Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

updates.

  • Loading branch information...
1 parent 475bd5c commit 67bcfee642cb8dd3a546956d997fcd3ccbf6e57f paca70 committed
View
17 lang/fi/appointment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -13,28 +13,25 @@
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a henkilölle';
$string['late'] = '$a myöhässä';
-$string['maximumgrade'] = 'Maksimi arvo';
-$string['maximumsize'] = 'Minimi koko';
+$string['maximumgrade'] = 'Suurin arvo';
+$string['maximumsize'] = 'Pienin koko';
$string['modulename'] = 'Tapaaminen';
$string['modulenameplural'] = 'Tapaamiset';
$string['newsubmissions'] = 'Tapaamiset lähetetty';
$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
-$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksesi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
-$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
-$string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
+$string['submissionfeedback'] = 'Lähetysten palaute';
+$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksitiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimi sisältää outoja merkkejä eikä sitä voitu vastaanottaa';
-$string['uploadedfiles'] = 'Lähetetyt tiedostot';
+$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa tapahtui virhe';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri (Raja on $a tavua).';
View
9 lang/fi/assignment.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenpalautus';
$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ajoissa';
$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
$string['late'] = '$a myöhässä';
@@ -39,9 +39,6 @@
$string['submissions'] = 'Palautukset';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Palautettu';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
View
9 lang/fi/attendance.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Suurin määrä läsnäolotunteja, jotka näytetään raportin yhdellä sivulla';
$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
$string['presentshort'] = 'N';
$string['saturday'] = 'La';
-$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on kurssin lopetuspäivän jälkeen';
$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
$string['sunday'] = 'Su';
$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
@@ -58,9 +58,6 @@
$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
$string['tardyshort'] = 'M';
$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
View
14 lang/fi/auth.php
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentän nimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
@@ -38,17 +38,18 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Sidosasetukset';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät luodaan automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Valitse \"Ei\" poistaaksesi vanhentuneiden salasanojen seurannan. Tai \"LDAP\" jos haluat näyttää käyttäjille viestin kun heidän salasanansa on vanhenemassa.';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'päivien määrä ennen salasanan voimassaolon loppumista on asetettu.';
$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä haluamasi ';
-$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä graceLogin atribuutti';
-$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä graceLogin ominaisuutta. Esim Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjäsisään muutaman vielä kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. JOs haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ohita graceLogin atribuutti';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä LDAP graceLogin ominaisuutta. Esim. Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjä sisään vielä muutaman kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. Jos haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Kirjaantumisasetukset';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'määrittä kuinka aliakset käsitellään haun aikana. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: \"Ei\" (LDAP_DEREF_NEVER) tai \"Kyllä\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
@@ -108,8 +109,5 @@
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/block_course_summary.php
@@ -1,11 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['coursesummary'] = 'Kurssi yhteenveto';
+$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
$string['pagedescription'] = 'Kurssin/Sivuston kuvaus';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -56,7 +56,7 @@
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
-$string['pref_timeformat'] = 'Aikojen muoto';
+$string['pref_timeformat'] = 'Ajan osoitus tapa';
$string['preferences'] = 'Asetukset';
$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja';
@@ -68,9 +68,6 @@
$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
$string['sun'] = 'Su';
$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thu'] = 'To';
$string['thursday'] = 'Torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
View
15 lang/fi/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['beep'] = 'kutsu';
@@ -8,8 +8,8 @@
$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatii unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaan käyttöön.';
-$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan kuluttua käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen \"nopeampi\" huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
$string['configserverhost'] = 'Palvelimen nimi jolla chat-palvelu sijaitsee';
$string['configserverip'] = 'Chat-palvelun ip-osoite joka vastaa palvelimen nimeä';
@@ -22,9 +22,9 @@
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
-$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat aina voimassa';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong>voimassa';
$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
-$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
$string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
$string['idle'] = 'Tyhjä';
