Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 6432503e6a6e492ea4302e6bd54588376d4481c9 1 parent 816acb4
authored February 09, 2005
14  lang/ca/admin.php
... ...
@@ -1,12 +1,24 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['adminseesallevents'] = 'Els administradors veuen tots els esdeveniments';
  6
+$string['adminseesownevents'] = 'Els administradors són com els altres usuaris';
5 7
 $string['blockinstances'] = 'Instàncies';
6 8
 $string['blockmultiple'] = 'Múltiple';
7 9
 $string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
  10
+$string['calendarsettings'] = 'Calendari';
8 11
 $string['change'] = 'Canvia';
  12
+$string['confirmation'] = 'Confirmació';
  13
+$string['cronwarning'] = 'La <a href=\"cron.php\">seqüència de manteniment cron.php</a> no s\'ha executat en les darreres 24 hores com a mínim.<br />La <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">documentació d\'instal·lació</a> explica com podeu automatitzar-ho.';
9 14
 $string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
  15
+$string['helpadminseesall'] = 'Veuen els administradors tots els esdeveniments o només aquells que se\'ls hi apliquin?';
  16
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureu diversos aspectes de Moodle relatius al calendari i a les dates i horaris.';
  17
+$string['helpstartofweek'] = 'En quin dia comença la setmana?';
  18
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Quants dies per endavant considera el calendari per determinar els esdeveniments pròxims?';
  19
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Quin nombre màxim d\'esdeveniments pròxims es mostra per defecte als usuaris?';
  20
+$string['helpweekenddays'] = 'Quins dies de la setmana es consideren \"cap de setmana\" i es mostren amb un color diferent?';
  21
+$string['therewereerrors'] = 'Hi ha errors en aquestes dades';
10 22
 $string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
11 23
 $string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
12 24
 $string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
10  lang/ca/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -18,6 +18,14 @@
18 18
 $string['duedate'] = 'Data de venciment';
19 19
 $string['duedateno'] = 'Sense data de venciment';
20 20
 $string['early'] = '$a aviat';
  21
+$string['emailteachermail'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca \"$a->assignment\".
  22
+
  23
+Està disponible aquí:
  24
+
  25
+$a->url';
  26
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca <i>\"$a->assignment\"</i>.<br /><br />
  27
+Està <a href=\"$a->url\">disponible al web</a>.';
  28
+$string['emailteachers'] = 'Avisa els professors per correu electrònic';
21 29
 $string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
22 30
 $string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
23 31
 $string['feedback'] = 'Retroacció';
4  lang/ca/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['blockname'] = 'Resum del lloc';
  5
+$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
6 6
 $string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
7 7
 
8 8
 ?>
10  lang/ca/block_html.php
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
  3
+
  4
+
  5
+$string['configcontent'] = 'Contingut';
  6
+$string['configtitle'] = 'Títol del bloc';
  7
+$string['html'] = 'HTML';
  8
+$string['leaveblanktohide'] = 'Deixeu en blanc per ocultar el títol';
  9
+
  10
+?>
39  lang/ca/block_rss_client.php
... ...
@@ -0,0 +1,39 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
  3
+
  4
+
  5
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
  6
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Afegeix un bloc de titulars RSS';
  7
+$string['block_rss_add_new'] = 'Afegeix';
  8
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Trieu les alimentacions que voleu incloure en aquest bloc:';
  9
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Lloc origen...';
  10
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Nombre d\'entrades de cada alimentació que es mostren per defecte.';
  11
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'S\'ha de mostrar un enllaç al lloc (canal) original? (sempre que l\'alimentació proporcioni l\'enllaç):';
  12
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Mostra la imatge del canal (si n\'hi ha):';
  13
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'No s\'ha trobat l\'alimentació amb id';
  14
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Títol personalitzat (deixeu en blanc per utilitzar el que proporciona l\'alimentació)';
  15
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta alimentació?';
  16
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Cal visualitzar la descripció de cada enllaç?';
  17
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Editar, afegeix subscripcions o cancel·la subscripcions a alimentacions de notícies RSS/Atom';
  18
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Edita alimentacions de notícies';
  19
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Edita bloc de titulars RSS';
  20
+$string['block_rss_feed'] = 'Alimentació de notícies';
  21
+$string['block_rss_feed_added'] = 'S\'ha afegit una alimentació de notícies';
  22
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'S\'ha suprimit una alimentació de notícies';
  23
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
  24
+$string['block_rss_feeds'] = 'Alimentacions de notícies';
  25
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Afegeix/edita alimentacions';
  26
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'Alimentacions RSS remotes';
  27
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Cerca més alimentacions RSS';
  28
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'No hi ha alimentacions RSS definides en aquest lloc ';
  29
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Tria una alimentació de notícies';
  30
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Alimentació de notícies remotes';
  31
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Mostra totes les alimentacions';
  32
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Nombre màxim d\'entrades que es pot visualitzar en un bloc';
  33
+$string['block_rss_submitters'] = 'Qui pot definir noves alimentacions RSS? Les alimentacions ja definides estan disponibles per a qualsevol pàgina del lloc.';
  34
+$string['block_rss_timeout'] = 'Temps d\'espera RSS';
  35
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Temps en minuts que una alimentació RSS roman a la memòria cau';
  36
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Actualitza l\'URL d\'una alimentació de notícies';
  37
+$string['validate_feed'] = 'Valida alimentació';
  38
+
  39
+?>
21  lang/ca/calendar.php
... ...
