Permalink
Browse files

Another 1.5 updates. The term "Grade" is translated inconsistently - …

…somewhere "Bod/Bodovat", somewhere "Znamka/Znamkovat" or "Klasifikace". More discussion about this is necessary...
  • Loading branch information...
1 parent 7abd498 commit 67712c5d40a13bbe09bd2d2f01d94dd98de02d8f mudrd8mz committed May 26, 2005
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['adminseesallevents'] = 'Správci vidí všechny události';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['configwarning'] = 'S úpravou těchto hodnot buďte opatrní - nezvyklé hodnoty mohou způsobovat problémy.';
$string['configzip'] = 'Zadejte umístění programu zip (volitelné). Pokud je zadáno, bude Moodle používat tento program k vytváření zip archívů na serveru. Jinak bude používat vlastní knihovny.';
$string['confirmation'] = 'Potvrzení';
-$string['cronwarning'] = 'Skript <a href=\"cron.php\">cron.php</a>, který má na starosti běžnou údržbu serveru, nebyl během posledních 24 hodin spuštěn.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Instalační příručka</a> vysvětluje, jak se dá nezbytná údržba vašeho serveru zautomatizovat.';
+$string['cronwarning'] = 'Skript <a href=\"cron.php\">cron.php</a>, který má na starosti běžnou údržbu serveru, nebyl během posledních 24 hodin spuštěn.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">Instalační příručka</a> vysvětluje, jak se dá nezbytná údržba vašeho serveru zautomatizovat.';
$string['edithelpdocs'] = 'Upravit nápovědu a dokumentaci';
$string['editstrings'] = 'Upravit textové řetězce';
$string['filterall'] = 'Filtrovat všechny řetězce';
@@ -107,6 +107,7 @@
$string['importtimezonesfailed'] = 'Nenalezeny žádné zdroje! (to je špatná zpráva)';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Podpora zimního a letního času (DST) není žádným uživatelům k dispozici, neboť nebylo provedeno její přednastavení. Chcete-li DST přednastavit, použijte následující tlačítko.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Volitelná zpráva o údržbě';
+$string['pleaseregister'] = 'Chcete-li se zbavit tohoto tlačítka, registrujte vaše Moodle stránky';
$string['sitemaintenance'] = 'Momentálně pracujeme na údržbě těchto stránek a nejsou proto dočasně k dispozici';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Režim údržby';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Režim údržby byl vypnut a stránky zase běží v normálním režimu.';
View
@@ -28,7 +28,8 @@
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username upravil(a) svůj odevzdaný úkol <em>\'$a->assignment\'</em><br /><br />
Aktualizované řešení je <a href=\"$a->url\">dostupné zde</a>.';
-$string['emailteachers'] = 'Upoyorňovat učitele emailem';
+$string['emailteachers'] = 'Upozorňovat učitele emailem';
+$string['emptysubmission'] = 'Zatím jste nic neodevzdali';
$string['existingfiledeleted'] = 'Stávající soubor byl smazán: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Selhala aktualizace odpovědi pro uživatele $a';
$string['feedback'] = 'Odpověď';
@@ -39,15 +40,17 @@
<p>Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (orig. Journal).</p>';
$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden soubor libovolného typu jako vypracování úkolu.</p><p>Souborem může být dokument Wordu, obrázek, ZIP archív, zdrojový kód programu, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.';
$string['late'] = '$a pozdě';
-$string['maximumgrade'] = 'Maximum bodů';
+$string['maximumgrade'] = 'Nejlepší známka';
$string['maximumsize'] = 'Největší velikost';
$string['modulename'] = 'Úkol';
$string['modulenameplural'] = 'Úkoly';
$string['newsubmissions'] = 'Úkoly odevzdány';
$string['noassignments'] = 'Zatím nebyly vloženy žádné úkoly';
-$string['notgradedyet'] = 'Zatím nebodováno';
+$string['noattempts'] = 'Tento úkol se zatím nikdo nepokusil odevzdat';
+$string['notgradedyet'] = 'Zatím neklasifikováno';
$string['notsubmittedyet'] = 'Zatím neodevzdáno';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornění: znovu odevzdaný úkol NAHRAZUJE dřívější verzi (předchozí bude odstraněna)';
+$string['preventlate'] = 'Zakázat pozdní odevzdávání';
