Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit 6415638dedce96e08792287d378c395ef415e839 1 parent a52ec90
koenr authored
View
6 lang/nl/help/glossary/allowcomments.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Commentaar op items toelaten.</b></p>
+
+<p>Het is mogelijk om anderen commentaar te laten toevoegen op woordenlijstitems.</p>
+
+<p>Je kunt kiezen deze optie in te schakelen of niet.</p>
+
View
5 lang/nl/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Woord meerdere keren invoegen toelaten.</B></P>
+
+<P>Hiermee kun je het systeem toelaten om meerdere definities per item te accepteren.</p>
+
+<p>Als dit wenst, dan kun je een item meerdere keren laten voorkomen in de lijst, telkens met een andere definitie.</p>
View
8 lang/nl/help/glossary/casesensitive.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Hoofdletergevoelig bij links</B></P>
+
+<P>Met deze instelling kun je kiezen of er bij het maken van automatische links naar deze items
+rekening gehouden moet worden met hoofdletters of niet.</p>
+
+<p>Als de instelling op ja staat, dan wordt een woord als 'html' in een forum niet gelinkt aan het item 'HTML'
+in de woordelijst.</p>
+
View
4 lang/nl/help/glossary/description.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beschrijving</B></P>
+
+<P>Dit veld laat je toe het doel van de woordenlijst te beschrijven en geeft je de mogelijkheid om
+achtergrondinformatie, instructies, links enz.</p>
View
6 lang/nl/help/glossary/displayformat.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kies opmaak</B></P>
+
+<P>Met deze instelling kun je kiezen op welke manier de woordenlijst aan de leerlingen getoond wordt.</p>
+<p>Als de leerlingen definities kunnen toevoegen aan de woordenlijst, dan is het misschien interessant te
+tonen wie de definitie gemaakt heeft. Als alleen de leraren woorden toevoegen aan de lijst, dan heeft
+het weinig zin de auteur te tonen.</p>
View
7 lang/nl/help/glossary/fullmatch.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Volledige woorden bij links</B></P>
+
+<p>Als automatische links is ingeschakeld, dan gaat het inschakelen van deze optie er voor zorgen dat alleen volledige
+woorden links zullen krijgen.
+
+<p>Bijvoorbeeld: voor het item "construct" in de woordenlijst zal geen link gemaakt worden in het woord
+ "constructivisme" wanneer deze optie is ingeschakeld.</p>
View
16 lang/nl/help/glossary/index.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p>Woordenlijst</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Beschrijving</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Commentaar op items toelaten.</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Leerlingen kunnen items toevoegen.</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Woord meerdere keren invoegen toelaten.</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Kies opmaak</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink">Link de items uit de woordenlijst automatisch</a>
+
+
+</ul>
+
View
7 lang/nl/help/glossary/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Woordenlijst</B></P>
+<P>Met deze module kan een woordenlijst gemaakt worden.
+De items kunnen zowel door de leraar als door de leerling ingevoerd worden.
+<br />
+De definities kunnen op verschillende manieren aan de leerlingen getoond worden: met of zonder de naam van de auteur, als
+een doorlopende lijst of als een FAQ.<br>
+Je kunt zoeken via een zoekfunctie of alfabetisch te bladeren, met mogelijkheid voor woorden die beginnen met speciale tekens.</p>
View
4 lang/nl/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen kunnen items toevoegen.</B></P>
+
+<P>Hiermee kun je kiezen of leerlingen ook definities en items kunnen toevoegen aan de woordenlijst.
+<p>Als je deze optie kiest, dan zal het systeem hen eveneens toestaan hum eigen definities te wijzigen of te verwijderen.
View
11 lang/nl/help/glossary/usedynalink.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Link de items uit de woordenlijst automatisch</B></P>
+
+<P>Als je deze optie inschakeld, dan zullen alle items in deze woordenlijst automatisch links worden overal
+wanneer dat woord of die zinnen voorkomen ergens anders binnen dit vak. Dus ook in forumbijdragen,
+interne bronnen, weeksamenvattingen, logboeken enz.</p>
+
+<p>Als je een bepaald stuk tekst niet gelinkt wil zien (in een forumbijdrage, bijvoorbeeld) dan kun je
+&lt;nolink> en &lt;/nolink> tags rond de tekst zetten.</p>
+
+<p>Merk op dat categoriën ook gelinkt worden.</p>
+
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.