@@ -1,18 +1,16 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['april'] = 'abril';
6  
-$string['august'] = 'agost';
7 5
 $string['calendar'] = 'Calendari';
8 6
 $string['calendarheading'] = 'Calendari $a';
9 7
 $string['clickhide'] = 'feu clic per ocultar';
10 8
 $string['clickshow'] = 'feu clic per mostrar';
11 9
 $string['confirmeventdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquest esdeveniment?';
12 10
 $string['courseevents'] = 'Esdeveniments del curs';
  11
+$string['day'] = 'dia';
13 12
 $string['dayview'] = 'Visualització del dia';
14 13
 $string['daywithnoevents'] = 'Aquest dia no té esdeveniments.';
15  
-$string['december'] = 'desembre';
16 14
 $string['default'] = 'Per defecte';
17 15
 $string['deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
18 16
 $string['detailedmonthview'] = 'Visualització detallada del mes';
@@ -41,31 +39,27 @@
41 39
 $string['expired'] = 'Ha vençut';
42 40
 $string['explain_lookahead'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre (màxim) de dies que falten per a l\'esdeveniment per tal que es visualitzi com un esdeveniment pròxim. Si us plau teniu en compte que <strong>no es garanteix</strong> que es visualitzin tots els esdeveniments que comencen en aquest lapse; si n\'hi ha massa (més que la preferència \"Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims\") aleshores els esdeveniments més llunyans no es mostraran.';
43 41
 $string['explain_maxevents'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre màxim d\'esdeveniments pròxims que es pot visualitzar. Si trieu aquí un nombre gran, és possible que la visualització dels esdeveniments pròxims ocupi molt d\'espai de pantalla.';
  42
+$string['explain_persistflt'] = 'Si habiliteu aquesta opció, Moodle recordarà els darrers paràmetres de filtre i els tornarà a utilitzar automàticament la pròxima vegada que entreu.';
44 43
 $string['explain_startwday'] = 'Aquesta preferència configura el mode de visualització de tots els calendaris mensuals. Useu-la per visualitzar-los al vostre gust.';
45 44
 $string['explain_timeformat'] = 'Podeu triar de veure l\'hora en format de 12 o 24 hores. Si trieu \"per defecte\", aleshores el format es determinarà automàticament segons les convencions de l\'idioma del lloc.';
46  
-$string['february'] = 'febrer';
  45
+$string['first'] = 'primer';
47 46
 $string['fri'] = 'dv';
48 47
 $string['friday'] = 'divendres';
49 48
 $string['globalevents'] = 'Esdeveniments globals';
50 49
 $string['gotocalendar'] = 'Vés al calendari';
51 50
 $string['groupevents'] = 'Esdeveniments de grup';
52 51
 $string['hidden'] = 'ocult';
53  
-$string['january'] = 'gener';
54  
-$string['july'] = 'juliol';
55  
-$string['june'] = 'juny';
  52
+$string['last'] = 'darrer';
56 53
 $string['manyevents'] = '$a esdeveniments';
57  
-$string['march'] = 'març';
58  
-$string['may'] = 'maig';
59 54
 $string['mon'] = 'dl';
60 55
 $string['monday'] = 'dilluns';
61 56
 $string['monthlyview'] = 'Visualització del mes';
62 57
 $string['newevent'] = 'Nou esdeveniment';
63 58
 $string['noupcomingevents'] = 'No hi ha esdeveniments pròxims.';
64  
-$string['november'] = 'novembre';
65  
-$string['october'] = 'octubre';
66 59
 $string['oneevent'] = 'un esdeveniment';
67 60
 $string['pref_lookahead'] = 'Esdeveniments pròxims';
68 61
 $string['pref_maxevents'] = 'Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims';
  62
+$string['pref_persistflt'] = 'Recorda els paràmetres de filtre';
69 63
 $string['pref_startwday'] = 'Primer dia de la setmana';
70 64
 $string['pref_timeformat'] = 'Format de visualització de l\'hora';
71 65
 $string['preferences'] = 'Preferències';
@@ -75,7 +69,6 @@
75 69
 $string['repeatweeksr'] = 'esdeveniments';
76 70
 $string['sat'] = 'ds';
77 71
 $string['saturday'] = 'dissabte';
78  
-$string['september'] = 'setembre';
79 72
 $string['shown'] = 'mostrat';
80 73
 $string['spanningevents'] = 'Esdeveniments en marxa';
81 74
 $string['sun'] = 'dg';
@@ -84,6 +77,8 @@
84 77
 $string['thursday'] = 'dijous';
85 78
 $string['timeformat_12'] = '12 hores (am/pm)';
86 79
 $string['timeformat_24'] = '24 hores';
  80
+$string['timeforward'] = 'endavant';
  81
+$string['timerewind'] = 'enrrere';
87 82
 $string['today'] = 'Avui';
88 83
 $string['tomorrow'] = 'Demà';
89 84
 $string['tt_deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
8  lang/ca/editor.php
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Referent a aquest editor';
6 6