$string['saveallfeedback'] = 'Uložit všechny mé odpovědi';
$string['submission'] = 'Odevzdání';
$string['submissionfeedback'] = 'Odpověď na odevzdaný úkol';
View
@@ -95,6 +95,7 @@
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
$string['auth_shib_convert_data'] = 'API pro úpravu dat';
$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Toto API (aplikační rozhraní) vám umožňuje dále upravovat data, která máte k dispozici ze systému Shibboleth. Více infomací <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">zde</a>.';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Soubor buď neexistuje, nebo k němu nemá proces webového serveru přístup ke čtení!';
$string['auth_shib_instructions'] = 'Použijte <a href=\"$a\">přihlášení se přes Shibboleth</a>, pakliže vaše instituce tento systém podporuje.<br />V opačném případě použijte normální formulář pro přihlášení.';
$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Zde můžete vložit vlastní informace o vašem systému Shibboleth. Budou se zobrazovat na přihlašovací stránce. Vložené informace by měly obsahovat odkaz na zdroj chráněný systémem Shibboleth, který přesměruje uživatele na \"<b>$a</b>\", takže se uživatelé systému Shibboleth budou moci přihlásit do Moodlu. Necháte-li toto pole prázdné, budou se na přihlašovací stránce zobrazovat obecné pokyny.';
$string['auth_shib_only'] = 'Pouze Shibboleth';
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['config_format_absolute'] = 'Absolutní poèty';
$string['config_format_fraction'] = 'Zlomky';
$string['config_format_percentage'] = 'Procenta';
-$string['config_grade_format'] = 'Zobrazit body jako:';
+$string['config_grade_format'] = 'Zobrazit známky jako:';
$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Tento kurz neobsahuje ¾ádné testy. Musíte zalo¾it alespoò jeden test, abyste mohli tento blok øádnì pou¾ít.';
$string['config_select_quiz'] = 'Výsledky kterého testu má blok obsahovat?';
$string['config_show_best'] = 'Kolik nejlep¹ích výsledkù se má zobrazovat (0 vypíná)';
View
@@ -43,7 +43,7 @@
nebo úlohy, opět ve Wordu nebo v HTML a zkopírovat je do cvičení předtím, než
ho budou mít $a zpřístupněno.';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnocení';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazení konečného počtu bodů';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazení konečných známek';
$string['doubleupload'] = 'Varování: toto řešení bylo pravděpodobně posláno
dvakrát. Běžte na stránku Správy a zjistěte, zda tento uživatel
podal dvě řešení v krátkém časovém intervalu. Dříve než budete pokračovat,
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Přidat nový příspěvek';
@@ -23,7 +23,7 @@
$string['configreplytouser'] = 'Když je příspěvek odesílán odběratelům, má email v poli Od: obsahovat adresu autora příspěvku? Příjemce tak může odpovídat přímo autorovi emailem a ne přes diskusní fórum. I když je zde zvolena hodnota \'Ano\', uživatelé si mohou ve svých profilech nastavit skrývání svém emailové adresy.';
$string['configshortpost'] = 'Příspěvek kratší než tato vložená hodnota (HTML kód se nepočítá) je považován za krátký.';
$string['configtrackreadposts'] = 'Zvolte \'ano\', chcete-li pro každého uživatele zaznamenávat stav příspěvků přečteno/nepřečteno ';
-$string['configusermarksread'] = 'Při \'ano\' si musí uživatel sám označovat příspěvek jako přečtený. Při \'ne\' se příspěvek po zobrazení automaticky nastaví jako přečtený.';
+$string['configusermarksread'] = 'Při \'ano\' si musí uživatelé sami označit příspěvek jako přečtený. Při \'ne\' se příspěvek po zobrazení automaticky nastaví jako přečtený.';
$string['couldnotadd'] = 'Neznámá chyba! Nemohu přidat váš příspěvek';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Je mi líto, již ohodnocený příspěvek nemůže být odstraněn';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Je mi líto, příspěvek, na který již bylo odpovězeno, nemůže být odstraněn';
@@ -94,18 +94,18 @@
$string['nodiscussions'] = 'V tomto fóru zatím nejsou žádná témata diskuse';
$string['noguestpost'] = 'Je mi líto, hosté nemohou přispívat do diskuse';
