Permalink
Browse files

Added missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 9350263 commit 63adb00c2234998b016b1d1512875bfd277c47e7 gniske committed Jul 27, 2004
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['filtername'] = 'Aktivitetsnavne auto-linkning';
+
+?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
$string['absentlong'] = 'Fraværende';
@@ -57,6 +57,7 @@
$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?';
$string['tardylong'] = 'Sent';
$string['tardyshort'] = '?';
+$string['teacheredit'] = 'Udfyld fraværsliste';
$string['thursday'] = 'Tirs';
$string['tuesday'] = 'Tor';
$string['viewall'] = 'Vis alle fraværslister.';
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Adminbrugere kan se alle kurser';
+$string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
+$string['configadminview'] = 'ConfigAdminVisning';
+$string['owncourses'] = 'Adminbrugere kan se egne kurser';
+
+?>
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
$string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
+$string['siteinfo'] = 'Site information';
?>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['blockname'] = 'Sektions links';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Gå til nuværende emne';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Gå til nuværende uge';
+$string['topics'] = 'Emner';
+$string['weeks'] = 'Uger';
+
+?>
View
@@ -1,9 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
-$string['april'] = 'April';
-$string['august'] = 'August';
$string['calendar'] = 'Kalender';
$string['calendarheading'] = '$a Kalender';
$string['clickhide'] = 'tryk for at skjule';
@@ -12,15 +10,17 @@
$string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
$string['dayview'] = 'Dagvisning';
$string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
-$string['december'] = 'December';
$string['default'] = 'Standart';
$string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
$string['detailedmonthview'] = 'Detalieret måneds visning';
+$string['durationminutes'] = 'Varighed i minutter';
$string['durationnone'] = 'Uden varighed';
$string['durationuntil'] = 'Indtil';
$string['editevent'] = 'Ret begivenhed';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Kan ikke sette begivenhed før kursus start.';
$string['errorinvaliddate'] = 'Ugyldig dato';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Angiv varigheden i antal minutter, fra 1 min til 999 minutter.';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Angiv antallet af begivenheder, fra 1 til 99.';
$string['errornodescription'] = 'Beskrivelse er nødvendig';
$string['errornoeventname'] = 'Navn er nødvendigt';
$string['eventdate'] = 'Dato';
@@ -30,6 +30,7 @@
$string['eventinstanttime'] = 'Tid';
$string['eventkind'] = 'Begivenhedstype';
$string['eventname'] = 'Navn';
+$string['eventrepeat'] = 'Gentagelser';
$string['eventsfor'] = '$a begivenheder';
$string['eventstarttime'] = 'Starttid';
$string['eventtime'] = 'Tid';
@@ -39,35 +40,30 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
$string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
-$string['february'] = 'Februar';
$string['fri'] = 'Fri';
$string['friday'] = 'Fredag';
$string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
+$string['gotocalendar'] = 'Gå til kalender';
$string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
$string['hidden'] = 'skjult';
-$string['january'] = 'Januar';
-$string['july'] = 'Juli';
-$string['june'] = 'Juni';
$string['manyevents'] = '$a begivenheder';
-$string['march'] = 'Marts';
-$string['may'] = 'Maj';
$string['mon'] = 'Man';
$string['monday'] = 'Mandag';
$string['monthlyview'] = 'Månedsvisning';
$string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
$string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
-$string['november'] = 'November';
-$string['october'] = 'Oktober';
$string['oneevent'] = '1 begivenhed';
$string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
$string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
$string['pref_startwday'] = 'Første dag af uge';
$string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
$string['preferences'] = 'Indstillinger';
$string['preferences_available'] = 'Dine personlige indstillinger';
+$string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser';
+$string['repeatweeksl'] = 'Gentag ugentlig.';
+$string['repeatweeksr'] = 'Begivenheder';
$string['sat'] = 'Lør';
$string['saturday'] = 'Lørdag';
-$string['september'] = 'September';
$string['shown'] = 'vist';
$string['spanningevents'] = 'Begivenheder undervejs';
$string['sun'] = 'Søn';
View
@@ -1,23 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+$string['allowupdate'] = 'Tillad spørgsmålet at blive opdateret';
$string['answered'] = 'Besvaret';
$string['choice'] = 'Spørgsmål $a';
+$string['choiceclose'] = 'Indtil';
$string['choicename'] = 'Spørgsmål navn';
+$string['choiceopen'] = 'Åben';
$string['choicetext'] = 'Spørgsmål tekst';
$string['modulename'] = 'Spørgsmål';
$string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
$string['mustchooseone'] = 'Du skal vælge et svar før du gemmer. Der blev ikke gemt noget.';
$string['notanswered'] = 'Ikke besvaret endnu';
+$string['notopenyet'] = 'Denne aktivitet er ikke tilgængelig indtil $a';
+$string['privacy'] = 'Vis ikke resultater';
