Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

 • Loading branch information...
1 parent d041803 commit 668c1cd5b2a331013d4dcc7c5f2d962f8f35bf14 koenr committed Oct 7, 2004
Showing with 375 additions and 378 deletions.
 1. +3 −3 lang/nl/help/quiz/attempts.html
 2. +1 −1 lang/nl/help/quiz/calculated.html
 3. +8 −8 lang/nl/help/quiz/categories.html
 4. +3 −3 lang/nl/help/quiz/correctanswers.html
 5. +5 −5 lang/nl/help/quiz/createmultiple.html
 6. +3 −3 lang/nl/help/quiz/description.html
 7. +4 −4 lang/nl/help/quiz/discrimination.html
 8. +6 −6 lang/nl/help/quiz/export.html
 9. +2 −2 lang/nl/help/quiz/feedback.html
 10. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formataiken.html
 11. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatblackboard.html
 12. +6 −6 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
 13. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatcustom.html
 14. +5 −5 lang/nl/help/quiz/formatgift.html
 15. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatmissingword.html
 16. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatwebct.html
 17. +18 −18 lang/nl/help/quiz/grademethod.html
 18. +50 −50 lang/nl/help/quiz/import.html
 19. +33 −33 lang/nl/help/quiz/index.html
 20. +4 −4 lang/nl/help/quiz/match.html
 21. +6 −6 lang/nl/help/quiz/maxgrade.html
 22. +5 −5 lang/nl/help/quiz/mods.html
 23. +6 −6 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
 24. +9 −9 lang/nl/help/quiz/multichoice.html
 25. +3 −3 lang/nl/help/quiz/numerical.html
 26. +2 −2 lang/nl/help/quiz/questiondatasets.html
 27. +60 −60 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
 28. +1 −1 lang/nl/help/quiz/randomsamatch.html
 29. +1 −1 lang/nl/help/quiz/requiresubnet.html
 30. +4 −4 lang/nl/help/quiz/review.html
 31. +5 −5 lang/nl/help/quiz/shortanswer.html
 32. +1 −1 lang/nl/help/quiz/shuffleanswers.html
 33. +1 −1 lang/nl/help/quiz/shufflequestions.html
 34. +1 −1 lang/nl/help/quiz/timelimit.html
 35. +3 −3 lang/nl/help/quiz/timeopen.html
 36. +5 −5 lang/nl/help/quiz/truefalse.html
 37. +4 −4 lang/nl/help/resource/index.html
 38. +6 −7 lang/nl/help/resource/mods.html
 39. +4 −4 lang/nl/help/resource/summary.html
 40. +1 −1 lang/nl/help/resource/window.html
 41. +5 −5 lang/nl/help/scheduler/mods.html
 42. +1 −1 lang/nl/help/scorm/mods.html
 43. +1 −1 lang/nl/help/survey/index.html
 44. +5 −5 lang/nl/help/survey/mods.html
 45. +2 −2 lang/nl/help/wiki/checklinks.html
 46. +6 −6 lang/nl/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
 47. +7 −7 lang/nl/help/wiki/howtowiki.html
 48. +3 −3 lang/nl/help/wiki/htmlmode.html
 49. +13 −13 lang/nl/help/wiki/index.html
 50. +9 −9 lang/nl/help/wiki/initialcontent.html
 51. +7 −7 lang/nl/help/wiki/mods.html
 52. +3 −3 lang/nl/help/wiki/removepages.html
 53. +3 −3 lang/nl/help/wiki/revertauthorfieldpattern.html
 54. +2 −2 lang/nl/help/wiki/revertpages.html
 55. +3 −3 lang/nl/help/wiki/setpageflags.html
 56. +2 −2 lang/nl/help/wiki/strippages.html
 57. +3 −3 lang/nl/help/wiki/studentadminoptions.html
 58. +3 −3 lang/nl/help/wiki/wikilinkoptions.html
 59. +3 −3 lang/nl/help/wiki/wikiname.html
 60. +3 −3 lang/nl/help/wiki/wikitype.html
 61. +7 −9 lang/nl/help/wiki/wikiusage.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Toegestane pogingen</B></P>
+<p align="center"><b>Toegestane pogingen</b></p>
-<P>Je kunt leerlingen toelaten om meerdere pogingen te doen om de test goed af te leggen.