$string['noguestsubscribe'] = 'Je mi líto, hosté nemohou odebírat příspěvky emailem.';
-$string['noguesttracking'] = 'Je mi líto, hosté si nemohou zapnout zvýrazňování nepřečtených příspěvků';
+$string['noguesttracking'] = 'Je mi líto, hosté si nemohou zapnout označování nepřečtených příspěvků';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Nebyly nalezeny žádné další příspěvky obsahující \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Dosud nebyly vloženy žádné novinky';
$string['noposts'] = 'Bez příspěvků';
$string['nopostscontaining'] = 'Nebyly nalezeny žádné příspěvky obsahující \'$a\'';
$string['nosubscribers'] = 'V tomto fóru zatím nikdo neodebírá nové příspěvky emailem';
$string['notingroup'] = 'Je mi líto, ale pro prohlížení tohoto fóra musíte být členem skupiny.';
-$string['notrackforum'] = 'Nezvýrazňovat nepřečtené příspěvky';
+$string['notrackforum'] = 'Neoznačovat nepřečtené příspěvky';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name: odebírání příspěvků z \'$a->forum\' VYPNUTO.';
-$string['nownottracking'] = '$a->name: zobrazování nepřečtených příspěvků v \'$a->forum\' VYPNUTO.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name: označování nepřečtených příspěvků v \'$a->forum\' VYPNUTO.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name: odebírání příspěvků z \'$a->forum\' ZAPNUTO.';
-$string['nowtracking'] = '$a->name: zobrazování nepřečtených příspěvků v \'$a->forum\' ZAPNUTO.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name: označování nepřečtených příspěvků v \'$a->forum\' ZAPNUTO.';
$string['numposts'] = '$a příspěvků';
$string['olderdiscussions'] = 'Starší diskuse';
$string['oldertopics'] = 'Starší témata';
@@ -181,12 +181,12 @@
$string['subscribestop'] = 'Nechci dostávat emailem kopie příspěvků v tomto fóru';
$string['subscription'] = 'Odebírání';
$string['subscriptions'] = 'Odebírání';
-$string['trackforum'] = 'Zobrazovat nepřečtené příspěvky';
-$string['tracking'] = 'Zobrazování';
+$string['trackforum'] = 'Označovat nepřečtené příspěvky';
+$string['tracking'] = 'Označování';
$string['trackingoff'] = 'Vypnuto';
$string['trackingon'] = 'Zapnuto';
$string['trackingoptional'] = 'Volitelné';
-$string['trackingtype'] = 'Zobrazování nepřečtených příspěvků';
+$string['trackingtype'] = 'Mají se v tomto fóru označovat nepřečtené příspěvky?';
$string['unread'] = 'Nepřečtených';
$string['unreadposts'] = 'Nepřečtených příspěvků';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a nepřečtených příspěvků';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['alwaysopen'] = 'Stále pøístupná';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['journalrating1'] = 'Nedostateèné';
$string['journalrating2'] = 'Uspokojivé';
$string['journalrating3'] = 'Vynikající';
+$string['mailsubject'] = 'Poznamky - odpoved';
$string['modulename'] = 'Poznámky';
$string['modulenameplural'] = 'Poznámky';
$string['newjournalentries'] = 'Nový záznam do poznámek';
View
@@ -1,12 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+$string['accesscontrol'] = 'Řízení přístupu';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovědi';
$string['addabranchtable'] = 'Přidat rozcestník';
$string['addanendofbranch'] = 'Přidat konec větve';
$string['addaquestionpage'] = 'Přidat stránku s otázkou';
$string['addcluster'] = 'Přidat seskupení';
+$string['addedabranchtable'] = 'Přidán rozcestník';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Přidán konec větve';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Přidána stránka s otázkou';
+$string['addedcluster'] = 'Přidáno seskupení';
+$string['addedendofcluster'] = 'Přidán konec seskupení';
$string['addendofcluster'] = 'Přidat konec seskupení';
$string['answer'] = 'Odpověď';
$string['answeredcorrectly'] = 'zodpovězeno správně.';
@@ -42,7 +48,9 @@
$string['correctresponse'] = 'Reakce při správné odpovědi';
$string['customscoring'] = 'Osobní skórování';
$string['deadline'] = 'Uzávěrka';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Vaše kompozice bude ohodnocena vaším vyučujícím v kurzu.';
$string['deleteattempts'] = 'Odstranit záznamy o pokusech studentů absolvovat tuto přednášku';
