = 'Der er endnu ingen tilmeldte i dette forum';
  83
+$string['notingroup'] = 'Desværre, du skal være med i en gruppe for at se dette forum.';
76 84
 $string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil ikke modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
77 85
 $string['nowsubscribed'] = '$a->name vil modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
78 86
 $string['numposts'] = '$a indlæg';
@@ -90,8 +98,13 @@
90 98
 $string['postrating2'] = 'Hver individuel og sammenhængende';
91 99
 $string['postrating3'] = 'Viser som regel sammenhængende viden';
92 100
 $string['posts'] = 'Poster';
  101
+$string['posttoforum'] = 'Send til forum';
93 102
 $string['postupdated'] = 'Dit indlæg er opdateret';
  103
+$string['processingdigest'] = 'Behandler email sammendrag for bruger $a';
94 104
 $string['processingpost'] = 'Behandler indlæg $a';
  105
+$string['prune'] = 'Del';
  106
+$string['prunedpost'] = 'En ny diskussion er blevet oprettet efter dette indlæg.';
  107
+$string['pruneheading'] = 'Del diskussionen og flyt indlæg til en ny diskussion.';
95 108
 $string['rate'] = 'Rate';
96 109
 $string['rating'] = 'Bedømmelse';
97 110
 $string['ratingeveryone'] = 'Alle kan bedømme indlæg';
@@ -110,6 +123,8 @@
110 123
 $string['repliesone'] = '$a svar indtil videre';
111 124
 $string['reply'] = 'Svar';
112 125
 $string['replyforum'] = 'Svar til forum';
  126
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' diskussion';
  127
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' indlæg';
113 128
 $string['search'] = 'Søg';
114 129
 $string['searchforums'] = 'Søg i forum';
115 130
 $string['searcholderposts'] = 'Søg i gamle beskeder';
@@ -120,7 +135,9 @@
120 135
 $string['startedby'] = 'Startet af';
121 136
 $string['subject'] = 'Emne';
122 137
 $string['subscribe'] = 'Tilmeld dig dette forum';
  138
+$string['subscribeall'] = 'Tilmeld alle til dette forum';
123 139
 $string['subscribed'] = 'Tilmeldt';
  140
+$string['subscribenone'] = 'Frameld alle fra dette forum';
124 141
 $string['subscribers'] = 'Tilmeldte';
125 142
 $string['subscribersto'] = 'Tilmeldte til \'$a\'';
126 143
 $string['subscribestart'] = 'Send mig en kopi af indlæg via email';
@@ -129,6 +146,7 @@
129 146
 $string['subscriptions'] = 'Abonneringer';
130 147
 $string['unsubscribe'] = 'Frameld dig dette forum';
131 148
 $string['unsubscribed'] = 'Frameldt';
  149
+$string['unsubscribeshort'] = 'Frameld';
132 150
 $string['youratedthis'] = 'Du har bedømt dette';
133 151
 $string['yournewtopic'] = 'Dit nye diskussionsemne';
134 152
 $string['yourreply'] = 'Dit svar';
10  lang/da/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -49,6 +49,7 @@
49 49
 $string['commentupdated'] = 'Kommentaren er blevet updateret';
50 50
 $string['concept'] = 'Koncept';
51 51
 $string['concepts'] = 'Koncepter';
  52
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne mulighed vil gøre det muligt at generere RSS feed for alle opslagsværker. Du skal stadig slå det til for hvert opslagsværk.';
52 53
 $string['currentglossary'] = 'Nuværende ordbog';
53 54
 $string['dateview'] = 'Vis efter dato';
54 55
 $string['defaultapproval'] = 'Standard godkendelse status';
@@ -68,6 +69,7 @@
68 69
 $string['displayformatcontinuous'] = 'Kontinuerlig med forfatter';
69 70
 $string['displayformatdefault'] = 'Simpel ordbogs-stil';
70 71
 $string['displayformats'] = 'visnings formater';
  72
+$string['displayformatssetup'] = 'Vis formaterings opsætning';
71 73
 $string['duplicateentry'] = 'Dubletter';
72 74
 $string['editcategories'] = 'Ret kategorier';
73 75
 $string['editentry'] = 'Ret opslagsord';
@@ -81,6 +83,7 @@
81 83
 $string['entrydeleted'] = 'Opslagsord slettet';
82 84
 $string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet exporteret';
83 85
 $string['entryishidden'] = '(Dette opslagsord er skjult)';
  86
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Normal indstilling';
84 87
 $string['entryusedynalink'] = 'Dette opslagsord skulle blive automatisk linket.';
85 88
 $string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
86 89
 $string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
@@ -97,6 +100,8 @@
97 100
 $string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
98 101
 $string['filtername'] = 'Ordbogs autolinkning';
99 102
 $string['fullmatch'] = 'Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>';
  103
+$string['globalglossary'] = 'Global opslagsværk';
  104
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Normal opslagsværk indstillinger';
100 105
 $string['glossarytype'] = 'Ordbogstype';
101 106
 $string['glosssaryexported'] = 'Opslagsværk eksporteret';
102 107
 $string['importcategories'] = 'Importer kategorier';
@@ -134,6 +139,7 @@
134 139
 $string['ratingtime'] = 'Begræns vurdering til opslagsord med dato inden for dette interval:';
135 140
 $string['rejectedentries'] = 'Afviste opslagsord';
136 141
 $string['rejectionrpt'] = 'Afvisnings årsag';
  142
+$string['rsssubscriberss'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' indlæg';
137 143
 $string['searchindefinition'] = 'Søg efter hele teksten';
138 144
 $string['secondaryglossary'] = 'Sekundær opslagsværk';
139 145
 $string['sendinratings'] = 'Send min seneste vurdering';
@@ -151,6 +157,8 @@
151 157
 $string['usedynalink'] = 'Automatisk link opslagsværkord';
152 158
 $string['waitingapproval'] = 'Afventer godkendelse';
153 159
 $string['warningstudentcapost'] = '(I tilfælde af at det ikke er hovedopslagsværket)';
  160
+$string['withauthor'] = 'Indlæg med forfatter';
  161
+$string['withoutauthor'] = 'Indlæg uden forfatter';
154 162
 $string['writtenby'] = 'af';
155 163
 $string['youarenottheauthor'] = 'Da du ikke har skrevet denne kommentar, kan du ikke rette i den!';
156 164
 
66  lang/da/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Hændelse';
@@ -40,6 +40,7 @@
40 40
 $string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurer variabler der påvirker sitets generelle funktion';
41 41
 $string['adminhelpcourses'] = 'Definer kursuser og kategorier og tilføj personer til dem';
42 42
 $string['adminhelpedituser'] = 'Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil';
  43
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Vælg om tilmeldinger skal kontrolleres interne eller externt. ';
43 44
 $string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
44 45
 $string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
45 46
 $string['adminhelpmanageblocks'] = 'Administrer installerede blokke og deres indstillinger';
@@ -94,16 +95,24 @@
94 95
 $string['backupfinished'] = 'Backup gennemført OK';
95 96
 $string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursusmoduler, med eller uden brugerdata, i backup\'en';
96 97
