Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100228)

  • Loading branch information...
1 parent 6b900d9 commit 6570787ebae22b0e52746531814b356f1bccddc3 @moodler moodler committed Feb 28, 2010
Showing with 17 additions and 17 deletions.
  1. +17 −17 install/lang/el_utf8/installer.php
View
34 install/lang/el_utf8/installer.php
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['admindirname'] = 'Φάκελος Admin';
$string['admindirsettinghead'] = 'Προσδιορίζοντας τον φάκελο admin...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Πολλοί λίγοι κεντρικοί υπολογιστές ιστού χρησιμοποιούν το /admin ως ειδικό URL για την πρόσβαση σε κάποιο πίνακα ελέγχου ή κάτι τέτοιο. Δυστυχώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κανονική τοποθεσία των admin σελίδων του ΠΗΛΕΑΣ. Μπορείτε να το διορθώσετε αυτό μέσα από την μετονομασία του admin φακέλου στην εγκατάστασή σας, και βάζοντας αυτό το καινούργιο όνομα εδώ. Για παράδειγμα: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> Αυτό θα διορθώσει τους συνδέσμους admin στο ΠΗΛΕΑΣ.';
-$string['bypassed'] = 'Προσπεράστηκαν';
+$string['bypassed'] = 'Προσπεράστηκαν';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Δε δημιουργήθηκε φάκελος γλώσσας.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Δε δημιουργήθηκε φάκελος temp.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Δεν κατέβηκαν τα τμήματα.';
@@ -23,18 +23,18 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Δεν αποθηκεύτηκε το αρχείο ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Δεν έγινε αποσυμπίεση του αρχείου.';
$string['caution'] = 'Προσοχή';
-$string['check'] = 'Επιλογή';
+$string['check'] = 'Επιλογή';
$string['chooselanguagehead'] = 'Επιλογή γλώσσας';
$string['chooselanguagesub'] = 'Παρακαλώ, επιλέξτε γλώσσα για την εγκατάσταση ΜΟΝΟ. Θα μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα ιστοσελίδας και χρηστών σε μια μετέπειτα οθόνη.';
-$string['closewindow'] = 'Κλείστε αυτό το παράθυρο';
+$string['closewindow'] = 'Κλείστε αυτό το παράθυρο';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Έλεγχος των PHP ρυθμίσεών σας...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ο εξυπηρετητής σας πρέπει να περάσει όλα αυτά τα τεστ για να λειτουργεί το ΠΗΛΕΑΣ κανονικά';
$string['componentisuptodate'] = 'Το τμήμα είναι ενημερωμένο.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Το σενάριο εγκατάστασης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αυτόματα ένα αρχείο config.php το οποίο να περιέχει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις, μάλλον γιατί ο φάκελος του ΠΗΛΕΑΣ δεν είναι εγγράψιμος. Μπορείτε χειροκίνητα να αντιγράψετε τον παρακάτω κώδικα σε ένα αρχείο με όνομα config.php μέσα στο root φάκελο του ΠΗΛΕΑΣ.';
$string['configfilewritten'] = 'Το αρχείο config.php δημιουργήθηκε με επιτυχία';
$string['configurationcompletehead'] = 'Ολοκληρώθηκαν οι ρυθμίσεις';
$string['configurationcompletesub'] = 'Το ΠΗΛΕΑΣ προσπάθησε να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις σε ένα αρχείο στο root της εγκατάστασης του ΠΗΛΕΑΣ';
-$string['continue'] = 'Συνέχεια';
+$string['continue'] = 'Συνέχεια';
$string['ctyperecommended'] = 'Η εγκατάσταση της προαιρετικής επέκτασης PHP ctype συνιστάται θερμά για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοχώρου, ιδιαίτερα εάν ο ιστοχώρος σας χρησιμοποιεί μη λατινογενείς γλώσσες.';
$string['ctyperequired'] = 'Η επέκταση PHP ctype τώρα απαιτείται από το Moodle για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοχώρου και την παροχή πολυγλωσσικών δυνατοτήτων.';
$string['curlrecommended'] = 'Η εγκατάσταση της προαιρετικής βιβλιοθήκης cURL συνιστάται θερμά για την δυνατότητα Moodle Networking.';
@@ -139,7 +139,7 @@
