Skip to content
Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080705)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Jul 5, 2008
1 parent fe29d45 commit 65824bffede351ada906ac31d8f5311c1c64795b
Showing with 23 additions and 5 deletions.
  1. +23 −5 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -16,15 +16,22 @@
$string['admindirsettinghead'] = 'Admin direktorioa aukeratu...';
$string['admindirsettingsub'] = '<p>Oso web zerbitzari gutxik erabiltzen dute /admin kontrol-panel edo antzekora era sartzeko URL berezi gisa. Zoritxorrez, hau ez dator bat Moodlen lehenetsitako administrazio-orrien kokapenarekin. Nahi izanez gero, zure instalazioko admin direktorioaren izena alda dezakezu, hemen izen berria idatziz. Adibidez: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
Horrela Moodle-ko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
$string['adminemail'] = 'E-posta';
$string['adminfirstname'] = 'Izena:';
$string['admininfo'] = 'Kudeatzailearen xehetasunak';
$string['adminlastname'] = 'Deitura:';
$string['adminpassword'] = 'Pasahitza:';
$string['adminusername'] = 'Erabiltzaile-izena:';
$string['askcontinue'] = 'Jarraitu (bai/ez):';
$string['availablelangs'] = 'Hizkuntza eskuragarriak';
$string['bypassed'] = 'Saihestua';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Lang direktorioa ezin da sortu.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp direktorioa ezin da sortu.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Ezin dira osagaiak jaitsi.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP fitxategia ezin da jaitsi.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Osagaia ezin da aurkitu.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Md5 fitxategia ezin da gorde.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP fitxategia ezin da gorde.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Ezin da Md5 fitxategia gorde.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'ezin da ZIP fitxategia gorde.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
$string['caution'] = 'Kontuz';
$string['check'] = 'Egiaztatu';
@@ -59,6 +66,9 @@
<b>Erabiltzailea:</b> lehenetsitako balorea \"root\" da<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietarako aukerazko aurrizkia';
$string['databasehost'] = 'datu-basearen ostalaria:';
$string['databasename'] = 'Datu-basearen izena:';
$string['databasepass'] = 'Datu-basearen pasahitza:';
$string['databasesettings'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.<br />
<br /> <br />
<b>Mota:</b> mysql edo postgres7<br />
@@ -67,12 +77,15 @@
<b>Erabiltzailea:</b> datu-basearen erabiltzaile-izena<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula-izen guztietan erabiliko den aurrizkia';
$string['databasesettingsformoodle'] = 'Datu-basearen ezarpenak Moodle-rako';
$string['databasesettingshead'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Mota:</b> mysql edo postgres7<br />
<b>Zerbitzaria:</b> p.ej.: localhost edo db.zuredomeinua.com<br />
<b>Erabiltzailea:</b> datu-basearen erabiltzaile-jabea<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen erabiltzailearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietan erabiltzeko aukerazko aurrizkia';
$string['databasetype'] = 'Datu-base mota:';
$string['databaseuser'] = 'Datu-basearen erabiltzailea:';
$string['dataroot'] = 'Datu-direktorioa';
$string['datarooterror'] = '\'Datu-direktorioa\' ezin izan da sortu edo aurkitu. Bidea zuzendu edo direktorioa eskuz sortu.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Datu-basearekiko konexio-errorea. Mesedez, datu-basearen ezarpenak aztertu.';
@@ -153,10 +166,14 @@
$string['help'] = 'Laguntza';
$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako liburutegia instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['info'] = 'Informazioa';
$string['inputdatadirectory'] = 'Datuen Direktorioa;';
$string['inputwebadress'] = 'Web helbidea :';
$string['inputwebdirectory'] = 'Moodle Direktorioa:';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
$string['invalidemail'] = 'E-posta helbide baliogabea';
$string['invalidemail'] = 'E-posta ez da baliozkoa';
$string['invalidhost'] = 'Ostalaria ez da baliozkoa';
$string['invalidmd5'] = 'md5 ez da baliagarria';
$string['invalidurl'] = 'URL honek ez du balio';
$string['invalidurl'] = 'URLa ez da baliozkoa';
$string['langdownloaderror'] = '\"$a\" hizkuntza ezin izan da instalatu. Instalazio-prozesuak ingelesez jarraituko du.';
$string['langdownloadok'] = '\"$a\" hizkuntza zuzen instalatu da. Instalazio-prozesuak hizkuntza horretan jarraituko du.';
$string['language'] = 'Hizkuntza';
@@ -203,7 +220,7 @@
$string['password'] = 'Pasahitza';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x-k hainbat arazo ezagun ditu; mesedez, eguneratu 5.1.x bertsiora edo erabili 4.3.x edo 4.4.x bertsioak.';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak 4.1.0 edo geroagokoa izan behar du';
$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak 4.1.0 edo geroagokoa izan behar du'; // ORPHANED
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k PHP 4.1.0 edo geroagoko bertsioa behar du.</p>
<p>Zure bertsioa: $a</p>
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>';
@@ -253,4 +270,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiko izen desegokia.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['yourchoice'] = 'Zure aukera:';
?>

0 comments on commit 65824bf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.