Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 71ea876 commit 669123f382212a869853b36abfc5e4f3012a7448 koenr committed Feb 1, 2005
Showing with 66 additions and 17 deletions.
  1. +10 −0 lang/nl/block_html.php
  2. +14 −3 lang/nl/block_quiz_results.php
  3. +9 −4 lang/nl/block_rss_client.php
  4. +3 −1 lang/nl/editor.php
  5. +11 −4 lang/nl/forum.php
  6. +7 −4 lang/nl/lesson.php
  7. +12 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Inhoud';
+$string['configtitle'] = 'Bloktitel';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'laat leeg om de titel te verbergen';
+
+?>
@@ -1,17 +1,28 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
-$string['bestgrades'] = 'De $a hoogste cijfers';
+$string['bestgrade'] = 'Het hoogste cijfer:';
+$string['bestgrades'] = 'De $a hoogste cijfers:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'De groep met het hoogste gemiddelde:';
+$string['bestgroupgrades'] = 'De $a groepen met het hoogste gemiddelde:';
$string['config_format_absolute'] = 'Absolute cijfers';
$string['config_format_fraction'] = 'Breuken';
$string['config_format_percentage'] = 'Percentages';
$string['config_grade_format'] = 'Toon cijfers als:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'In dit vak zitten nog geen testen. Je moet er minstens één toevoegen om dit blok juist te kunnen gebruiken.';
$string['config_select_quiz'] = 'Van welke test wil je dat dit blok de resultaten toont?';
$string['config_show_best'] = 'Hoeveel van de hoogste cijfers moeten getoond worden (0 om uit te schakelen)?';
$string['config_show_worst'] = 'Hoeveel van de laagste cijfers moeten getoond worden (0 om uit te schakelen)?';
$string['config_use_groups'] = 'Toon groepen in plaats van leerlingen (alleen als de test groepen ondersteund)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Door de instellingen van dit blok kunnen nu geen resultaten getoond worden. Je kunt ofwel het blok configureren ofwel het verbergen.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Er loopt wat fout met dit blok: je moet een test selecteren waarvan het de resultaten moet tonen.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Er loopt wat fout met dit blok: de geselecteerde test lijkt niet voor te komen in de databank.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Er loopt wat mis met dit blok: het is ingesteld om cijfers van groepen te tonen, maar er zijn geen groepen gedefinieerd in dit vak';
$string['formaltitle'] = 'Testresultaten';
-$string['worstgrades'] = 'De $a laagste cijfers';
+$string['worstgrade'] = 'Het laagste cijfer:';
+$string['worstgrades'] = 'De $a laagste cijfers:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'De groep met het laagste gemiddelde:';
+$string['worstgroupgrades'] = 'De $a groepen met het laagste gemiddelde:';
?>
@@ -1,15 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['block_rss_add_feed'] = 'Voeg een URL voor een RSS-feed toe';
$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Voeg RSS-hoofdpuntenblok toe';
$string['block_rss_add_new'] = 'Voeg nieuw blok toe';
-$string['block_rss_choose_feed'] = 'Kies een RSS-feed om in dit blok te tonen';
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Kies de RSS-feeds die je met dit blok wil publiceren';
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Bron site...';
$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Aantal te tonen RSS-links per blok.';
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Wil je dat er een link naar de oorspronkelijke site (kanaal link) getoond wordt? (Merk op dat wanneer er geen feed link in de RSS-feed aanwezig is, er geen link zal getoond worden):';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Toon een kanaalafbeelding als die beschikbaar is:';
$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kon geen RSS-feed vinden met dit id';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Aangepaste titel (laat leeg als je de titel wil gebruiken die met de feed verstuurd wordt):';
$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Ben je er zeker van dat je deze RSS-feed wil verwijderen?';
-$string['block_rss_display_description'] = 'De beschrijving van elke link tonen?';
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Toon de beschrijving bij elke link?';
$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Bewerk, schrijf je in of uit RSS/Atom nieuws-feeds';
$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Bewerk nieuwe RSS-feeds';
$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Bewerk RSS-hoofdpuntenblok';
@@ -25,10 +29,11 @@
$string['block_rss_pick_feed'] = 'Kies een RSS nieuws-feed';