+<p>Je kunt leerlingen toelaten om meerdere pogingen te doen om de test goed af te leggen.</p>
-<P>Op die manier kun je van het afnemen van een test eerder een leeractiviteit maken dan een evaluatie.
+<p>Op die manier kun je van het afnemen van een test eerder een leeractiviteit maken dan een evaluatie.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Berekende vragen</B></P>
+<p align="center"><b>Berekende vragen</b></p>
Berekende vragen bieden een manier om individueel verschillende numerieke vragen te maken door gebruik te maken van jokertekens in de vraag die vervangen worden door waarden wanneer de test afgenomen wordt. Elke leerling krijgt andere waarden.
<br/>hier onder is een verkleinde weergave van de bewerkingspagina afgebeeld met enkele woorbeeldwaarden ingegeven:<br/>
@@ -1,14 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Categorieën</B></P>
+<p align="center"><b>Categorieën</b></p>
-<P>In de plaats van al je vragen in een lange lijst te stoppen, kun je ze beter bewaren
-in categorieën. Je kunt categorieën zelf aanmaken.
+<p>In de plaats van al je vragen in een lange lijst te stoppen, kun je ze beter bewaren
+in categorieën. Je kunt categorieën zelf aanmaken.</p>
-<P>Elke categorie bestaat uit een naam en een korte beschrijving.
+<p>Elke categorie bestaat uit een naam en een korte beschrijving.</p>
-Elke categorie kan gepubliceerd worden, zodat de categorie en al de vragen er in ter
+<p>Elke categorie kan gepubliceerd worden, zodat de categorie en al de vragen er in ter
beschikking staan voor alle vakken op deze server. Op die manier kunnen je vragen herbruikt worden in testen van
-andere vakken of cursussen.
+andere vakken of cursussen.</p>
-<P>Categorieën kunnen zowel gemaakt als verwijderd worden. Wanneer je een categorie wil verwijderen zal je
-gevraagd worden om een andere categorie op te geven waarnaar de vragen kunnen gecopieerd worden.
+<p>Categorieën kunnen zowel gemaakt als verwijderd worden. Wanneer je een categorie wil verwijderen zal je
+gevraagd worden om een andere categorie op te geven waarnaar de vragen kunnen gecopieerd worden.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>In feedback de juiste antwoorden laten zien</B></P>
+<p align="center"><b>In feedback de juiste antwoorden laten zien</b></p>
-<P>Indien je dit activeert, dan wordt bij elke vraag samen met de feedback ook het juiste antwoord getoond.
-</P>
+<p>Indien je dit activeert, dan wordt bij elke vraag samen met de feedback ook het juiste antwoord getoond.
+</p>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Maak meerdere vragen</B></P>
+<p align="center"><b>Maak meerdere vragen</b></p>
-<P> Met deze pagina kun je meerdere vragen tegelijk aan een test toevoegen.</P>
+<p> Met deze pagina kun je meerdere vragen tegelijk aan een test toevoegen.</p>
-<P> Op dit ogenblik kun je een aantal willekeurige vragen uit een categorie halen en ze
+<p> Op dit ogenblik kun je een aantal willekeurige vragen uit een categorie halen en ze
toevoegen aan een test. De categorie moet wel op voorhand gevuld zijn met voldoende vragen.
