Skip to content
Permalink
Browse files

New Somali strings from Mohammed.

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 4, 2005
1 parent 536e4d4 commit 65a897d640975b05d6ccade73e484c3c8b9e13f3
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['adminseesallevents'] = 'Maammulayaashu waxay arkayaan dhacdooyin oo idil';
@@ -9,8 +9,8 @@
$string['cachetext'] = 'Cimriga urrurinta tekska';
$string['calendarsettings'] = 'Kaalender';
$string['change'] = 'beddel';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, koorsooyinka waxa loo oggolaanmarkaa iney dabuubooyinkooda dajistaan. dabuubka koorsada ayaa ka dulbaxa giddi kuwa kale doorashooyinka dabuub (goob, isticmaale, ama kulan dabuubyooyinka)';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Haddii aad rabto inaad ku xaddido giddi cinwaanda \"email\"ada cusub ee raasaska (domains, markaa ku liis garee halkan iyada ooy u dhaxeeyaan meelo madhani. Rassaska kale oo idil waa la diidi. Tusaale
$string['configallowcoursethemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, koorsooyinka waxa loo oggolaanmarkaa iney dabuubooyinkooda dajistaan. Dabuubka koorsada ayaa ka dulbaxa giddi kuwa kale ee ku jira doorashooyinka dabuub (goob, isticmaale, ama kulan dabuubyooyinka)';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Haddii aad rabto inaad ku xaddido giddi cinwaanda \"email\"ada cusub ee raasaska (domains, markaa ku liis garee halkan iyada ooy u dhaxeeyaan meelo madhani. Raasaska kale oo idil waa la diidi. Tusaale
<strong>ourcollege.edu.au .gov.au</strong>';
$string['configallowobjectembed'] = 'Ugu talagal tallaabo badbaado helitaan ahaan, isticmaalayaasha caadiga ah looma oggola iney dhex qotamiyaan \"multimedia\" (eey ka mid yihiin flashka) tekstiyo u isticmaalaya \"EMBED\" iyo \"OBJECT\" si toos ah iyaga oo sudhan \"HTML\"kooda (in kasta oo wali loo isticmaali karo sin badbaado leh iyada oo la isticmaalayoshaandheeyayaasha \"mediaplugins\". Haddii aad rabto inaad u oggolaato wax-sudhakan marakaa karti u sii wax ka doorashadan.';
$string['configallowunenroll'] = 'Haddii tani tahay \'Haa\', markaa haddaba ardeyda waxa loo oggol yahay iney iskaga baxaan is-qoritaanka koorsooyinka marka ay jecelyiin. Haddii kale looma oggolaanayo, oo nidaamkan waxa kaliya kontroolya bareyaasha iyo maammulayaasha.';
@@ -26,11 +26,22 @@
$string['configdbsessions'] = 'Haddii kan karti la siiyo, dajintan waxay isticmaali database iney ku keydiso akhbaar ku saabsan wada kullanada hadda socda. Tani waxay khaas ahaan u leedahay anfac goobaha weyn/mashquulka ah ama goobaha ku dul dhisan rucubyo serfero ah. Goobaha inta ugu badan waxa laga yaabaa ';
$string['configdebug'] = 'Haddii kan aad daarto, markaa war-bixinta_khaladdaadka dhaca PHP ay leedahay ayaa la kordhin doonasi markaa sidii loo daabici lahaa dignniinaha. Kani waxay kaliya muhiim u tahay soo saareyaasha (developers).';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Haddii aad isticmaaleyso xaqiijinta emailka, tani waa wakhtigani waa markii markii laga guddooomi lahaa jawaab isticmaalayaasha. Muddadan ka ka danbow, akoonyada aan-la-xaqiijin waa tirtiri.';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Kani waxa u tusayaa macluumaad isticmaalayaal la xushay oo ku saabsan soo-gal dhicisoobey.';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Inad u diiddo cinwaanno ka socda raasa gaar ah, sidoo kale isku daba-qor halkan. Raasaska kale oo idil waa la aqbali. tusaale. strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Dadka doorta in loogu soo diro \"email\"lada iyaga ah qaabka cufan, yaa waxa loo soo diri doona cufnnaantaa maalin kasta. Dajintani waxay kantrooleysaa saacadda maalintii la diri doono maalinta. (Kiroonka [cron] kaca saacadda waxa ka danbeeya ayaa diri)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Kani waxa u tusayaa macluumaad isticmaaleyaal la xushay oo ku saabsan soo-gal dhicisoobey.