$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Nieuws-feed';
$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Bekijk alle RSS-feeds';
-$string['block_rss_shownumentries'] = 'Maximum aantal te tonen items per blok';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Maximum aantal items per blok.';
$string['block_rss_submitters'] = 'Wie kan nieuwe RSS-fees definiëren? De feeds staan ter beschikking voor elk lid van je site, zodat zij die kunnen toevoegen aan hun eigen pagina\'s';
$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tijd in minuten die een RSS-feed in cache blijft.';
$string['block_rss_update_feed'] = 'Ververs een RSS-feed URL:';
+$string['validate_feed'] = 'Valideer feed';
?>
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['about'] = 'Info';
$string['absbottom'] = 'Absbottom';
$string['address'] = 'Adres';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Je moet eerst tekst selecteren.';
$string['alignment'] = 'Uitlijning';
$string['alternatetext'] = 'Alternatieve tekst';
$string['anchorhelp'] = 'Dit plaatst alleen een anker. Je moet de link nog manueel creëren';
@@ -67,6 +68,7 @@
$string['middle'] = 'Midden';
$string['minimize'] = 'Verklein editor';
$string['move'] = 'Verplaats';
+$string['nolink'] = 'Voorkom het linken aan een woordenlijst';
$string['normal'] = 'Standaard';
$string['notimage'] = 'Het geselecteerde bestand is geen afbeelding. Kies een afbeelding.';
$string['notset'] = 'Niet ingesteld';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -11,13 +11,17 @@
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
+$string['configcleanreadtime'] = 'Het uur van de dag waarop oude post van de \'gelezen\' -tabel moeten verwijderd worden.';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaardmanier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS-feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS-feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
+$string['configoldpostdays'] = 'Aantal dagen waarna elk bericht als gelezen moet beschouwd worden.';
$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers ervoor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Zet op \'ja\' als je gelezen/niet gelezen wil bijhouden voor elke gebruiker.';
+$string['configusermarksread'] = 'Indien \'ja\' moet de lezer de berichten manueel als gelezen markeren. Indien \'nee\' wordt het bericht als gelezen gemarkeerd wanneer het geopend werd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat er al op geantwoord is.';
@@ -59,6 +63,8 @@
$string['introteacher'] = 'Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van leraren';
$string['lastpost'] = 'Laatste bericht';
$string['learningforums'] = 'Leerforums';
+$string['markread'] = 'Markeer als gelezen';
+$string['markunread'] = 'Markeer als ongelezen';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte van bijlagen';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van dit bericht ($a) verstreken!';
$string['message'] = 'Bericht';
@@ -147,9 +153,10 @@
$string['subscribestop'] = 'Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen';
$string['subscription'] = 'Lid worden';
$string['subscriptions'] = 'Inschrijvingen';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
+$string['unread'] = 'Niet gelezen';
+$string['unreadposts'] = 'Niet gelezen berichten';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a berichten niet gelezen';
+$string['unreadpostsone'] = '1 bericht niet gelezen';
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
$string['unsubscribeshort'] = 'Lidmaatschap opzeggen';
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111000)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+$string['accesscontrol'] = 'Toegangscontrole';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
$string['addabranchtable'] = 'Voeg een vertakkingstabel toe';
$string['addanendofbranch'] = 'voeg het einde van een tak toe';
@@ -77,10 +78,13 @@
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de \"juiste\" pagina verwijzen';
$string['firstwrong'] = 'Jammer genoeg verdien je dit punt niet, omdat je antwoord fout was. Wil je alleen maar voor de pret van het leren nog eens gokken (maar zonder er punten mee te verdienen)?';
+$string['flowcontrol'] = 'Controle van het verloop';
+$string['general'] = 'Algemeen';
$string['gobacktolesson'] = 'Ga terug naar de les';
$string['grade'] = 'Cijfer';
$string['gradeessay'] = 'Beoordeel open vragen';
$string['gradeis'] = 'Cijfer is $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Beoordelingsopties';
$string['handlingofretakes'] = 'Behandeling van nieuwe pogingen';
$string['havenotgradedyet'] = 'Nog geen cijfer gegeven';