 $string['absbottom'] = 'Absbottom';
7  
-$string['middle'] = 'middle';
8 7
 $string['address'] = 'Adreça';
  8
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Abans heu de seleccionar el text';
9 9
 $string['alignment'] = 'Alineació';
10 10
 $string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
11 11
 $string['anchorhelp'] = 'Només crea l\'àncora. Heu de crear l\'enllaç a mà.';
@@ -30,7 +30,10 @@
30 30
 $string['cut'] = 'Talla la selecció';
31 31
 $string['delete'] = 'Suprimeix';
32 32
 $string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
  33
+$string['fontname'] = 'Nom de la font';
  34
+$string['fontsize'] = 'Mida de la lletra';
33 35
 $string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
  36
+$string['formatblock'] = 'Format';
34 37
 $string['fullscreen'] = 'Editor a pantalla completa';
35 38
 $string['heading'] = 'Encapçalament';
36 39
 $string['height'] = 'Alçada';
@@ -65,6 +68,7 @@
65 68
 $string['middle'] = 'Centre';
66 69
 $string['minimize'] = 'Minimitza l\'editor';
67 70
 $string['move'] = 'Mou';
  71
+$string['nolink'] = 'Impedir enllaços automàtics';
68 72
 $string['normal'] = 'Normal';
69 73
 $string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
70 74
 $string['notset'] = 'No seleccionat';
13  lang/ca/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -11,13 +11,17 @@
11 11
 $string['anyfile'] = 'Qualsevol fitxer';
12 12
 $string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
13 13
 $string['bynameondate'] = 'per $a->name - $a->date';
  14
+$string['configcleanreadtime'] = 'L\'hora del dia per a netejar missatges vells de la taula de lectures.';
14 15
 $string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se n\'especifica un.';
15 16
 $string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilitarà la possibilitat de tenir RSS en tots els fòrums. Haureu d\'activar l\'RSS en els paràmetres de cada fòrum.';
16 17
 $string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa llarg.';
17 18
 $string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
18 19
 $string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte per a tots els fitxers adjuntats als fòrums d\'aquest lloc (subjecte als límits de cada curs i altres paràmetres locals)';
  20
+$string['configoldpostdays'] = 'Nombre de dies per a considerar ja llegit qualsevol missatge.';
19 21
 $string['configreplytouser'] = 'Quan s\'envia per correu un missatge d\'un fòrum, ha de portar l\'adreça de l\'usuari com a remitent de manera que els destinataris puguin contestar-li privadament per correu? Encara que s\'especifiqui així, els usuaris poden triar en el seu perfil de mantenir oculta l\'adreça de correu.';
20 22
 $string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa breu.';
  23
+$string['configtrackreadposts'] = 'Poseu \'sí\' per fer el seguiment dels missatges llegits/no llegits per cada usuari.';
  24
+$string['configusermarksread'] = '\'Sí\' vol dir que l\'usuari ha de marcar el missatge com a llegit. \'No\' vol dir que en llegir un missatge es marca automàticament com a llegit.';
21 25
 $string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
22 26
 $string['couldnotdeleteratings'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han valorat altres persones';
23 27
 $string['couldnotdeletereplies'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han contestat altres persones';
@@ -59,9 +63,12 @@
59 63
 $string['introteacher'] = 'Un fòrum per a notes i debats només del professorat';
60 64
 $string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
61 65
 $string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
  66
+$string['markread'] = 'Marca com a llegit';
  67
+$string['markunread'] = 'Marca com a no llegit';
62 68
 $string['maxattachmentsize'] = 'Mida màxima dels fitxers adjunts';
63 69
 $string['maxtimehaspassed'] = 'Ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
64 70
 $string['message'] = 'Missatge';
  71
+$string['missingsearchterms'] = 'Els termes de cerca següents només apareixen en les etiquetes HTML del missatge:';
65 72
 $string['modeflatnewestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més recent';
66 73
 $string['modeflatoldestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més antiga';
67 74
 $string['modenested'] = 'Visualitza les respostes escalonades';
@@ -146,6 +153,10 @@
146 153
 $string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
147 154
 $string['subscription'] = 'Subscripció';