 $string['backupkeephelp'] = 'Hvor mange nye backups vil du beholde? (ældre backups bliver slettet automatisk)';
  98
+$string['backuplogdetailed'] = 'Detalieret eksikverings log';
  99
+$string['backuploglaststatus'] = 'Sidste eksikverings log';
97 100
 $string['backuplogshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursuslog-filer i backup\'en';
98 101
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
  102
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Bemærkning: Du har valgt at tage backup med \"Ingen brugere\", så alle modulbackups er skiftet til \"uden brugerdata\". Læg mærke til at \"opgave\" og \"projekt\" modulerne ikke er kompatibel med denne type backup, så de er blevet deaktiveret.';
99 103
 $string['backuporiginalname'] = 'Backup navn';
100 104
 $string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<BR>(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
101 105
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
102 106
 $string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
103 107
 $string['backupversion'] = 'Backup version';
  108
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Du er ved helt at slette blok \'$a\'. Dette vil slette alle oplysningen om denne blok fra databasen. Er du sikker på at du vil det?';
  109
+$string['blockdeletefiles'] = 'Alle data tilknyttet blokken \'$a->block\' er blevet slettet fra databasen. For at fuldføre sletningen (og forhindre at blokken reinstallere sig selv), så bør du nu slette dette bibliotek fra serveren:
  110
+$a->directory';
  111
+$string['blocks'] = 'Blokke';
104 112
 $string['blocksetup'] = 'Opsætning af blokke';
105 113
 $string['blocksuccess'] = '$a blokke er sat korrekt op';
106 114
 $string['bycourseorder'] = 'Efter kursus orden';
  115
+$string['byname'] = 'af $a';
107 116
 $string['cancel'] = 'Slet';
108 117
 $string['categories'] = 'Kursus kategorier';
109 118
 $string['category'] = 'Kategori';
@@ -132,13 +141,19 @@
132 141
 $string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og redigér i sprog';
133 142
 $string['complete'] = 'Færdiggør';
134 143
 $string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'Ja\' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.';
  144
+$string['configautologinguests'] = 'Skal besøgene logges ind som gæster automatisk når de kommer ind på et kursus med gæsteadgang.';
135 145
 $string['configcachetext'] = 'For større sites eller sites der bruger tekstfiltre, denne indstilling kan virkelig sætte hastigheden i vejret. Kopier af tekst vil blive gemt i færdigbehandlet form i den tid specificeret her. En for kort tid kan faktisk sløve siden en smule, og en for høj værdi kan betyde at tekst tager lang tid at genopfriske (med nye links for eksempel)';
136 146
 $string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
137 147
 $string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
138 148
 $string['configdeleteunconfirmed'] = 'Hvis du bruger email-authentication, angiver denne indstilling den periode i hvilken et svar fra brugeren vil blive blive accepteret. Efter denne periode vil ikkegodkendte profiler blive slettet.';
  149
+$string['configdigestmailtime'] = 'Brugere der vælger at få tilsendt et dagligt sammendrag af ændringer på udvalgte forums via email. Denne indstilling kontrollere hvilken tid på dagen emailen skal sendes. (Det næste cron job efter denne tid vil sende emailen)';
  150
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne indstilling vil gøre RSS feeds tilgængelig for hele sitet. For at se nogen ændring skal RSS feeds også slås til for hvert enkelt modul. Det kan gøres under Modulinstillinger i administrationsmenuen.';
  151
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dette er ikke tilgængeligt da RSS feeds er slået fra globalt på sitet. For at aktivere dem, gå til variable indstillinger under administrationspanelet.';
139 152
 $string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
  153
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Ved at aktivere denne indstilling kan studerende bruge alle karaktere i deres brugernavne. (Dette vil ikke påvirke deres angivelse af rigtigt navn). Som standart er denne funktionalitet aktiveret hvilket betyder at brugernavne kun kan indeholde alphanummeriske karaktere.';
140 154
 $string['configfilteruploadedfiles'] = 'Hvis denne setting er enablet vil moodle gennemgå alle uploadede HTML og tekstfiler med filtrene før de bliver vist.';
141 155
 $string['configforcelogin'] = 'Normalt kan forsiden af sitet og kursusoversigten (men ikke kurserne) læses af personer uden at de er logget ind på sitet. Hvis du ønsker at tvinge folk til at logge ind før de kan gøre noget som helt på sitet, kan du aktivere denne indstilling.';
  156
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Ved at aktivere denne indstilling kan du tvinge brugere til at logge ind (ikke som gæster) før de kan se brugerprofil-siderne. Som udgangspunkt er denne mulighed ikke aktiveret. Det betyder at alle kan se information om de undervisere der er link til fra kursuslistningerne.';
142 157
 $string['configframename'] = 'Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være \'_top\'';
143 158
 $string['configfullnamedisplay'] = 'Dette konfigurere hvordan navne skal vises, når hele navnet vises. For de fleste en-sprogede sites vil den mest effektive indstilling være den normale \"Fornavn + Efternavn\", men du kan også vælge helt at skjule efternavnet, eller lade det være op til den valgte sprogpakke. (forskellige sprog kan have forskellige navnekonventioner)';
144 159
 $string['configgdversion'] = 'Indikerer hvilken version af GD, som er valgt. Versionen, der vises som default, er den, som er blevet autodetected. Du skal ikke ændre den, med mindre du ved, hvad du gør.';
@@ -156,6 +171,7 @@
156 171
 $string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
157 172
 $string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
158 173
 $string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
  174
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Emails bliver nogen gange sendt ud på vegne af brugere f.eks. forum indlæg. Den emailadresse du angiver her vil stå som \"Fra\" adresse på de emails som bliver sendt fra de brugere som har valgt at hemmeligholde deres email.';
159 175
 $string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
160 176
 $string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
161 177
 $string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
@@ -170,18 +186,19 @@
170 186
 $string['configuration'] = 'Konfiguration';
171 187
 $string['configvariables'] = 'Instillinger af variabler';
172 188
 $string['configwarning'] = 'Vær forsigtig med at ændre disse værdier mærkelige værdier kan volde problemer';
173  
-$string['configzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.