$string['here'] = 'hier';
@@ -94,6 +98,7 @@
$string['lesson'] = '$a Les';
$string['lessonclosed'] = 'Deze les sluit op $a.';
$string['lessondefault'] = 'Gebruik de instellingen van deze les als standaard';
+$string['lessonformating'] = 'Opmaken van de les';
$string['lessonmenu'] = 'Lesmenu';
$string['lessonopen'] = 'Deze les zal openen op $a.';
$string['lessonstats'] = 'Statistieken van de les';
@@ -143,6 +148,7 @@
$string['ongoingnormal'] = 'Je hebt $a->correct vragen van de $a->viewed juist beantwoord.';
$string['or'] = 'OF';
$string['ordered'] = 'Gesorteerd';
+$string['other'] = 'Andere';
$string['outof'] = 'Van $a';
$string['outoftime'] = 'Tijd is op';
$string['overview'] = 'Overzicht';
@@ -203,9 +209,6 @@
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dat is het juiste antwoord';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Dat is het verkeerde antwoord';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Volgende pagina verwijst naar deze pagina';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
$string['timed'] = 'Met tijdslimiet';
$string['timeremaining'] = 'Resterende tijd';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -122,6 +122,7 @@
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Je gaat het blok \'$a\' volledig verwijderen. Hiermee zal alles in de databank dat met dit blok geassocieerd is verwijderd worden. Ben je ZEKER dat je hiermee verder wil gaan?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Alle gegevens die met het blok \'$a->block\' geassocieerd zijn, zijn verwijderd uit de databank. Om het verwijderen af te ronden (en om te verhinderen dat het blok zich opnieuw zou installeren), moet je de map $a->directory van je server verwijderen';
$string['blocks'] = 'Blokken';
+$string['blocksaddedit'] = 'Blokken toevoegen/bewerken';
$string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
@@ -203,6 +204,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijdlimiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apache-instelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak- of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
+$string['configmessaging'] = 'Wil je dat het boodschappensysteem voor site-gebruikers ingeschakeld wordt?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die ervoor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
@@ -254,6 +256,8 @@
$string['courseinfo'] = 'Vakinformatie';
$string['courserestore'] = 'Backup vakken terugzetten';
$string['courses'] = 'Vakken';
+$string['coursescategory'] = 'Vakken in dezelfde categorie';
+$string['coursestaught'] = 'Vakken waarin ik les geef';
$string['courseupdates'] = 'Vakupdates';
$string['courseuploadlimit'] = 'Uploadlimiet per vak';
$string['create'] = 'Maak';
@@ -573,6 +577,10 @@
$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML-opmaak';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-nummer';
$string['idnumber'] = 'Nummer (ID)';
+$string['importdata'] = 'Importeer gegevens van het vak';
+$string['importdataexported'] = 'Gegevens met succes uit het bronvak geëxporteerd.<br />Ga verder om te importeren in het doelvak.';
+$string['importdatafinished'] = 'Import volledig! Ga verder met je vak';
+$string['importdatafrom'] = 'Zoek het vak waarvan je gegevens wil importeren:';
$string['importmetacoursenote'] = 'Gebruik dit formulier om onderliggende vakken aan je koepelvak toe te voegen (hiermee worden de aanmeldingen geïmporteerd)';
$string['inactive'] = 'Niet actief';
$string['include'] = 'Voeg toe';
@@ -585,6 +593,7 @@
$string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
$string['includenoneusers'] = 'Voeg geen gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
+$string['info'] = 'Informatie';
$string['institution'] = 'Instituut';
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mailadres';
$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige log in, probeer het nog eens';
@@ -773,6 +782,7 @@
$string['nopotentialcreators'] = 'Geen mogelijke vak-aanmakers';
$string['nopotentialstudents'] = 'Geen mogelijke leerlingen';
$string['nopotentialteachers'] = 'Geen mogelijke leraren';
+$string['noresults'] = 'Geen resultaten';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['normalfilter'] = 'Gewoon zoeken';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
@@ -1067,6 +1077,7 @@
$string['users'] = 'Gebruikers';
$string['usersnew'] = 'Nieuwe gebruikers';
$string['userzones'] = 'Gebruikerzones';
+$string['usethiscourse'] = 'Gebruik dit vak';
$string['usingexistingcourse'] = 'Gebruik bestaand vak';
$string['version'] = 'Versie';
$string['view'] = 'Zien';

0 comments on commit 669123f

Please sign in to comment.