148 155
 $string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
  156
+$string['unread'] = 'No llegit';
  157
+$string['unreadposts'] = 'Missatges no llegits';
  158
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a missatges no llegits';
  159
+$string['unreadpostsone'] = '1 missatge no llegit';
149 160
 $string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
150 161
 $string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
151 162
 $string['unsubscribeshort'] = 'Cancel·la subscripció';
8  lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<p align="center"><b>Avisa els professors per correu electrònic</b></p>
  2
+
  3
+<p>Si s'habilita aquesta opció, els professors reben un avís breu per correu electrònic cada vegada que un estudiant fa o actualitza una tramesa.</p>
  4
+
  5
+<p>Només reben la notificació els professors que poden qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un professor restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.</p>
  6
+
  7
+<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
  8
+
2  lang/ca/help/wiki/wikitype.html
@@ -19,7 +19,7 @@
19 19
   <th valign="top" width="25%">Professor</th>
20 20
   <td valign="top" width="25%">El professor crea i modifica el wiki. Els estudiants poden llegir els continguts.</td>
21 21
   <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Cada estudiant nom&eacute;s veu el wiki del seu grup.</td>
22  
-  <td valign="top" width="25%">i ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
  22
+  <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
23 23
  </tr>
24 24
  <tr>
25 25
   <th valign="top" width="25%">Curs/grup</th>
61  lang/ca/message.php
... ...
@@ -0,0 +1,61 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addcontact'] = 'Afegeix contacte';
  6
+$string['ago'] = 'Fa $a';
  7
+$string['allmine'] = 'Tots els missatges escrits per mi o adreçats a mi';
  8
+$string['allstudents'] = 'Tots els missatges entre estudiants del curs';
  9
+$string['allusers'] = 'Tots els missatges de tots els usuaris';
  10
+$string['beepnewmessage'] = 'Fes un bip quan arriba un nou missatge';
  11
+$string['blockcontact'] = 'Bloca un contacte';
  12
+$string['blockedmessages'] = '$a missatge/s de/a usuaris blocats';
  13
+$string['contacts'] = 'Contactes';
  14
+$string['context'] = 'context';
  15
+$string['deletemessagesdays'] = 'Nombre de dies abans que els missatges vells se suprimeixin automàticament';
  16
+$string['discussion'] = 'Discussió';
  17
+$string['emailmessages'] = 'Envia missatges per correu quan no estigui connectat';
  18
+$string['emailtagline'] = 'Aquest correu és una còpia d\'un missatge enviat a \"$a\"';
  19
+$string['emptysearchstring'] = 'Heu de cercar alguna cosa';
  20
+$string['formorethan'] = 'Més de';
  21
+$string['includeblockedusers'] = 'Inclou usuaris blocats';
  22
+$string['incomingcontacts'] = 'Contactes nous ($a)';
  23
+$string['keywords'] = 'Paraules clau';
  24
+$string['keywordssearchresults'] = 'Resultats de la cerca: s\'han trobat $a missatges';
  25
+$string['maxmessages'] = 'Nombre màxim de missatges que es poden mostrar en l\'històric de discussions';
  26
+$string['message'] = 'Missatge';
  27
+$string['messagehistory'] = 'Històric de missatges';
  28
+$string['messages'] = 'Missatges';
  29
+$string['messaging'] = 'Missatgeria';
  30
+$string['mycontacts'] = 'Els meus contactes';
  31
+$string['newsearch'] = 'Nova cerca';
  32
+$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges pendents';
  33
+$string['nomessagesfound'] = 'No s\'han trobat missatges';
  34
+$string['nosearchresults'] = 'La cerca no ha tingut resultats';
  35
+$string['offline'] = 'Fora de línia';
  36
+$string['offlinecontacts'] = 'Contactes fora de línia ($a)';
  37
+$string['online'] = 'En línia';
  38
+$string['onlinecontacts'] = 'Contactes en línia ($a)';
  39
+$string['onlyfromme'] = 'Només missatges escrits per mi';
  40
+$string['onlymycourses'] = 'Només en els meus cursos';
  41
+$string['onlytome'] = 'Només missatges adreçats a mi';
  42
+$string['pagerefreshes'] = 'Aquesta pàgina es refresca automàticament cada $a segons';
  43
+$string['removecontact'] = 'Suprimeix contacte';
  44
+$string['savemysettings'] = 'Desa els meus paràmetres';
  45
+$string['search'] = 'Cerca';
  46
+$string['searchforperson'] = 'Cerca una persona';
  47
+$string['searchmessages'] = 'Cerca missatges';
  48
+$string['sendmessage'] = 'Envia missatge';