-</P>
+</p>
-<P>Het is de bedoeling dat deze pagina verder uitgroeit tot een grotere wizard met meer mogelijkheden.</P>
+<p>Het is de bedoeling dat deze pagina verder uitgroeit tot een grotere wizard met meer mogelijkheden.</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beschrijving</B></P>
+<p align="center"><b>Beschrijving</b></p>
-<P>Dit type vraag is niet echt een vraag.</p>
+<p>Dit type vraag is niet echt een vraag.</p>
<p>Het enige wat het doet is een stuk tekst tonen zonder daarbij antwoorden te vragen.</p>
-<P>Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een leestekst te plaatsen en deze te laten volgen door een groep vragen.</p>
+<p>Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een leestekst te plaatsen en deze te laten volgen door een groep vragen.</p>
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Discriminatie Index</B></P>
+<p align="center"><b>Discriminatie Index</b></p>
-<P>Dit geeft een ruwe aanwijzing van de performantie van elk onderdeel. Deze index wordt berekend door het aantal leerlingen te tellen die scoren in het hoogste derde deel van deze test voor elke vraag en dit getal te delen door het aantal leerlingen die in het onderste derde deel scoorden.</p>
+<p>Dit geeft een ruwe aanwijzing van de performantie van elk onderdeel. Deze index wordt berekend door het aantal leerlingen te tellen die scoren in het hoogste derde deel van deze test voor elke vraag en dit getal te delen door het aantal leerlingen die in het onderste derde deel scoorden.</p>
<p>Als bijvoorbeeld 30 leerlingen de test gemaakt hebben, dan zouden er telkens 10 leerlingen in het bovenste derde en 10 leerlingen in het onderste derde zijn. Als, op onderdeel #1, 9 van de beste leerlingen het juist hebben, maar slechts 3 van het zwakste derde het juist zouden hebben, dan zal de discriminatie-index 9/2=3,0 zijn. De getallen tussen haakjes zijn: (bovenste derde juiste antwoorden/onderste derde juiste antwoorden).</p>
-<P>De index kleiner dan 1,0 betekent dat meer zwakke dan sterke leerlingen het onderdeel juist hebben. Zulke testonderdelen zouden als waardeloos beschouwd moeten worden. Zij verminderen de juistheid van het totaal cijfer van de test.</p>
+<p>De index kleiner dan 1,0 betekent dat meer zwakke dan sterke leerlingen het onderdeel juist hebben. Zulke testonderdelen zouden als waardeloos beschouwd moeten worden. Zij verminderen de juistheid van het totaal cijfer van de test.</p>
-<P>Als geen enkele zwakke leerling het onderdeel juist heeft, zal de noemer 0 worden, wat zou resulteren in oneindig. Het programma vervangt dit door een '10' voor al deze onderdelen.</P>
+<p>Als geen enkele zwakke leerling het onderdeel juist heeft, zal de noemer 0 worden, wat zou resulteren in oneindig. Het programma vervangt dit door een '10' voor al deze onderdelen.</p>
@@ -1,12 +1,12 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Exporteren van vragen uit een categorie</B></P>
+<p align="center"><b>Exporteren van vragen uit een categorie</b></p>
-<P>Met deze functie kun je de vragen uit een hele categorie exporteren naar een tekstbestand.
+<p>Met deze functie kun je de vragen uit een hele categorie exporteren naar een tekstbestand. </p>
<p>Merk op dat er in heel wat formaten wat informatie verloren gaat als de vragen geëxporteerd worden. Dit komt omdat veel formaten niet alle mogelijkheden ondersteunen die bestaan in Moodle vragen. Je mag niet verwachten dat een vraag die je exporteert en dan terug importeert er net hetzelfde uitziet. Het is best de geëxporteerde gegevens grondig te controleren voor je ze gebruikt in een productieomgeving.</p>
-<P>De formaten die momenteel ondersteund worden zijn:</p>
+<p>De formaten die momenteel ondersteund worden zijn:</p>
-<P><B>GIFT</B></P>
+<p><b>GIFT</b></p>
<ul>
<p>GIFT is het meest uitgebreide importformat beschikbaar voor het importeren van Moodle testvragen vanuit een
tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
@@ -25,8 +25,8 @@
Wanneer was Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}
</pre>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
</ul>
-<P>
+<p>
Er zijn nog meer formaten onderweg, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Feedback</B></P>
+<p align="center"><b>Feedback</b></p>
-<P>Als je feedback activeert, dan zullen de leerlingen feedback krijgen bij elk antwoord (zowel de juiste als de foute).