+$string['deletedpage'] = 'Odebrat stránku';
$string['deleting'] = 'Odstraňování';
$string['deletingpage'] = 'Odstranění stránky: $a';
$string['description'] = 'Popis';
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005042100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['action'] = 'Akce';
+$string['actions'] = 'Akce';
$string['active'] = 'Aktivní';
$string['activities'] = 'Činnosti';
$string['activity'] = 'Činnost';
@@ -190,6 +191,7 @@
$string['copyrightnotice'] = 'Autorská práva';
$string['cost'] = 'Cena';
$string['costdefault'] = 'Výchozí cena';
+$string['counteditems'] = '$a->items: $a->count ';
$string['country'] = 'Země';
$string['course'] = 'Kurz';
$string['courseavailable'] = 'Tento kurz je studentům dostupný';
@@ -377,7 +379,7 @@
$string['enrolmentnointernal'] = 'Ruční zápisy nejsou momentálně umožněny.';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Je mi líto, k tomuto kurzu nemůžete přistoupit až do <br /> $a ';
$string['enrolments'] = 'Zápisy';
-$string['enrolperiod'] = 'Lhůta k zápisu';
+$string['enrolperiod'] = 'Vyškrtnout studenty po';
$string['entercourse'] = 'Klikněte pro vstup do kurzu';
$string['enteremailaddress'] = 'Zadejte svou emailovou adresu, na kterou vám bude zasláno nové heslo.';
$string['entries'] = 'Položky';
@@ -416,6 +418,7 @@
$string['forcepasswordchange'] = 'Vnutit změnu hesla';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Vyzve užiavatele ke změně hesla při příštím přihlášení';
$string['forcetheme'] = 'Vnutit motiv';
+$string['forgotaccount'] = 'Zapomněli jste heslo?';
$string['forgotten'] = 'Zapomněli jste vaše uživatelské jméno či heslo?';
$string['format'] = 'Uspořádání';
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
@@ -567,6 +570,7 @@
$string['locale'] = 'cs_CZ';
$string['location'] = 'Umístění';
$string['loggedinas'] = 'Jste přihlášeni jako $a ';
+$string['loggedinasguest'] = 'Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta';
$string['loggedinnot'] = 'Nejste přihlášeni';
$string['login'] = 'Přihlásit se';
$string['login_failure_logs'] = 'Protokoly o neúspěšných pokusech o přihlášení';
@@ -609,7 +613,7 @@
$string['markedthistopic'] = 'Toto téma je zvýrazněno jako aktuální';
$string['markthistopic'] = 'Označit toto téma jako aktuální';
$string['maximumchars'] = 'Maximálně $a znaků';
-$string['maximumgrade'] = 'Maximální počet bodů';
+$string['maximumgrade'] = 'Nejlepší známka';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maximální velikost nahrávaných souborů';
$string['maxsize'] = 'Maximální velikost: $a';
@@ -839,7 +843,7 @@
$string['rename'] = 'Přejmenovat';
$string['renamefileto'] = 'Přejmenovat <b>$a</b> na';
$string['required'] = 'Vyžadováno';
-$string['requireskey'] = 'Tento kutz vyžaduje klíč k zápisu';
+$string['requireskey'] = 'Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu';
$string['requirespayment'] = 'Tento kurz vyžaduje placený přístup';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Přeuspořádat kurzy podle názvu';
$string['resources'] = 'Zdroje';
@@ -917,9 +921,9 @@
$string['siteteachers'] = 'Vyučující na hlavní stránce';
$string['size'] = 'Velikost';
$string['sizeb'] = 'bytů';
-$string['sizegb'] = 'Gb';
-$string['sizekb'] = 'Kb';
-$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['sizegb'] = 'GiB';
+$string['sizekb'] = 'KiB';
+$string['sizemb'] = 'MiB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Společná diskuse - nejnovější témata';
$string['someallowguest'] = 'Některé kurzy umožňují vstup pro hosty';
@@ -979,6 +983,9 @@
$string['topicoutline'] = 'Osnova témat';
$string['topicshow'] = 'Ukázat toto téma pro $a';
$string['total'] = 'Celkem';
+$string['trackforums'] = 'Označovat nepřečtené příspěvky';
+$string['trackforumsno'] = 'Ne: nechci označovat shlédnuté příspěvky';
+$string['trackforumsyes'] = 'Ano: chci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky';
$string['trysearching'] = 'Zkuste raději vyhledávání';
$string['turneditingoff'] = 'Vypnout režim úprav';
$string['turneditingon'] = 'Zapnout režim úprav';

0 comments on commit 67712c5

Please sign in to comment.