Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent db3476d commit 6775b3b7918bf9654a6cdd0f181ac31616ee6e76 carlesbellver committed May 13, 2005
Showing with 34 additions and 4 deletions.
  1. +4 −1 lang/ca/admin.php
  2. +18 −1 lang/ca/forum.php
  3. +6 −1 lang/ca/message.php
  4. +6 −1 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['adminseesallevents'] = 'Els administradors veuen tots els esdeveniments';
@@ -116,12 +116,15 @@
$string['timezoneforced'] = 'Imposada per l\'administrador del lloc';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Imposa a tots els usuaris';
$string['timezonenotforced'] = 'Els usuaris poden triar la seva zona horària';
+$string['upgradeforumread'] = 'S\'ha afegit una nova característica en Moodle 1.5 per fer el seguiment dels missatges llegits/no llegits dels fòrums.<br />Per utilitzar aquesta funcionalitat necessiteu <a href=\"$a\">actualitzar les taules</a>.';
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'S\'ha afegit una nova característica en Moodle 1.5 per fer el seguiment dels missatges llegits/no llegits dels fòrums. Per utilitzar aquesta funcionalitat necessiteu actualitzar les taules amb tota la informació de seguiment dels missatges actuals. Segons la mida del vostre lloc això pot durar una bona estona (hores) i pot carregar bastant la base de dades, així que és millor fer-ho durant un període tranquil. Tanmateix el vostre lloc continuarà funcionant durant l\'actualització i els els usuaris no es veuran afectats. Una vegada hàgiu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint oberta la finestra del navegador). Però si atureu el procés tancant la finestra, no cal que us amoïneu: podeu iniciar el procés una altra vegada.<br /><br />Voleu iniciar ara el procés d\'actualització?';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
<p><b>$a</b></p>
<p>Després de fer això no podreu tornar enrere.</p>
<p>Esteu segur que voleu actualitzar aquest servidor a aquesta versió?</p>';
+$string['upgradingdata'] = 'S\'estan actualitzant les dades';
$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
?>
View
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
$string['addanewtopic'] = 'Afegeix un nou tema';
+$string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
$string['allforums'] = 'Tots els fòrums';
$string['allowchoice'] = 'Permet triar a tothom';
$string['allowdiscussions'] = 'Pot un $a enviar un missatge a aquest fòrum?';
@@ -30,7 +31,9 @@
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['deleteddiscussion'] = 'El tema de debat s\'ha suprimit';
$string['deletedpost'] = 'El missatge s\'ha suprimit';
+$string['deletedposts'] = 'Aquests missatges s\'han suprimit';
$string['deletesure'] = 'Segur que voleu suprimir aquest missatge?';
+$string['deletesureplural'] = 'Segur que voleu suprimir aquest missatges i totes les seves respostes? ($a missatges)';
$string['digestmailheader'] = 'Aquest és el vostre resum diari de missatges enviats als fòrums de $a->sitename. Si voleu canviar les vostres preferències de correu dels fòrums, aneu a $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'el vostre perfil d\'usuari';
$string['digestmailsubject'] = 'Resum diari de missatges $a';
@@ -66,8 +69,12 @@
$string['introteacher'] = 'Un fòrum per a notes i debats només del professorat';
$string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
$string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
+$string['markalldread'] = 'Marca com a llegits tots els missatges d\'aquest debat.';
+$string['markallread'] = 'Marca com a llegits tots els missatges d\'aquest fòrum.';
$string['markread'] = 'Marca com a llegit';
+$string['markreadbutton'] = 'Marca<br />llegit';
$string['markunread'] = 'Marca com a no llegit';
+$string['markunreadbutton'] = 'Marca<br />no llegit';
$string['maxattachmentsize'] = 'Mida màxima dels fitxers adjunts';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
$string['message'] = 'Missatge';
@@ -87,14 +94,18 @@
$string['nodiscussions'] = 'Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum';
$string['noguestpost'] = 'Els visitants no poden enviar missatges.';
$string['noguestsubscribe'] = 'Els visitants no poden subscriure\'s per rebre els missatges del fòrum per correu electrònic.';
+$string['noguesttracking'] = 'Els visitants no poden definir opcions de seguiment.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'No s\'han trobat més missatges que continguin \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
$string['nopostscontaining'] = 'No s\'ha trobat cap missatge que contingui \'$a\'';