174  
-';
  189
+$string['configzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.';
175 190
 $string['confirm'] = 'Godkend';
176 191
 $string['confirmed'] = 'Registreringen er blevet bekræftet';
177 192
 $string['confirmednot'] = 'Din registrering er endnu ikke blevet godkendt';
178 193
 $string['continue'] = 'Fortsæt';
  194
+$string['continuetocourse'] = 'Tryk her for at gå til dit kursus';
179 195
 $string['cookiesenabled'] = 'Du skal slå cookies til i din browser';
180 196
 $string['copy'] = 'Kopier';
181 197
 $string['copyingcoursefiles'] = 'Kopiere kursusfiler';
182 198
 $string['copyinguserfiles'] = 'Kopiere brugerfiler';
183 199
 $string['copyingzipfile'] = 'Kopiere zipfiler';
184 200
 $string['copyrightnotice'] = 'Copyright notice';
  201
+$string['cost'] = 'koster';
185 202
 $string['country'] = 'Land';
186 203
 $string['course'] = 'Kursus';
187 204
 $string['courseavailable'] = 'Dette kursus er tilgængeligt for elever';
@@ -218,6 +235,7 @@
218 235
 $string['currentcoursedeleting'] = 'Nuværende kursus, sletter det først';
219 236
 $string['currentlanguage'] = 'Sprogvalg';
220 237
 $string['currentlocaltime'] = 'Din lokal tid';
  238
+$string['currentpicture'] = 'Nuværende billede';
221 239
 $string['currentrelease'] = 'Nuværende release information';
222 240
 $string['currentversion'] = 'Nuværende version';
223 241
 $string['databasechecking'] = 'Opgraderer Moodle database fra version$a->oldversion til $a->newversion...';
@@ -231,6 +249,7 @@
231 249
 $string['datemostrecentlast'] = 'Dato - Seneste sidst';
232 250
 $string['day'] = 'dag';
233 251
 $string['days'] = 'dage';
  252
+$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoder interne links';
234 253
 $string['defaultcoursefullname'] = 'Kursus 101';
235 254
 $string['defaultcourseshortname'] = 'K101';
236 255
 $string['defaultcoursestudent'] = 'Studerende';
@@ -267,8 +286,12 @@
267 286
 $string['downloadexcel'] = 'Download i Excel format';
268 287
 $string['downloadtext'] = 'Download i text format';
269 288
 $string['doyouagree'] = 'Har du læst og forstået disse betingelser?';
  289
+$string['duplicate'] = 'Dupliker';
  290
+$string['duplicatinga'] = 'Dublikere: $a';
  291
+$string['duplicatingain'] = 'Dublikere $a->what i $a->in';
270 292
 $string['edit'] = 'Rediger $a';
271 293
 $string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursusindstillinger';
  294
+$string['editfiles'] = 'Ret filer';
272 295
 $string['editgroupprofile'] = 'Ret gruppeprofil';
273 296
 $string['editinga'] = 'Redigerer en $a';
274 297
 $string['editmyprofile'] = 'Rediger profil';
@@ -298,6 +321,10 @@
298 321
 $string['emailconfirmsent'] = '  <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
299 322
  <P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
300 323
  <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
  324
+$string['emaildigest'] = 'Sammendrags email type';
  325
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Komplet (daglig email med alle indlæg)';
  326
+$string['emaildigestoff'] = 'Ingen sammendrag (en email per indlæg)';
  327
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Emner (daglige emails kun med emner)';
301 328
 $string['emaildisable'] = 'Denne emailadresse er blevet deaktiveret.';
302 329
 $string['emaildisplay'] = 'Vis Email ';
303 330
 $string['emaildisplaycourse'] = 'Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse';
@@ -340,6 +367,9 @@
340 367
 password som du skulle have fået fra $a';
341 368
 $string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<BR>
342 369
 (Her er et hint - det starter med \'$a\')';
  370
+$string['enrolmentnew'] = 'Nye tilmeldinger i $a';
  371
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuelle tilmeldinger er ikke muligt';
  372
+$string['enrolments'] = 'Tilmeldinger';
343 373
 $string['entercourse'] = 'Klik for at komme ind på kurset';
344 374
 $string['enteremailaddress'] = 'Indtast din email addresse for at re-sette dit
345 375
  password og du får et nyt password sendt med en email';
@@ -413,6 +443,7 @@
413 443
 $string['group'] = 'Gruppe';
414 444
 $string['groupadd'] = 'Ny gruppe';
415 445
 $string['groupaddusers'] = 'Tilføj til gruppe';
  446
+$string['groupfor'] = 'for gruppe';
416 447
 $string['groupinfo'] = 'GruppeInfo';
417 448
 $string['groupinfomembers'] = 'DeltagerInfo';
418 449
 $string['groupinfopeople'] = 'PersonInfo';
@@ -449,6 +480,9 @@
449 480
 $string['helptext'] = 'Hvordan skriver man tekst';
450 481
 $string['helpwiki'] = 'Hvordan man skriver en wikitekst';
451 482
 $string['helpwriting'] = 'Skriv omhyggeligt';
  483
+$string['hiddensections'] = 'Skjulte sektioner';
  484
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skjulte sektioner er vist i kort form';
  485
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skjulte sektioner er ikke vist';
452 486
 $string['hide'] = 'Gem';
453 487
 $string['hidepicture'] = 'Skjul billede';
454 488
 $string['hits'] = 'Hits';
@@ -473,8 +507,9 @@
473 507
 $string['includecourseusers'] = 'Indkluder alle kursusbrugere';
474 508
 $string['included'] = 'Indkluderet';
475 509
 $string['includelogentries'] = 'Indkluder logindlæg';
476  
-$string['includemodules'] = 'Include&nbsp;Modules';
  510
+$string['includemodules'] = 'Inkluder Moduler';
477 511
 $string['includeneededusers'] = 'Indkluder nødvendige brugere';
  512
+$string['includenoneusers'] = 'Inkluder ikke brugere';
478 513
 $string['includeuserfiles'] = 'Indkluder brugerfiler';
479 514
 $string['institution'] = 'Institution';
480 515
 $string['invalidemail'] = 'Invalid email addresse';
@@ -508,14 +543,14 @@
508 543
 $string['loginsite'] = 'Login til dette site';
509 544
 $string['loginsteps'] = 'Hej! For at få fuld adgang til dette kursus skal du lige bruge lidt tid til at lave en ny konto.
510 545
 
511  
-  Hvert enkelt kursus kan også have en  &quot;kursusnøgle&quot;, den skal du først bruge senere. Sådan gør du:
  546
+  Hvert enkelt kursus kan også have en  \"kursusnøgle\", den skal du først bruge senere. Sådan gør du:
512 547
  <OL size=2>
513 548
  <LI>Udfyld <A HREF=$a>Ny Konto</A> formularen med dine oplysninger.
514 549
  <LI>En email vil derefter blive sendt til din email addresse.
515 550
  <LI>Læs din email og klik på det medfølgende link.
516 551
  <LI>Din konto bliver bekræftet og du bliver logget ind.
517 552
  <LI>Vælg derefter det kursus, som du vil deltage i.
518  
-  <LI>Hvis du bliver bedt om en &quot;kursusnøgle&quot; - brug den, som du har fået tilsendt. Det vil &quot;give dig adgang&quot; til kurset.  <LI>Du har nu fuld adgang til kurset og fra nu af behøver du kun at bruge username og password for at logge dig ind på kurset.  
  553
+  <LI>Hvis du bliver bedt om en \"kursusnøgle\" - brug den, som du har fået tilsendt. Det vil \"give dig adgang\" til kurset.  <LI>Du har nu fuld adgang til kurset og fra nu af behøver du kun at bruge username og password for at logge dig ind på kurset.  
519 554
  </OL>';
520 555
 $string['loginstepsnone'] = 'Hej!<P>For at få fuld adgang til kurset er du nødt til at lave dig en ny konto.<P>Det du skal gøre, er at lave dig et username og et password og indsætte det i formularen på denne side.<P>Hvis andre allerede har valgt dit username, er du nødt til at prøve igen med et andet.';
521 556
 $string['loginto'] = 'Login til $a';
@@ -606,8 +641,7 @@
606 641
 I de fleste mailprogrammer kommer det op som et blåt link, som du kan klikke på. Hvis det ikke virker, kan du cut and paste addressen op i addressefeltet i toppen af din. 
607 642
 
608 643
 Hilsen \'$a->sitename\' administrator,
609  
-$a->signoff
610  
-';
  644
+$a->signoff';
611 645
 $string['newpicture'] = 'Nyt billede';
612 646
 $string['newsitem'] = 'nyhed';
613 647
 $string['newsitems'] = 'nyheder';
@@ -675,6 +709,11 @@
675 709
  <P><B>Check din email for nyt password</B>
676 710
  <P>Det nye password er genereret automatisk, så du vil måske
677 711
  <A HREF=$a->link>ændre det til noget, som du nemmere kan huske</A>.';
  712
+$string['paymentinstant'] = 'Brug knabben forneden til at betale og blive tilmeldt umiddelbart derefter. ';
  713
+$string['paymentrequired'] = 'Dette kursus koster penge at tilmelde sig.';
  714
+$string['paymentsorry'] = 'Tak for betalingen. Desværre er din betaling ikke blevet færdigbehandlet, og du er derfor ikke tilmeldt kurset \"$a->fullname\". Prøv at tilgå kurset igen efter 5-10 sekundter. 