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['noguests'] = 'Tämä chat ei ole avoinna vieraille';
$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
-$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritetyllä ajalla';
$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat istunnot';
@@ -50,9 +50,6 @@
$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
?>
View
13 lang/fi/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -14,12 +14,12 @@
$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
-$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteeti ei ole saativilla ennen kuin $a';
+$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteetti ei ole saativilla ennen kuin $a';
$string['privacy'] = 'Tulosten suojaus';
$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
-$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppijalle vastaamisen jälkeen';
-$string['publishafterclose'] = 'Näytä tulokset oppijalle kun monivalinta on sulkeutunut';
-$string['publishalways'] = 'Näytä tulokset aina oppijalle';
+$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppilaalle vastaamisen jälkeen';
+$string['publishafterclose'] = 'Näytä tulokset oppilaalle kun monivalinta on sulkeutunut';
+$string['publishalways'] = 'Näytä tulokset aina oppilaalle';
$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
@@ -27,9 +27,6 @@
$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
View
65 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,42 +1,44 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
-$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
+$string['allowmultiple'] = 'Salli useita dialogi samalle henkilölle';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli dialogit opiskelijoiden välillä';
$string['close'] = 'Sulje';
$string['closed'] = 'Suljettu';
-$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa dialogia $a:n kanssa. Suljettua dialogia ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän dialogin, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea dialogin?';
$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
-$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
-$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
+$string['dialogueclosed'] = 'Dialogi suljettu';
+$string['dialogueintro'] = 'Dialogin johdanto';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin dialogiinne \'$a->dialogue\'
-Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+Voit nähdä viestin lisättynä dialogiinne osoitteessa:
+
+$a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin dialogiinne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
-$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
-$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
-$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
+Voit seuraavasta linkistä nähdä viestin lisättynä <a href=\"$a->url\">dialogiinne</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Dialogin nimi';
+$string['dialogueopened'] = 'Dialogi aukaistu $a :n kanssa';
+$string['dialoguewith'] = 'Dialogi $a:n kanssa';
$string['everybody'] = 'Kaikki';
$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
$string['mailnotification'] = 'Sähköposti-ilmoitus';
-$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
-$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
+$string['modulename'] = 'Dialogi';
+$string['modulenameplural'] = 'Dialogit';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut dialogin';
$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
-$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa dialogi voidaan aloittaa';
$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
-$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä dialogia vielä';
$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
@@ -44,16 +46,16 @@
$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
$string['open'] = 'Avaa';
-$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
-$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
-$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
-$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
-$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
-$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
-$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa dialogi';
+$string['opendialogue'] = 'Avaa dialogi';
+$string['opendialogueentries'] = 'Avaa dialogin viestit';
+$string['pane0'] = 'Avaa dialogi';
+$string['pane1'] = '$a dialogia odottaa vastauksiasi';
+$string['pane1one'] = '1 dialogi odottaa vastaustasi';
+$string['pane2'] = '$a dialogia odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
+$string['pane2one'] = '1 dialogi odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
+$string['pane3'] = '$a suljettua dialogia';
+$string['pane3one'] = '1 suljettu dialogi';
$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
$string['status'] = 'Tila';
@@ -61,13 +63,10 @@
$string['subject'] = 'Aihe';
$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
-$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
+$string['typeofdialogue'] = 'Dialogin tyyppi';
$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
-$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a dialogin viestit';
?>
View
11 lang/fi/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['about'] = 'Tietoja editorista';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['baseline'] = 'Baseline';
$string['bold'] = 'Lihavoitu';
$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
-$string['bottom'] = 'Alas';
+$string['bottom'] = 'Pohja';
$string['browse'] = 'Selaa';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
@@ -75,7 +75,7 @@
$string['percent'] = 'Prosenttia';
$string['pixels'] = 'Pikseliä';
$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
+$string['preformatted'] = 'Esimuotoiltu';
$string['preview'] = 'Esikatsele';
$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
@@ -95,13 +95,10 @@
$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWYG -tilaan.';
$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['top'] = 'Ylös';