$string['environmentrequireversion'] = 'απαιτείται η έκδοση $a->needed ενώ εσείς έχετε την $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Έλεγχος εάν τα διάφορα τμήματα του συστήματός σας ταιριάζουν με τις απαιτήσεις συστήματος';
$string['environmentxmlerror'] = 'Σφάλμα κατά την ανάγνωση δεδομένων περιβάλλοντος ($a->error_code)';
-$string['error'] = 'Σφάλμα';
+$string['error'] = 'Σφάλμα';
$string['fail'] = 'Αποτυχία';
$string['fileuploads'] = 'Ανέβασμα αρχείων';
$string['fileuploadserror'] = 'Αυτό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο';
@@ -168,14 +168,14 @@
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!</strong></p><p> Για να λειτουργήσει κανονικά, το Moodle απαιτεί <br />να κάνετε κάποιες αλλαγές στις τρέχουσες ρυθμίσεις της PHP.</p><p> <em>Πρέπει</em> να ορίσετε <code>register_globals=off</code>.</p><p>Αυτή η ρύθμιση ελέγχεται αλλάζοντας το <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />ρυθμίσεις ή το αρχείο<code>.htaccess</code>.</p>';
-$string['help'] = 'Βοήθεια';
+$string['help'] = 'Βοήθεια';
$string['iconvrecommended'] = 'Η εγκατάσταση της προαιρετικής ICONV βιβλιοθήκης προτείνεται για να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος, ειδικά εάν η σελίδα σας υποστηρίζει γλώσσες με μη-λατινικό αλφάβητο.';
-$string['info'] = 'Πληροφορίες';
+$string['info'] = 'Πληροφορίες';
$string['installation'] = 'Εγκατάσταση';
$string['invalidmd5'] = 'Μη έγκυρο md5';
$string['langdownloaderror'] = 'Δυστυχώς η γλώσσα \\"$a\\" δεν είναι εγκατεστημένη. Η εγκατάσταση θα συνεχιστεί στα αγγλικά.';
$string['langdownloadok'] = 'Η γλώσσα \\"$a\\" εγκαταστάθηκε με επιτυχία. Η εγκατάσταση θα συνεχιστεί σε αυτήν τη γλώσσα.';
-$string['language'] = 'Γλώσσα';
+$string['language'] = 'Γλώσσα';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Αυτό θα πρέπει να είναι off';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Το magic quotes runtime πρέπει να είναι off για να μπορέσει το ΠΗΛΕΑΣ να λειτουργήσει σωστά.</p>
@@ -203,7 +203,7 @@
(θα βλέπετε σφάλματα όταν ανοίγετε τις σελίδες), σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διαγράψετε το αρχείο .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Κάποιο απαιτούμενο πεδίο λείπει';
-$string['moodledocslink'] = 'Αρχεία βοήθειας για αυτήν τη σελίδα';
+$string['moodledocslink'] = 'Αρχεία βοήθειας για αυτήν τη σελίδα';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση MSSQL, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το SQL*Server. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server με υποστήριξη UTF-8 (mssql_n)';
@@ -213,13 +213,13 @@
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση MySQL, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τη MySQL. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP.';
$string['mysqli'] = 'Improved MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση MySQLi, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τη MySQL. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP. Η επέκταση MySQLi δεν είναι διαθέσιμη για την PHP 4.';
-$string['name'] = 'Όνομα';
-$string['next'] = 'Επόμενο';
+$string['name'] = 'Όνομα';
+$string['next'] = 'Επόμενο';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση OCI8, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τη Oracle. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση ODBC, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το SQL*Server. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
-$string['ok'] = 'OK';
+$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Συνιστάται η εγκατάσταση της προαιρετικής βιβλιοθήκης OpenSSL -- παρέχει Moodle Networking λειτουργικότητα.';