  715
+Hvis det ikke hjælper så kontakt venlist $a->teacher eller site administratoren. ';
  716
+$string['paymentthanks'] = 'Tak for din betaling. Du er nu tilmeldt kurset:<b />\"$a\" ';
678 717
 $string['people'] = 'Deltagere';
679 718
 $string['personalprofile'] = 'Personlig profil';
680 719
 $string['phone'] = 'Telefon nr.';
@@ -718,6 +757,7 @@
718 757
 $string['renamefileto'] = 'Omdøb <b>$a</b> til';
719 758
 $string['required'] = 'Nødvendigt';
720 759
 $string['requireskey'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle';
  760
+$string['requirespayment'] = 'Dette kursus kræver betaling for at deltage';
721 761
 $string['resortcoursesbyname'] = 'Sorter kursus efter navn';
722 762
 $string['resources'] = 'Materiale';
723 763
 $string['restore'] = 'Genopret';
@@ -728,6 +768,8 @@
728 768
 $string['returningtosite'] = 'Har du besøgt os før?';
729 769
 $string['revert'] = 'Vend tilbage';
730 770
 $string['role'] = 'Rolle';
  771
+$string['rssarticles'] = 'Antal seneste RSS artikler';
  772
+$string['rsstype'] = 'RSS feed for denne aktivitet';
731 773
 $string['savechanges'] = 'Gem ændringer';
732 774
 $string['saveto'] = 'Gem til';
733 775
 $string['scale'] = 'Skala';
@@ -777,6 +819,7 @@
777 819
 $string['sitelogs'] = 'Site logs';
778 820
 $string['sitenews'] = 'Site nyheder';
779 821
 $string['sites'] = 'Sites';
  822
+$string['sitesection'] = 'Inkludér en emnesektion';
780 823
 $string['sitesettings'] = 'Site settings';
781 824
 $string['size'] = 'Størrelse';
782 825
 $string['sizeb'] = 'bytes';
@@ -796,6 +839,8 @@
796 839
 $string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
797 840
 $string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
798 841
 $string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
  842
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
  843
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
799 844
 $string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
800 845
 $string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
801 846
 $string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
@@ -835,7 +880,9 @@
835 880
 $string['turneditingoff'] = 'Slå redigering fra';
836 881
 $string['turneditingon'] = 'Rediger';
837 882
 $string['undecided'] = 'Ubestemt';
838  
-$string['unenrol'] = 'Fjern';
  883
+$string['unenrol'] = 'Frameld';
  884
+$string['unenrolallstudents'] = 'Frameld alle studerende';
  885
+$string['unenrolallstudentssure'] = 'Er du sikker på at du vil framelde alle studerende fra dette kursus.';
839 886
 $string['unenrolme'] = 'Fjern mig fra $a';
840 887
 $string['unenrolsure'] = 'Er du sikker på at du vil fjerne $a fra dette kursus?';
841 888
 $string['unknowncategory'] = 'Ukendt kategori';
@@ -861,6 +908,7 @@
861 908
 $string['uploadproblem'] = 'En ukendt fejl opstod mens filen \'$a\' blev uploaded (måske var den for stor?)';
862 909
 $string['uploadthisfile'] = 'Upload denne fil';
863 910
 $string['uploadusers'] = 'Upload brugere';
  911
+$string['usedinnplaces'] = 'Brugt $a steder';
864 912
 $string['user'] = 'Bruger';
865 913
 $string['userconfirmed'] = 'Godkendt $a';
866 914
 $string['userdata'] = 'Brugerdata';
24  lang/da/quiz.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // quiz.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // quiz.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
@@ -25,6 +25,7 @@
25 25
 $string['attemptquiznow'] = 'Lav quizzen nu';
26 26
 $string['attempts'] = 'Forsøg';
27 27
 $string['attemptsallowed'] = 'Forsøg tilladt';
  28
+$string['attemptsexist'] = 'Denne quiz er allerede blevet brugt';
28 29
 $string['attemptsunlimited'] = 'Ingen begrænsniger i antal forsøg';
29 30
 $string['backtoquiz'] = 'Tilbage til redigering i quiz';
30 31
 $string['bestgrade'] = 'Bedste bedømmelse';
@@ -40,6 +41,7 @@
40 41
 $string['categorymoveto'] = 'Flyt dem til denne kategori';
41 42
 $string['choice'] = 'Choice';
42 43
 $string['choices'] = 'Mulige choices';
  44
+$string['confirmstartattempt'] = 'Denne quiz har en tidsbegrænsning, er du klar til at begynde?';
43 45
 $string['correctanswer'] = 'Korrekt svar';
44 46
 $string['correctanswers'] = 'Korrekte svar';
45 47
 $string['corrresp'] = 'Korrekt tilbagemelding';
@@ -73,6 +75,10 @@
73 75
 $string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et sandt/falsk spørgsmål';
74 76
 $string['editquestions'] = 'Ret spørgsmål';
75 77
 $string['errorsdetected'] = '$a fejl fundet.';
  78
+$string['exportfilename'] = 'quiz';
  79
+$string['exportname'] = 'Filnavn';
  80
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
  81
+$string['exportquestions'] = 'Eksporter spørgsmål til en fil';
76 82
 $string['false'] = 'Falsk';
77 83
 $string['feedback'] = 'Tilbagemelding';
78 84
 $string['fileformat'] = 'Filformat';
@@ -98,6 +104,7 @@
98 104
 $string['marks'] = 'Point';
99 105
 $string['match'] = 'Sammenpasse';
100 106
 $string['matchanswer'] = 'Sammenpassende svar';
  107
+$string['minutes'] = 'Minutter';
101 108
 $string['missinganswer'] = 'For få :ANSWER, :Lx, :Rx sætninger for spørgsmål linje $a. Du skal definere mindst to mulige svar.';
102 109
 $string['missingcorrectanswer'] = 'Det rigtige svar skal angives';
103 110
 $string['missingname'] = 'Mangler navn på spørgsmål';
@@ -116,11 +123,15 @@
116 123
 $string['noresponse'] = 'Ingen tilbagemelding';
117 124
 $string['noreview'] = 'Du kan ikke se quizzen igen';
118 125
 $string['noreviewuntil'] = 'Du kan se quizzen igen indtil $a';
  126
+$string['noscript'] = 'Javascript skal være slået til';
  127
+$string['notenoughanswers'] = 'Denne type spørgsmål kræver mindst $a svar';
119 128
 $string['notenoughsubquestions'] = 'Der er ikke lavet nok underspørgsmål<br />Ønsker du at gå tilbage og rette det.';
120 129
 $string['numerical'] = 'Nummerisk';
121 130
 $string['paragraphquestion'] = '\"Skriv selv\" spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmål vil blive ignoreret.';
  131
+$string['passworderror'] = 'Det skrevne kodeord er forkert';
122 132
 $string['percentcorrect'] = 'Procent korrekt';
123 133
 $string['publish'] = 'Publicér';
  134
+$string['publishedit'] = 'Du skal have rettigheder til at tilføje eller rette spørgsmål i denne kategori.';
124 135
 $string['qti'] = 'IMS QTI format';
125 136
 $string['question'] = 'Spørgsmål';
126 137
 $string['questioninuse'] = 'Spørgsmålet \'$a\' er foreløbigt brugt:';
@@ -133,6 +144,9 @@
133 144
 $string['quizcloses'] = 'Quizzen lukker';
134 145
 $string['quiznotavailable'] = 'Quizzen er ikke tilgængelig før end: $a';