$string['type'] = 'Tyyppi';
$string['underline'] = 'Alleviivattu';
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeisin toiminto';
$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
$string['upload'] = 'Lataa';
$string['vertical'] = 'Pysty';
View
13 lang/fi/enrol_database.php
@@ -1,21 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['dbhost'] = 'Tietokantapalvelimen nimi';
-$string['dbname'] = 'Tiedotkannan nimi';
+$string['dbname'] = 'Käytettävä tietokanta';
$string['dbpass'] = 'Salasana';
$string['dbtable'] = 'Tietokannan taulu';
$string['dbtype'] = 'Tietokantapalvelimen tyyppi';
$string['dbuser'] = 'Käyttäjätunnus';
-$string['description'] = 'Voit käyttää ulkoista tietokantaa hallitaksesi kurseille rekisteröitymisiä. Ulkoisessa kanssa pitää olla sarakkeet kusiin id numerolle ja käyttäjän id-numerolle, näitä arvoja verrataan moodlen tietokantaan.';
+$string['description'] = 'Voit käyttää ulkoista tietokantaa hallitaksesi kurseille rekisteröitymisiä. Ulkoisessa tietokanassa tulee olla sarakkeet kurssin id numerolle ja käyttäjän id-numerolle, näitä arvoja verrataan moodlen tietokantaan.';
$string['enrolname'] = 'Ulkoinen tietokanta';
-$string['localcoursefield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään kurssitietojen linkittämiseen (idnumber)';
-$string['localuserfield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään käyttäjätietojen linkittämiseen (idnumber)';
+$string['localcoursefield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään kurssitietojen linkittämiseen (esim. idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään käyttäjätietojen linkittämiseen (esim. idnumber)';
$string['remotecoursefield'] = 'Ulkoisen tietokannan course id sarakkeen nimi';
$string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
9 lang/fi/enrol_flatfile.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
+$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta: <pre>
add, student, 5, CF101
add, teacher, 6, CF101
add, teacheredit, 7, CF101
@@ -11,13 +11,10 @@
add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
</pre>';
$string['enrolname'] = 'Tekstitiedosto';
-$string['filelockedmail'] = 'Tiedostoa jota käytetään kurssikirjaantumisiin ei voida poistaa. Tämä saattaa tarkoitaa sitä että tiedoston komennot suoritetaan useamman kerran. Ongelmien välttämiseksi korjaa tiedosto-oikeudet niin että cron-toimito voi poistaa tiedoston.';
+$string['filelockedmail'] = 'Tiedostoa, jota käytetään kurssikirjaantumisiin, ei voida poistaa. Tämä saattaa tarkoitaa sitä, että tiedoston komennot suoritetaan useamman kerran. Ongelmien välttämiseksi korjaa tiedosto-oikeudet niin, että cron-toimito voi poistaa tiedoston.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Virhe rekiteröitymis tiedostossa';
$string['location'] = 'Tiedoston sijainti';
$string['mailadmin'] = 'Ilmoita ylläpitäjälle';
$string['mailusers'] = 'Ilmoita käyttäjälle';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
9 lang/fi/error.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['confirmsesskeybad'] = 'Valitettavasti istuntoavaintasi ei voitu varmistaa toteuttaaksesi tämän toiminnon. Tämä turvaominaisuus ehkäisee vahingossa tapahtuvaa tai tahallista ilkivaltaista tärkeiden toimintojen suoritusta nimelläsi. Varmista, että todella haluat suorittaa tämän toiminnon.';
-$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää $a vastaavaa kurssia ei ole määritetty.';
$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
$string['filenotfound'] = 'Pahus, pyydettyä tiedosta ei löydy';
@@ -11,13 +11,10 @@
$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
-$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (Käytät versiota $a->currentmoodle. Tarvitset version $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
View
20 lang/fi/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['absent'] = 'Puuttuva';
@@ -44,6 +44,7 @@
$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallennettu';
+$string['errorbanded'] = 'Virheistä vähentävä';
$string['excellent'] = 'Erinomainen';
$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
@@ -62,12 +63,12 @@
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
$string['late'] = 'Myöhässä';
-$string['lax'] = 'Heikko';
+$string['lax'] = 'Rento';
$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
-$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
+$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä \'$a\' on arvosteltu';
$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
$string['maximum'] = 'Maksimi';
@@ -155,22 +156,19 @@
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
-$string['unassessed'] = '$a itsearviointi';
+$string['unassessed'] = '$a arvioimatonta';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvioimatonta oppilasarviointia';
-$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
+$string['usemaximum'] = 'Käytä suurinta';
$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
$string['usepassword'] = 'käytä salasanaa';
-$string['verylax'] = 'erittäin höllä';
+$string['verylax'] = 'erittäin rento';
$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
$string['verystrict'] = 'erittäin tiukka';
-$string['view'] = 'Katsele';
-$string['viewteacherassessment'] = 'katsele $a arviota';
+$string['view'] = 'Näytä';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Näytä $a :n arvio.';
$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virheiden määrä';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
View
11 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta jolla haluat käyttää RSS syötteitä.';
-$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut käsitellään pitkinä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
$string['configreplytouser'] = 'Kun foorumiposti on lähetetty, pitäisikö sen sisältää käyttäjien sähköpostiosoite, jotta vastaanottajat voisivat vastata henkilökohtaisesti ennemmin kuin foorumin kautta? Vaikka asetukseksi valittaisiin kyllä, käyttäjät voivat valita profiilissaan pitävänsä sähköpostiosoitteensa salaisena.';