  49
+$string['sendmessageto'] = 'Envia missatge a $a';
  50
+$string['settings'] = 'Paràmetres';
  51
+$string['settingssaved'] = 'S\'han desat els vostres paràmetres';
  52
+$string['showmessagewindow'] = 'Visualitza automàticament la finestra de missatges quan arribin missatges nous (heu de configurar el vostre navegador perquè no bloqui les finestres emergents en aquest lloc)';
  53
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
  54
+$string['timenosee'] = 'Minuts des de la darrera entrada';
  55
+$string['timesent'] = 'Hora d\'enviament';
  56
+$string['unblockcontact'] = 'Desbloca contacte';
  57
+$string['unreadmessages'] = '$a missatges no llegits';
  58
+$string['userisblockingyou'] = 'Aquest usuari ha blocat els missatges enviats per vós';
  59
+$string['userssearchresults'] = 'Resultats de la cerca: $a usuaris';
  60
+
  61
+?>
57  lang/ca/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Acció';
@@ -62,6 +62,7 @@
62 62
 $string['administratorsall'] = 'Tots els administradors';
63 63
 $string['administratorsandteachers'] = 'Administradors i professors';
64 64
 $string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
  65
+$string['advancedsettings'] = 'Parametres avançats';
65 66
 $string['again'] = 'una altra vegada';
66 67
 $string['all'] = 'Tots';
67 68
 $string['allactivities'] = 'Totes les activitats';
@@ -107,6 +108,7 @@
107 108
 $string['backuplogdetailed'] = 'Registre d\'execució detallat';
108 109
 $string['backuploglaststatus'] = 'Registre de la darrera execució';
109 110
 $string['backuplogshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran els registres d\'activitat del curs.';
  111
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran informació del metacurs (inscripcions heretades)';
110 112
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
111 113
 $string['backupnoneusersinfo'] = 'Nota: heu seleccionat no incloure cap usuari en la còpia de seguretat, de manera que tots els mòduls s\'han commutat al mode \"sense dades d\'usuari\". Si us plau teniu en compte que els mòduls \"Exercici\" i \"Taller\" no són compatibles amb aquest tipus de còpia i s\'han desactivat completament.';
112 114
 $string['backuporiginalname'] = 'Nom de la còpia';
@@ -121,6 +123,7 @@
121 123
 $string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
122 124
 $string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
123 125
 $string['blocks'] = 'Blocs';
  126
+$string['blocksaddedit'] = 'Afegeix/edita blocs';
124 127
 $string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
125 128
 $string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
126 129
 $string['bycourseorder'] = 'Curs';
@@ -139,6 +142,7 @@
139 142
 $string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
140 143
 $string['checkingsections'] = 'S\'estan comprovant les seccions';
141 144
 $string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
  145
+$string['childcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs fill';
142 146
 $string['choose'] = 'Tria';
143 147
 $string['choosecourse'] = 'Tria un curs';
144 148
 $string['chooseenrolmethod'] = 'Mètode d\'inscripció principal';
@@ -203,6 +207,7 @@
203 207
 $string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
204 208
 $string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
205 209
 $string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
  210
+$string['configmessaging'] = 'Cal habilitar el sistema de missatgeria interna per als usuaris del lloc?';
206 211
 $string['confignoreplyaddress'] = 'Els correus de vegades s\'envien a nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà en el \"From\" en els casos en què els destinataris no haurien de poder contestar directament a l\'usuari (p. ex. quan un usuari tria de mantenir oculta la seva adreça).';
207 212
 $string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
208 213
 $string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
@@ -215,6 +220,7 @@
215 220
 $string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
216 221
 $string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
217 222
 $string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots aquests estudiants i professors apareixeran a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants?';
  223