135 146
 $string['quizopen'] = 'Åbn quizzen';
  147
+$string['quizopens'] = 'Quiz muligheder';
  148
+$string['quiztimelimit'] = 'Tidsbegrænsning:$a';
  149
+$string['quiztimer'] = 'Quiz Timer';
136 150
 $string['random'] = 'Tilfældig valg';
137 151
 $string['randomcreate'] = 'Lav tilfældig spørgsmål';
138 152
 $string['randomsamatch'] = 'Tilfældig \'passende kort-svar\'';
@@ -153,6 +167,9 @@
153 167
 $string['reportoverview'] = 'Oversigt';
154 168
 $string['reportregrade'] = 'Reevaluer forsøg';
155 169
 $string['reportsimplestat'] = 'Simpel statestik';
  170
+$string['requirepassword'] = 'Kodeord krævet';
  171
+$string['requirepasswordmessage'] = 'For at tage denne quiz skal du bruge et kodeord';
  172
+$string['requiresubnet'] = 'Subnetadresse er nødvendig';
156 173
 $string['review'] = 'Gennemse';
157 174
 $string['save'] = 'Gem';
158 175
 $string['savegrades'] = 'Gem bedømmelser';
@@ -168,8 +185,13 @@
168 185
 $string['showfeedback'] = 'Skal feedback vises efter besvarelserne?';
169 186
 $string['shuffleanswers'] = 'Bland svar';
170 187
 $string['shufflequestions'] = 'Bland spørgsmål';
  188
+$string['subneterror'] = 'Problem! Denne quiz er der kun adgang til fra bestemte lokationer/ipadresser, og din ipadresse er ikke inden for den tilladte område til denne quiz.';
171 189
 $string['time'] = 'Tid';
172 190
 $string['timecompleted'] = 'Færdig';
  191
+$string['timeleft'] = 'Tid tilbage';
  192
+$string['timelimit'] = 'Tidsbrænsning';
  193
+$string['timelimitexeeded'] = 'Desværre, tiden er gået.';
  194
+$string['timesup'] = 'Tiden er gået!';
173 195
 $string['timetaken'] = 'Tidsforbrug';
174 196
 $string['toomanyrandom'] = 'Der er defineret flere \'tilfældige spørgsmål\' end der er spørgsmål og vælge fra i kategorien.';
175 197
 $string['true'] = 'Sandt';
6  lang/da/resource.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // resource.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addresource'] = 'Tilføj materiale';
@@ -19,6 +19,7 @@
19 19
 $string['configpopupwidth'] = 'Hvilken bredde skal popupvinduer have som standart?';
20 20
 $string['configwebsearch'] = 'Når der tilføjes en URL som en webside eller weblink, vil denne lokation tilbydes som et sted der kan hjælpe brugeren med at søge efter den URL de ønsker.';
21 21
 $string['directlink'] = 'Direkte link til denne fil';
  22
+$string['directoryinfo'] = 'Alle filer i det valgte bibliotek vil blive vist';
22 23
 $string['editingaresource'] = 'Rediger i materialet';
23 24
 $string['example'] = 'Eksempel';
24 25
 $string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
@@ -27,8 +28,10 @@
27 28
 $string['fetcherror'] = 'Der er opstået en fejl i forbindelse med hentningen af websiden.';
28 29
 $string['fetchservererror'] = 'Der er opstået en fejl på serveren i forbindelse med hentningen af websiden (måske en programfejl).<p>';
29 30
 $string['filename'] = 'Filnavn';
  31
+$string['filtername'] = 'Resource autolinkning';
30 32
 $string['fulltext'] = 'Fuld tekst';
31 33
 $string['htmlfragment'] = 'HTML del';
  34
+$string['maindirectory'] = 'Main directory';
32 35
 $string['modulename'] = 'Materiale';
33 36
 $string['modulenameplural'] = 'Materialer';
34 37
 $string['neverseen'] = 'Ikke set endnu';
@@ -58,5 +61,6 @@
58 61
 $string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
59 62
 $string['resourcetype7'] = 'Program';
60 63
 $string['resourcetype8'] = 'Wikitekst';
  64
+$string['resourcetype9'] = 'Directory';
61 65
 
62 66
 ?>
52  lang/da/scorm.php
... ...
@@ -0,0 +1,52 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // scorm.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['autocontinue'] = 'Auto-fortsæt';
  6
+$string['browse'] = 'Vis';
  7
+$string['browsed'] = 'Vist';
  8
+$string['browsemode'] = 'Visnings tilstand';
  9
+$string['chooseapacket'] = 'Vis eller opdater en SCORM pakke';
  10
+$string['completed'] = 'Færdigt';
  11
+$string['configframesize'] = 'Denne værdi er størrelsen (i pixels) af den øverste ramme, der indeholder navigationen, når du afspiller en scormpakke.';
  12
+$string['configpopup'] = 'Når du tilføjer en ny scormpakke der er i stand til at køre i et popupvindue, skal den så have lov til det?';
  13
+$string['configpopupheight'] = 'Hvad skal standarthøjden være for et nyt popupvindue?';
  14
+$string['configpopupresizable'] = 'Skal popup vinduet kunne scaleres som standart?';
  15
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Skal popup vinduet kunne scrolles som standart?';
  16
+$string['configpopupstatus'] = 'Skal et popupvinduet indeholde statusbaren som standart?';
  17
+$string['configpopupwidth'] = 'Hvad skal standartbredden være for et nyt popupvindue?';
  18
+$string['coursepacket'] = 'Kursuspakke';
  19
+$string['coursestruct'] = 'Kursusstruktur';
  20
+$string['datadir'] = 'Filsystems fejl: Kan ikke oprette et bibliotek til kursusdata.';
  21
+$string['entercourse'] = 'Skriv SCORM kursus';
  22
+$string['failed'] = 'Dumpet';
  23
+$string['incomplete'] = 'Ukomplet';
  24
+$string['mode'] = 'Tilstand';
  25
+$string['modulename'] = 'Scorm';
  26
+$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
  27
+$string['newheight'] = 'Standart vindueshøjde (i pixels)';
  28
+$string['newresizable'] = 'Tillad at vinduet bliver skaleret';
  29
+$string['newscrollbars'] = 'Tillad at vinduet bliver scrollet';
  30
+$string['newstatus'] = 'Vis statusbar';
  31
+$string['newwidth'] = 'Standart vinduesbredde (i pixels)';
  32
+$string['newwindow'] = 'Nyt vindue';
  33
+$string['newwindowopen'] = 'Vis denne scormpakke i et nyt popupvindue';
  34
+$string['next'] = 'Fortsæt';
  35
+$string['nomanifest'] = 'Manifest ikke fundet';
  36
+$string['noreports'] = 'Ingen rapport at vise';
  37
+$string['normal'] = 'Normal';
  38
+$string['notattempted'] = 'Ikke forsøgt';
  39
+$string['packagedir'] = 'Filsystemfejl: Kan ikke lave bibliotek til pakken.';
  40
+$string['passed'] = 'Godkendt';
  41
+$string['prev'] = 'Forrige';
  42
+$string['regular'] = 'Regulært manifest';
  43
+$string['report'] = 'Rapport';
  44
+$string['review'] = 'Gennemse';
  45
+$string['scoes'] = 'Scoes';
  46
+$string['score'] = 'Score';
  47
+$string['trackingloose'] = 'ADVARSEL: Data fra denne SCORM pakke vil gå tabt';
  48
+$string['validateascorm'] = 'Validér en SCORMpakke';
  49
+$string['validation'] = 'Validerings resultat';
  50
+$string['viewallreports'] = 'Vis rapport for $a forsøg';
  51
+
  52
+?>
409  lang/da/survey.php
... ...