@@ -146,14 +146,11 @@
$string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
$string['subscription'] = 'Tilaus';
$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
-$string['yesforever'] = 'Kyllä, aluksi';
-$string['yesinitially'] = 'Kyllä, pysyvästi';
+$string['yesforever'] = 'Kyllä, pysyvästi';
+$string['yesinitially'] = 'Kyllä, aluksi';
$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aihe';
$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
View
9 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -114,7 +114,7 @@
$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Kommentin ($a) sallittu muokkausaika on ylittynyt.';
$string['modulename'] = 'Sanasto';
$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
@@ -149,16 +149,13 @@
$string['showall'] = 'Näytä \'Kaikki\'';
$string['showalphabet'] = 'Näytä aakkosittain';
$string['showspecial'] = 'Näytä \'Erikoiset\'';
-$string['sortby'] = 'Lajittele';
+$string['sortby'] = 'Lajittele...';
$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
$string['special'] = 'Erikoiset';
$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
View
7 lang/fi/hotpot.php
@@ -1,15 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['clearall'] = 'Tyhjää kaikki';
+$string['clearall'] = 'Tyhjennä kaikki';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
$string['modulename'] = 'Hot Potatoes kysely';
$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes kyselyt';
$string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
$string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
9 lang/fi/install.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpitohakemisto on määritetty väärin';
@@ -27,8 +27,8 @@
$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
-$string['dbpass'] = 'salasana';
-$string['dbprefix'] = 'taulukon etumerkki';
+$string['dbpass'] = 'Salasana';
+$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['directorysettings'] = '<p>Varmista tämän Moodle asennuksen paikka.</p>
@@ -106,9 +106,6 @@
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vaatii istuntotukea, eikä toimi ilman sitä.</p>
<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
View
33 lang/fi/journal.php
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['alwaysopen'] = 'Aina avoinna';
$string['blankentry'] = 'Tyhjä osa';
$string['daysavailable'] = 'Päivää avoinna';
-$string['editingended'] = 'Muokkausaika loppuu';
-$string['editingends'] = 'Muokkausaika alkaa';
+$string['editingended'] = 'Muokkausaika on loppunut';
+$string['editingends'] = 'Muokkausaika loppuu';
$string['entries'] = 'Osat';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a :lle';
$string['journalmail'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'$a->journal\'
@@ -14,30 +14,27 @@
Voit nähdä sen osoitteessa:
$a->url';
-$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta päiväkirjasta \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
-Voit nähdä sen osoitteessa:
+Voit nähdä sen lisättynä
-<a href=\"$a->url\">Lyhyttehtävän palautus</a>.';
-$string['journalname'] = 'Lyhyttehtävän nimi';
-$string['journalquestion'] = 'Lyhyttehtävän kysymys';
+<a href=\"$a->url\">päiväkirjaasi</a>.';
+$string['journalname'] = 'Päiväkirjan nimi';
+$string['journalquestion'] = 'Päiväkirjan kysymys';
$string['journalrating1'] = 'Välttävä';
$string['journalrating2'] = 'Tyydyttävä';
$string['journalrating3'] = 'Kiitettävä';
-$string['modulename'] = 'Lyhyttehtävä';
-$string['modulenameplural'] = 'Lyhyttehtävät';
-$string['newjournalentries'] = 'Uudet lyhyttehtävät';
+$string['modulename'] = 'Päiväkirja';
+$string['modulenameplural'] = 'Päiväkirjat';
+$string['newjournalentries'] = 'Uudet päiväkirjat';
$string['noentry'] = 'Ei palautettu';
$string['noratinggiven'] = 'Ei arvioitu';
-$string['notopenuntil'] = 'Tämä tehtävä avautuu vasta';
-$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä';
+$string['notopenuntil'] = 'Tämä päiväkirja on täytettävissä vasta';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä päiväkirjaa vielä';
$string['overallrating'] = 'Yleinen arviointi';
$string['rate'] = 'Arviointi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palaute';
-$string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa vastausta';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
-$string['viewallentries'] = 'Katso kaikki vastaukset ($a kappaletta)';
+$string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa päiväkirjaa';
+$string['viewallentries'] = 'Katso kaikkia $a päiväkirjaa';
?>
View
73 lang/fi/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
@@ -9,36 +9,46 @@
$string['addcluster'] = 'Lisää ryhmä';
$string['addendofcluster'] = 'Lisää ryhmän lopetus';
$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['answeredcorrectly'] = 'vastasi oikein.';
$string['answersfornumerical'] = 'Numeeristen kysymysten vastauksia pitäisi verrata minimi- ja maksimiarvoihin. Tälle välille osuva arvo katsotaan oikeaksi vastaukseksi.';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Järjestä haarapainikkeet horisontaalisesti diashowtilassa? ';
$string['attempt'] = 'Yritys: $a';
$string['attempts'] = 'Yritykset';
$string['available'] = 'Tehtävissä';
+$string['averagescore'] = 'Pisteiden keskiarvo';
+$string['averagetime'] = 'Ajan keskiarvo';
$string['backtreeview'] = 'Takaisin puunäkymään';
$string['branchtable'] = 'Tietopuun haara';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['canretake'] = '$a voi aloittaa uudelleen';
$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko merkityksellinen (case sensitive)';
$string['checkbranchtable'] = 'Tarkista tietopuun haaran toiminta';
+$string['checkedthisone'] = 'tarkasti tämän.';
$string['checknavigation'] = 'Tarkista navigointi';
$string['checkquestion'] = 'Tarkista kysymys';
-$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä sijoittaaksesi arvosanasi Korkeimmat Tulokset listalle.';
+$string['classstats'] = 'Luokan tiedot';
+$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä sijoittaaksesi arvosanasi Parhaat Tulokset listalle.';