$string['nosubscribers'] = 'Encara no hi ha subscriptors d\'aquest fòrum';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquest fòrum.';
+$string['notrackforum'] = 'No facis el seguiment de missatges no llegits';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name ja no fa el seguiment del fòrum \'$a->forum\'.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name fa el seguiment del fòrum \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a missatges';
$string['olderdiscussions'] = 'Debats anteriors';
$string['oldertopics'] = 'Temes anteriors';
@@ -170,6 +181,12 @@
$string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
$string['subscription'] = 'Subscripció';
$string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
+$string['trackforum'] = 'Fes el seguiments de missatges no llegits';
+$string['tracking'] = 'Seguiment';
+$string['trackingoff'] = 'Inactiu';
+$string['trackingon'] = 'Actiu';
+$string['trackingoptional'] = 'Opcional';
+$string['trackingtype'] = 'Voleu fer el seguiment de missatges llegits en aquest fòrum?';
$string['unread'] = 'No llegit';
$string['unreadposts'] = 'Missatges no llegits';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a missatges no llegits';
View
@@ -1,8 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // message.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['addcontact'] = 'Afegeix contacte';
+$string['addsomecontacts'] = 'Per a enviar un missatge a algú, o per a afegir una drecera a algú en aquesta pàgina, utilitzeu la <a href=\"$a\">pestanya cerca</a> de dalt.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Aquests missatges són de gent que no és a la vostra llista de contactes. Per afegir-los als vostres contactes, feu clic en la icona \"Afegeix contacte\" al costat del nom de cadascun.';
$string['ago'] = 'Fa $a';
$string['allmine'] = 'Tots els missatges escrits per mi o adreçats a mi';
$string['allstudents'] = 'Tots els missatges entre estudiants del curs';
@@ -11,6 +13,8 @@
$string['beepnewmessage'] = 'Fes un bip quan arriba un nou missatge';
$string['blockcontact'] = 'Bloca un contacte';
$string['blockedmessages'] = '$a missatge/s de/a usuaris blocats';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Bloca tots els nous missatges de gent que no és a la meva llista de contactes.';
+$string['contactlistempty'] = 'La vostra llista de contactes està actualment buida';
$string['contacts'] = 'Contactes';
$string['context'] = 'context';
$string['deletemessagesdays'] = 'Nombre de dies abans que els missatges vells se suprimeixin automàticament';
@@ -58,6 +62,7 @@
$string['unblockcontact'] = 'Desbloca contacte';
$string['unreadmessages'] = '$a missatges no llegits';
$string['userisblockingyou'] = 'Aquest usuari ha blocat els missatges enviats per vós';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Aquest usuari només accepta missatges de persones que siguin a la seva llista de contactes, i vos a hores d\'ara no hi sou.';
$string['userssearchresults'] = 'Resultats de la cerca: $a usuaris';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -220,6 +220,7 @@
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan creant categories i preguntes';
$string['creatingcoursemodules'] = 'S\'estan creant els mòduls del curs';
$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
+$string['creatinggradebook'] = 'S\'estan creant les qualificacions';
$string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
$string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'S\'està creant la informació dels missatges';
@@ -1012,6 +1013,9 @@
$string['topicoutline'] = 'Esquema per temes';
$string['topicshow'] = 'Mostra aquest tema a $a';
$string['total'] = 'Total';
+$string['trackforums'] = 'Seguiment dels fòrums';
+$string['trackforumsno'] = 'No: no facis el seguiment dels missatges que he vist';
+$string['trackforumsyes'] = 'Sí: destaca\'m els missatges nous';
$string['trysearching'] = 'Podeu provar a cercar.';
$string['turneditingoff'] = 'Desactiva edició';
$string['turneditingon'] = 'Activa edició';
@@ -1121,6 +1125,7 @@
$string['writingcoursedata'] = 'S\'estan escrivint les dades del curs';
$string['writingeventsinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels esdeveniments';
$string['writinggeneralinfo'] = 'S\'està escrivint la informació general';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'S\'està escrivint la informació de qualificacions';
$string['writinggroupsinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels grups';
$string['writingheader'] = 'S\'està escrivint la capçalera';
$string['writingloginfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels registres';

0 comments on commit 6775b3b

Please sign in to comment.