Permalink
Browse files

translated by koen roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 3, 2003
1 parent cb6424d commit 67c8d5cadfd5ec9aaee1840ea43c8b934832b2d5
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Bestemming van de geïmporteerde woordenlijst</B></P>
+
+<P>Hier kun je instellen naar waar je de invoer wil importeren<ul>
+<li><strong>Huideige woordenlijst:</strong> zal de geïmporteerde invoer toevoegen aan de huidige woordenlijst.</li>
+<li><strong>Nieuwe woordenlijst:</strong> zal een nieuwe woordenlijst maken, gebaseerd op de informatie uit het gekozen
+XML-bestand en zal er de nieuwe invoer invoegen.</li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal items getoond per pagina</B></P>
+
+<P>Je kunt het aantal items dat per pagina getoond wordt, instellen. Dit getal hangt af van de configuratie van de woordenlijst.</p>
+
+<p>Hoe meer automatisch gelinkte invoer je hebt, hoe lager dit getal moet zijn om een lange laadtijd van de pagina
+te vermijden.</p>
+
+<p>Merk op: Wanneer je een time out fout krijgt tijdens het bladeren door een woordenlijst, dan moet je waarschijnlijk
+een kleiner aantal items per pagina tonen.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Te importeren bestand</B></P>
+
+<P>Kies het XML-bestand dat de te importeren invoer bevat.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Categorieën importeren</B></P>
+
+<P>Standaar wordt alle invoer geïmporteerd. Je kunt instellen of je de categorieën ook wil importeren (dit zal de relatie
+tussen de geïmporteerde categorieën en de geïmporteerde invoer ook mee importeren).</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Automatisch categorieën linken</B></P>
+
+<P>Je kunt instellen of je categorieën automatisch wil linken of niet.</p>
+
+<p>Merk op: Het linken van categorieën is hoofdlettergevoelig.</p>

0 comments on commit 67c8d5c

Please sign in to comment.