@@ -1,205 +1,210 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // survey.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
3  
-
4  
-
5  
-$string['actual'] = "Aktuel";
6  
-$string['actualclass'] = "Aktuel klasse";
7  
-$string['actualstudent'] = "\$a aktuel";
8  
-$string['allquestions'] = "Alle spørgsmål i nr. orden, alle studerende";
9  
-$string['allscales'] = "Alle svar, alle studerende";
10  
-$string['alreadysubmitted'] = "Du har allerede indgivet svar på denne evaluering";
11  
-$string['analysisof'] = "Analyse af \$a";
12  
-$string['answers'] = "Svar";
13  
-$string['attls1'] = "Når jeg bedømmer hvad andre siger, fokuserer jeg på kvaliteten af det siger og ikke på persone, der siger det.";
14  
-$string['attls10'] = "Det er vigtigt for mig at forblive objektiv, når jeg analyserer noget.";
15  
-$string['attls10short'] = "forblive objektiv";
16  
-$string['attls11'] = "Jeg prøver at tænke med andre istedet for mod andre.";
17  
-$string['attls11short'] = "tænk MED andre";
18  
-$string['attls12'] = "Jeg vurderer argumenter ud fra bestemte kriterier.";
19  
-$string['attls12short'] = "brug kriterier i evalueringer";
20  
-$string['attls13'] = "Jeg prøver på at forstå andre meninger istedet for at vurdere på dem.";
21  
-$string['attls13short'] = "prøv at forstå";
22  
-$string['attls14'] = "Jeg fokuserer på svagheder i andres argumenter i stedet for at hjælpe dem ved at klargøre argumenterne.";
23  
-$string['attls14short'] = "fokuserer på svagheder";
24  
-$string['attls15'] = "Jeg sætter mig i andres sted, når jeg diskuterer kontroversielle emner med dem, for at forstå hvorfor de tænker, som de gør";
25  
-$string['attls15short'] = "sætter mig i andres sted";
26  
-$string['attls16'] = "Måden, jeg analyserer udsagn, kan sammenlignes med at 'slæbe folk for retten', fordi jeg overvejer alle facts. ";
27  
-$string['attls16short'] = "slæbe for retten";
28  
-$string['attls17'] = "Jeg værdsætter at bruge logik og fornuft, førend mine egne overvejelser, når jeg løser problemer.";
29  
-$string['attls17short'] = "jeg værdsætter logik";
30  
-$string['attls18'] = "Jeg kan opnå indsigt i meninger, som der er forskellige fra mine gennem indlevelse.";
31  
-$string['attls18short'] = "indsigt gennem indlevelse";
32  
-$string['attls19'] = "Når jeg møder mennesker med meninger fremmede for mig, gør jeg et forsøg på at nå ind til vedkommende, for at få et indblik i deres meninger ";
33  
-$string['attls19short'] = "prøver at nå ind til";
34  
-$string['attls1short'] = "fokuserer på kvaliteten i argumenterne";
35  
-$string['attls2'] = "Jeg kan li' at spille 'djævelens advokat' - argumentere med det modsatte af andres meninger";
36  
-$string['attls20'] = "Jeg bruger tid på at finde ud af, hvad der er galt. F.eks. så bruger jeg tid på at finde dårlig argumentation i ting jeg læser. ";
37  
-$string['attls20short'] = "Hvad er der galt?";
38  
-$string['attls2short'] = "spiller djævelens advokat";
39  
-$string['attls3'] = "Jeg vil gerne vide, hvor folk kommer fra, hvad der har fået dem til at føle det, de gør.";
40  
-$string['attls3short'] = "hvor folk kommer fra";
41  
-$string['attls4'] = "Den vigtigste del af min uddannelse har været det at lære at forstå mennesker, som er forskellige fra mig.";
42  
-$string['attls4short'] = "forstå forskellige mennesker";
43  
-$string['attls5'] = "Jeg mener, at måden at finde sin egen identitet sker ved omgang med andre mennesker.";
44  
-$string['attls5short'] = "omgang med andre";
45  
-$string['attls6'] = "Jeg kan lide at høre meninger fra folk, som kommer med en baggrund forskellig fra min - det får mig til at se, hvordan ting kan ses fra flere sider.";
46  
-$string['attls6short'] = "kan lide at høre meninger";
47  
-$string['attls7'] = "Jeg kan styrke min egen position ved at argumentere med folk, som er uenige med mig.";
48  
-$string['attls7short'] = "styrke ved argumentation";
49  
-$string['attls8'] = "Jeg er altid interesseret i at vide, hvorfor folk tror og siger, hvad de gør";
50  
-$string['attls8short'] = "vide hvad folk gør";
51  
-$string['attls9'] = "Jeg oplever ofte, at jeg argumenterer med forfatterere til de bøger, jeg læser - prøver på en logisk måde at finde ud af, hvorfor de ikke har ret.";
52  
-$string['attls9short'] = "argumenterer med forfattere";
53  
-$string['attlsintro'] = "Meningen med denne evaluering er at finde ud af dine holdninger til det at tænke og lære.
54  
-
55  
-Der er ikke rigtige og forkerte svar, Vi er interesserede i dine meninger. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive brugt i nogen bedømmelse af dig.";
56  
-$string['attlsm1'] = "Holdninger til det at Tænke og Lære";
57  
-$string['attlsm2'] = "Læring med andre";
58  
-$string['attlsm3'] = "Individuel læring";
59  
-$string['attlsmintro'] = "I diskussion...";
60  
-$string['attlsname'] = "ATTLS (20 item version)";
61  
-$string['ciq1'] = "På hvilket tidspunkt i klassen var du mest engageret for at lære noget?";
62  
-$string['ciq2'] = "På hvilket tidspunkt i klassen syntes du mest distanceret som elev?";
63  
-$string['ciq3'] = "Hvilken handling fra nogen i forummer fandt du mest hjælpsomt?";
64  
-$string['ciq4'] = "Hvilken handlig fra nogle i forummer fandt du mest underlig eller forvirrende?";
65  
-$string['ciq5'] = "Hvad overraskede dig mest?";
66  
-$string['ciqintro'] = "Med tanke på det sidste stykke tid i klassen, besvar spørgsmålene nedenfor.";
67  
-$string['ciqname'] = "Kritisk hændelse";
68  
-$string['clicktocontinue'] = "Klik her for at fortsætte";
69  
-$string['clicktocontinuecheck'] = "Klik her for at markere og fortsæt";
70  
-$string['colles1'] = "Min læring fokuserer på ting der interesserer mig.";
71  
-$string['colles10'] = "Jeg beder andre studerende om at forklare deres ideer.";
72  
-$string['colles10short'] = "jeg beder om forklaringer";
73  
-$string['colles11'] = "andre studerende beder mig om at forklare mine ideer.";
74  
-$string['colles11short'] = "jeg bliver bedt om forklaringer";
75  
-$string['colles12'] = "andre studerende reagerer på mine ideer.";
76  
-$string['colles12short'] = "studerende reagerer på mig";
77  
-$string['colles13'] = "læreren stimulerer min tænkeproces.";
78  
-$string['colles13short'] = "læreren stimulerer min tænkeproces";
79  
-$string['colles14'] = "læreren får mig til at deltage aktivt.";
80  
-$string['colles14short'] = "læreren aktiverer mig";
81  
-$string['colles15'] = "læreren opfordrer til gode samtaler.";
82  
-$string['colles15short'] = "tlæreren opfordrer til samtaler";
83  
-$string['colles16'] = "læreren ansporer til kritisk selv refleksion.";
84  
-$string['colles16short'] = "læreren ansporer til selv refleksion";
85  
-$string['colles17'] = "andre studerende støtter min deltagelse.";
86  
-$string['colles17short'] = "andre studerende støtter mig";
87  
-$string['colles18'] = "andre studerende anderkender mine bidrag.";
88  
-$string['colles18short'] = "andre studerende anderkender mig";
89  
-$string['colles19'] = "andre studerende værdsætter mine bidrag.";
90  
-$string['colles19short'] = "jeg er værdsat af andre studerende";
91  
-$string['colles1short'] = "ffokus på interessante emner";
92  
-$string['colles2'] = "Det, jeg lærer, har betydning for mine praktiske færdigheder.";
93  
-$string['colles20'] = "andre studerende har indlevelse i at, at jeg forsøger at lære.";
94  
-$string['colles20short'] = "indlevende studerende";
95  
-$string['colles21'] = "Jeg forstår, hvad de andre studerende skriver.";
96  
-$string['colles21short'] = "jeg forstår andre studerende";
97  
-$string['colles22'] = "andre studerende forstår, hvad jeg skriver.";
98  
-$string['colles22short'] = "studerende forstår mig";
99  
-$string['colles23'] = "jeg forstår det, som læreren skriver.";
100  
-$string['colles23short'] = "jeg forstår læreren";
101  
-$string['colles24'] = "læreren forstår, hvad jeg skriver.";
102  
-$string['colles24short'] = "læreren forstår mig";
103  
-$string['colles2short'] = "vigtigt for mine færdigheder";
104  
-$string['colles3'] = "Jeg lærer at forbedre mine praktiske færdigheder.";
105  
-$string['colles3short'] = "forbedrer mine færdigheder";
106  
-$string['colles4'] = "Det jeg lærer, hænger godt sammen med min virkelighed (den praktiske).";
107  
-$string['colles4short'] = "har sammenhæng med virkeligheden";
108  
-$string['colles5'] = "Jeg er kritisk over for min egen læring.";
109  
-$string['colles5short'] = "Jeg er kritisk over for min egen læring";
110  
-$string['colles6'] = "Jeg er kritisk over for mine egne ideer.";
111  
-$string['colles6short'] = "Jeg er kritisk over for mig selv";
112  
-$string['colles7'] = "Jeg er kritisk over for andre studerendes ideer.";
113  
-$string['colles7short'] = "Jeg er kritisk overfor andre studerende";
114  
-$string['colles8'] = "Jeg er kritisk overfor det, jeg læser.";
115  
-$string['colles8short'] = "Jeg er kritisk over for det, jeg læser";
116  
-$string['colles9'] = "Jeg forklarer mine ideer for andre studerende.";
117  
-$string['colles9short'] = "Jeg forklarer mine ideer";
118  
-$string['collesaintro'] = "Formålet med disse spørgsmål er, at vi gerne vil undersøge, hvor meget du har lært ved at følge dette online modul. 