+$string['configsitepolicy'] = 'Si teniu una normativa que tots els usuaris han de veure i signar abans d\'entrar en aquest lloc, especifiqueu l\'URL aquí. Si no, deixeu el camp en blanc. L\'URL pot apuntar enlloc. Una destinació adequada podria ser un fitxer dins de l\'àrea de fitxers del lloc, p. ex. http://yoursite/file.php/1/policy.html';
218 224
 $string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
219 225
 $string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
220 226
 $string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
@@ -231,6 +237,7 @@
231 237
 $string['continue'] = 'Continua';
232 238
 $string['continuetocourse'] = 'Feu clic aquí per entrar al curs';
233 239
 $string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
  240
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Malauradament no teniu les galetes habilitades al navegador';
234 241
 $string['copy'] = 'copia';
235 242
 $string['copyingcoursefiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers del curs';
236 243
 $string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers d\'usuari';
@@ -252,6 +259,8 @@
252 259
 $string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
253 260
 $string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
254 261
 $string['courses'] = 'Cursos';
  262
+$string['coursescategory'] = 'Cursos de la mateixa categoria';
  263
+$string['coursestaught'] = 'Cursos en els quals heu ensenyat';
255 264
 $string['courseupdates'] = 'Actualitzacions del curs';
256 265
 $string['courseuploadlimit'] = 'Límit de càrrega del curs';
257 266
 $string['create'] = 'Crea';
@@ -265,6 +274,7 @@
265 274
 $string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
266 275
 $string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
267 276
 $string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
  277
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'S\'està creant la informació de metacurs';
268 278
 $string['creatingnewcourse'] = 'S\'està creant un curs nou';
269 279
 $string['creatingscales'] = 'S\'estan creant les escales';
270 280
 $string['creatingsections'] = 'S\'estan creant les seccions';
@@ -346,6 +356,7 @@
346 356
 $string['editfiles'] = 'Edita fitxers';
347 357
 $string['editgroupprofile'] = 'Edita el perfil del grup';
348 358
 $string['editinga'] = 'S\'està editant $a';
  359
+$string['editingteachershort'] = 'Editor';
349 360
 $string['editlock'] = 'Aquest valor no es pot editar!';
350 361
 $string['editmyprofile'] = 'Edita perfil';
351 362
 $string['editorbgcolor'] = 'Color de fons';
@@ -455,6 +466,7 @@
455 466
 $string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
456 467
 $string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
457 468
 $string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
  469
+$string['explanation'] = 'Explicació';
458 470
 $string['failedloginattempts'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats des de la darrera vegada';
459 471
 $string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats d\'un total de $a->accounts comptes';
460 472
 $string['feedback'] = 'Retroacció';
@@ -497,6 +509,7 @@
497 509
 $string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
498 510
 $string['fullprofile'] = 'Perfil complet';
499 511
 $string['fullsitename'] = 'Nom complet del lloc';
  512
+$string['functiondisabled'] = 'Aquesta funcioonalitat està inhabilitada';
500 513
 $string['gd1'] = 'GD 1.x instal·lada';
501 514
 $string['gd2'] = 'GD 2.x instal·lada';
502 515
 $string['gdneed'] = 'GD ha d\'estar instal·lada per veure aquesta imatge';
@@ -564,6 +577,7 @@
564 577
 $string['hiddensectionscollapsed'] = 'Els temes ocults es mostren en format reduït';
565 578
 $string['hiddensectionsinvisible'] = 'Els temes ocults són completament invisibles';
566 579
 $string['hide'] = 'Oculta';
  580
+$string['hideadvancedsettings'] = 'Oculta paràmetres avançats';
567 581
 $string['hidepicture'] = 'Oculta imatge ';
568 582
 $string['hidesettings'] = 'Oculta paràmetres';
569 583
 $string['hits'] = 'Peticions';
@@ -581,6 +595,11 @@
581 595
 $string['htmlformat'] = 'Format HTML';
582 596
 $string['icqnumber'] = 'Número ICQ';
583 597
 $string['idnumber'] = 'Número ID';
  598
+$string['importdata'] = 'Importa dades del curs';
  599
+$string['importdataexported'] = 'S\'han exportat amb èxit les dades del curs origen.<br /> Continueu per importar-les al curs de destinació.';
  600
+$string['importdatafinished'] = 'S\'ha completat la importació. Aneu al vostre curs.';
  601
+$string['importdatafrom'] = 'Seleccioneu un curs per importar-ne les dades:';
  602