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Furahani waxa u karti siinyaa \"RSS feeds\" giddi ahaan goobta. In sida dhabta waxa isbeddel ah la arko waxaad u baahan tahay oo kale inaad karti u siiso \"RSS feeds\" gooni ahaantooda dajinta \"Module\"lada oo hoos timaad Habenyta Maammulka.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Lama heli karo sababta oo ah \"RSS feeds\" ayaa karti la\'aan ah dhammaan goobta. Inaad karti siiso, tag dajinta Doorsoomayaasha (Variables)ee ku hoos yaal Isku-dubaridka Maammul.';
$string['configerrorlevel'] = 'Dooro inta ay le eg tahay Dhignniinaha PHP ee aad rabto iney soo baxaan. Caadi waa ta badiyaa ugu wanaagsan xulasho ahaan.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'kari u sii dajintan sidii aad ugu oggolaan lahyd ardeyda iney u isticmaalaan dhigaalo(characters)isticmaale-magacooda (u fiirso oo arrintani wax saameyn ah kuma leh magacooda caadiga ah. Ka loogu talagaley waa \"been\" taas oo xaddideysa isticmaale-magacyada iney noqdaan xuruuf-tiro dhigaalkaliya.';
$string['configfilterall'] = 'Ku shaandhee 9filter) tixaha, ooy ku jiraan madaxyada (headings), cinwaannada (titels), faseexadda iskaga-gooshka(navigation bars) iwm. Arrintani waxay badiyaa waxatar u leedhay marka la isticmaalayo shaandheeyaha luqad-badanaha, haddii kalese waxay u abuuri goobtaada rar dheeraad ah oo ff\'iidadeedu yaryahay.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Dajintan karti-siinteedu waxay sababeysaa Moodle in u ugu nidaameeyo dhammaan faylasha HTML iyo tekska ku shaandheeyayaasha ka hor intaan la shaaca laga qaadin iyaga.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Karti u sii dajintan inaad dadka ku qasabto iney ku soo galaan akoon dhab ah (ahayn marti) inta aan loo oggolaan iney arkaan bogga astaanta isticmaale. Ugu talaga haan kani waa laga dhigaa karti-la\'aan (\"Been\") sidii dadka ardeyda noqon doonayaashu ay u akhrisan karaan arrimaha ku saabsan bareyaasha koorso kasta, laakiin arrintani waxay ka dhigan tahay injiinnaada raadinta webka ayaa arki kara.';
$string['configframename'] = 'Haddii aad dhex qotamineyso Moodle \"web frame\" dhexdiisa, markaa haddaba dhex dhig magaca \"frame\"kan halkan. Haddii kalese qiimahani waa in uu sidiisa u ahaadaa \'_sare\'';
$string['configgdversion'] = 'Tilmmaam nooc-sameyska GD ee rakiban. Nooc-sameyska lagu muujiyey ugu-tala-gal ahaan waa ka sida ootamaatik ah lagu heley. Ha beddelin kan haddii dhabtii si fiican aad u gareyneyso waxaad sameyneyso mooye.';
$string['confightmleditor'] = 'Dooro inaad rabto inaad u oggolaato iyo in kale isticmaalka dhex qotomminta tafatiraha tekska HTML. Xataa haddii aad doorato oggolaansho, tafatirahani waxa u kaliya soo bixi doonaa marka u isticmaaluhu iticmaalayo web birawsar la shaqeyn kara.. Isticmaalayaashuna waxa dooran karaan ineyna isticmaalin.';
$string['configintrosite'] = 'Boggani wuxuu kuu oggolyahay inaad iskugu dubbariddo bogga hore iyo magaca goobtan cusub. Waad ku soo noqon kartaa hadhow halkan si aad u beddesgo dajintan goortaad rabto adiga oo isticmaalaya xidhiidhka \"Dajimmaha Goobta\" ee ku yaal hoyga bogga.';
$string['configlang'] = 'Xulo luqadda ugu-tala-galaga(default) goobta oo idil. Isticmaalyaasha ayaa ka dul-bixi kara dajinta hadhow.';
$string['configlangdir'] = 'Luqadaha badankooda waxa loo daabaca bidix-ka socod-u-socod-midig, laakiin qaar ay ka mid yihiin Carabiaga iyo Yuhuudiga, waxa loo daabacaa midiga-ka-socod-u-socod-bidix.';
