Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080523)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed May 23, 2008
1 parent 1b8dbf5 commit 6494eb8fe0202a43ca81b4ed75f4b60ebf3ced87
Showing with 61 additions and 54 deletions.
  1. +7 −4 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +4 −0 install/lang/ko_utf8/installer.php
  3. +50 −50 install/lang/ta_lk_utf8/installer.php
@@ -107,7 +107,7 @@
$string['dirroot'] = 'Moodle-ren direktorioa';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodle-ren direktorioa\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalaziorik aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['download'] = 'Jaitsi';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak huts egin du.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak kale egin du.';
$string['downloadlanguagebutton'] = '\"$a\" hizkuntza-paketea jaitsi';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Hizkuntza-paketea jaitsi';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Instalazio-prozesua lehenetsitako hizkuntzaz jarrai dezakezu, \"$a\".';
@@ -117,6 +117,7 @@
$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'gomendagarria da instalatuta/gaituta egotea';
$string['environmentrecommendversion'] = '$a->needed bertsioa gomendatzen da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'test hau pasatu beharra dago';
$string['environmentrequireinstall'] = 'derrigorrezkoa da instalatuta/gaituta izatea';
$string['environmentrequireversion'] = '$a->needed bertsioa beharrezkoa da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
$string['environmentsub'] = 'Zure zerbitzariaren osagai ezberdinak sistemaren betebeharrekin bat datozen egiaztatzen ari gara';
@@ -150,11 +151,12 @@
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['help'] = 'Laguntza';
-$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
+$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako liburutegia instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['info'] = 'Informazioa';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
$string['invalidemail'] = 'E-posta helbide baliogabea';
$string['invalidmd5'] = 'md5 ez da baliagarria';
+$string['invalidurl'] = 'URL honek ez du balio';
$string['langdownloaderror'] = '\"$a\" hizkuntza ezin izan da instalatu. Instalazio-prozesuak ingelesez jarraituko du.';
$string['langdownloadok'] = '\"$a\" hizkuntza zuzen instalatu da. Instalazio-prozesuak hizkuntza horretan jarraituko du.';
$string['language'] = 'Hizkuntza';
@@ -167,7 +169,7 @@
<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodle-ren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
-$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
+$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako liburutegia instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['memorylimit'] = 'Memoriaren muga';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP memoriaren muga baxuegia da... Beranduago arazoak izan ditzakezu.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Zure zerbitzarian PHP memoria-muga $a da.</p>
@@ -217,6 +219,7 @@
<p>Normalean \'modu segurua\' web zerbitzari publiko paranoideek soilik aktibatzen dute. Hori dela eta, zure Moodle webgunerako beste enpresa bilatu beharko duzu.</p>
<p>Nahi izanez gero, zure instalazioarekin jarrai dezakezu, baina aurrerago arazoak izango dituzu.</p>';
+$string['serverchecks'] = 'Zerbitzariaren egiaztatzeak';
$string['sessionautostart'] = 'Saioaren hasiera automatikoa';
$string['sessionautostarterror'] = 'Indargabetuta egon behar du';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle-k saioko laguntza behar du eta horren ezean ez du funtzionatuko.</p>
@@ -229,7 +232,7 @@
$string['thislanguage'] = 'Euskara';
$string['unicoderecommended'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gordetzeko gomendatzen da. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
$string['unicoderequired'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gorde behar dituzu. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
-$string['user'] = 'Erabiltzaile';
+$string['user'] = 'Erabiltzailea';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketea
zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
@@ -304,6 +304,10 @@
<p>현재 구동되고 있는 PHP버전은 $a 입니다.</p>
<p>PHP를 업그레이드 하시거나 새버전을 제공하는 웹호스팅 업체로 이전하기를 권합니다!<br />(만일 5.0.x버전을 사용 중이라면 4.4.x 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['prefixcannotbeempty'] = '<p>오류: 데이터베이스의 테이블 접두사는 생략될 수 없습니다. ($a)</p>
+<p>시이트 관리자가 이를 바로잡이야 합니다.</p>';
+$string['prefixtoolong'] = '<p>오류: 데이터베이스의 테이블 접두사가 너무 깁니다. ($a->dbfamily)</p>
+<p>시이트 관리자가 이를 바로잡이야 합니다 $a->dbfamily 테이블 접두사의 최대 길이는 $a->maxlength 자 입니다.</p>';
$string['previous'] = '이전으로';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 만일 이 유형의 문제를 사용하지 않았다면, 추후에는 어떤 문제도 발생하지 않을 것입니다.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 데이터베이스에 RQP 문제가 탑재되어 있다면, 비록 갱신하기 전에 http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 에서 코드를 다시 불러들였다 하더라도 작업이 중단될 것입니다.';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6494eb8

Please sign in to comment.