+$string['importmetacoursenote'] = 'Utilitzeu aquest formulari per afegir cursos al vostre metacurs (això importarà les inscripcions)';
584 603
 $string['inactive'] = 'Inactiu';
585 604
 $string['include'] = 'Inclou';
586 605
 $string['includeallusers'] = 'Inclou tots els usuaris';
@@ -592,6 +611,7 @@
592 611
 $string['includeneededusers'] = 'Inclou els usuaris necessaris';
593 612
 $string['includenoneusers'] = 'No incloguis cap usuari';
594 613
 $string['includeuserfiles'] = 'Inclou els fitxers dels usuaris';
  614
+$string['info'] = 'Informació';
595 615
 $string['institution'] = 'Institució';
596 616
 $string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
597 617
 $string['invalidlogin'] = 'Entrada incorrecta, si us plau torneu a intentar-ho';
@@ -642,6 +662,8 @@
642 662
 $string['loginusing'] = 'Entreu aquí amb el vostre nom d\'usuari i la contrasenya corresponent';
643 663
 $string['logout'] = 'Sortida';
644 664
 $string['logs'] = 'Registres';
  665
+$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">més</a> ]';
  666
+$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">més</a> ]';
645 667
 $string['mailadmins'] = 'Informa administradors';
646 668
 $string['mailstudents'] = 'Informa estudiantat';
647 669
 $string['mailteachers'] = 'Informa professorat';
@@ -651,6 +673,9 @@
651 673
 $string['manageblocks'] = 'Blocs';
652 674
 $string['managedatabase'] = 'Base de dades';
653 675
 $string['managefilters'] = 'Filtres';
  676
+$string['managemeta'] = 'Aquest és un metacurs?';
  677
+$string['managemetadisabled'] = 'Inhabilitat perquè ja és un metacurs';
  678
+$string['managemetaexplan'] = '(Això significa que les inscripcions s\'hereten d\'altres cursos)';
654 679
 $string['managemodules'] = 'Mòduls';
655 680
 $string['markedthistopic'] = 'Aquest tema està marcat com a tema actual';
656 681
 $string['markthistopic'] = 'Marca aquest tema com a tema actual';
@@ -659,8 +684,20 @@
659 684
 $string['maximumshort'] = 'Max';
660 685
 $string['maximumupload'] = 'Mida màxima de càrrega';
661 686
 $string['maxsize'] = 'Mida màxima: $a';
  687
+$string['metaaddcourse'] = 'Afegeix aquest curs';
  688
+$string['metaalreadycourses'] = 'Cursos ja assignats';
  689
+$string['metaalreadyhascourses'] = 'Aquest metacurs ja té cursos fills.';
  690
+$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Aquest curs ja té inscripcions normals.';
  691
+$string['metaalreadyinmeta'] = 'Aquest curs ja és part d\'un metacurs.';
  692
+$string['metaassigncourses'] = 'Assigna cursos';
  693
+$string['metacourse'] = 'Metacurs';
  694
+$string['metanoalreadycourses'] = 'Encara no heu assignat cursos';
  695
+$string['metanopotentialcourses'] = 'No hi ha cursos disponibles';
  696
+$string['metapotentialcourses'] = 'Cursos disponibles';
  697
+$string['metaremovecourse'] = 'Suprimiu aquest curs';
662 698
 $string['min'] = 'minut';
663 699
 $string['mins'] = 'minuts';
  700
+$string['minutes'] = 'minuts';
664 701
 $string['miscellaneous'] = 'Miscel·lània';
665 702
 $string['missingcategory'] = 'Heu de triar una categoria';
666 703
 $string['missingcity'] = 'Falta la població';
@@ -703,6 +740,7 @@
703 740
 $string['moveselectedcoursesto'] = 'Mou els cursos seleccionats a...';
704 741
 $string['movetoanotherfolder'] = 'Mou-los a una altra carpeta';
705 742
 $string['moveup'] = 'amunt';
  743
+$string['mustchangepassword'] = 'La nova contrasenya ha de ser diferent de l\'actual';
706 744
 $string['mustconfirm'] = 'Necessiteu confirmar el vostre registre';
707 745
 $string['mycourses'] = 'Els meus cursos';
708 746
 $string['name'] = 'Nom';
@@ -752,11 +790,18 @@
752 790
 $string['nograde'] = 'Sense qualificació';
753 791
 $string['noimagesyet'] = 'Encara no s\'han penjat imatges en aquest curs';
754 792
 $string['nomorecourses'] = 'No s\'ha trobat cap altre curs que coincideixi';
  793
+$string['nomoreidnumber'] = 'No s\'està utilitzant un número d\'identificació per evitar conflictes';
755 794
 $string['none'] = 'Cap';
756 795
 $string['nopotentialadmins'] = 'No hi ha administradors en potència';
757 796
 $string['nopotentialcreators'] = 'No hi ha creadors de cursos en potència';
758 797
 $string['nopotentialstudents'] = 'No hi ha estudiants en potència';
759 798
 $string['nopotentialteachers'] = 'No hi ha professors en potència';
  799
+$string['noreplybouncemessage'] = 'Heu contestat a una adreça de correu inexistent. Si volíeu contestar un missatge del fòrum, contesteu si us plau utilitzant els fòrums: $a.