+<p>Als je feedback activeert, dan zullen de leerlingen feedback krijgen bij elk antwoord (zowel de juiste als de foute).
</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b>Importeren van "Aiken" bestandsopmaak</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van "Aiken" bestandsopmaak</b></p>
<p>Het Aiken format is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te maken vanuit een duidelijk en door
mensen leesbare opmaak. Hier zie je een voorbeeld van de opmaak:</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Importeren van "Blackboard Quiz format" bestanden</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van "Blackboard Quiz format" bestanden</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b>Importeren van "Course Test Manager" bestanden</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van "Course Test Manager" bestanden</b></p>
<p>Course Test Manager is een "End of Lifetime" software pakket van Course Technology.
Het wordt niet langer actief ontwikkeld door Course Technology. Het is vervangen door een nieuwe testbeheerder, ExamView
@@ -26,15 +26,15 @@
<li>Maak je test en ga naar "importeer vragen uit bestand". Upload de ctm.mdb databank als het te importeren bestand.
Als je dit juist gedaan hebt, dan zie je een volgend scherm dat het je mogelijk maakt een subcategorie van vragen
te importeren vanuit de databank. De reden van deze stap is dat CTM testen soms een erg groot aantal gecategoriseerde
-bestanden bevat, gebaseerd op de hoofdstukken van een boek of de delen van een cursus.<li>
+bestanden bevat, gebaseerd op de hoofdstukken van een boek of de delen van een cursus.</li>
</ol>
<p>Het proces op een <b>Linuxgebaseerd</b> Moodle systeem heeft een third-party software component nodig, namelijk
<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. Om de CTM-databank te kunnen
importeren op Linux, moet je dit kleine netwerkprogramma eerst installeren op het Windowssysteem waarop de
CTM-databanken staan. Volg de installatie-instructies, geschreven in de ODBC Socket Server Installatie <b>niet</b>.
Ze zijn veel moeilijker dan nodig! Volg beter deze instructies om het programma te installeren op je
-Windowssysteem:</P>
+Windowssysteem:</p>
<ol><li>Unzip op het Windowssysteem de bestanden die je gedownload hebt van
<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new">deze site</a>.</li>
@@ -47,7 +47,7 @@
<li>Open de Service Manager door te gaan naar, ofwel
Start-&gt;Instellingen-&gt;Configuratiescherm-&gt;Systeembeheer-&gt;Services of door met je muis rechts te klikken
-op <b>Mijn Computer</b>, kies <b>Beheren</b>, kies dan <B>Services en toepassingen-&gt;Services</b> van het rechter
+op <b>Mijn Computer</b>, kies <b>Beheren</b>, kies dan <b>Services en toepassingen-&gt;Services</b> van het rechter
paneel. Je kunt het Servicebeheer ook vinden door <b>services.msc</b> te typen in Start-&gt;Uitvoeren...
</li>
@@ -63,7 +63,7 @@
het IP-adres van de Windowsserver. Deze informatie zul je nodig hebben tijdens het importproces.</li>
<li>Nu kun je de testen importeren in Moodle. Maak je test en ga naar het "importeer vragen uit bestand" proces.
- <B>VANAF HIER IS HET ANDERS VOOR LINUX - </B>
+ <b>VANAF HIER IS HET ANDERS VOOR LINUX - </b>
JE MOET EEN DUMMYBESTAND GEVEN IN HET UPLOADVELD OM HET IMPORTPROCES TE STARTEN. DIT BESTAND <b>ZAL NIET</b>
BEHANDELD WORDEN, HET HOUDT ALLEEN MAAR DE PLAATS VAST VOOR HET IMPORTFORMULIER. JE ZULT EEN PLAATS KRIJGEN OM
DE INFORMATIE OVER DE WINDOWSSERVER TE GEVEN.
