Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 60b2ff2 commit 6a878fd779b7f07b659f5239b9fb4fa487951b36 koenr committed Jun 3, 2003
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vak Categorie</B></P>
+
+<P>Je Moodle beheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
+<P> voorbeeld, "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
+<P>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst
+zal het je leerlingen gemakkelijker maken je vak te vinden.
@@ -0,0 +1,19 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Moodle vakformaten</B></P>
+
+<P><B>Wekelijks formaat</B></P>
+<UL
+Het vak wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke startdatum en einddatum
+Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten, zoals logboeken, lopen over verschillende
+weken heen, bijvoorbeel twee weken na de startdatum.
+</UL>
+<P><B>Onderwerp formaat</B></P>
+<UL>
+Dit formaat lijkt erg op het wekelijkds formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is
+niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.
+</UL>
+<P><B>Sociaal formaat</B></P>
+<UL>Dit formaat is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
+nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over vakken gaan. Het zou zo
+kunnen dienen zoals bijvoorbeeld aankondigingenbord voor een departement
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Volledige naam</B></P>
+
+<P>De volledige naam van het vak wordt getoond bovenaan het scherm en in de vakkenlijsten.</P>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Weer te geven nieuwsitems</B></P>
+
+<P>In het "wekelijks" en het "onderwerp" formaat verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek
+om nota's te posten die alle studenten moeten zien. (Standaard zijn alle studenten ingeschreven in dit forum en zullen
+ze je notitie krijgen via e-mail).
+<P>Deze instelling bepaalt hoeveel recente activiteiten zullen verschijnen op de startpagina van je vak.
+<P>Als je dat instelt op 0, dan verschijnt de "recente activiteitenbox" niet.
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal weken/onderwerpen</B></P>
+
+<P>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks"en "onderwerp" formaat.
+<P>In het wekelijks formaat gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
+startdatum van het vak.
+<P>In het "onderwerp" formaat geeft de instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
+<P>Beide instellingen worden vertaald in het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Laat recente activiteiten zien</B></P>
+
+<p>Moodle kan "Recente activiteiten" tonen op de startpagina van je vak.
+<P>Hierin wordt alles getoond wat er gebeurd is sinds de laatste keer dat de bezoeker aangemeld was in je vak:
+nieuwe forumbijdragen, nieuwe gebruikers, ingestuurde logboeken, enz.
+<P>Deze functie laten aanstaan wordt sterk aanbevolen. Het geeft een gevoel weer van de activiteit die in een
+vak aanwezig is. Het weten wat anderen doen helpt om de samenwerkingssfeer in de klas te promoten.
+<P>Voor heel grote en druk bezochte vakken zou je kunnen overwegen om deze functie uit te schakelen, omdat het dan het
+tonen van de startpagina van het vak zou kunnen vertragen.
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Korte naam</B></P>
+
+<P>Veel instituten hebben afkortingen die verwijzen naar vakken, zoals BP102 of COMMS.
+Zelfs al heb je zo'n afkortingen niet, dan is het nog interessant er hier één te maken. De afkorting wordt gebruikt
+waar de lange naam niet nodig is (zoals bij het onderwerp in een e-mail)</P>
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Begindatum van het vak</B></P>
+
+<P>Hier bepaal je de startdatum van je vak of cursus. (in je eigen tijdzone)
+<P>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks formaat". De eerste week begint op
+de datum die je hier instelt.
+<P>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met "sociaal" of "onderwerp" formaat.
+<P>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van
+vóór deze datum.
+<P>Het is dus meestal wel zinnig om deze datum in te stellen op de startdatum van je cursus, als die datum bepaald is.
+En dit voor gelijk welk formaat.

0 comments on commit 6a878fd

Please sign in to comment.