$string['clusterjump'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty ryhmässä';
$string['clustertitle'] = 'ryhmä';
-$string['comments'] = 'sinun kommenttisi';
+$string['comments'] = 'Sinun kommenttisi';
+$string['commentswithname'] = 'a$->firstname {a$->lastname} :n kommentit';
+$string['completed'] = 'Suoritettu';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Vahvista tämän sivun poistaminen';
$string['congratulations'] = 'Onnittelut - oppitunnin loppu saavutettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
+$string['continuetoanswer'] = 'Jatka vastausten muuttamista';
$string['correctanswerjump'] = 'Korjaa Vastaus Hyppy';
$string['correctanswerscore'] = 'Korjaa Vastaus Tulos';
$string['correctresponse'] = 'Korjaa Vaste';
-$string['customscoring'] = ' ';
+$string['customscoring'] = ' Muokattu pisteytys';
$string['deadline'] = 'Viimeinen suorituspäivä';
$string['deleteattempts'] = 'Poista opiskelijoiden yritykset tälle oppitunnille (käyttäjätunnus)';
$string['deleting'] = 'Poistetaan';
$string['deletingpage'] = 'Poistetaan sivu $a';
$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['displayhighscores'] = 'Näytä Korkeat Tulokset';
+$string['detailedstats'] = 'Tarkemmat tiedot';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Ei vastannut tähän kysymykseen.';
+$string['displayhighscores'] = 'Näytä parhaat tulokset';
$string['displayinleftmenu'] = 'Näytä vasemmassa valikossa?';
$string['displayleftmenu'] = 'Näytä Vasen Valikko';
$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
@@ -54,37 +64,51 @@
$string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
$string['endofclustertitle'] = 'Ryhmän pääte';
$string['endoflesson'] = 'Oppitunnin loppu';
-$string['entername'] = 'Syötä lempinimi korkeat tulokset listalle';
+$string['enteredthis'] = 'kirjoitti tämän';
+$string['entername'] = 'Syötä lempinimi parhaat tulokset listalle';
$string['enterpassword'] = 'Syötä salasana:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Huomio: Aika loppui tämän oppitunnin osalta. Viimeinen vastauksesi ei merkinnyt mitään, jos se annettiin ajan päättymisen jälkeen.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Et vastannut yhteenkään kysymykseen. Sait a 0 tästä oppitunnista.';
$string['essay'] = 'Essee';
+$string['essayemailsubject'] = 'Arvosanasi tehtävästä: a$';
$string['essays'] = 'Esseet';
$string['essayscore'] = 'Essee tulos';
$string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää \"oikealle\" sivulle.';
$string['firstwrong'] = 'Valitettavasti et voi tienata tätä yhtä pistettä, koska vastauksesi ei ollut oikein. Haluatko jatkaa arvaamista vain oppimisen ilosta(enää et saa pisteitä)?';
+$string['gobacktolesson'] = 'Mene takaisin tunnille';
+$string['grade'] = 'Arvosana';
$string['gradeessay'] = 'Arvostele Essee Kysymykset';
$string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Ei ole vielä arvostellut';
$string['here'] = 'tänne';
+$string['highscore'] = 'Parhaat tulokset';
+$string['hightime'] = 'Parhaat ajat';
$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset';
$string['jump'] = 'Siirry';
+$string['jumptsto'] = 'Siirtyy jonnekkin';
$string['leftduringtimed'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana.<br>Ole hyvä ja klikkaa \"jatka\" aloittaaksesi oppitunnin uudelleen.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana, etkä<br> saa aloittaa uudelleen tai jatkaa oppituntia.';
+$string['lesson'] = 'a$ oppitunti';
$string['lessonclosed'] = 'Tämä oppitunti on suljettu $a:ssa';
$string['lessondefault'] = 'Käytä tämän oppitunnin asetuksia oletuksina';
$string['lessonmenu'] = 'Oppitunnin valikko';
$string['lessonopen'] = 'Tämä oppitunti on auki $a:ssa';
+$string['lessonstats'] = 'Tunnin tiedot';
$string['loginfail'] = 'Sisäänkirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen...';
+$string['lowscore'] = 'Matalat pisteet';
+$string['lowtime'] = 'Huono aika';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
$string['matchesanswer'] = 'Sopii yhteen Vastausten kanssa';
-$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta korkeaa tulosta näytetään';
+$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta parasta tulosta näytetään';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
$string['maxtime'] = 'Aika raja (minuuteissa)';
$string['maxtimewarning'] = 'Sinulla on $a minuutti(a) viimeistellä oppitunti.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Kysymysten minimimäärä';
+$string['modattempts'] = 'Salli oppilaiden esikatselu';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Vain oppilaat voivat esikatsella';
$string['modulename'] = 'Oppitunti';
$string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
$string['movepagehere'] = 'Siirrä sivu tähän';
@@ -93,15 +117,21 @@
$string['multianswer'] = 'Monivastaus';
$string['multipleanswer'] = 'Useita vastauksia';
$string['nameapproved'] = 'Nimi Hyväksytty';
-$string['namereject'] = 'Valitettavasti nimesi on hylätty suodattimen takia.<br>Yritä toista nimeä.';
+$string['namereject'] = 'Valitettavasti suodatin hylkäsi nimesi.<br>Yritä toista nimeä.';
$string['nextpage'] = 'Seuraava sivu';
$string['noanswer'] = 'Ei vastausta';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ei yrityksiä: ei arvosanaa';
-$string['nohighscores'] = 'Ei Korkeita Tuloksia';
+$string['nocommentyet'] = 'ei vielä kommentteja';
+$string['nohighscores'] = 'Ei parhaita tuloksia';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Kukaan ei vastannut oikein';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Kukaan ei vastannut tähän kysymykseen';
+$string['noonecheckedthis'] = 'Kukaan ei valinnut tätä';
+$string['nooneenteredthis'] = 'Kukaan ei kirjoittanut tätä';
$string['noretake'] = 'Sinulla ei ole lupaa ottaa uudelleen tätä oppituntia.';
$string['normal'] = 'Normaali - seuraa oppitunnin polkua';
+$string['notcompleted'] = 'Ei valmis';
$string['notdefined'] = 'Ei määritelty';
-$string['nothighscore'] = 'Et selviytynyt Top $a:n korkeat tulokset listalle.';