119  
-
120  
-Hver af de 24 udsagne nedenfor giver dig mulighed for at komme med dine erfaringer med dette modul.
121  
-
122  
-Der er ingen 'rigtige' eller 'forkerte' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
123  
-
124  
-Dine omhyggelige besvarelser vil hjælpe os med at forbedre online undervisningen senere hen.
125  
-
126  
-På forhånd tak.";
127  
-$string['collesaname'] = "COLLES (Aktuelle)";
128  
-$string['collesapintro'] = "Formålet med disse spørgsmål er, at vi gerne vil undersøge, hvor meget du har lært ved at følge dette online modul. 
129  
-
130  
-Hver af de 24 udsagn nedenfor vil få dig til at sammneligne <B>foretrukne</B> (ideelle) og <B>aktuelle</B> oplevelse i dette modul.
131  
-
132  
-Der er ingen 'rigtige' eller 'forkerte' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
133  
-
134  
-Dine omhyggelige besvarelser vil hjælpe os med at forbedre online undervisningen senere hen.
135  
-
136  
-På forhånd tak.";
137  
-$string['collesapname'] = "COLLES (Foretrukket og aktuelle)";
138  
-$string['collesm1'] = "Relevans";
139  
-$string['collesm1short'] = "Relevans";
140  
-$string['collesm2'] = "Refleksion";
141  
-$string['collesm2short'] = "Refleksion";
142  
-$string['collesm3'] = "Interaktivitet";
143  
-$string['collesm3short'] = "Interaktivitet";
144  
-$string['collesm4'] = "Support fra læreren";
145  
-$string['collesm4short'] = "Support fra læreren";
146  
-$string['collesm5'] = "Support fra andre";
147  
-$string['collesm5short'] = "Support fra andre";
148  
-$string['collesm6'] = "Fortolkning";
149  
-$string['collesm6short'] = "Fortolkning";
150  
-$string['collesmintro'] = "I dette online modul...";
151  
-$string['collespintro'] = "Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvad du mener om denne online læringsoplevelse.
152  
-
153  
-Hver af de 24 sætninger nedenunder kan bruges til at angive din <B>foretrukne</B> (ideelle) oplevelse med dette modul.
154  
-
155  
-Der er ingen 'rigtige' eller 'forkerte' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
156  
-
157  
-Dine omhyggelige besvarelser vil hjælpe os med at forbedre online undervisningen senere hen.
158  
-
159  
-På forhånd tak.";
160  
-$string['collespname'] = "COLLES (Foretrukket)";
161  
-$string['done'] = "Færdig";
162  
-$string['download'] = "Download";
163  
-$string['downloadexcel'] = "Download data i Excel format";
164  
-$string['downloadinfo'] = "Du kan downloade de rå data for denne undersøgelse så du kan sætte dem ind i Excel, SPSS eller et andet program.";
165  
-$string['downloadtext'] = "Download en tekst fil";
166  
-$string['editingasurvey'] = "Ændrer en undersøgelse";
167  
-$string['guestsnotallowed'] = "Det er ikke tilladt gæster at besvare undersøgelser";
168  
-$string['helpsurveys'] = "Hjælp til de forskellige undersøgelser";
169  
-$string['howlong'] = "Hvor lang tid har du været om at færdiggøre denne undersøgelse??";
170  
-$string['howlongoptions'] = "under 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,mere end 10";
171  
-$string['ifoundthat'] = "Jeg finder at";
172  
-$string['introtext'] = "Introduktion til tekst";
173  
-$string['ipreferthat'] = "Jeg foretrækker at";
174  
-$string['modulename'] = "Undersøgelse";
175  
-$string['modulenameplural'] = "Undersøgelser";
176  
-$string['name'] = "Navn";
177  
-$string['newsurveyresponses'] = "Nye svar på undersøgelsen";
178  
-$string['nobodyyet'] = "Ingen har endnu svaret på undersøgelsen";
179  
-$string['notdone'] = "Endnu ikke færdig";
180  
-$string['notes'] = "Dine private kommentarer og noter";
181  
-$string['othercomments'] = "Har du andre kommentarer?";
182  
-$string['peoplecompleted'] = "\$a har foreløbigt svaret på undersøgelsen";
183  
-$string['preferred'] = "Foretrukket";
184  
-$string['preferredclass'] = "Foretrukket klasse";
185  
-$string['preferredstudent'] = "\$a foretrukket";
186  
-$string['question'] = "Spørgsmål";
187  
-$string['questions'] = "Spørgsmål";
188  
-$string['questionsnotanswered'] = "Nogle af multiple choice spørgsmålene er ikke besvaret.";
189  
-$string['report'] = "Undersøgelse rapport";
190  
-$string['savednotes'] = "Dine noter er gemt";
191  
-$string['scaleagree5'] = "Meget uenig,Noget uenig,Ikke enig eller uenig,Næsten enig,Meget enig";
192  
-$string['scales'] = "Vurderinger";
193  
-$string['scaletimes5'] = "Næsten aldrig,Sjældent,Nogle gange,Ofte,Næsten altid";
194  
-$string['seemoredetail'] = "Klik her for detaljer";
195  
-$string['selectedquestions'] = "Udvalgte spørgsmål, alle studenterende";
196  
-$string['summary'] = "Opsummering";
197  
-$string['surveycompleted'] = "Du er færdig med undersøgelsen. Grafen nedenunder viser dine svar i forhold til klassens gennemsnit";
198  
-$string['surveyname'] = "Undersøgelse navn";
199  
-$string['surveysaved'] = "Undersøgelse gemt";
200  
-$string['surveytype'] = "Undersøgelse type";
201  
-$string['thanksforanswers'] = "Tak for dine besvarelser på undersøgelsen, \$a";
202  
-$string['time'] = "Tid";
203  
-$string['viewsurveyresponses'] = "Se \$a svar";
  2
+   // survey.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  3
+
  4
+
  5
+$string['actual'] = 'Aktuel';
  6
+$string['actualclass'] = 'Aktuel klasse';
  7
+$string['actualstudent'] = '$a aktuel';
  8
+$string['allquestions'] = 'Alle spørgsmål i nr. orden, alle studerende';
  9
+$string['allscales'] = 'Alle svar, alle studerende';
  10
+$string['alreadysubmitted'] = 'Du har allerede indgivet svar på denne evaluering';
  11
+$string['analysisof'] = 'Analyse af $a';
  12
+$string['answers'] = 'Svar';
  13
+$string['attls1'] = 'Når jeg bedømmer hvad andre siger, fokuserer jeg på kvaliteten af det siger og ikke på persone, der siger det.';
  14
