Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 3eb4a69 commit 6672b3d4dfd85ce4a8c35309823f0737c4c89e65 AMOS bot committed Dec 9, 2011
Showing with 8 additions and 2 deletions.
  1. +7 −1 install/lang/cy/install.php
  2. +1 −1 install/lang/he/install.php
View
8 install/lang/cy/install.php
@@ -33,8 +33,14 @@
$string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
$string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
$string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod YN UNIG. Gallwch ddewis yr iaith ar gyfer y safle ac ar gyfer defnyddwyr yn nes ymlaen ar sgrin arall.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod. Bydd yr iaith hon yn cael ei defnyddio fel yr iaith ddiofyn ar gyfer y safle, ond gellir ei newid yn nes ymlaen.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Mae\'r ffeil config.php yn bodoli eisoes, defnyddiwch admin/cli/upgrade.php os ydych chi am uwchraddio eich safle.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Rhaglen gosod llinell gorchymyn Moodle {$a}';
+$string['databasehost'] = 'Gwesteiwr y gronfa ddata';
+$string['databasename'] = 'Enw\'r gronfa ddata';
+$string['databasetypehead'] = 'Dewis gyrrwr ar gyfer y gronfa ddata';
$string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur Data';
+$string['datarootpermission'] = 'Hawliau ar gyfer cyfeiriaduron data';
$string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
$string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Wrthi\'n profi eich amgylchedd ...';
View
2 install/lang/he/install.php
@@ -105,5 +105,5 @@
href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
$string['welcomep60'] = 'העמודים הבאים יובילו אותך בצורה פשוטה דרך כמה צעדים לעיצוב הגדרות <strong>Moodle</strong> במחשבך.
תוכל לאשר את הגדרות ברירת המחדל או, באפשרותך, לשנותם לפי צרכיך.';
-$string['welcomep70'] = 'הקש על לחצן ה"המשך" למטה כדי להמשיך עם הגדרת ה-<strong>Moodle</strong>';
+$string['welcomep70'] = 'לחצו "המשך" למטה כדי להמשיך עם הגדרת ה-<strong>Moodle</strong>';
$string['wwwroot'] = 'כתובת האתר';

0 comments on commit 6672b3d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.