+$string['nothighscore'] = 'Et päässyt $a :n parhaan joukkoon.';
$string['notitle'] = 'Otsikko puuttuu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Oikeiden vastausten lukumäärä: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Oikeiden parikysymysten määrä: $a ';
@@ -110,6 +140,7 @@
$string['ongoing'] = 'Näytä menossa oleva pistemäärä.';
$string['ongoingcustom'] = 'Tämä on $a->grade pisteen oppitunti. Olet ansainnut $a->score pistettä $a->currenthigh pisteestä tähän mennessä.';
$string['ongoingnormal'] = 'Olet vastannut oikein $a->correct kysymykseen $a->viewed kysymyksestä.';
+$string['or'] = 'TAI';
$string['ordered'] = 'Järjestetty';
$string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
$string['outoftime'] = 'Aika Loppuu';
@@ -123,6 +154,7 @@
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Valitse yksi tai useampia vastausvaihtoehdoista';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Kirjoita vastauksesi';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Yhdistä yllä olevien listojen kohdat pareiksi';
+$string['pointsearned'] = 'Pisteitä ansaittu';
$string['postsuccess'] = 'Lähetys onnistui';
$string['practice'] = 'Harjoitus Oppitunti';
$string['previouspage'] = 'Edellinen Sivu';
@@ -134,12 +166,16 @@
$string['rank'] = 'Luokitus';
$string['reached'] = 'saavutettu';
$string['redisplaypage'] = 'Näytä sivu uudelleen';
+$string['report'] = 'Raportti';
$string['response'] = 'Palaute';
$string['returnmainmenu'] = 'Palaa päävalikkoon';
$string['returntocourse'] = 'Palaa kurssiin';
+$string['reviewlesson'] = 'Esikatesele tuntia';
$string['reviewquestionback'] = 'Kyllä, haluaisin yrittää uudelleen';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Ei, haluan vain siirtyä seuraavaan kysymykseen';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Tarkistus epäonnistui: tämä yritys on poistettu';
+$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
+$string['savechangesandeol'] = 'Tallenna muutokset ja palaa tunnin loppuun';
$string['savepage'] = 'Tallenna sivu';
$string['score'] = 'Tulos';
$string['scores'] = 'Tulokset';
@@ -162,12 +198,11 @@
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Vastaus on oikein';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thispage'] = 'Tämä sivu';
$string['timed'] = 'Ajastin';
-$string['topscorestitle'] = 'Parhaat $a->maxhighscores tulokset $a->name oppitunnille.';
+$string['timeremaining'] = 'Aikaa jäljellä';
+$string['timetaken'] = 'Aikaa kulunut';
+$string['topscorestitle'] = 'Parhaat $a->maxhighscores tulosta oppitunnilla: $a->name .';
$string['treeview'] = 'Puu näkymä';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty tietopuun haarassa';
$string['updatefailed'] = 'Päivitys epäonnistui';
@@ -178,17 +213,21 @@
$string['usepassword'] = 'salasanasuojattu oppitunti';
$string['viewallpages'] = 'Katsele kaikkia sivuja';
$string['viewgrades'] = 'Katsele arvosanoja';
-$string['viewhighscores'] = 'Katsele korkeat tulokset listaa.';
-$string['waitpostscore'] = 'Odota, korkeita tuloksia lähetetään';
+$string['viewhighscores'] = 'Näytä parhaat tulokset..';
+$string['viewlessonstats'] = 'Näytä oppitunnin tiedot';
+$string['waitpostscore'] = 'Odota, tuloksia lähetetään';
$string['welldone'] = 'Hyvin tehty!';
$string['whatdofirst'] = 'Mitä haluaisit tehdä ensimmäiseksi?';
$string['wronganswerjump'] = 'Väärä vastaus hyppy';
$string['wronganswerscore'] = 'Väärä vastaus tulos';
$string['wrongresponse'] = 'Väärä vaste';
+$string['youhavereceived'] = 'Sait tästä kysymyksestä $a->score pistettä a$-outof pisteestä.';
$string['youhaveseen'] = 'Olet aikaisemmin aloittanut tämän oppitunnin.<br />Haluatko jatkaa sivulta, jolle viimeksi jäit?';
-$string['youmadehighscore'] = 'Selvisit TOP $a korkeimmat tulokset listalle.';
+$string['youmadehighscore'] = 'Selvisit TOP $a :iin parhaat tulokset listalla.';
$string['youranswer'] = 'Vastauksesi';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Nykyinen arvosanasi on $a';
+$string['yourgradeisnow'] = 'Arvosanasi tunnista on mutettu $a :iksi';
+$string['yourresponse'] = 'Vastauksesi';
$string['youshouldview'] = 'Sinun pitäisi katsoa ainakin $a sivua';
?>
View
9 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['attemptsallowed'] = 'Yritystä sallittu';
$string['attemptsexist'] = 'Tätä tenttiä on jo yritetty';
$string['attemptsunlimited'] = 'Rajattomasti yrityksiä';
+$string['back'] = 'Takaisin esikatseluun';
$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tenttien muokkaukseen';
$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
@@ -51,6 +52,7 @@
$string['correctanswerformula'] = 'Oikea ratkaisukaava';
$string['correctanswerlength'] = 'Merkitsevät arvot';
$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
+$string['correctanswershows'] = 'Näytä oikea vastaus';
$string['corrresp'] = 'Oikea vastaus';
$string['countdown'] = 'Laskenta';
$string['countdownfinished'] = 'Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.';
@@ -62,6 +64,7 @@
$string['datasetdefinitions'] = 'Uudelleenkäytettävät tietojen määritykset kategoriassa $a';
$string['datasetnumber'] = 'Numero';
$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
+$string['decimalformat'] = 'desimaaleja';
$string['decimals'] = '$a :n kanssa';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['defaultgrade'] = 'Oletusarviointi kysymyksille';
@@ -158,6 +161,7 @@
$string['newlocal3'] = 'Linkki uudesta linkkien sarjasta, jota käyttää vain tämä kysymys.';
$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
+$string['nodataset'] = 'tyhjää - ei ole jokerimerkki';
$string['nominal'] = 'Nimellinen';
$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
$string['nopossibledatasets'] = 'Ei mahdollisia tietoja';
@@ -237,9 +241,6 @@
$string['significantfigures'] = '$a:n kanssa';
$string['subneterror'] = 'Tämä tentti on saatavilla vain tietystä osoitteista. Tietokoneesi osoiteei ole sallitujn osoitteiden joukossa.';
$string['substitutedby'] = 'korvataan';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
$string['timeleft'] = 'Aikaa jäljellä';
View