$string['configlangmenu'] = 'Dooro inaad rabto muujisika iyo in kale ujeeddada-guud sooreluqadeed dushiisa bogga hoyga, bogga laga soo galo iwm. Tani ma saameyneyso kartida u isticmaalhuhu uu u leeyahay iney dajiyaan luqadda ay door-bidaan meesha astaantooda.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Haddii ardeydu ayna soo galin wakhti aad u dheer, markaa si ootamaatik ah ayaa looga saarayaakoorsooyinka. Arrintani waxay meel-dhigeysaa haddidka wakhtiga.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Kani waxa u meel-dhigayaa inta wakhti ee dadku ay dib-u-tafatirayaan ku dhajima dood-wadaagga, wax-ku-biirinta joornaalka iwm. badiyaa 30 daqiiqo waa qiime wanaagsan.';
@@ -46,16 +57,22 @@
$string['configsectionpermissions'] = 'Fasax';
$string['configsectionsecurity'] = 'nabad xasilin';
$string['configsectionuser'] = 'Isticmaale';
$string['configthemelist'] = ' Ku daa bannaanida kan si aad ugu oggolaato dabuub kasta oo dow (valid) ah si loo isticmaalo. haddii aad rabto inaad soo gaabiso sooraha dabuubka, waxaad kartaa meel-dhigi kartaa liis magacyo kooma u dhaxeyso halkan (Meel bannaan ereyda dhexdoodu yeeyna yeelan!)Tusaale: standard,orangewhite.';
$string['configsessioncookie'] = 'Dajintani waxay diyaarineysaa magaca kukiga loo isticmaaley kulannada Moodle. Tani waa wax ikhtiyaar ah, oo kaliya waxatar u leh in laga fogaado in kukiyadu ay khalkhalaan marka hal nuqul oo Moodle ah wax ka bada ay ka shaqeyneyaan goob web dhexdeeda.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Haddii dadka soo galey goobtani in badan wax dhaqdhaqaaq ah ayna samyn (iyaga oona bogag soo kicin) markaa si ootamaatik ah looga bixin soo gal goobta (Xilligii ku dhex-jirka yaa dhammaanaya). Doorsoomahan ayaa markaa meel-dhigaya wakhtigu inta u le-ekaanayointa ya tahay.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Dhammaan ardeyda goobta iyo bareyaasha goobta ayaa la isku daba qori doonta liiska ka qayb qaatayaasha goobta?';
$string['configthemelist'] = ' Ku daa kan wax bannaan ahaan si aad ugu oggolaato dabuub kasta oo dow (valid) ah si loo isticmaalo. Haddii aad rabto inaad soo gaabiso sooraha dabuubka, waxaad kartaa meel-dhigi kartaa liis magacyo kooma u dhaxeyso halkan (Meel bannaan ereyda dhexdoodu yeeyna yeelan!)Tusaale: standard,orangewhite.';
$string['configvariables'] = 'Doorsoomayaal';
$string['configwarning'] = 'Ka taxadar wax ka beddelka dajimahan- waxyaabo qalaad oo la galiyaa dhibaatooyin ayey keeni karaan.';
$string['confirmation'] = 'Xaqiijin';
$string['edithelpdocs'] = 'Tafatir qoraallada gacan-siinta';
$string['editstrings'] = 'Tixaha tafatir';
$string['filterall'] = 'Tixaha oo idil shaandhee';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Shaandhee faylasha kor loo dhaammiyey';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Cubooneysiinta iyo shaqooyin kale waxa ku saabsan';
$string['helpstartofweek'] = 'Maalina bilaabeysa usbuuca kaalandarka waa tee?';
$string['helpweekenddays'] = 'Maalmmaha usbuuca kuwee loola dhaqmmaa \"maalammo-fadhiga\" (weekend) oo lagu tusaa midab duwan.';
$string['importtimezonescount'] = '$a->count dhex-galin laga soo dhoofiyey $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Ilo lama heli (War xun)';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Lama helin ilo (War xun)';
$string['incompatibleblocks'] = 'Billokyo aan is -waafaqin ';
$string['optionalmaintenancemessage'] = ' Farriin daayactir qaadasho/iskadeyn leh';
$string['pleaseregister'] = 'Fadlan diiwaan gali goobtaada si aad uga saarto badhankan.';
@@ -68,8 +85,13 @@
$string['timezoneforced'] = 'Kani waxa ku jujuubey mammulaha goobta';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Ku jujuub isticmaalyaasha dhammaan iney isticmaalaan';