@@ -76,7 +76,7 @@
IN MOODLE TE IMPORTEREN!</li>
</ol>
-<P>Als je foutmeldingen krijgt tijdens dit proces, dan vindt je deze technische informatie misschien nuttig.
+<p>Als je foutmeldingen krijgt tijdens dit proces, dan vindt je deze technische informatie misschien nuttig.
De ODBC Socket server gebruikt poort 9628 om een socket te openen en een XML query te sturen om een XML resultaattabel
te krijgen. De importeermodule overloopt dat XML bestand en gebruikt het net zoals ik een lokale query gebruik
om te importeren.
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Importeren van Aangepaste test bestanden</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van Aangepaste test bestanden</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b>Importeren van "GIFT" bestandsopmaak</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van "GIFT" bestandsopmaak</b></p>
<p>GIFT is het meest begrijpelijke importformat voor het importeren van testen vanuit tekstbestanden
@@ -40,7 +40,7 @@
<pre> Wie is begraven in de tombe van Grant?{=niemand =niets}
Twee plus twee is {=vier =4}.</pre>
<p>Als er slechts <u>één</u> juist antwoord is, dan mag het geschreven worden zonder gelijkheidsteken, zolang
- het maar niet verward kan worden met Waar/Onwaar.
+ het maar niet verward kan worden met Waar/Onwaar.</p>
<p><u>Waar/Onwaar:</u><br />
Bij dit vraag-type geeft het antwoord aan of een stelling waar of onwaar is. Het antwoord moet geschreven worden als {TRUE} of {FALSE}, of afgekort als {T} of {F}.</p>
<pre> Grant is begraven in de tombe van Grant.{F}
@@ -81,7 +81,7 @@
<h3>OPTIES</h3>
<p>Bijkomend bij deze basis vraagtypes, geeft deze filter je volgende extra mogelijkheden: inline commentaar, vragennamen, feedback en procentuele antwoordweging.</p>
<p><u>Inline Commentaar:</u><br />
- Commentaren die niet geïmporteerd zullen worden in Moodle kunnen mee opgenomen worden in het tekstbestand. Dit kan gebruikt worden om indelingen te maken of meer informatie over de vragen te geven. Alle lijnen die beginnen met een dubbele backslash (spaties en tabs niet meegerekend) zullen genegeerd worden door de filter.
+ Commentaren die niet geïmporteerd zullen worden in Moodle kunnen mee opgenomen worden in het tekstbestand. Dit kan gebruikt worden om indelingen te maken of meer informatie over de vragen te geven. Alle lijnen die beginnen met een dubbele backslash (spaties en tabs niet meegerekend) zullen genegeerd worden door de filter.</p>
<pre> // ondertitel: Numeriekvraag volgt
Hoeveel is 2 plus 2? {#4}</pre>
@@ -120,7 +120,7 @@
=%25%Bethlehem#Hij was daar geboren, maar niet opgegroeid}</pre>
<p>Merk op dat de laatste twee voorbeelden nagenoeg dezelfde vragen zijn, eerst als meerkeuzevragen, dam als kort antwoord.</p>
-<p><font size="-1">Merk op dat het mogelijk is om procentuele wegingen te specifiëren die NIET mogelijk zijn via de grafisch gebruikersinterface. Zulke antwoordweging zal toch juist berekend worden (overeenkomend met de waarde die ingegeven is bij het importeren), en zal normaal verschijnen wanneer de leerling zijn test doet. Maar zulke antwoord-weging zal niet juist getoond worden aan de leraar, waneer de test achteraf via de interface om vragen te bewerken van Moodle bewerkt wordt. Het uitschuifmenu toont enkel enkele vastgelegde waarden. Wanneer de antwoord-weging niet juist overeenkomt met één van die vooraf gedefinieerde waarden, dan zullen ze niet juist getoond worden.Als je zo een vraag via de grafische interface bewerk, dan zal de antwoord-weging wijzigen in dat wat getoond wordt.</font></p>