5 lang/fi/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
@@ -79,9 +79,6 @@
$string['resourcetypelabel'] = 'Lisää otsikko';
$string['resourcetypetext'] = 'Tee uusi tekstisivu';
$string['searchweb'] = 'Etsi web-sivua';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['variablename'] = 'Muuttujan nimi';
?>
View
5 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['actual'] = 'Toteutunut';
@@ -199,9 +199,6 @@
$string['surveysaved'] = 'Kysely tallennettu';
$string['surveytype'] = 'Kyselyn tyyppi';
$string['thanksforanswers'] = 'Kiitos vastauksestasi tähän kyselyyn, $a';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['viewsurveyresponses'] = 'Katso $a kyselyn vastausta';
View
15 lang/fi/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['action'] = '-- Toiminto --';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['authorfieldpattern'] = 'Kirjoittajan ';
$string['authorfieldpatternerror'] = 'Anna kirjoittaja ole hyvä.';
$string['backlinks'] = 'Viittaavat linkit';
-$string['binimgtoolarge'] = 'Kuva on liian iso.';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Kuva on liian iso!';
$string['binnoimg'] = 'Tätä tiedostomuotoa ei hyväksytä.';
$string['browse'] = 'Selaa';
$string['canceledit'] = 'Peruuta';
@@ -49,7 +49,7 @@
$string['editthispage'] = 'Muokkataan sivua';
$string['emptypage'] = 'Tyhjä sivu';
$string['errorbinandtxt'] = 'Virhe: Sivu on tyypiltään BIN JA TXT';
-$string['errorhtml'] = 'Sivu tyyppiä HTML';
+$string['errorhtml'] = 'Sivu tyyppiä: HTML';
$string['errornotype'] = 'Virhe: Sivu ei ole tyypiä BIN EIKÄ TXT';
$string['errororreason'] = 'Virhe tai syy';
$string['errorroandwr'] = 'Virhe: Sivu on Muokattava ja Kirjoitussuojattu';
@@ -75,7 +75,7 @@
$string['flagtxt'] = 'TXT';
$string['flagwr'] = 'WR';
$string['for'] = '->';
-$string['forbidden'] = 'Sinulla ei ole oikeutta tähän sivuun.';
+$string['forbidden'] = 'Sinulla ei ole oikeutta tulla tälle sivulle.';
$string['groups'] = 'Ryhmät';
$string['hits'] = '$a osumaa';
$string['howtooperate'] = 'Kuinka toimia';
@@ -91,7 +91,7 @@
$string['lastmodified'] = 'Viimeisin muokkaus';
$string['linkdead'] = 'DEAD';
$string['linkok'] = 'OK';
-$string['linkschecked'] = 'Linkkiä tarkastettu';
+$string['linkschecked'] = 'Linkit tarkastettu';
$string['listall'] = 'Listaa kaikki';
$string['listcandidates'] = 'Listaa ehdokkaat';
$string['meta'] = 'Meta tiedot';
@@ -106,7 +106,7 @@
$string['nochangestorevert'] = 'Ei muutoksia peruttavaksi';
$string['nohtml'] = 'Ei HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Sivulta ei löytynyt linkkejä';
-$string['noregexp'] = 'Asetuksen pitää olla täysi merkkijono, et voi käyttää * tai säännöllisiä lausekkeita (regex). Lisää tähän konee IP-osoite tai koneen nimi, mutta älä porttia ( se vaihtuu aina joka yhteydessä)';
+$string['noregexp'] = 'Asetuksen pitää olla täysi merkkijono, et voi käyttää * tai säännöllisiä lausekkeita (regex). Lisää tähän koneen IP-osoite tai koneen nimi, mutta älä porttia ( se vaihtuu aina joka yhteydessä)';
$string['notadministratewiki'] = 'Sinulla ei ole tämän wikin ylläpito-oikeuksia.';
$string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
$string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
@@ -157,9 +157,6 @@
$string['tablinks'] = 'Linkit';
$string['tabview'] = 'Katso';
$string['thanksforcontribution'] = 'Kiitokset osallistumisesta';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tätä sivua ei ole linkitetty minnekään';
$string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
$string['uplerror'] = 'Pahus, jotain meni pieleen tiedoston lähettämisessä';
View
60 lang/fi/workshop.php
@@ -1,13 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['absent'] = 'Poissa';
$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
$string['action'] = 'Toiminta';
$string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
+$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
$string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
-$string['ago'] = '$ sitten';
+$string['ago'] = '$a sitten';
$string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
@@ -20,7 +21,9 @@
$string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
$string['assessment'] = 'Arviointi';
$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
+$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi pudotettu';
+$string['assessmentend'] = 'Arviointien loppu';
+$string['assessmentendevent'] = 'a$ :n arviointien loppu';
$string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Arviointia ei ole vielä suoritettu';
@@ -32,6 +35,8 @@
$string['assessmentsdone'] = 'Arvioinnit on tehty';
$string['assessmentsexcluded'] = '$a:lle huomiotta jätettyjen arviointien lukumäärä';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Arvioinnit on sovittava';
+$string['assessmentstart'] = 'Arvioinnin alku';
+$string['assessmentstartevent'] = 'a$ :n arviointien alku';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'Arvioinnista on sovittu $a';
$string['assessor'] = 'Arvioija';
$string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
@@ -46,19 +51,22 @@
$string['clearlateflag'] = 'Poista myöhästynyt merkintä';
$string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['commentbank'] = 'Kommenttipankki';
$string['commentby'] = 'Kommentti ';
$string['comparisonofassessments'] = 'Vertaile arviointeja';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
$string['correct'] = 'Oikein';
$string['count'] = 'Määrä';
$string['criterion'] = 'Peruste';
-$string['deadline'] = 'Määräaika';
+$string['currentphase'] = 'Tämänhetkinen vaihe';
+$string['deadline'] = 'Palautuksen määräaika';
$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
+$string['deleting'] = 'Poistetaan';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin tiedot';
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Eri mieltä arvostelusta';
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Eri mieltä arvioinnista';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Näytä nykyiset arvosanat';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopulliset arvosanat';