$string['timezonenotforced'] = 'Isticmaalayaashu waxay dooran karaan wakhti-soonahooda';
$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Astaan cusub ayaa lagu darey Moodle 1.5 sidii loo raad-raaci lahaa dhajimaha dood-wadaagga laakhristey/la akhrisan. In la isticmaalo ku shaqeysigan waa inaad cusbooneysiisaa miisaskaaga iyada ooy weheliyaan akhbaarta raad-raaca eey leeyiin dhajimuhu.Iyada oo ku xidhan le ekaanshaha goobtaadu waxay qaadan karataa wakhti badan (saacado) ooy mashquulin karataa databaseka, markaa waxa wanaagasan inaad sameysomarka ayna mashquul goobtu ahayn. hase ahaate, goobtaada shaqadeedu wey iska sii socon doonta wakhtigan cusbooneysiintu wax saameyn ah isticmaalayaasha ku lahaan meyso. Mar haddaad biloedo nidaamkan waa inaad dhammeys-tirtaa (daaqadda biraawsarkaagu waa in uu furnaadaa). hase ahaate, haddii aad joojiso nidaamka adiga oo xidhaya daaqadda, haka wel-welin. Dib ayaab u bilaabi kartaa. <br /><br /> Ma rabtaa inaad bilowdo nidaamka cusbooneysiinta hadda?';
$string['upgradelogs'] = 'Si si buuxda wax u kala socdaan, loox-qorkaagii hore waa in la cusbooneysiiyaa.<a href=\"$a\"> Akhbaar dheeraad ah</a>';
$string['upgradesure'] = 'Faylashaadii Moodle waa la beddeley, oo adiguna waxaad ku socotaa inaad si ootamaatik u cosbooneysiiso seferkaaga noocan (cusub):
<p><b>$a</b></p>
<p>Mar haddii aad sidan sameyso dib uma laaban kartid.</p>
<p>Ma hubtaa inaad rabto inaad u husbooneysiiso seferkan noocan cusub?</p>';
$string['upgradingdata'] = 'Cusbooneynaya \"data\"da';
$string['upgradinglogs'] = 'Cusbooneynaya lox-qorka';
?>
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
// appointment.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
// appointment.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['allowresubmit'] = 'U oggolow dib-u-dhiibid';
$string['appointmentdetails'] = 'Faahfaahinta ballan-qoondeyn';
$string['appointmentlocation'] = 'Goobta ballan-qoondeynta';
$string['appointmentname'] = 'Magaca ballanta-qoon';
$string['date'] = 'Taariikhda ballan-qoondeyn';
$string['appointmentdetails'] = 'Faahfaahinta ballan';
$string['appointmentlocation'] = 'Goob ballan';
$string['appointmentname'] = 'Magaca ballanta';
$string['date'] = 'Taariikhda ballanta';
$string['description'] = 'Qeexitaanka';
$string['early'] = '$a horey';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Waxa dhicisowbey cusbooneysiin keenid wax-ku-kordhintii isticmaale $a';
@@ -17,10 +17,10 @@
$string['maximumsize'] = 'Le\'ekaanshaha ugu sareya';
$string['modulename'] = 'Ballan';
$string['modulenameplural'] = 'Ballamo';
$string['newsubmissions'] = 'Ballammaha-qoondeyn la dhiibey';
$string['newsubmissions'] = 'Ballammaha la dhiibey';
$string['notgradedyet'] = 'Wali lama sixin(darajo lama siin)';
$string['notsubmittedyet'] = 'Wali aan la dhiibin';
$string['overwritewarning'] = 'Dignniin: Ko-u dhaamin mra kale waxay MEESHA KA QAADANEYSAA wax dhiibitaankaaga hadda jira.';
$string['overwritewarning'] = 'Dignniin: Kor-u dhaamin mar kale waxay MEESHA KA QAADANEYSAA wax dhiibitaankaaga hadda jira.';
$string['saveallfeedback'] = 'Keydi giddi ra\'yi-celiskaaga';
$string['submissionfeedback'] = 'Dhiibitaanka ra\'yi-celis';
$string['submissions'] = 'Dhiibitaanno';
@@ -1,9 +1,61 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
// assignment.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['feedback'] = 'Wax-ku-biirin';
$string['allowresubmit'] = 'U Oggolow dib-u-dhiibid';
$string['assignmentdetails'] = 'Faahfaahinta shaqada wax-barashoo';
$string['assignmentmail'] = '$a-> ayaa ku soo dhajiyey ra\'yi-celis ku saabsan dhiibitaankaagii shaqo wax-barasho\'$a->assignment\'