+<p><small>Merk op dat het mogelijk is om procentuele wegingen te specifiëren die NIET mogelijk zijn via de grafisch gebruikersinterface. Zulke antwoordweging zal toch juist berekend worden (overeenkomend met de waarde die ingegeven is bij het importeren), en zal normaal verschijnen wanneer de leerling zijn test doet. Maar zulke antwoord-weging zal niet juist getoond worden aan de leraar, waneer de test achteraf via de interface om vragen te bewerken van Moodle bewerkt wordt. Het uitschuifmenu toont enkel enkele vastgelegde waarden. Wanneer de antwoord-weging niet juist overeenkomt met één van die vooraf gedefinieerde waarden, dan zullen ze niet juist getoond worden.Als je zo een vraag via de grafische interface bewerk, dan zal de antwoord-weging wijzigen in dat wat getoond wordt.</small></p>
<p><u>Meerdere antwoorden mogelijk:</u><br />
De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt gebruikt voor meerkeuzevragen wanneer twee of meer antwoorden gekozen moeten worden om alle punten te krijgen. De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt ingescakeld door een even grote deelwaarde toe te kennen aan meerdere antwoorden, terwijl geen enkel antwoord het maximumcijfer oplevert.</p>
@@ -168,4 +168,4 @@
<h3>KREDIETEN</h3>
<p>Deze filter is geschreven door de samenwerking van vele leden van de Moodlegemeenschap. Het was oorspronkelijk
gebaseerd op de filter van Gatentekst, die code van Martin Dougiamas, Thomas Robb en anderen bevat. Paul Tsuchido Shew schreef deze filter in December 2003 met daarin suggesties van de gemeenschap voor een meer robuust vragenformaat. De naam is samengesteld als een acroniem voor &quot;General Import Format Technology&quot; of iets dat er op lijkt, maar het is te lang voor een eenvoudige filter zoals dit, daarom gewoon GIFT.</p>
- <p><font size="-1">GIFT documentatie door Paul Tsuchido Shew, 10 Jan 2004.</font></p>
+ <p><small>GIFT documentatie door Paul Tsuchido Shew, 10 Jan 2004.</small></p>
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Importeren van Gatentekst bestandensopmaak</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van Gatentekst bestandensopmaak</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b>Importeren van WebCT vragen</b></p>
+<p align="center"><b>Importeren van WebCT vragen</b></p>
<p>De WebCT importfilter is nog in ontwikkeling en ondersteunt nog niet alle WebCT vragentypes.</p>
@@ -1,25 +1,25 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingsmethode</B></P>
+<p align="center"><b>Beoordelingsmethode</b></p>
-<P>
+<p>
Wanneer je meerdere pogingen toelaat, zijn er verschillende manieren waarop je de cijfers kunt gebruiken
om het totaalcijfer op de test te berekenen.
-<P><B>Hoogste cijfer</B><P>
-<UL>
-<P>Het eindcijfer op is het hoogste mogelijke cijfer bij elke poging.
-</UL>
+<p><b>Hoogste cijfer</b><p>
+<ul>
+<p>Het eindcijfer op is het hoogste mogelijke cijfer bij elke poging.
+</ul>
-<P><B>Gemiddelde cijfer</B><P>
-<UL>
-<P>Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van alle pogingen.
-</UL>
+<p><b>Gemiddelde cijfer</b><p>
+<ul>
+<p>Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van alle pogingen.
+</ul>
-<P><B>Eerste poging</B><P>
-<UL>
-<P>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de eerste poging. Alle andere pogingen worden niet in rekening gebracht.
-</UL>
+<p><b>Eerste poging</b><p>
+<ul>
+<p>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de eerste poging. Alle andere pogingen worden niet in rekening gebracht.
+</ul>
-<P><B>Laatste poging</B><P>
-<UL>
-<P>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de laatste poging die de leerling gedaan heeft om de vraag te beantwoorden.
-</UL>
+<p><b>Laatste poging</b><p>
+<ul>
+<p>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de laatste poging die de leerling gedaan heeft om de vraag te beantwoorden.
+</ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 668c1cd

Please sign in to comment.