Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

no message

  • Loading branch information...
commit 68225f50b44e305c156fd8981424b1794f443b07 1 parent b9f0af5
koenr authored
View
28 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Bron</B></P>
+
+<P>Bronnen zijn de inhoud van je cursus en kunnen alles bevatten waar je maar aan denkt. Hier zijn de verschillende
+ types. Meestal gaat het er om hoe toegang tot de bron verkregen wordt.
+
+<P><B>Platte tekst</B> - het eenvoudigste type. Je kunt gewoon je tekst typen en bewerken in een formulier
+ op de volgende pagina. De tekstopmaak is automatisch, net zoals de bijdragen
+ op een forum. Lees ook de hulp bij het bewerken van tekst: <? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
+
+<P><B>HTML tekst</B> - voor meer gevorderde gebruikers. Hier is geen automatische tekstopmaak. Je moet alles zelf doen met
+ HTML code
+
+<P><B>Verwijzing</B> - Een verwijzing naar een tekst of een boek.
+
+<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont alle bestanden die je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
+
+<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling klikt op deze bron, dan zal
+ die uit de cursus naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser).
+<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type,
+ maar nu zal de pagina getoond worden binnen het frame, alsof de pagina deel uit maakt van de cursus.
+
+<P><B>Programma</B> - Een extern programma dat informatie nodig heeft over de Moodle-gebruiker en het vak. Hiermee kun
+ je webapplicaties laten samenwerken met Moodle.
+
+<p><b>Wiki tekst</b> - Laat meer tekstopmaak toe dan 'Platte tekst', zonder dat je HTML hoeft te leren. Je kunt platte
+ tekst typen waartussen je een hele reeks opmaaktekens kunt plaatsen
+ (vb. *dit wordt vet weergegeven* /en dit wordt schuin/) om op een gemakkelijke manier een complexe layout te bekomen.</p>
+
View
6 lang/nl/help/resource/summary.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>De Samenvatting</B></P>
+
+<P>De samenvatting is een heel korte beschrijving van de bron.
+
+<P>Schrijf hier niet te veel. Het is zeker niet de bedoeling de brontekst zelf hier te zetten!
+<P>De volledige inhoud kun je plaatsen met behulp van de volgende pagina.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.