Waad arki kartaa iyada oo ku lifaaqan dhiibitaankaagii shaqo-waxbarsho:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a-> ayaa ku soo dhajiyey ra\'yi-celis ku saabsan dhiibitaankaagii shaqo wax-barasho\'$a->assignment\'br /><br />
Waad arki kartaa iyada oo ku lifaaqan dhiibitaankaagii shaqo-waxbarsho:
$a->url> dhiibitaanka shaqo-waxbarsho</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Magaca shaqo wax-barasho';
$string['assignmenttype'] = 'Nooca shaqo-waxbarasho';
$string['availabledate'] = 'Laga heli karo';
$string['comment'] = 'Ra\'yi';
$string['description'] = 'Qeexitaan';
$string['duedate'] = 'Maalinta la rabo';
$string['duedateno'] = 'Maalin rabid la\'aan';
$string['early'] = '$a horey';
$string['editmysubmission'] = 'Tafatir dhiibitaankeyga';
$string['emailteachermail'] = '
$a-> ayaa cusbooneysiiyey dhiibitaankii shaqo-waxbarasho\'$a->assignment\'
Waxa laga helayaa halkan:
$a->url ';
$string['emailteachermailhtml'] = 'a->username ayaa cusbooneysiiyey dhiibitaankii shaqo-waxbarasho ee <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
Waa <a href=\"$a->url\"> oo laga helo web sitekan</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Email u dignniino loo diro bareyaasha';
$string['emptysubmission'] = 'Wali waxba maadan soo dhiibin';
$string['feedback'] = 'Wax-ku-biirin ra\'yi';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Wax-ku-biirin ra\'yi ka socota';
$string['guestnoupload'] = 'Waan ka xunnahay, martida looma oggola iney kor wax u so dhaammiyaan.';
$string['late'] = '$a soo raagey';
$string['maximumgrade'] = 'Darajada natiijo ee ugu sareysa $a l';
$string['maximumsize'] = 'Le\'kaansha ugu sareeya';
$string['modulename'] = 'Shaqo-waxbarasho';
$string['modulenameplural'] = 'shaqooyin-waxbarasho';
$string['newsubmissions'] = 'shaqooyin-waxbarasho ee la dhiibey';
$string['noassignments'] = 'Ma jiraan shaqo-waxbarasho wali';
$string['noattempts'] = 'Wax isku tijaabin ah laguma sameyn shaqadan-waxbarasho';
$string['notgradedyet'] = 'Wali lama darajeyn';
$string['notsubmittedyet'] = 'Wali lama soo dhiibin';
$string['preventlate'] = 'Ka celi dhiibitaanka soo raagey';
$string['submission'] = 'Soo dhiibitaan';
$string['submissionfeedback'] = 'Rayi ku biirin dhiibitaan';
$string['submissions'] = 'Dhiibitaanno';
$string['submissionsaved'] = 'Beddelitaankaagii waa la keydiyey';
$string['submitassignment'] = 'Soo dhiibadiga shaqadaada waxbarasho adiga oo isticmaalaya foomkan';
$string['submitted'] = 'La dhiibey';
$string['uploadedfiles'] = 'faylasha kor loo dhaamiyey';
$string['yoursubmission'] = 'Waxaad keeneyso';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Faylkii si fiican ayaa loo kor loogu dhaammiyey laakiin waa la cusbooneysiin kari waayey dhiibitaanka!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Waan ka xunnahay, laakiin faylkani aad ayuu u weynyahay (xaddadku waa $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Wax fayl ah la helin - ma hubtaa inaad mid xulatey inaad kor-u-dhaammiso?';
$string['uploadsuccess'] = 'Kor u dhaammin \'$a\' lagu guuleystey';
$string['yoursubmission'] = 'Waxaad dhiibtey';
?>
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
// block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
// block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['coursesummary'] = 'Koobitaanka koorsada';
$string['pagedescription'] = 'Koorso/ Qeexitaanka Goob';
$string['coursesummary'] = 'Koobitaan Koorso';
$string['pagedescription'] = 'Koorso/ Qeexitaan Goob';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
// block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['addentry'] = 'Ku dar odhaahyadaada aad ugu jeceshahay';

0 comments on commit 65a897d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.