+$string['attls10'] = 'Det er vigtigt for mig at forblive objektiv, når jeg analyserer noget.';
  15
+$string['attls10short'] = 'forblive objektiv';
  16
+$string['attls11'] = 'Jeg prøver at tænke med andre istedet for mod andre.';
  17
+$string['attls11short'] = 'tænk MED andre';
  18
+$string['attls12'] = 'Jeg vurderer argumenter ud fra bestemte kriterier.';
  19
+$string['attls12short'] = 'brug kriterier i evalueringer';
  20
+$string['attls13'] = 'Jeg prøver på at forstå andre meninger istedet for at vurdere på dem.';
  21
+$string['attls13short'] = 'prøv at forstå';
  22
+$string['attls14'] = 'Jeg fokuserer på svagheder i andres argumenter i stedet for at hjælpe dem ved at klargøre argumenterne.';
  23
+$string['attls14short'] = 'fokuserer på svagheder';
  24
+$string['attls15'] = 'Jeg sætter mig i andres sted, når jeg diskuterer kontroversielle emner med dem, for at forstå hvorfor de tænker, som de gør';
  25
+$string['attls15short'] = 'sætter mig i andres sted';
  26
+$string['attls16'] = 'Måden, jeg analyserer udsagn, kan sammenlignes med at \'slæbe folk for retten\', fordi jeg overvejer alle facts. ';
  27
+$string['attls16short'] = 'slæbe for retten';
  28
+$string['attls17'] = 'Jeg værdsætter at bruge logik og fornuft, førend mine egne overvejelser, når jeg løser problemer.';
  29
+$string['attls17short'] = 'jeg værdsætter logik';
  30
+$string['attls18'] = 'Jeg kan opnå indsigt i meninger, som der er forskellige fra mine gennem indlevelse.';
  31
+$string['attls18short'] = 'indsigt gennem indlevelse';
  32
+$string['attls19'] = 'Når jeg møder mennesker med meninger fremmede for mig, gør jeg et forsøg på at nå ind til vedkommende, for at få et indblik i deres meninger ';
  33
+$string['attls19short'] = 'prøver at nå ind til';
  34
+$string['attls1short'] = 'fokuserer på kvaliteten i argumenterne';
  35
+$string['attls2'] = 'Jeg kan li\' at spille \'djævelens advokat\' - argumentere med det modsatte af andres meninger';
  36
+$string['attls20'] = 'Jeg bruger tid på at finde ud af, hvad der er galt. F.eks. så bruger jeg tid på at finde dårlig argumentation i ting jeg læser. ';
  37
+$string['attls20short'] = 'Hvad er der galt?';
  38
+$string['attls2short'] = 'spiller djævelens advokat';
  39
+$string['attls3'] = 'Jeg vil gerne vide, hvor folk kommer fra, hvad der har fået dem til at føle det, de gør.';
  40
+$string['attls3short'] = 'hvor folk kommer fra';
  41
+$string['attls4'] = 'Den vigtigste del af min uddannelse har været det at lære at forstå mennesker, som er forskellige fra mig.';
  42
+$string['attls4short'] = 'forstå forskellige mennesker';
  43
+$string['attls5'] = 'Jeg mener, at måden at finde sin egen identitet sker ved omgang med andre mennesker.';
  44
+$string['attls5short'] = 'omgang med andre';
  45
+$string['attls6'] = 'Jeg kan lide at høre meninger fra folk, som kommer med en baggrund forskellig fra min - det får mig til at se, hvordan ting kan ses fra flere sider.';
  46
+$string['attls6short'] = 'kan lide at høre meninger';
  47
+$string['attls7'] = 'Jeg kan styrke min egen position ved at argumentere med folk, som er uenige med mig.';
  48
+$string['attls7short'] = 'styrke ved argumentation';
  49
+$string['attls8'] = 'Jeg er altid interesseret i at vide, hvorfor folk tror og siger, hvad de gør';
  50
+$string['attls8short'] = 'vide hvad folk gør';
  51
+$string['attls9'] = 'Jeg oplever ofte, at jeg argumenterer med forfatterere til de bøger, jeg læser - prøver på en logisk måde at finde ud af, hvorfor de ikke har ret.';
  52
+$string['attls9short'] = 'argumenterer med forfattere';
  53
+$string['attlsintro'] = 'Meningen med denne evaluering er at finde ud af dine holdninger til det at tænke og lære.
  54
+
  55
+Der er ikke rigtige og forkerte svar, Vi er interesserede i dine meninger. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive brugt i nogen bedømmelse af dig.';
  56
+$string['attlsm1'] = 'Holdninger til det at Tænke og Lære';
  57
+$string['attlsm2'] = 'Læring med andre';
  58
+$string['attlsm3'] = 'Individuel læring';
  59
+$string['attlsmintro'] = 'I diskussion...';
  60
+$string['attlsname'] = 'ATTLS (20 item version)';
  61
+$string['ciq1'] = 'På hvilket tidspunkt i klassen var du mest engageret for at lære noget?';
  62
+$string['ciq1short'] = 'Mest angageret';
  63
+$string['ciq2'] = 'På hvilket tidspunkt i klassen syntes du mest distanceret som elev?';
  64
+$string['ciq2short'] = 'Mest distancerede';
  65
+$string['ciq3'] = 'Hvilken handling fra nogen i forummer fandt du mest hjælpsomt?';
  66
+$string['ciq3short'] = 'Hjælpsomt øjeblik';
  67
+$string['ciq4'] = 'Hvilken handlig fra nogle i forummer fandt du mest underlig eller forvirrende?';
  68
+$string['ciq4short'] = 'Forvirrende øjeblik';
  69
+$string['ciq5'] = 'Hvad overraskede dig mest?';
  70
+$string['ciq5short'] = 'Overraskende øjeblik';
  71
+$string['ciqintro'] = 'Med tanke på det sidste stykke tid i klassen, besvar spørgsmålene nedenfor.';
  72
+$string['ciqname'] = 'Kritisk hændelse';
  73
+$string['clicktocontinue'] = 'Klik her for at fortsætte';
  74
+$string['clicktocontinuecheck'] = 'Klik her for at markere og fortsæt';
  75
+$string['colles1'] = 'Min læring fokuserer på ting der interesserer mig.';
  76
+$string['colles10'] = 'Jeg beder andre studerende om at forklare deres ideer.';
  77
+$string['colles10short'] = 'jeg beder om forklaringer';
  78
+$string['colles11'] = 'andre studerende beder mig om at forklare mine ideer.';
  79
+$string['colles11short'] = 'jeg bliver bedt om forklaringer';
  80
+$string['colles12'] = 'andre studerende reagerer på mine ideer.';
  81
+$string['colles12short'] = 'studerende reagerer på mig';
  82
+$string['colles13'] = 'læreren stimulerer min tænkeproces.';
  83
+$string['colles13short'] = 'læreren stimulerer min tænkeproces';