Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 13, 2004
1 parent 00f7f08 commit 69b0786b8f4b496c459c4d1080c4842aca157889
Showing with 52 additions and 4 deletions.
  1. +5 −2 lang/nl/glossary.php
  2. +6 −1 lang/nl/survey.php
  3. +41 −1 lang/nl/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051300)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -68,7 +68,8 @@
$string['displayformat6'] = 'Itemlijst';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Volledige lijst zonder auteur';
$string['displayformatdefault'] = 'Eenvoudig, stijl woordenboek';
-$string['displayformats'] = 'Kies opmaakmogelijkheden';
+$string['displayformats'] = 'Bekijk opmaakmogelijkheden';
+$string['displayformatssetup'] = 'Instellingen van de opmaakmogelijkheden';
$string['duplicateentry'] = 'Dupliceer item';
$string['editcategories'] = 'Bewerk categoriën';
$string['editentry'] = 'Bewerk item';
@@ -82,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Item verwijderd';
$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Standaard instellingen invoer';
$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br>automatisch gelinkt';
$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuwe invoer toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
@@ -98,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'Concept en definitie zijn verplichte velden.';
$string['filtername'] = 'Automatisch links maken van de woordenlijst';
$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Standaard instellingen woordenlijst';
$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
$string['importcategories'] = 'Importeer categorieën';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.2 development (2003122600)
+ // survey.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051300)
$string['actual'] = 'Werkelijk';
@@ -59,10 +59,15 @@
$string['attlsmintro'] = 'In discussie ...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (versie met 20 beweringen)';
$string['ciq1'] = 'Op welk moment van de les was je het meest betrokken als leerling?';
+$string['ciq1short'] = 'Meest betrokken';
$string['ciq2'] = 'Op welk moment van de les had je de meeste afstand als een leerling?';
+$string['ciq2short'] = 'Meeste afstand';
$string['ciq3'] = 'Welke actie van iemand in de forums vond je het meest helpend of bemoedigend?';
+$string['ciq3short'] = 'Hulpgevend moment';
$string['ciq4'] = 'Welke actie van iemand in de forums vond je het meest verwarrend of onbegrijpelijk?';
+$string['ciq4short'] = 'Verwarrend moment';
$string['ciq5'] = 'Door welke gebeurtenis werd je het meest verrast?';
+$string['ciq5short'] = 'Verrassend moment';
$string['ciqintro'] = 'Beantwoord de onderstaande vragen terwijl je terug kijkt naar de gebeurtenissen tijdens de lessen van de afgelopen week.';
$string['ciqname'] = 'Kritieke gebeurtenissen';
$string['clicktocontinue'] = 'Klik hier om door te gaan';
View
@@ -1,42 +1,82 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.3 development (2004042703)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
$string['00empty'] = 'Lege Wiki';
$string['action'] = '- - Acties - -';
+$string['administration'] = 'Beheer';
$string['attachments'] = 'Bijlage';
$string['backlinks'] = 'Verwijzende pagina\'s';
+$string['checklinks'] = 'Controleer links';
+$string['checklinksnotice'] = 'Wees geduldig terwijl deze pagina de links controleert';
+$string['chooseadministration'] = '- - Beheer - -';
$string['choosewikilinks'] = '- - Kies Wiki Links - -';
+$string['deletemewikiword'] = 'VerwijderMij';
+$string['deletemewikiwordfound'] = '$a gevonden op de pagina';
+$string['deleteversions'] = 'Verwijder versies';
+$string['disabledpage'] = 'Afgesloten pagina';
+$string['dumppages'] = 'Verwijder pagina';
$string['editthispage'] = 'Bewerk deze pagina';
+$string['emptypage'] = 'Lege pagina';
+$string['errorbinandtxt'] = 'Foutvlag: BIN en TXT pagina';
+$string['errorhtml'] = 'HTML pagina';
+$string['errornotype'] = 'Foutvlag: geen BIN of TXT';
+$string['errororreason'] = 'Fout of reden';
+$string['errorroandwr'] = 'Foutvlag: pagina is beschrijfbaar en alleen lezen';
+$string['errorsize'] = 'Pagina is groter dan 64k';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Laat binaire bestanden toe';
$string['ewikidefault'] = 'ErfurtWiki Standaard';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Zet de titel op elke Wikipagina';
$string['filedownload'] = 'Bestand downloaden';
+$string['flagsset'] = 'zet';
$string['formattingrules'] = 'Opmaakregels';
$string['htmlmode'] = 'HTML modus';
$string['htmlonly'] = 'Uitsluitend HTML';
$string['initialcontent'] = 'Wiki inhoud bij start';
+$string['linkdead'] = 'Dode link';
+$string['linkok'] = 'OK';
+$string['listall'] = 'Toon alles';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Meest gewijzigde pagina\'s';
$string['mostvisitedpages'] = 'Meest bezochte pagina\'s';
$string['newestpages'] = 'Nieuwste pagina\'s';
+$string['noadministrationaction'] = 'Geen beheersactie gegeven';
$string['nohtml'] = 'Geen HTML';
+$string['nolinksfound'] = 'Geen links gevonden op de pagina';
+$string['notadministratewiki'] = 'Je hebt onvoldoende rechten om deze wiki te beheren!';
+$string['notchanged'] = 'niet gewijzigd';
$string['nowikicreated'] = 'Je kunt hier geen wiki maken en er is nog geen gemaakt om te bekijken.';
+$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['orphanedpage'] = 'Ongelinkte pagina';
$string['orphanedpages'] = 'Ongelinkte pagina\'s';
$string['otherwikis'] = 'Andere Wikis';
$string['pageactions'] = 'Pagina activiteiten';
$string['pageindex'] = 'Index pagina';
$string['pageinfo'] = 'Pagina informatie';
+$string['pagename'] = 'Pagina naam';
+$string['purging'] = 'Leeg maken';
+$string['readonly'] = 'Alleen lezen pagina';
+$string['removenotice'] = 'Merk op dat alleen pagina\'s zonder referentie in deze lijst voorkomen. Omdat Ewiki slechts beperkte tests doet op pagina\'s met referenties, zou het kunnen dat er sommige pagina\'s ontbreken.<br>Als je echter een pagina eerst leeg maakt, zal die ook in deze lijst verschijnen. Er worden nog verschillende andere analyses van de databank gedaan.';
+$string['removepages'] = 'Verwijder pagina\'s';
+$string['removeselectedpages'] = 'Verwijder de geselecteerde pagina\'s';
+$string['revertpages'] = 'Terug naar vorige versie';
$string['safehtml'] = 'Veilige HTML';
$string['searchwiki'] = 'Zoeken in Wiki';
+$string['setpageflags'] = 'Zet pagina vlaggen';
+$string['strippages'] = 'Pagina\'s opruimen';
+$string['submit'] = 'Stuur in';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';
+$string['version'] = 'Versie';
+$string['versionrangetoobig'] = 'Je kunt niet alle versies van een pagina verwijderen! De laatste versie moet blijven.';
+$string['versions'] = 'Versies';
$string['viewpage'] = 'Bekijk pagina';
$string['wantedpages'] = 'Te maken pagina\'s';
$string['wikidefaultpagename'] = 'StartPagina';
$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
$string['wikiname'] = 'Naam pagina';
$string['wikistartederror'] = 'Er zit al inhoud in de Wiki - de gevraagde wijziging kan niet meer';
$string['wikitype'] = 'Type';
+$string['wrongversionrange'] = '$a is geen juist bereik!';
?>

0 comments on commit 69b0786

Please sign in to comment.