$string['pass'] = 'Πέρασμα';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Η PHP δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με την επέκταση PGSQL, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το PostgreSQL. Παρακαλώ ελέγξτε το αρχείο php.ini ή κάντε επαναμεταγλώττιση την PHP.';
@@ -230,13 +230,13 @@
<p>Πρέπει να κάνετε upgrade την PHP ή να μεταφερθείτε σε ένα κεντρικό υπολογιστή με μια νεότερη έκδοση της PHP!<br/>
(Σε περίπτωση που έχετε την 5.0.x μπορείτε επίσης να κάνετε και υποβάθμιση στην έκδοση 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
-$string['previous'] = 'Προηγούμενο';
+$string['previous'] = 'Προηγούμενο';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, ο τύπος ερώτησης RQP θα διαγραφεί. Δε χρησιμοποιούσατε αυτόν τον τύπο ερώτησης οποτε δε θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προβλήματα.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, ο τύπος ερώτησης RQP θα διαγραφεί. Έχετε κάποιες ερωτήσεις RQP στη βάση και θα σταματήσουν να λειτουργούν εκτός αν επανεγκαταστήσετε τον κώδικα από το http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 πριν συνεχίσετε με την αναβάθμιση.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Απέτυχε η λήψη του τμήματος στο διακομιστή σας, παρακαλώ επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή proxy, η επέκταση PHP cURL συνιστάται θερμά.<br /><br />Πρέπει να κατεβάσετε το <a href=\\"$a->url\\">$a->url</a> χειροκίνητα, να το αντιγράψετε στο \\"$a->dest\\" στο διακομιστή σας και να το αποσυμπιέσετε εκεί.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Το κατέβασμα τμημάτων στο διακομιστή δεν επιτρέπεται (το allow_url_fopen είναι απενεργοποιημένο).<br /><br />Πρέπει να κατεβάσετε το <a href=\\"$a->url\\">$a->url</a> αρχείο χειροκίνητα, αντιγράψτε το στο \\"$a->dest\\" στο διακομιστή σας και αποσυμπιέστε το εκεί.';
-$string['report'] = 'Αναφορά';
-$string['restricted'] = 'Περιορισμένο';
+$string['report'] = 'Αναφορά';
+$string['restricted'] = 'Περιορισμένο';
$string['safemode'] = 'Ασφαλής λειτουργία';
$string['safemodeerror'] = 'Το ΠΗΛΕΑΣ μπορεί να έχει προβλήματα με το safe mode on';
$string['safemodehelp'] = '<p>Το ΠΗΛΕΑΣ μπορεί να έχει έναν αριθμό προβλημάτων με το safe mode on, όπως για παράδειγμα να μην μπορεί να δημιουργήσει νέα αρχεία.</p>
@@ -251,13 +251,13 @@
<p>Τα sessions μπορούν να ενεργοποιηθούν στο αρχείο php.ini ... δείτε την παράμετρο session.auto_start</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Παράληψη ελέγχου κωδικοποίησης βάσης δεδομένων';
-$string['status'] = 'Κατάσταση';
+$string['status'] = 'Κατάσταση';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Ελληνικά';
$string['unicoderecommended'] = 'Προτείνεται η αποθηκεύση όλων των δεδομένων σε Unicode (UTF-8). Νέες εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελεστούν σε βάσεις δεδομένων που έχουν ως προεπιλεγμένο char set το Unicode. Εάν αναβαθμίζετε, εκτελέστε τη διαδικασία μεταφοράς της UTF-8';
$string['unicoderequired'] = 'Απαιτείται η αποθηκεύση όλων των δεδομένων σε Unicode (UTF-8). Νέες εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελεστούν σε βάσεις δεδομένων που έχουν ως προεπιλεγμένο charset το Unicode. Εάν αναβαθμίζετε, εκτελέστε τη διαδικασία μεταφοράς της UTF-8';
-$string['user'] = 'Χρήστης';
+$string['user'] = 'Χρήστης';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Βλέπετε αυτή τη σελίδα γιατί εγκαταστήσατε και ξεκινήσατε με επιτυχία το πακέτο <strong>$a->packname $a->packversion</strong> στον υπολογιστή σας. Συγχαρητήρια!';
$string['welcomep30'] = 'Αυτή η έκδοση <strong>$a->installername</strong> περιλαμβάνει τις εφαρμογές για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργεί το <strong>ΠΗΛΕΑΣ </strong>:';

0 comments on commit 6570787

Please sign in to comment.