$string['publish'] = 'Vis resultater';
+$string['publishafteranswer'] = 'Vis resultatet til eleven efter de har svaret.';
+$string['publishafterclose'] = 'Vis resultatet til studenten efter et spørgsmål er lukket.';
+$string['publishalways'] = 'Vis altid resultater til eleven';
$string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uden at angive de studerendes navne';
$string['publishnames'] = 'Vis alle resultataer, med navne og spørgsmål';
$string['publishnot'] = 'Vis ikke resultaterne til de studerende';
$string['responses'] = 'Besvarelser';
$string['responsesto'] = 'Besvarelser til$a';
$string['savemychoice'] = 'Gem mit spørgsmål';
$string['showunanswered'] = 'Vil kolonne for ubesvaret';
+$string['timerestrict'] = 'Begræns svartiden til denne tidsperiode.';
$string['viewallresponses'] = 'Se $a besvarelser';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
$string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'Slet';
$string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
$string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
+$string['fullscreen'] = 'Fulskærms editor';
$string['heading'] = 'Overskrift';
$string['height'] = 'Højde';
$string['hilitecolor'] = 'Baggrundsfarve';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'Højrestillet tekst';
$string['layout'] = 'Layout';
$string['left'] = 'Venstre';
+$string['lefttoright'] = 'Retning fra venstre mod højre';
$string['linkproperties'] = 'Link egenskaber';
$string['linktarget'] = 'Destination';
$string['linktargetblank'] = 'Nyt vindue';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'Title';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = 'Midten';
+$string['minimize'] = 'Minimer editor';
$string['move'] = 'Flyt';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venlist et billede!';
@@ -76,7 +79,9 @@
$string['removelink'] = 'Fjern link';
$string['rename'] = 'Omdøb';
$string['right'] = 'Højre';
+$string['righttoleft'] = 'Retning fra højre mod venstre';
$string['rows'] = 'Rækker';
+$string['selectcolor'] = 'Vælg farve';
$string['selection'] = 'Valgte';
$string['showhelp'] = 'Hjælp i brugen af editoren';
$string['size'] = 'Størrelse';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'Upload';
$string['vertical'] = 'Vertikal';
$string['width'] = 'Bredde';
+$string['wordclean'] = 'Rens word HTML';
$string['zip'] = 'Zip';
?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Flad fil';
+$string['filelockedmail'] = 'Tekstfilen der bruges til filbaseret tilmelding ($a) kan ikke slettes af cron processen. Dette betyder som oftest at rettighederne på den er forkert. Ret venlist rettighederne så moodle kan slette den, i modsat fald kan den tilmeldningerne blive behandlet flere gange. ';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Alvorlig fejl: Tilmeldingsfil.';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Intern tilmelding';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Send betaling via Paypal';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -12,9 +12,11 @@
$string['attachment'] = 'Vedhæftet fil';
$string['bynameondate'] = 'ved $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Den normale visningsform for diskussioner, hvis der ikke er valgt andre.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne valgmulighed angiver om RSS feeds skal være mulig for alle forums. Du skal stadig slå RSS-feeds til for hver enkelt forum. ';
$string['configlongpost'] = 'Enhver besked over denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som lang.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Max antal diskussioner vist på en forum-side.';
$string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle filer vedhæftet et svar på dette site. (underlagt kursusbegrænsninger og andre lokale indstillinger) ';
+$string['configreplytouser'] = 'Når en forummail sendes ud skal den så indeholde brugerens emailadresse som afsender, så modtagere kan svare direkte til brugeren i stedet for at svare i forummet. Selv hvis denne mulighed er slået til kan brugeren stadig vælge at holde deres email hemmelig.';
$string['configshortpost'] = 'Enhver besked under denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som kort';
$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke tilføje dit indlæg pga en ukendt fejl';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, kan ikke slettes da andre allerede har rated det.';
@@ -24,8 +26,13 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'Emnet er slettet';
$string['deletedpost'] = 'Indlægget er slettet';
$string['deletesure'] = 'Er du sikker på, at du vil slette dette indlæg?';
+$string['digestmailheader'] = 'Dette er daglig sammendrag af nye indlæg fra $a->sitename forummer. Hvis du ønsker at ændre dine email-indstillinger, så gå til $a->userprefs';
+$string['digestmailprefs'] = 'din brugerprofil';
+$string['digestmailsubject'] = '$a: Forum sammendrag';
+$string['digestsentusers'] = 'Email med forum sammendrag sendt til $a brugere.';
$string['discussion'] = 'Diskussion';
$string['discussionmoved'] = 'Denne diskussion er blevet flyttet til \'$a\'.';
+$string['discussionname'] = 'Diskussions navn';
$string['discussions'] = 'Diskussioner';
$string['discussionsstartedby'] = 'Diskussioner startet af $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskussion nyligt startet af $a';