  800
+
  801
+Aquí teniu el contingut del vostre missatge:';
  802
+$string['noreplybouncesubject'] = '$a - missatge retornat';
  803
+$string['noreplyname'] = 'No contesteu a aquest missatge';
  804
+$string['noresults'] = 'Sense resultats';
760 805
 $string['normal'] = 'Normal';
761 806
 $string['normalfilter'] = 'Filtre normal';
762 807
 $string['nostudentsfound'] = 'No s\'ha trobat $a';
@@ -795,6 +840,9 @@
795 840
 $string['outline'] = 'Esquema';
796 841
 $string['page'] = 'Pàgina';
797 842
 $string['pageheaderconfigablock'] = 'S\'està configurant un bloc en %%fullname%%';
  843
+$string['parentcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs pare';
  844
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'El curs pare no és un metacurs';
  845
+$string['parentfolder'] = 'Carpeta pare';
798 846
 $string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
799 847
 $string['participants'] = 'Participants';
800 848
 $string['password'] = 'Contrasenya';
@@ -816,6 +864,9 @@
816 864
 $string['personalprofile'] = 'Perfil personal';
817 865
 $string['phone'] = 'Telèfon';
818 866
 $string['phpinfo'] = 'informació PHP';
  867
+$string['policyagree'] = 'Heu d\'acceptar la normativa abans d\'entrar en aquest lloc. Hi esteu d\'acord?';
  868
+$string['policyagreement'] = 'Normativa d\'ús del lloc';
  869
+$string['policyagreementclick'] = 'Feu clic aquí per llegir la normativa d\'ús del lloc';
819 870
 $string['popupwindow'] = 'Obre el fitxer en una altra finestra';
820 871
 $string['potentialadmins'] = 'Administradors en potència';
821 872
 $string['potentialcreators'] = 'Creadors de cursos en potència';
@@ -867,6 +918,7 @@
867 918
 $string['role'] = 'Rol';
868 919
 $string['rss'] = 'RSS';
869 920
 $string['rssarticles'] = 'Nombre d\'articles RSS recents';
  921
+$string['rsserror'] = 'Error en la lectura de les dades RSS';
870 922
 $string['rsstype'] = 'RSS d\'aquesta activitat';
871 923
 $string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
872 924
 $string['saveto'] = 'Desa en';
@@ -899,6 +951,7 @@
899 951
 $string['shortnametaken'] = 'Aquest nom curt ja el fa servir un altre curs ($a)';
900 952
 $string['shortsitename'] = 'Nom curt del lloc (p. e. una paraula)';
901 953
 $string['show'] = 'Mostra';
  954
+$string['showadvancedsettings'] = 'Mostra paràmetres avançats';
902 955
 $string['showall'] = 'Mostra tots $a';
903 956
 $string['showallcourses'] = 'Mostra tots els cursos';
904 957
 $string['showalltopics'] = 'Mostra tots els temes';
@@ -977,6 +1030,7 @@
977 1030
 $string['to'] = 'A';
978 1031
 $string['today'] = 'Avui';
979 1032
 $string['todaylogs'] = 'Registres d\'avui';
  1033
+$string['toomanybounces'] = 'Aquesta adreça de correu ha produït massa rebots. L\'heu de canviar obligatòriament abans de continuar.';
980 1034
 $string['toomanytoshow'] = 'Hi ha massa usuaris per mostrar-los tots';
981 1035
 $string['top'] = 'Dalt';
982 1036
 $string['topic'] = 'Tema';
@@ -1044,6 +1098,7 @@
1044 1098
 $string['users'] = 'Usuaris';
1045 1099
 $string['usersnew'] = 'Nous usuaris';
1046 1100
 $string['userzones'] = 'Zones d\'usuari';
  1101
+$string['usethiscourse'] = 'Utilitza aquest curs';
1047 1102
 $string['usingexistingcourse'] = 'S\'està utilitzant un curs existent';
1048 1103
 $string['version'] = 'Versió';
1049 1104
 $string['view'] = 'Visualització';

0 notes on commit 6432503

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.