Permalink
Browse files

updates.

  • Loading branch information...
1 parent 475bd5c commit 67bcfee642cb8dd3a546956d997fcd3ccbf6e57f paca70 committed Feb 8, 2005
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -13,28 +13,25 @@
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a henkilölle';
$string['late'] = '$a myöhässä';
-$string['maximumgrade'] = 'Maksimi arvo';
-$string['maximumsize'] = 'Minimi koko';
+$string['maximumgrade'] = 'Suurin arvo';
+$string['maximumsize'] = 'Pienin koko';
$string['modulename'] = 'Tapaaminen';
$string['modulenameplural'] = 'Tapaamiset';
$string['newsubmissions'] = 'Tapaamiset lähetetty';
$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
-$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksesi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
-$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
-$string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
+$string['submissionfeedback'] = 'Lähetysten palaute';
+$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksitiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimi sisältää outoja merkkejä eikä sitä voitu vastaanottaa';
-$string['uploadedfiles'] = 'Lähetetyt tiedostot';
+$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa tapahtui virhe';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri (Raja on $a tavua).';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenpalautus';
$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ajoissa';
$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
$string['late'] = '$a myöhässä';
@@ -39,9 +39,6 @@
$string['submissions'] = 'Palautukset';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Palautettu';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Suurin määrä läsnäolotunteja, jotka näytetään raportin yhdellä sivulla';
$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
@@ -50,17 +50,14 @@
$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
$string['presentshort'] = 'N';
$string['saturday'] = 'La';
-$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on kurssin lopetuspäivän jälkeen';
$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
$string['sunday'] = 'Su';
$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
$string['tardyshort'] = 'M';
$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
View
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentän nimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
@@ -38,17 +38,18 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Sidosasetukset';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät luodaan automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Valitse \"Ei\" poistaaksesi vanhentuneiden salasanojen seurannan. Tai \"LDAP\" jos haluat näyttää käyttäjille viestin kun heidän salasanansa on vanhenemassa.';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'päivien määrä ennen salasanan voimassaolon loppumista on asetettu.';
$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä haluamasi ';
-$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä graceLogin atribuutti';
-$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä graceLogin ominaisuutta. Esim Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjäsisään muutaman vielä kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. JOs haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ohita graceLogin atribuutti';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä LDAP graceLogin ominaisuutta. Esim. Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjä sisään vielä muutaman kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. Jos haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Kirjaantumisasetukset';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'määrittä kuinka aliakset käsitellään haun aikana. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: \"Ei\" (LDAP_DEREF_NEVER) tai \"Kyllä\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
@@ -108,8 +109,5 @@
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
@@ -1,11 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
-$string['coursesummary'] = 'Kurssi yhteenveto';
+$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
$string['pagedescription'] = 'Kurssin/Sivuston kuvaus';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -56,7 +56,7 @@
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
-$string['pref_timeformat'] = 'Aikojen muoto';
+$string['pref_timeformat'] = 'Ajan osoitus tapa';
$string['preferences'] = 'Asetukset';
$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja';
@@ -68,9 +68,6 @@
$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
$string['sun'] = 'Su';
$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thu'] = 'To';
$string['thursday'] = 'Torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['beep'] = 'kutsu';
@@ -8,8 +8,8 @@
$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatii unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaan käyttöön.';
-$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan kuluttua käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen \"nopeampi\" huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
$string['configserverhost'] = 'Palvelimen nimi jolla chat-palvelu sijaitsee';
$string['configserverip'] = 'Chat-palvelun ip-osoite joka vastaa palvelimen nimeä';
@@ -22,9 +22,9 @@
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
-$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat aina voimassa';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong>voimassa';
$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
-$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
$string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
$string['idle'] = 'Tyhjä';
@@ -42,17 +42,14 @@
$string['noguests'] = 'Tämä chat ei ole avoinna vieraille';
$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
-$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritetyllä ajalla';
$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat istunnot';
$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä istuntoa';
$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -14,22 +14,19 @@
$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
-$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteeti ei ole saativilla ennen kuin $a';
+$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteetti ei ole saativilla ennen kuin $a';
$string['privacy'] = 'Tulosten suojaus';
$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
-$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppijalle vastaamisen jälkeen';
-$string['publishafterclose'] = 'Näytä tulokset oppijalle kun monivalinta on sulkeutunut';
-$string['publishalways'] = 'Näytä tulokset aina oppijalle';
+$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppilaalle vastaamisen jälkeen';
+$string['publishafterclose'] = 'Näytä tulokset oppilaalle kun monivalinta on sulkeutunut';
+$string['publishalways'] = 'Näytä tulokset aina oppilaalle';
$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
$string['responses'] = 'Vastaukset';
$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 67bcfee

Please sign in to comment.