$string['dontshowgrades'] = 'Älä näytä arvosanoja';
$string['edit'] = 'Muokkaa';
@@ -68,12 +76,12 @@
$string['element'] = 'Elementti';
$string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
-$string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
+$string['errorbanded'] = 'Virheistä vähentävä';
$string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
$string['excellent'] = 'Erinomainen';
-$string['excludingdroppedassessments'] = 'Jätetään ottamatta arviointeja huomioon';
+$string['excludingdroppedassessments'] = 'Jätetään pudotetut arvioinnit huomiotta';
$string['expectederror'] = 'Oletettava virheen arvo: $a';
-$string['fair'] = 'melko hyvä';
+$string['fair'] = 'Melko hyvä';
$string['feedbackgoeshere'] = ' Palaute kirjoitetaan tähän';
$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
$string['good'] = 'Hyvä';
@@ -99,8 +107,10 @@
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet $a:lta';
$string['includeteachersgrade'] = 'Liitä opettajan arvosana';
$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
+$string['info'] = 'Tietoa';
+$string['invaliddates'] = 'Syöttämäsi päivämäärät eivät ole kelvollisia.<br />Käytä selaimen \"Edellinen\" nappia palataksesi ja korjataksesi päivämäärät';
$string['iteration'] = 'Iterointi $a suoritettu loppuun';
-$string['lax'] = 'höllä';
+$string['lax'] = 'Rento';
$string['leaguetable'] = 'Jätetyn työn vertailutaulukko';
$string['listassessments'] = 'Listaa arvioinnit';
$string['listofallsubmissions'] = 'Lista kaikista esityksistä';
@@ -134,8 +144,9 @@
$string['noattachments'] = 'Ei liitetiedostoja';
$string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
+$string['notallowed'] = 'Pääsysi tälle sivulle on evätty toistaiseksi';
$string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
-$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Ei ole esitetty tarpeeksi esimerkkejä';
+$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Esmerkkejä ei ole esitetty tarpeeksi';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä \"Arvostelun käsittely\" -näytössä.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Arvosana oppilaalta/ Arvostelun arvosanan arviointia varten}';
$string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
@@ -144,7 +155,7 @@
$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
$string['numberofassessments'] = 'Arviointien lukumäärä';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muutettujen arviointien määrä: $a';
-$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Arviointien määrä laski: $a';
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Arviointeja pudotettu: $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Oppilasesitysten arviointien lukumäärä';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Opettajan antamien arviointiesimerkkien lukumäärä';
$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Arviointien määrä (painotettu): $a';
@@ -163,8 +174,10 @@
$string['overallteachergrade'] = 'Opettajan antama kokonaisarvosana: $a';
$string['ownwork'] = 'Oma työ';
$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Salasana suojattu harjoitus';
-$string['percentageofassessments'] = 'Huomiotta jätettävien arviointien prosentti';
+$string['percentageofassessments'] = 'Pudotettavien arviointien prosentti';
$string['phase'] = 'Vaihe';
+$string['phase0'] = 'Ei aktiivinen';
+$string['phase0short'] = 'Ei aktiivinen';
$string['phase1'] = 'Laadi tehtävä';
$string['phase1short'] = 'Laatiminen';
$string['phase2'] = 'Salli $a esitykset';
@@ -183,7 +196,8 @@
$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
$string['reassess'] = 'Arvioi uudelleen';
$string['regradestudentassessments'] = 'Uudelleenarvostele oppilaiden arvioinnit';
-$string['removeallattachments'] = 'Poista kaikki arvioinnit';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Päästä opettajan arvosanat oppilaille';
+$string['removeallattachments'] = 'Poista kaikki liitteet';
$string['repeatanalysis'] = 'Toista analyysi';
$string['reply'] = 'Vastaa';
$string['returnto'] = 'Palaa takaisin';
@@ -219,8 +233,12 @@
$string['studentsubmissions'] = '$a Esitykset';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Oppilasesitykset arviointia varten';
$string['submission'] = 'Esitys';
-$string['submissions'] = 'Esitykset';
-$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esityksien tallennusta ei enää sallita';
+$string['submissionend'] = 'Palautusten loppu';
+$string['submissionendevent'] = 'a$ :n palautusten loppu';
+$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Palautusten tallennusta ei enää sallita';
+$string['submissionstart'] = 'Palautusten alku';
+$string['submissionstartevent'] = 'a$ :n palautusten alku';
$string['submissionsused'] = '$a esitystä käytetty tässä taulukossa';
$string['submitassignment'] = 'Jätä tehtävä';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Jätä tehtävä käyttäen tätä lomaketta';
@@ -236,19 +254,19 @@
$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Arvosana tällä arvostelulle on $a';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Tämä on pudotettu arviointi';
$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikkotyyppi';
+$string['unassessed'] = 'a$ arvioimattonta';
+$string['ungradedassessments'] = '$a arvostelematonta arviointia';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Oppilasesitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Opettajan esitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
$string['uploadsuccess'] = 'Lataus onnistui';
$string['usepassword'] = 'käytä salasanaa';
-$string['verylax'] = 'erittäin höllä';
+$string['verylax'] = 'Erittäin rento';
$string['verypoor'] = 'Todella heikko';
-$string['verystrict'] = 'erittäin tiukka';
+$string['verystrict'] = 'Erittäin tiukka';
$string['view'] = 'Näytä';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Näytä $a arviointi';
$string['viewotherassessments'] = 'Näyttää muut arvioinnit';

0 comments on commit 67bcfee

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.