@@ -73,6 +80,7 @@
$string['noposts'] = 'Ingen indlæg';
$string['nopostscontaining'] = 'Ingen indlæg indeholdende \'$a\' blev fundet';
$string['nosubscribers'] = 'Der er endnu ingen tilmeldte i dette forum';
+$string['notingroup'] = 'Desværre, du skal være med i en gruppe for at se dette forum.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil ikke modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name vil modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
$string['numposts'] = '$a indlæg';
@@ -90,8 +98,13 @@
$string['postrating2'] = 'Hver individuel og sammenhængende';
$string['postrating3'] = 'Viser som regel sammenhængende viden';
$string['posts'] = 'Poster';
+$string['posttoforum'] = 'Send til forum';
$string['postupdated'] = 'Dit indlæg er opdateret';
+$string['processingdigest'] = 'Behandler email sammendrag for bruger $a';
$string['processingpost'] = 'Behandler indlæg $a';
+$string['prune'] = 'Del';
+$string['prunedpost'] = 'En ny diskussion er blevet oprettet efter dette indlæg.';
+$string['pruneheading'] = 'Del diskussionen og flyt indlæg til en ny diskussion.';
$string['rate'] = 'Rate';
$string['rating'] = 'Bedømmelse';
$string['ratingeveryone'] = 'Alle kan bedømme indlæg';
@@ -110,6 +123,8 @@
$string['repliesone'] = '$a svar indtil videre';
$string['reply'] = 'Svar';
$string['replyforum'] = 'Svar til forum';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' diskussion';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' indlæg';
$string['search'] = 'Søg';
$string['searchforums'] = 'Søg i forum';
$string['searcholderposts'] = 'Søg i gamle beskeder';
@@ -120,7 +135,9 @@
$string['startedby'] = 'Startet af';
$string['subject'] = 'Emne';
$string['subscribe'] = 'Tilmeld dig dette forum';
+$string['subscribeall'] = 'Tilmeld alle til dette forum';
$string['subscribed'] = 'Tilmeldt';
+$string['subscribenone'] = 'Frameld alle fra dette forum';
$string['subscribers'] = 'Tilmeldte';
$string['subscribersto'] = 'Tilmeldte til \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'Send mig en kopi af indlæg via email';
@@ -129,6 +146,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Abonneringer';
$string['unsubscribe'] = 'Frameld dig dette forum';
$string['unsubscribed'] = 'Frameldt';
+$string['unsubscribeshort'] = 'Frameld';
$string['youratedthis'] = 'Du har bedømt dette';
$string['yournewtopic'] = 'Dit nye diskussionsemne';
$string['yourreply'] = 'Dit svar';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'Kommentaren er blevet updateret';
$string['concept'] = 'Koncept';
$string['concepts'] = 'Koncepter';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne mulighed vil gøre det muligt at generere RSS feed for alle opslagsværker. Du skal stadig slå det til for hvert opslagsværk.';
$string['currentglossary'] = 'Nuværende ordbog';
$string['dateview'] = 'Vis efter dato';
$string['defaultapproval'] = 'Standard godkendelse status';
@@ -68,6 +69,7 @@
$string['displayformatcontinuous'] = 'Kontinuerlig med forfatter';
$string['displayformatdefault'] = 'Simpel ordbogs-stil';
$string['displayformats'] = 'visnings formater';
+$string['displayformatssetup'] = 'Vis formaterings opsætning';
$string['duplicateentry'] = 'Dubletter';
$string['editcategories'] = 'Ret kategorier';
$string['editentry'] = 'Ret opslagsord';
@@ -81,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Opslagsord slettet';
$string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet exporteret';
$string['entryishidden'] = '(Dette opslagsord er skjult)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Normal indstilling';
$string['entryusedynalink'] = 'Dette opslagsord skulle blive automatisk linket.';
$string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
@@ -97,6 +100,8 @@
$string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['filtername'] = 'Ordbogs autolinkning';
$string['fullmatch'] = 'Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>';
+$string['globalglossary'] = 'Global opslagsværk';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Normal opslagsværk indstillinger';
$string['glossarytype'] = 'Ordbogstype';
$string['glosssaryexported'] = 'Opslagsværk eksporteret';
$string['importcategories'] = 'Importer kategorier';
@@ -134,6 +139,7 @@
$string['ratingtime'] = 'Begræns vurdering til opslagsord med dato inden for dette interval:';
$string['rejectedentries'] = 'Afviste opslagsord';
$string['rejectionrpt'] = 'Afvisnings årsag';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' indlæg';
$string['searchindefinition'] = 'Søg efter hele teksten';
$string['secondaryglossary'] = 'Sekundær opslagsværk';
$string['sendinratings'] = 'Send min seneste vurdering';
@@ -151,6 +157,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Automatisk link opslagsværkord';
$string['waitingapproval'] = 'Afventer godkendelse';
$string['warningstudentcapost'] = '(I tilfælde af at det ikke er hovedopslagsværket)';
+$string['withauthor'] = 'Indlæg med forfatter';
+$string['withoutauthor'] = 'Indlæg uden forfatter';
$string['writtenby'] = 'af';
$string['youarenottheauthor'] = 'Da du ikke har skrevet denne kommentar, kan du ikke rette i den!';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 63adb00

Please sign in to comment.